460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
36
37
38
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kecy, hovadina, kravina, nesmysl (vulg.)
kecat voloviny (vulg.)
bullshit [ˈbʊlʃɪt]
jedn. číslo: bullshit, množ. číslo: bullshits, přít. prostý: bullshit, 3. os. j. č.: bullshits, průb. čas: bullshitting, prostý min.: bullshitted, příčestí min.: bullshitted
Už mě nebaví poslouchat vaše neustálé kecy.
I'm tired of listening to your constant bullshit.
Nekrm mě těmi kecy, že je to pro mé vlastní dobro.
Don't feed me that bullshit about it being for my own good.
Nemohu vystát lidi, kteří plácají kraviny bez jakéhokoli obsahu.
I can't stand people who talk a lot of bullshit without any substance.
2/20
+
zastávat (se), obhajovat, stát se zastáncem
ztotožnit se (s čím), přijmout (za své) (co)
espouse [ɪˈspaʊz]
přít. prostý: espouse, 3. os. j. č.: espouses, průb. čas: espousing, prostý min.: espoused, příčestí min.: espoused
Zastává názor, že laskavost a soucit mohou ve světě vyvolat pozitivní změny.
She espouses the belief that kindness and compassion can create positive change in the world.
Důrazně se hlásí k významu vzdělání jako nástroje osobního a společenského rozvoje.
He strongly espouses the importance of education as a tool for personal and societal development.
Řečník vášnivě obhajoval výhody zdravého životního stylu a pravidelného cvičení.
The speaker passionately espoused the benefits of a healthy lifestyle and regular exercise.
3/20
+
sborově, společně
in chorus [ɪn ˈkɔːrəs]
Protestující sborově provolávali hesla požadující změnu.
The protesters shouted slogans in chorus, demanding change.
Členové sboru zpívali společně a vytvářeli krásnou harmonii.
The choir members sang in chorus, creating a beautiful harmony.
"Děkuji vám", řekli sborově.
"Thank you", they...
4/20
+
naškrábat, (na)čmárat, (na)drápat
čmáranice, škrábanice
scribble [ˈskrɪbəl]
jedn. číslo: scribble, množ. číslo: scribbles, přít. prostý: scribble, 3. os. j. č.: scribbles, průb. čas: scribbling, prostý min.: scribbled, příčestí min.: scribbled
Děti rády čmárají křídami po chodnících.
Children love to...
Student si během přednášky čmáral nějaké poznámky.
The student scribbled...
Jeho písmo bylo neuspořádané, plné čmáranic a přeškrtaných slov.
His handwriting was...
5/20
+
dokončit, dovést / spořádat do konce
sníst, zhltnout, zbaštit (do posledního kousku)
polish off [ˈpɒlɪʃ ɒf]
přít. prostý: polish off, 3. os. j. č.: polishes off, průb. čas: polishing off, prostý min.: polished off, příčestí min.: polished off
Trvalo mu jen několik minut, než dokončil domácí úkol.
It took him...
Dokáže zhltnout román za jediný den.
She can polish...
Měl jsem takový hlad, že jsem celou pizzu dokázal sníst sám.
I was so...
6/20
+
dysfunkční, nefunkční
dysfunctional [dɪsˈfʌŋkʃənəl]
Nefunkční pracovní prostředí ovlivňovalo morálku zaměstnanců.
The dysfunctional work...
Vyrůstala v dysfunkční domácnosti, což na ni mělo trvalý dopad.
She grew up...
Terapeut jim pomohl zorientovat se v jejich dysfunkčním manželství.
The therapist helped...
7/20
+
užitečnost, prospěšnost
usefulness [ˈjuːsfəlnəs]
jedn. číslo: usefulness, množ. číslo: -
Je to instituce, která se přežila a měla by být brzy zrušena.
It is the...
Profesor vyzdvihl užitečnost výzkumu pro další rozvoj oboru.
The professor highlighted...
Jsme si vědomi užitečnosti zpětné vazby od našich zákazníků pro další vývoj produktu.
We are aware...
8/20
+
časovač, časový spínač
stopky
timer [ˈtaɪmə]
jedn. číslo: timer, množ. číslo: timers
Časovač na obrazovce odpočítával čas zbývající do konce hry.
The timer on...
Harry si na telefonu nastavil časovač, který mu připomíná, že si má během pracovního dne dělat přestávky.
Harry set a...
Nastavili jsme časovač.
We set the timer.
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction had a countdown timer to create a sense of urgency in the bidding process.
9/20
+
dát si pozor, mít se na pozoru
beware [bɪˈweə]
přít. prostý: beware, 3. os. j. č.: bewares, průb. čas: bewaring, prostý min.: bewared, příčestí min.: bewared
Turisté byli upozorněni, aby si dávali pozor na medvědy v této oblasti.
The hikers have...
Dejte si pozor na skryté poplatky, které si mohou účtovat někteří poskytovatelé služeb.
Beware of the...
Pokud vás váš mentor posouvá za vaše hranice, pokud se cítíte stále více a více vyčerpaní, mějte se na pozoru.
If your mentor...
10/20
+
mimo jiné
například
but not limited to [bʌt nɒt ˈlɪmɪtɪd tuː]
Budete pracovat s technologiemi mezi které patří mimo jiné HTML, CSS, JavaScript, Angular atd.
