460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
197
198
199
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mateřská země, vlast
homeland [ˈhəʊmˌlænd]
jedn. číslo: homeland, množ. číslo: homelands
Bojujeme za naši nezávislou vlast.
We are fighting for our independent homeland.
Lisa stále toužila po své vlasti.
Lisa still hankered for her homeland.
2/20
+
vzácný, (draho)cenný (čas, zdroj ap.)
milovaný, zlatíčko
precious [ˈpreʃəs]
Drahocenný čas může být ztracen děláním zbytečné práce.
Precious time can be lost by doing unnecessary work.
Jaký je tvůj nejcennější předmět?
What is your...
První tanec mezi nevěstou a ženichem je jedním z vzácných životních okamžiků.
The first dance...
Zloději, kteří se vydávali za dělníky ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
Koruna je zdobena diamanty a jinými drahými kameny.
The crown is decorated with diamonds and other precious stones.
3/20
+
vozík, nákupní vozík, dvoukolák
kára, povoz, vůz
(od)vézt, vozit, převézt (hovor.)
cart [kɑːt]
jedn. číslo: cart, množ. číslo: carts, přít. prostý: cart, 3. os. j. č.: carts, průb. čas: carting, prostý min.: carted, příčestí min.: carted
Tlačil jsem nákupní vozík plný potravin.
I pushed a shopping cart full of groceries.
Zapřáhl jsem koně do vozu.
I hitched up the horses to the cart.
Nárazník absorbuje náraz a pomáhá zabránit poškození vozíku.
Bumper absorbs shock...
Odpad je pak odvážen k recyklaci.
The rubbish is then carted away for recycling.
Odvezli už z domu všechen starý nábytek?
Have they already...
Zahradník pravidelně odváží spadané listí.
The gardener carts...
4/20
+
uklizený, upravený, uspořádaný
pořádný, pořádkumilovný (člověk)
uklidit, dát do pořádku
tidy [ˈtaɪdɪ]
přít. prostý: tidy, 3. os. j. č.: tidies, průb. čas: tidying, prostý min.: tidied, příčestí min.: tidied, 2. stupeň: tidier, 3. stupeň: tidiest
Mám rád, když je všechno čisté a uklizené.
I like everything...
Prosím, ukliď to.
Please tidy it.
Děti se musí naučit uklízet sami po sobě.
The children have...
Zahradník pravidelně zastřihuje trávu, aby trávník vypadal čistě a upraveně.
The gardener regularly...
Když vaříš, mohl bys po sobě uklidit.
When you cook,...
Sandra běžně vařila, ale já jsem umýval nádobí, uklízel a stlal postele.
Sandra used to...
Mohla bys trochu poklidit, protože místa tady už moc není.
You should tidy...
5/20
+
meloun
melon [ˈmelən]
jedn. číslo: melon, množ. číslo: melons
Překrojte meloun na polovinu.
Cut the melon...
Je tento meloun dostatečně zralý?
Is this melon...
6/20
+
spolupracovat, kooperovat
cooperate [kəʊˈɒpəˌreɪt]
přít. prostý: cooperate, 3. os. j. č.: cooperates, průb. čas: cooperating, prostý min.: cooperated, příčestí min.: cooperated
Spolupracuje s celým týmem odborníků.
He cooperates with...
Dva muži byli spoutáni dohromady a museli spolupracovat, aby přežili.
Two men were...
7/20
+
pokorný, skromný
nenáročný, prostý
zahanbit, pokořit
humble [ˈhʌmbə]
přít. prostý: humble, 3. os. j. č.: humbles, průb. čas: humbling, prostý min.: humbled, příčestí min.: humbled, 2. stupeň: humbler, 3. stupeň: humblest
Podle mého skromného názoru, je to dobrý nápad.
In my humble...
Děkuji za tento vzácný dar. Pokorně jej přijímám.
Thank you for...
Prostý původ populárních potravin je překvapivý.
The humble origin...
8/20
+
v zákulisí
behind the scenes [bɪˈhaɪnd ðə siːnz]
V zákulisí se děje ještě tajemnější proces.
The more mysterious...
Chci vědět, co se děje v zákulisí.
I want to...
Budeme moci nahlédnout do zákulisí nadnárodní korporace.
We will be able to peek behind the scenes of a multinational corporation.
Je pouhou loutkou ovládanou jinými lidmi v pozadí.
He is a...
Neodstoupím kvůli pomluvám a kvůli mocenským hrám v zákulisí.
I don't step...
9/20
+
(velko)obchodník
kupec
provozovatel obchodu, maloobchodník (AmE)
merchant [ˈmɜːtʃənt]
jedn. číslo: merchant, množ. číslo: merchants
Webový portál umožní uživatelům nakupovat zboží od obchodníků ze zahraničí.
