460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
122
123
124
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
měsíc
bloumat, být zasněný
moon [muːn]
jedn. číslo: moon, množ. číslo: moons, přít. prostý: moon, 3. os. j. č.: moons, průb. čas: mooning, prostý min.: mooned, příčestí min.: mooned
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans have stepped on the Moon, but no one is as famous as Neil Armstrong.
Kolik měsíců má Jupiter?
How many moons does Jupiter have?
Měsíc stoupal nad stromy.
The moon has risen above the trees.
2/20
+
vana
koupel, lázeň
(vy)koupat (se) (ve vaně)
bath [bɑːθ]
jedn. číslo: bath, množ. číslo: baths, přít. prostý: bath, 3. os. j. č.: baths, průb. čas: bathing, prostý min.: bathed, příčestí min.: bathed
A pak jsem skočil do vany s horkou vodou, abych si odpočinul.
And then I hopped into the hot bath to relax.
Vezmeme jablko a ponoříme ho do lázně našeho domácího karamelu.
We take an apple and submerge it into a bath of our homemade caramel.
Všechno, co chci udělat, až přijdu domů, je vykoupat se a jít spát.
All I want to do when I arrive home is to have a bath and go to bed.
3/20
+
mokrý, vlhký
deštivý (počasí)
promočený
navlhčit, namočit
mokro, vlhko, vlhkost
počůrat (se)
wet [wet]
jedn. číslo: wet, množ. číslo: wets, přít. prostý: wet, 3. os. j. č.: wets, průb. čas: wetting, prostý min.: wet (or wetted), příčestí min.: wet (or wetted), 2. stupeň: wetter, 3. stupeň: wettest
Nechci jít spát s mokrými vlasy.
I don't want to sleep with wet hair.
Musíme se připravit na studené a vlhké počasí.
We must prepare for cold and wet weather.
Namočil jsem si kalhoty.
I wetted my pants.
4/20
+
rovnoměrně
rovným dílem
equally [ˈiːkwəlɪ]
Koláč byl rovnoměrně rozdělen mezi dobrovolníky.
The pie was...
Musím najít někoho, kdo je stejně jako já schopen vydržet být dlouhodobě zamilovaný.
I have to...
5/20
+
houpat (se), kývat (se)
houpačka
švihnutí, mávnutí, máchnutí
ohnat se, máchnout
měnit se, kolísat, kmitat
rozdílový
viset (na šibenici)
prudká změna, obrat (v postoji)
swing [swɪŋ]
jedn. číslo: swing, množ. číslo: swings, přít. prostý: swing, 3. os. j. č.: swings, průb. čas: swinging, prostý min.: swung [swʌŋ], příčestí min.: swung [swʌŋ]
Houpej mě! Houpej mě!
Swing me! Swing...
Seděla na okraji stolu a kývala nohama.
She sat on...
Máchnul jsem pálkou, ale minul jsem míč.
I swung the...
Antony byl rozdílový hlas v Nejvyšším soudu USA.
Anthony was a...
Chci, aby za to visel.
I want to...
Helen na něj náhle změnila názor.
Helen swung her...
6/20
+
čepice, čapka
víčko
klobouček
nasadit víčko
přiškrtit, omezit
reprezentační start
zakončit, uzavřít
cap [kæp]
jedn. číslo: cap, množ. číslo: caps, přít. prostý: cap, 3. os. j. č.: caps, průb. čas: capping, prostý min.: capped, příčestí min.: capped
Bella na sobě měla legrační čepici a boty.
Bella wore a...
Pořád nasazovala a sundavala víčko z pera.
She constantly capped...
Tato nezapomenutelná událost byla zakončena společnou večeří.
This unforgettable event...
Trubka byla uzavřena, aby se zabránilo vniknutí vody do jejího vnitřku.
The pipe was...
7/20
+
trest smrti
death penalty [deθ ˈpenəltɪ]
jedn. číslo: death penalty, množ. číslo: death penalties
Zrušení trestu smrti by mělo být jedním z našich hlavních cílů.
The abolition of...
Zastánci trestu smrti tvrdí, že odrazuje vrahy od páchání trestných činů.
Supporters of the...
Kolik zemí má stále trest smrti?
How many countries...
8/20
+
zvážení, uvážení, úvaha
ohled(uplnost)
zřetel
kritérium, hledisko, faktor
consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃən]
jedn. číslo: consideration, množ. číslo: considerations
Můj plán se zvažuje.
My plan is...
Na mé pocity nebrala žádný ohled.
She showed no...
Čas je pro nás důležitým faktorem.
Time is important...
9/20
+
pohroma, neštěstí, katastrofa
fiasko
disaster [dɪˈzɑːstə]
jedn. číslo: disaster, množ. číslo: disasters
Změna bude pro tuto zemi pohromou, pokud bude schválena.
The change will...
Při tomto neštěstí žádný z námořníků nezemřel.
None of the...
Jejich cesta téměř skončila katastrofou.
Their trip nearly...
10/20
+
šéf, vedoucí
hlavní, vedoucí, nejdůležitější
šéfovat
boss [bɒs]
jedn. číslo: boss, množ. číslo: bosses, přít. prostý: boss, 3. os. j. č.: bosses, průb. čas: bossing, prostý min.: bossed, příčestí min.: bossed
Harvey může dělat všechno, co má rád, je teď svým vlastním šéfem.
Harvey can do...
Je drzé zeptat se mého šéfa na zvýšení platu?
Is it rude...
