460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
123
124
125
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
silně, pevně
ostře, prudce, důrazně, rozhodně
přesvědčivě
strongly [ˈstrɒŋlɪ]
Můj šéf je proti mně silně zaujatý.
My boss is strongly biased against me.
Rozhodně doporučujeme monitorovat celou ulici.
We strongly recommend monitoring the entire street.
Anthony velmi rozhodně obhajoval obrovské snížení daní.
Anthony argued very strongly for an enormous tax cut.
2/20
+
věž
tyčit se, vypínat se
vysílač (televizní, rádiový)
tower [ˈtaʊə]
jedn. číslo: tower, množ. číslo: towers, přít. prostý: tower, 3. os. j. č.: towers, průb. čas: towering, prostý min.: towered, příčestí min.: towered
Zaznamenali jsme komunikaci mezi kokpitem a řídící věží.
We recorded communications between the cockpit and the control tower.
Hory se majestátně tyčí nad úrodnou citrusovou zemědělskou půdou.
The mountains tower majestically above fertile citrus farmland.
Tento televizní vysílač je více než dvakrát tak vysoký jako Eiffelova věž.
This television tower is more than twice as tall as the Eiffel Tower.
3/20
+
množství, počet, kvantita
spousta, velké množství, mnoho
quantity [ˈkwɒntɪtɪ]
jedn. číslo: quantity, množ. číslo: quantities
Policie našla velké množství zbraní.
Police found a great quantity of weapons.
Počasí pravděpodobně ovlivní jak kvalitu, tak množství vodních zdrojů.
Weather probably will affect both the quality and quantity of water resources.
Dali jsme naše peníze dohromady, abychom mohli koupit zboží ve velkém množství za nižší ceny.
We pool our money so that we could buy goods in quantity at lower prices.
4/20
+
plat, výplata
salary [ˈsælərɪ]
jedn. číslo: salary, množ. číslo: salaries
Byl mně nabídnut plat 50 000 dolarů ročně.
I was offered...
Můžete předpokládat, že začnete s platem kolem 22 000 liber.
You can expect...
Mám malý plat.
I earn a...
5/20
+
kdykoli, kdykoliv
vždy když
whenever [wenˈevə]
Vidím rudě, kdykoliv vidím toto prohlášení.
I see red...
Můžeš přijít a vidět ji, kdykoli budeš chtít.
You can come...
Vždy když ho vidím, vzpomenu si na Paula.
Whenever I see...
6/20
+
šok, leknutí, úlek
otřes, úder, náraz
šokovat, vyděsit
tlumič (auta) (AmE)
šokující, zcela nečekaný
shock [ʃɒk]
jedn. číslo: shock, množ. číslo: shocks, přít. prostý: shock, 3. os. j. č.: shocks, průb. čas: shocking, prostý min.: shocked, příčestí min.: shocked, 2. stupeň: more shock, 3. stupeň: most shock
Možná pak nespadneš v šoku ze židle, když ti to řeknu.
Perhaps then you...
Nárazník absorbuje náraz a pomáhá zabránit poškození vozíku.
Bumper absorbs shock...
Nová zpráva vyděsila mnohé tím, že předpovídá tyto rozsáhlé změny.
The new report...
7/20
+
halabala
jen tak, bez ladu a skladu
chtě nechtě, volky nevolky
willy-nilly [ˈwɪlɪ nɪlɪ]
Pohodila halabala všechny své knihy na polici.
She dumped willy-nilly...
Nemělo by ti být dovoleno, abys sem přišel a jen tak měnil naše pravidla.
You should not...
Chtě nechtě, musela jsem přijmout jeho návrhy.
I was forced...
8/20
+
imigrace, přistěhovalectví
imigrační
immigration [ˌɪmɪˈgreɪʃən]
jedn. číslo: immigration, množ. číslo: immigrations
Nikdo jiný nenaléhá více na přísnější kontrolu imigrace.
No one has...
Imigrační zákony země nejsou jen staré, ale jsou špatné.
The country's immigration...
Jejich imigrační řízení bude muset být změněno.
Their immigration procedures...
9/20
+
navíc
kromě
nad rámec
in addition [ɪn əˈdɪʃən]
Navíc nebyl schopen vysvětlit, jak to udělal.
In addition, he...
Kromě toho existuje ještě další důvod.
There is, in...
Kromě toho můžete platit poplatky za notářskou službu.
You may, in...
10/20
+
příkaz, nařízení, rozkaz
nařídit, rozkázat, přikázat
velení, vedení, velitelství
ovládat
ovládání, ovládnutí
command [kəˈmɑːnd]
jedn. číslo: command, množ. číslo: commands, přít. prostý: command, 3. os. j. č.: commands, průb. čas: commanding, prostý min.: commanded, příčestí min.: commanded
Začnou, až dám příkaz.
They will begin...
Ozbrojené síly pod jeho velením vedly brutální útoky na pokojné protesty.