The web portal...
Obchodník chce vždy vydělat peníze.
A merchant always...
10/20
+
neochotný
zdráhající se
reluctant [rɪˈlʌktənt]
Většina žen se zdráhá prozradit svůj věk.
Most women are...
Zdráhali jsme se opustit náš relativně bezpečný hotel.
We were reluctant...
Strach z jehel je hlavním důvodem, proč se mnozí zdráhají očkovat.
Fear of needles...
Jennifer cítila, že by se neměla zdráhat vyjádřit svou ženskost.
Jennifer felt she...
11/20
+
ranč, farma
ranch [rɑːntʃ]
jedn. číslo: ranch, množ. číslo: ranches
Vyrostl jsem na farmě u malého města v severovýchodním Coloradu.
I grew up...
Během let se ranč zvětšil.
Over the years,...
12/20
+
vzdát se, poddat se
ustoupit, podvolit se, podlehnout
give in [gɪv ɪn]
přít. prostý: give in, 3. os. j. č.: gives in, průb. čas: giving in, prostý min.: gave in [geɪv ɪn], příčestí min.: given in [gɪvən ɪn]
Nechtěla jsem ustoupit.
I didn't want...
Rebelové byli nuceni ustoupit.
The rebels were...
13/20
+
důvěryhodnost
credibility [ˌkredɪˈbɪlɪtɪ]
To dodává důvěryhodnost jeho teorii.
This gives credibility...
Podpora vědců zvýší důvěryhodnost této teorie.
The support of...
14/20
+
naléhavý, urgentní
bezodkladný, neodkladný
urgent [ˈɜːdʒənt]
2. stupeň: more urgent, 3. stupeň: most urgent
Místo toho je vždy něco naléhavějšího, co přijde a zabere celý váš čas.
Instead, there's always...
Její stav vyžaduje neodkladné ošetření.
Her condition requires...
Změna klimatu má dalekosáhlé společenské důsledky, které vyžadují naléhavou pozornost.
Climate change has...
15/20
+
nevinnost
nevina
innocence [ˈɪnəsəns]
jedn. číslo: innocence, množ. číslo: -
Moje nevina byla nakonec prokázána.
My innocence was proved at last.
Jsem schopen dokázat svou nevinu.
I am able...
Ben vždy tvrdil, že je nevinný.
Ben has always...
Lilie symbolizuje v mnoha kulturách čistotu a nevinnost.
The lily symbolizes...
Její prohlášení o nevině se setkalo s nedůvěrou.
Her proclamation of...
16/20
+
(pánská) peněženka
náprsní taška
wallet [ˈwɒlɪt]
jedn. číslo: wallet, množ. číslo: wallets
Muž na ni dlouze upřeně pohlédl a pak sáhl do peněženky.
The man gave...
Kruci! Nechal jsem mou peněženku doma.
Hell! I've left...
17/20
+
konzerva, plechovka
cín, cínový
tin [tɪn]
jedn. číslo: tin, množ. číslo: tins
Oba cínové ingoty měly úplně jiní tvar.
The two tin...
Otevřete tuto konzervu s broskvemi, prosím.
Open this tin...
18/20
+
melodie
melody [ˈmelədɪ]
jedn. číslo: melody, množ. číslo: melodies
Tato melodie mně připomíná staré časy.
That melody reminds...
Ta písnička má příjemnou melodii.
This song has...
19/20
+
nenucený, přirozený, bezstarostný
náhodný, nahodilý, příležitostný
neformální, ležérní, pro volný čas (oblečení ap.)
casual [ˈkæʒjʊəl]
2. stupeň: more casual, 3. stupeň: most casual
Vrátil jsem se do Prahy a nějaký čas jsem se věnoval příležitostným pracím, od číšníka po zedníka.
I returned to...
Náhodnému přihlížejícímu by se mohlo zdát, že Kirsty žárlí.
To the casual...
Isabella se obléká s ležérní elegancí.
Isabella dresses with...
V běžných textových zprávách lidé často používají vykřičníky, aby vyjádřili nadšení.
In casual texting, people often use exclamation points to convey enthusiasm.
20/20
+
drahokam
šperk, klenot
jewel [ˈdʒuːəl]
jedn. číslo: jewel, množ. číslo: jewels
Ona je šperk tohoto domu.
She is the...
Klenot byl zasazený do psího obojku.
The jewel was...
Když otevřeli truhlu s pokladem, spatřili oslnivé množství šperků.
As they opened...
Byla ověšená zlatem, perlami a šperky.
She was decked...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X