460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
125
126
127
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
konstantní, (neu)stálý, ustavičný, neměnný
konstanta
constant [ˈkɒnstənt]
jedn. číslo: constant, množ. číslo: constants
Neustálé přerušování v práci ztěžuje soustředění na právě prováděný úkol.
Constant interruptions at work can make it hard to focus on the task at hand.
Můj syn vyžaduje neustálou pozornost.
My son needs constant attention.
Proč je rychlost světla ve vakuu konstantní?
Why is the speed of light constant in vacuum?
Tato konstanta je zde úplně zbytečná.
This constant is totally useless here.
2/20
+
podporovatel, zastánce
stoupenec, příznivec
fanoušek, fanda
supporter [səˈpɔːtə]
jedn. číslo: supporter, množ. číslo: supporters
Václav je silným zastáncem volného obchodu.
Vaclav is a strong supporter of free trade.
Někteří příznivci opustili stranu v roce 2014.
Some supporters left the party in 2014.
Jsem jejich celoživotní fanoušek.
I have been a lifelong supporter of them.
3/20
+
recept
návod
recipe [ˈresɪpɪ]
jedn. číslo: recipe, množ. číslo: recipes
Můžu ti doporučit tento recept na kuřecí polévku.
I can recommend you this recipe for a chicken soup.
Upravila jsem recept tak, že jsem přidala sladkou smetanu.
I modified the recipe by adding sweet cream.
Její taktika je návodem na katastrofu.
Her tactics are a recipe for disaster.
4/20
+
(po)modlit se
orodovat, prosit
pray [preɪ]
přít. prostý: pray, 3. os. j. č.: prays, průb. čas: praying, prostý min.: prayed, příčestí min.: prayed
Budu se za tebe modlit.
I'll pray for...
Modlili jsme se, aby si jasně uvědomila, který domov by si měla vybrat.
We prayed that...
Babička se šla pomodlit do kostela.
My grandmother went...
5/20
+
vyhlídka, šance, naděje
perspektiva, vyhlídky
hledat, pátrat, provádět průzkum
prospect [ˈprɑːspekt]
jedn. číslo: prospect, množ. číslo: prospects, přít. prostý: prospect, 3. os. j. č.: prospects, průb. čas: prospecting, prostý min.: prospected, příčestí min.: prospected
Vyhlídka na nové volby zasáhla finanční trhy a vyvolala obavy ohledně stability.
The prospect of...
Nový rok přináší naději na změny všeho druhu.
A new year...
Také jsme pátrali po zlatě v horách.
We also prospected...
6/20
+
junior
juniorský
podřízený, nižší (v hodnosti ap.)
mladší
mladej
junior [ˈdʒuːnjə]
jedn. číslo: junior, množ. číslo: juniors
Igor se narodil v Srbsku a hrál jako junior v tenisovém klubu.
Igor was born...
Hrál jsem s ním juniorský turnaj před třemi lety.
I played with...
Barbara je mladší partnerkou v advokátní kanceláři.
Barbara is a...
Dobře se bav, mladej.
Have fun, junior.
7/20
+
přístrojové potápění
scuba diving [ˈskjuːbə ˈdaɪvɪŋ]
Při přístrojovém potápění jsi šťastnější.
Scuba diving makes...
Přístrojové potápění je plavání pod hladinou.
Scuba diving is...
Pro přístrojové potápění potřebujete dýchací přístroj.
You need a...
8/20
+
agresivní, útočný
bojovný, průbojný
aggressive [əˈgresɪv]
Tyto opice se stávají agresivní, když jsou podrážděné nebo zahnané do úzkých.
These monkeys get...
John hrál velmi agresivní útočnou hru.
John played a...
Vedl útočnou kampaň s cílem přesvědčit voliče, aby nepodepsali tuto petici.
He led an...
9/20
+
západ slunce
sunset [ˈsʌnˌset]
jedn. číslo: sunset, množ. číslo: sunsets
Pracoval jsem od východu do západu slunce.
I worked from...
Včera jsme viděli úžasný západ slunce.
We saw a...
Slunce vypadá při západu, jako kdyby se pohybovalo směrem dolů.
At sunset, the...
10/20
+
chřipka
flu [fluː]
jedn. číslo: flu, množ. číslo: flus
Ležím v posteli s chřipkou a horečkou.
I am lying...
Myslím, že jsem dostala chřipku.
I think I...
Starší lidé jsou více náchylnější k onemocnění chřipkou.
Elderly people are...
11/20
+
citlivý, vnímavý
delikátní, tajný
alergický
sensitive [ˈsensɪtɪv]
Wilson je citlivý muž na to, že je polda.
Wilson is a...
Připomněl mi, jak je to delikátní akce.
He reminded me...
Je velmi alergická na hluk.
She is very...