You will work...
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb, mimo jiné poradenství, marketing a vývoj webových stránek.
Our company offers...
Toto stipendium je určeno studentům, kteří studují přírodní vědy a technologie, ale neomezuje se pouze na tyto obory.
This scholarship is...
11/20
+
na okamžik, na chvíli
co nevidět, každou chvíli, za chviličku (AmE)
momentarily [ˈməʊməntərəlɪ]
Výtah se na okamžik zastavil ve třetím patře, aby cestující mohl vystoupit.
The elevator stopped...
Co nevidět začne ohňostroj, proto si prosím najděte vhodné místo k pozorování.
The fireworks display...
Pavel na okamžik uvolnil sevření a on se mohl nadechnout.
Paul loosened his...
12/20
+
ohrada, oplocení, zabezpečení (prostoru)
oplocený, ohrazený
příloha (dopisu)
enclosure [ɪnˈkləʊʒə]
jedn. číslo: enclosure, množ. číslo: enclosures
Farmář postavil robustní ohradu, která zajišťuje bezpečnost hospodářských zvířat.
The farmer built...
Historické místo je obklopeno kamennou ohradou, která zachovává jeho autenticitu.
The historical site...
Podrobnější informace naleznete v přílohách.
Please review the...
13/20
+
jakkoli, jakýmkoli způsobem
přesto, beztak, stejně
anyhow [ˈenɪˌhaʊ]
Můžete mě kontaktovat jakkoli, ať už telefonicky, e-mailem nebo osobně.
You can reach...
Ať už se rozhodnete problém vyřešit jakkoli, ujistěte se, že to bude fungovat.
Anyhow you choose...
Nerozuměla instrukcím, ale přesto pokračovala.
She didn't understand...
Nebyla si jistá, jestli to bylo správné rozhodnutí, ale stejně do toho šla.
She wasn't sure...
14/20
+
natřást, načechrat
načepýřit
fluff up [flʌf ʌp]
přít. prostý: fluff up, 3. os. j. č.: fluffs up, průb. čas: fluffing up, prostý min.: fluffed up, příčestí min.: fluffed up
Kočka si načepýřila srst, když viděla blížícího se psa.
The cat puffed...
Ustlala jsem si postel a načechrala polštáře.
I made my...
15/20
+
zlehčovat, bagatelizovat, snižovat (význam)
downplay [ˈdaʊnˌpleɪ]
přít. prostý: downplay, 3. os. j. č.: downplays, průb. čas: downplaying, prostý min.: downplayed, příčestí min.: downplayed
Během tiskové konference se snažil význam skandálu bagatelizovat.
He tried to...
Trenér nechtěl snižovat úspěchy týmu, ale naopak zdůraznil, že je důležité zůstat soustředěný.
The coach didn't...
Mluvčí společnosti se snažil zlehčovat dopad jejich výrobních procesů na životní prostředí.
The company spokesperson...
16/20
+
otevřený, neskrývaný, zjevný
overt [əʊˈvɜːt]
Neskrývané nepřátelství podezřelého vůči policistovi vyústilo v jeho zatčení.
The suspect's overt...
Zjevná protekce manažera vůči některým zaměstnancům vedla ke špatné atmosféře na pracovišti.
The manager's overt...
Proti teroristům jsou přijímána veškerá opatření, otevřená i skrytá.
Every measure, both...
17/20
+
shrbit se, nahrbit se, přikrčit hlavu
hunch forward [hʌntʃ ˈfɔːwəd]
přít. prostý: hunch forward, 3. os. j. č.: hunches forward, průb. čas: hunching forward, prostý min.: hunched forward, příčestí min.: hunched forward
Starší muž se hrbil dopředu o holi, když pomalu scházel po chodníku.
The elderly man...
Unavený turista se hrbil, jak se plahočil nahoru po strmé horské stezce.
The tired hiker...
Cyklista přikrčil hlavu k řídítkám, aby snížil odpor větru a zvýšil rychlost.
The cyclist hunched...
18/20
+
humorný, komický, zábavný, vtipný
humorous [ˈhjuːmərəs]
Má skvělý smysl pro humor a vždy přichází s vtipnými poznámkami.
She has a...
Kniha je plná vtipných historek, které čtenáře jistě pobaví.
The book is...
Díky jeho humornému stylu vyprávění jsou jeho projevy poutavé a příjemné.
His humorous storytelling...
19/20
+
Blahopřeji!, Gratuluji!
congratulations [kənˌgrætjʊˈleɪʃənz]
Gratulujeme vítěznému týmu k vynikajícímu výkonu.
Congratulations to the...
Blahopřeji vám k dosaženým úspěchům! Vaše snaha se vyplatila.
Congratulations on your...
Všechno nejlepší a gratulujeme k promoci.
Best wishes and congratulations on your graduation.
20/20
+
opotřebovaný, opotřebený, obnošený
udřený, vyčerpaný, strhaný
příč. min. slovesa nosit
worn [wɔːn]
Stará kniha měla ošoupaný obal a zažloutlé stránky.
The old book...
Starožitný nábytek měl krásnou, starou patinu, která vypovídala o jeho historii.
The antique furniture...
Po dlouhém a únavném dni jeho obličej vypadal strhaně.
He had a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X