Forces under his...
Pohotovostní služba dostala situaci pod svou kontrolu.
Emergency services have...
11/20
+
rozmanitost, různorodost
různost, pestrost
široká škála
diversity [daɪˈvɜːsɪtɪ]
jedn. číslo: diversity, množ. číslo: diversities
To významně přispěje k různorodosti názorů.
This will make...
Musíme zvýšit rozmanitost naší sbírky.
We have to...
Myslím, že v životě rozhodně potřebuji větší pestrost.
I think I...
12/20
+
vězeň
zajatec
prisoner [ˈprɪzənə]
jedn. číslo: prisoner, množ. číslo: prisoners
Inspektor zadržel vězně.
Inspector detained the...
Vězeň byl izolován.
The prisoner was...
Byl jsem držen jako jejich zajatec proti mé vůli.
I was being...
13/20
+
odvolat, zrušit, odřeknout
call off [kɔːl ɒf]
přít. prostý: call off, 3. os. j. č.: calls off, průb. čas: calling off, prostý min.: called off, příčestí min.: called off
Zápas byl odvolán kvůli sněhové bouři.
The match was...
Odvolej své muže a já odvolám mé.
Call off your...
Susan zrušila své zasnoubení.
Susan has called...
14/20
+
kolo (jednání), řada, série (událostí)
okolo, kolem, dokola
kulatý, oblý, zaoblený
zaokroulit
za (rohem)
dávka, rána, výstřel
round [raʊnd]
jedn. číslo: round, množ. číslo: rounds, přít. prostý: round, 3. os. j. č.: rounds, průb. čas: rounding, prostý min.: rounded, příčestí min.: rounded
Budeme pořádat první a druhé kolo zápasů.
We will host...
Liška prošla mnohokrát kolem nory.
The fox went...
Pilulka byla malá a kulatá.
The pill was...
Padesátka je pěkné kulaté číslo.
Fifty is a...
Musíme zaokrouhlit ceny na dvě desetinná čísla.
We must round...
15/20
+
výjimka
exception [ɪkˈsepʃən]
jedn. číslo: exception, množ. číslo: exceptions
Souhlasím s tímto článkem s výjimkou jednoho odstavce.
I agree with...
Nebudou žádné výjimky.
There will be...
Studenti zde jsou mnohem pracovitější, až na pár drobných výjimek.
Students here are...
16/20
+
sledovat, pozorovat, monitorovat
kontrolovat
monitor, obrazovka
odposlouchávat
dozor, dohled, kontrola
varan (zool.)
monitor [ˈmɒnɪtə]
jedn. číslo: monitor, množ. číslo: monitors, přít. prostý: monitor, 3. os. j. č.: monitors, průb. čas: monitoring, prostý min.: monitored, příčestí min.: monitored
Zůstal jsem vzhůru, abych ho pozoroval.
I stayed awake...
Kontrolovali jsme systém každý den po dobu jednoho roku.
We monitored the...
Sophie chtěla koupit bílý 17palcový počítačový monitor.
Sophie wanted to...
17/20
+
nedaleký, blízký, sousední
vedle, v sousedství, v okolí
nearby [nɪəˈbaɪ]
Policie vyslechla muže, který žil v nedalekém domě.
Officers questioned a...
Každý večer chodí do blízké restaurace a dá si pár piv.
Every evening he...
Musíme varovat lidi, kteří žijí v okolí.
We have to...
18/20
+
drát, drátek
zapojit
instalovat elektroinstalaci
přidrátovat, připevnit, svázat drátem
telegraf, telegrafovat
wire [waɪə]
jedn. číslo: wire, množ. číslo: wires, přít. prostý: wire, 3. os. j. č.: wires, průb. čas: wiring, prostý min.: wired, příčestí min.: wired
Zkruťte dohromady svazky dlouhých prutů a svažte drátem do kruhu.
Twist together bundles...
Drát byl upevněn k vrcholu stožáru.
A wire was...
Vypínač je zapojen do elektrického systému.
The switch is...
Do všech chat bude instalována elektroinstalace příští měsíc.
Each cottage will...
19/20
+
gentleman
muž, pán
džentlmenský (dohoda)
gentleman [ˈdʒentəlmən]
jedn. číslo: gentleman, množ. číslo: gentlemen
Opravdový gentleman by se do takových rozhovorů nikdy nezapojil.
A true gentleman...
Lewis je žoviální, okouzlující, starší pán, který vás požádá o peníze s úsměvem.
Lewis is a...
V tuto chvíli to vypadá jako gentlemanská dohoda.
It looks like...
20/20
+
doprava, přeprava
transport
transportation [ˌtrænspɔːˈteɪʃən]
Zajistíme bezplatnou dopravu pro běžce a diváky.
We'll be providing...
Chtěli omezit dopravu ve městě.
They wanted to...
Musíme zajistit dopravu na letiště.
We need to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X