12/20
+
laskavost, službička
přízeň, náklonnost
zaujatost, stranění, nadržování
dávat přednost, upřednostňovat, preferovat
favor [ˈfeɪvə]
jedn. číslo: favor, množ. číslo: favors, přít. prostý: favor, 3. os. j. č.: favors, průb. čas: favoring, prostý min.: favored, příčestí min.: favored
Donalde, mohl byste mi prokázat laskavost?
Donald, could you...
Tento projekt ztratil přízeň investorů.
This project has...
Nikdy jsem neupřednostňoval staršího syna před mladším.
I have never...
13/20
+
kresba, výkres, nákres
kreslení, rýsování
losování (loterie)
čerpání, čerpající
drawing [ˈdrɔːɪŋ]
Daniel mi dal tuto malou kresbu mého psa jako dárek.
Daniel gave me...
Kresba je pravděpodobně stará 70 nebo více let.
The drawing is...
Naučila jsem se kreslit od mé tety.
I learned drawing...
Losování cen pro tři šťastné výherce se konalo 15. června.
A prize drawing...
14/20
+
patý
pětina
fifth [fɪfθ]
V roce 1599 Shakespeare napsal svou hru "Henry pátý".
In 1599 Shakespeare...
Posilovna se nachází v pátém patře sportovního a zábavního centra.
The fitness room...
Prodal pětinu zlatých rezerv své země za hotovost.
He sold a...
15/20
+
nedokončit, zanechat, odejít
odpadnout, zmizet
drop out [drɒp aʊt]
přít. prostý: drop out, 3. os. j. č.: drops out, průb. čas: dropping out, prostý min.: dropped out, příčestí min.: dropped out
Jeho sestra otěhotněla a musela zanechat školy.
His sister got...
Zanechal studia na universitě a stal se úspěšným podnikatelem.
He dropped out...
Odešel jsem z politiky.
I have dropped...
16/20
+
úmysl, záměr, plán
intention [ɪnˈtenʃən]
jedn. číslo: intention, množ. číslo: intentions
Nebylo mým úmyslem vás zranit.
It wasn't my...
Uvědom si, že ne každý má dobré úmysly.
Be aware that...
Šel jsem do banky se záměrem otevřít bankovní účet.
I went to...
17/20
+
vážit (kolik), (z)vážit (co/koho)
zvážit, uvážit, rozvážit (fakta ap.)
potěžkat (co) (v ruce)
váha, hmotnost
weigh [weɪ]
přít. prostý: weigh, 3. os. j. č.: weighs, průb. čas: weighing, prostý min.: weighed, příčestí min.: weighed
Kolik vážíš?
How much do...
Musíme zvážit vše co je pro a proti.
We must weigh...
Stále zvažujeme naše rozhodnutí.
We are still...
Na konci léta se připravuje na hibernaci a zdvojnásobí svou hmotnost.
By summers end...
18/20
+
kanál (vysílací ap.), program (televizní)
usměrnit, směrovat
postup, cesta (úřední ap.)
průliv, průplav
drážka, korýtko
channel [tʃænəl]
jedn. číslo: channel, množ. číslo: channels, přít. prostý: channel, 3. os. j. č.: channels, průb. čas: channelling, prostý min.: channelled, příčestí min.: channelled
Distribuční kanály využívají společnosti k tomu, aby své výrobky dostaly ke konečnému spotřebiteli.
Distribution channels are...
Díval jsem se na sportovní programy na mé nové televizi.
I watched the...
Tyto posuvné dveře zapadají do těchto plastových drážek.
This sliding doors...
19/20
+
letovisko, turistické středisko
uchýlit se, použít
útočiště, východisko z nouze
resort [rɪˈzɔːt]
jedn. číslo: resort, množ. číslo: resorts, přít. prostý: resort, 3. os. j. č.: resorts, průb. čas: resorting, prostý min.: resorted, příčestí min.: resorted
Naše turistické středisko nabízí celou řadu turistických atrakcí.
Our vacation resort...
Byli nuceni uchýlit se ke kanibalismu, aby přežili.
They were forced...
Nakonec se každý musí rozhodnout sám za sebe.
In the last...
20/20
+
(vy)kopat, (vy)hloubit, (vy)hrabat
zabodnout (se), zapíchnout (se)
vykopávka (hovor.)
rýpnutí (si), popíchnutí (poznámkou)
důkladně pátrat
dig [dɪg]
jedn. číslo: dig, množ. číslo: digs, přít. prostý: dig, 3. os. j. č.: digs, průb. čas: digging, prostý min.: dug, příčestí min.: dug
Kopali jsme do hloubky 15 stop a pak jsme narazili na vodu.
We dug down...
Musíme vykopat pod zdí tunel.
We have to...
Nancy mi píchla do žeber.
Nancy gave me...
Přestaň rýpat!
Stop digging!
Důkladně jsme pátrali v její minulosti.
We dug deep...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X