460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
126
127
128
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podnik, závod
(po)čin, podnik (odvážný)
podnikání, podnikavost, iniciativa
enterprise [ˈentəˌpraɪz]
jedn. číslo: enterprise, množ. číslo: enterprises
Naším cílem je vytvořit společný podnik s jinou společností.
Our target is to establish a joint enterprise with another company.
Potřebujeme reformovat státní podniky.
We need to reform state-owned enterprises.
Hledáme podnikavé a tvořivé lidi.
We're looking for people with enterprise and creativity.
2/20
+
prasknout, křupnout, rupnout
zaklapnout, zapadnout, zacvaknout
snímek, momentka
lusknutí (prsty)
chňapnutí
vyštěknout, odseknout (komu)
chňapat, chňapnout
kvapný, neuvážený, unáhlený (rozhodnutí)
předčasný
snap [snæp]
jedn. číslo: snap, množ. číslo: snaps, přít. prostý: snap, 3. os. j. č.: snaps, průb. čas: snapping, prostý min.: snapped, příčestí min.: snapped, 2. stupeň: more snap, 3. stupeň: most snap
Nůž zasáhl strom a čepel praskla a spadla na zem.
The knife hit the tree and the blade snapped and dropped to the ground.
Kousky do sebe snadno zapadnou a není potřeba absolutně žádné nářadí.
The pieces snap together easily and require absolutely no tools.
Steven luskl prsty.
Steven snapped his fingers.
Ptáci jsou příliš rychlí na to, aby je krokodýli úspěšně chňapli.
The birds are too quick for the crocodiles to make a successful snap at one.
Není potřeba na mě štěkat. Není to moje vina.
There's no need to snap at me. It's not my fault.
Může to vyvolat předčasné volby.
It can force a new snap elections.
3/20
+
trubka, trubice, roura
hadice
metro
tube [tjuːb]
jedn. číslo: tube, množ. číslo: tubes
Robot ohnul trubku o 90 stupňů.
The robot bent the tube by about 90 degrees.
Výfuková trubice byla ucpaná.
The exhaust tube was clogged.
Jeli jsme metrem na Victoria Station.
We traveled by tube to Victoria Station.
4/20
+
instalovat, nainstalovat
(na)montovat
uvést do úřadu, uvést do funkce
usadit se (v křesle)
install [ɪnˈstɔːl]
přít. prostý: install, 3. os. j. č.: installs, průb. čas: installing, prostý min.: installed, příčestí min.: installed
Oznámili, že kamery jsou již nainstalovány na speciálním stožáru.
They announced that...
Na garážová vrata byl namontován nový zámek.
A new lock...
Alan byl uveden do funkce prezidenta naší asociace.
Alan was installed...
5/20
+
hloubka
intenzita, síla (citu)
sytost (barvy)
depth [depθ]
jedn. číslo: depth, množ. číslo: depths
Jaká je zde hloubka vody?
What's the depth...
Před spuštěním stroje vždy zkontrolujte hloubku řezu.
Always check the...
Tón jejího hlasu prozradil intenzitu jejího dojetí.
Her tone of...
6/20
+
kino
film (obor), kinematografie
cinema [ˈsɪnɪmə]
jedn. číslo: cinema, množ. číslo: cinemas
Co dávají v kině?
What is on...
Někdy se rozhodneme jít do kina nebo na procházku.
Sometimes we decide...
V kině není dovoleno kouřit.
Smoking is not...
7/20
+
pracovní doba
working hours [ˈwɜːkɪŋ aʊəz]
Helen chce v příštím roce zkrátit pracovní dobu.
Helen wants to...
Během pracovní doby nesmíte pít alkohol.
You mustn't drink...
Lewis dává přednost více flexibilní pracovní době.
Lewis prefers more...
8/20
+
dort
zákusek, moučník, buchta
(z)tuhnout, (vy)tvořit škraloup, zaschnout (bláto)
cake [keɪk]
jedn. číslo: cake, množ. číslo: cakes
Upekla jsem dort pro mé přátele.
I baked a...
Jen 15 minut potom jsme začali krájet dort.
Just 15 minutes...
Jak se jmenují ty lepkavé sladké zákusky?
What is the...
Je to brnkačka.
It's a piece...
9/20
+
klávesnice
klaviatura
klávesy, klávesový nástroj
keyboard [ˈkiːˌbɔːd]
jedn. číslo: keyboard, množ. číslo: keyboards
Používání myši je rychlejší než psaní na klávesnici.
Using the mouse...
Moje prsty začínaly přirůstat ke klávesnici.
My fingers were...
Začala hrát píseň na své klávesy.
She began to...