Někdy musím šéfovat mým kolegům.
I sometimes have...
11/20
+
uspořádání, rozestavení
přípravy, opatření, zařizování
dohoda, domluva, úmluva
arrangement [əˈreɪndʒmənt]
jedn. číslo: arrangement, množ. číslo: arrangements
Jaké dvě věci určují uspořádání periodické tabulky prvků?
What are the...
Toto je ideální uspořádání pro jakoukoliv příležitost.
This is an...
Počet možných uspořádání těchto deseti kusů je astronomicky velký.
The number of...
Udělal opatření, aby práci dokončil dříve.
He has made...
Jenny chce změnit dohodu.
Jenny wants to...
12/20
+
štěstí, náhoda
luck [lʌk]
jedn. číslo: luck, množ. číslo: lucks, přít. prostý: luck, 3. os. j. č.: lucks, průb. čas: lucking, prostý min.: lucked, příčestí min.: lucked
S trochou štěstí budeme zpět za pár hodin.
With any luck,...
Je mi líto, nemáte štěstí.
Sorry, you're out...
Pak už se budeme muset spolehnout pouze na to, že budeme mít štěstí.
Then we'll just...
13/20
+
vloupat se, vniknout násilím
přerušit (koho/co), skočit do řeči (komu)
zaučit, zaškolit
vyjít najevo
break in [breɪk ɪn]
přít. prostý: break in, 3. os. j. č.: breaks in, průb. čas: breaking in, prostý min.: broke in [brəʊk ɪn], příčestí min.: broken in ['broukən ɪn]
Nějací zloději se vloupali do mého domu a ukradli všechno, co mělo nějakou cenu.
Some thieves broke...
Pacient přerušil léčbu po deseti dnech léčení.
A patient broke...
Prosím, neskákej nám do řeči.
Please don't break...
14/20
+
vášeň, touha
zanícení, nadšení
hněv, vztek
passion [ˈpæʃən]
jedn. číslo: passion, množ. číslo: passions
Jedna strana měla obrovské zdroje, zatímco ta druhá jen vášeň k létání.
One party had...
Literatura je moje velká vášeň.
Literature is my...
Dodal, že zločin byl spáchán v době vzteku a ve slabé chvilce.
He added the...
15/20
+
spojenec
spojit se, utvořit spojenectví
ally [əˈlaɪ]
jedn. číslo: ally, množ. číslo: allies, přít. prostý: ally, 3. os. j. č.: allies, průb. čas: allying, prostý min.: allied, příčestí min.: allied
Řekl, že neměli a ani nebudou mít lepšího spojence než nás.
He said they...
Byli silní a nezávislí, ale nebáli se požádat své spojence o pomoc.
They were strong...
Nečekaně se spojili se svým starým nepřítelem.
They strangely allied...
16/20
+
přiložit, přikládat, dát do přílohy
připevnit, upevnit (co k čemu)
přičítat, připisovat (komu co) (vlastnost ap.)
přilepit (se) (na koho), doprovázet (koho)
attach [əˈtætʃ]
přít. prostý: attach, 3. os. j. č.: attaches, průb. čas: attaching, prostý min.: attached, příčestí min.: attached
Přiložte kopii příslušného rozhodnutí.
Attach a copy...
Přikládáme velkou důležitost ochraně vašich osobních údajů.
We attach great...
Přilepila se na mě na večírku a nemohl jsem se jí zbavit.
She attached herself...
17/20
+
výstava, expozice
přehlídka, ukázka, předvedení
exhibition [ˌeksɪˈbɪʃən]
jedn. číslo: exhibition, množ. číslo: exhibitions
Na výstavu jsem poskytl pět mých obrazů.
I put up...
Je pro mě velkým potěšením prohlásit tuto výstavu za otevřenou.
It is a...
Nikdy jsem neviděla takovou ukázku špatného chování.
I never saw...
18/20
+
hněv, vztek, zlost
rozčílit, rozlítit, rozzlobit
rozhořčení
anger [ˈæŋgə]
jedn. číslo: anger, množ. číslo: angers, přít. prostý: anger, 3. os. j. č.: angers, průb. čas: angering, prostý min.: angered, příčestí min.: angered
Musel bys být hluchý, abys neslyšel hněv v jeho hlase.
You'd have to...
Již vyjádřili svoje rozhořčení kvůli tomuto incidentu.
They have already...
Její zlost vyplula na povrch.
Her anger rose...
Cítili hluboký a trvalý vztek k teroru.
They felt deep...
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Trenér neskrýval svůj hněv vůči mně.
The coach loosed...
Součást jejich dohody je, že je povinnen podstoupit léčení zvládání hněvu.
Part of their...
19/20
+
stížnost, reklamace
potíže, nemoc, neduh (ne moc vážný)
complaint [kəmˈpleɪnt]
jedn. číslo: complaint, množ. číslo: complaints
Vedení nemocnice je znepokojeno stížnostmi chirurgů.
The hospital management...
Stěžovala si na jejich chování.
She made a...
Projevují se u něj kožní potíže.
He is affected...
20/20
+
tajemství, záhada
záhadný příběh
záhadný, tajemný, tajuplný
mystery [ˈmɪstərɪ]
jedn. číslo: mystery, množ. číslo: mysteries
Co je toto za podivnou záhadu?
What strange mystery...
Můj otec se stále snaží vyřešit záhadu Johnova zmizení.
My father is...
Myslím, že je opravdu tajemný člověk.
I guess he...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X