Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
mateřská země
vlast
homeland [ˈhəʊmˌlænd]
j.č.: homeland, mn.č.: homelands
Bojujeme za naši nezávislou vlast.
We are fighting for our independent homeland.
2/20
+
vzácný, (draho)cenný
milovaný
zlatíčko
(od)vézt, vozit, převézt
precious [ˈpreʃəs]
Drahocenný čas může být ztracen děláním zbytečné práce.
Precious time can be lost by doing unnecessary work.
Jaký je tvůj nejcennější předmět?
What is your...
První tanec mezi nevěstou a ženichem je jedním z vzácných životních okamžiků.
The first dance...
Zloději, kteří vystupovali jako dělníci ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
Koruna je zdobena diamanty a jinými drahými kameny.
The crown is decorated with diamonds and other precious stones.
3/20
+
vozík, nákupní vozík
dvoukolák
kára, auťák
povoz
(od)vézt, vozit, převézt
cart [kɑːt]
j.č.: cart, mn.č.: carts, přít.: cart, 3.os.: carts, průb.: carting, min.pr.: carted, příč.min.: carted
Nárazník absorbuje náraz a pomáhá zabránit poškození vozíku.
Bumper absorbs shock...
4/20
+
uklizený, upravený, uspořádaný
pořádný, pořádkumilovný (člověk)
uklidit, dát do pořádku
tidy [ˈtaɪdɪ]
přít.: tidy, 3.os.: tidies, průb.: tidying, min.pr.: tidied, příč.min.: tidied, 2. st.: tidier, 3. st.: tidiest
Děti se musí naučit uklízet sami po sobě.
The children have...
5/20
+
meloun
melon [ˈmelən]
j.č.: melon, mn.č.: melons
Překrojte meloun na polovinu.
Cut the melon...
6/20
+
spolupracovat
kooperovat
cooperate [kəʊˈɒpəˌreɪt]
přít.: cooperate, 3.os.: cooperates, průb.: cooperating, min.pr.: cooperated, příč.min.: cooperated
Spolupracuje s celým týmem odborníků.
He cooperates with...
Dva muži byli spoutáni dohromady a museli spolupracovat, aby přežili.
Two men were...
7/20
+
pokorný, skromný
nenáročný, prostý
zahanbit, pokořit
humble [ˈhʌmbə]
přít.: humble, 3.os.: humbles, průb.: humbling, min.pr.: humbled, příč.min.: humbled, 2. st.: humbler, 3. st.: humblest
Podle mého skromného názoru, je to dobrý nápad.
In my humble...
Prostý původ populárních potravin je překvapivý.
The humble origin...
Jsem jen skromný služebník.
I'm just a...
8/20
+
v zákulisí
behind the scenes [bɪˈhaɪnd ðə siːnz]
V zákulisí se děje ještě tajemnější proces.
The more mysterious...
Chci vědět, co se děje v zákulisí.
I want to...
Budeme moci nahlédnout do zákulisí nadnárodní korporace.
We will be able to peek behind the scenes of a multinational corporation.
Neodstoupím kvůli pomluvám a kvůli mocenským hrám v zákulisí.
I don't step...
9/20
+
obchodník
kupec
velkoobchodník
provozovatel obchodu
merchant [ˈmɜːtʃənt]
j.č.: merchant, mn.č.: merchants
Webový portál umožní uživatelům nakupovat zboží od obchodníků ze zahraničí.
The web portal...
10/20
+
neochotný
zdráhající se
reluctant [rɪˈlʌktənt]
Většina žen se zdráhá prozradit svůj věk.
Most women are...
Zdráhali jsme se opustit náš relativně bezpečný hotel.
We were reluctant...
11/20
+
ranč, farma
ranch [rɑːntʃ]
j.č.: ranch, mn.č.: ranches
Vyrostl jsem na farmě u malého města v severovýchodním Coloradu.
I grew up...
12/20
+
vzdát se, poddat se
ustoupit, podvolit se, podlehnout
give in [gɪv ɪn]
přít.: give in, 3.os.: gives in, průb.: giving in, min.pr.: gave in [geɪv ɪn], příč.min.: given in [gɪvən ɪn]
Nechtěla jsem ustoupit.
I didn't want...
13/20
+
důvěryhodnost
credibility [ˌkredɪˈbɪlɪtɪ]
To dodává důvěryhodnost jeho teorii.
This gives credibility...
14/20
+
naléhavý
urgentní
bezodkladný
urgent [ˈɜːdʒənt]
2. st.: more urgent, 3. st.: most urgent
Místo toho je vždy něco naléhavějšího, co přijde a zabere celý váš čas.
Instead, there's always...
15/20
+
nevinnost
nevina
innocence [ˈɪnəsəns]
j.č.: innocence, mn.č.: -
Moje nevina byla nakonec prokázána.
My innocence was proved at last.
Jsem schopen dokázat svou nevinu.
I am able...
Ben vždy tvrdil, že je nevinný.
Ben has always...
16/20
+
(pánská) peněženka
náprsní taška
wallet [ˈwɒlɪt]
j.č.: wallet, mn.č.: wallets
Muž na ni dlouze upřeně pohlédl a pak sáhl do peněženky.
The man gave...
Kruci! Nechal jsem mou peněženku doma.
Hell! I've left...
17/20
+
konzerva, plechovka
cín
tin [tɪn]
j.č.: tin, mn.č.: tins
Otevřete tuto konzervu s broskvemi, prosím.
Open this tin...
18/20
+
melodie
melody [ˈmelədɪ]
j.č.: melody, mn.č.: melodies
Tato melodie mně připomíná staré časy.
That melody reminds...
19/20
+
nenucený, přirozený
bezstarostný
náhodný, nahodilý
příležitostný
neformální, všední
casual [ˈkæʒjʊəl]
2. st.: more casual, 3. st.: most casual
Vrátil jsem se do Prahy a nějaký čas jsem se věnoval příležitostným pracím, od číšníka po zedníka.
I returned to...
Náhodnému přihlížejícímu by se mohlo zdát, že Kirsty žárlí.
To the casual...
20/20
+
drahokam
šperk
jewel [ˈdʒuːəl]
j.č.: jewel, mn.č.: jewels
Ona je šperk tohoto domu.
She is the...
Klenot byl zasazený do psího obojku.
The jewel ...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X