10/20
+
plodina
úroda, sklizeň
plodit, dávat úrodu
sklízet, posekat, žnout
ostříhat (nakrátko)
oříznout, prostříhat
oříznutí
crop [krɒp]
jedn. číslo: crop, množ. číslo: crops, přít. prostý: crop, 3. os. j. č.: crops, průb. čas: cropping, prostý min.: cropped, příčestí min.: cropped
Plodiny se pravidelně stříkají pesticidy.
The crops are...
Celá naše úroda byla zničena.
Our whole crops...
Její blonďaté vlasy byly ostříhané nakrátko.
Her blonde hair...
11/20
+
doprovodit, doprovázet
doplnit
podávat (se) (s čím)
accompany [əˈkʌmpnɪ]
přít. prostý: accompany, 3. os. j. č.: accompanies, průb. čas: accompanying, prostý min.: accompanied, příčestí min.: accompanied
Buďte doprovázeni pouze svým dechem a svými pěti smysly.
Be accompanied only...
Můžeš mě doprovodit do divadla?
Can you accompany...
Na průvodním obrázku k článku je zobrazen atraktivní pár.
The picture accompanying...
12/20
+
cibule
cibulový
onion [ˈʌnjən]
jedn. číslo: onion, množ. číslo: onions
Region nabízí příznivé klimatické podmínky pro pěstování cibule.
The region offers...
Cibuli nakrájejte najemno na kostky.
Chop the onions...
Na dno misky rozprostřete plátky cibule.
Spread the onion...
13/20
+
nepřítomnost, absence
nedostatek
absence [ˈæbsəns]
jedn. číslo: absence, množ. číslo: absences
Budu respektovat každé rozhodnutí, které by bylo učiněno v mé nepřítomnosti.
I will respect...
Omluvil svou nepřítomnost tím, že tvrdil, že měl střevní potíže.
He excused his...
Soud zamítl jejich požadavky pro nedostatek důkazů.
The court rejected...
14/20
+
návrh
domněnka, názor
náznak, známka, stopa
sugesce
suggestion [səˈdʒestʃən]
jedn. číslo: suggestion, množ. číslo: suggestions
Máš nějaký návrh?
Do you have...
Odmítl jsem jeho návrh, že rozhovory by měly být přerušeny.
I rejected his...
Sugesce se používá v terapii, obvykle k obnovení potlačených vzpomínek.
The suggestion is...
15/20
+
zapnout, (s)pustit, otevřít (vodu, plyn ap.)
obrátit se proti
vyjet, zaútočit
vzrušovat, rozpálit
přivést (koho k čemu), vyvolat (zájem)
turn on [tɜːn ɒn]
přít. prostý: turn on, 3. os. j. č.: turns on, průb. čas: turning on, prostý min.: turned on, příčestí min.: turned on
Moje manželka už zapnula topení.
My wife has...
Sloni nakonec zaútočili na své ošetřovatele.
The elephants turning...
Proč jste všichni proti mně?
Why are you...
Lauru vzrušují muži v uniformě.
Laura gets turned...
16/20
+
vypnout, zhasnout
odbočit, vybočit, zahnout
odpuzovat, nepřitahovat
turn off [tɜːn ɒf]
přít. prostý: turn off, 3. os. j. č.: turns off, průb. čas: turning off, prostý min.: turned off, příčestí min.: turned off
Mnoho lidí si myslí, že telefony musí být úplně vypnuty, jiní říkají, že tichý režim je v pořádku.
Many people think...
Odbočili jsme z hlavní cesty.
We turned off...
Odpuzují mě všechny současné politické strany.
I am turned...
17/20
+
pop - populární hudba, popový
bouchnout, prásknout, rupnout
prasknutí, praskání, rupnutí, rána
taťka, tatík (AmE) (hovor.)
pop [pɒp]
jedn. číslo: pop, množ. číslo: pops, přít. prostý: pop, 3. os. j. č.: pops, průb. čas: popping, prostý min.: popped, příčestí min.: popped
Poslouchali jsme první popové písně napsané počítačem.
We were listening...
Okna a stěny se třásly za současného hlasitého praskání a dunění.
Windows and walls...
Když balón praskl, ozvala se hlasitá rána.
There was a...
18/20
+
zaměstnání
zaměstnanost
employment [ɪmˈplɔɪmənt]
jedn. číslo: employment, množ. číslo: employments
Zaměstnávání se na částečný úvazek je na celém světě na vzestupu a Austrálie není výjimkou.
Part-time employment is...
Mark nemohl najít zaměstnání.
Mark was unable...
Helen šla minulý týden na úřad práce.
Helen went to...
19/20
+
tma
temnota, temno
darkness [dɑːknɪs]
Nemůžu vyjít ven, dokud se nesetmí.
I can't go...
Musíte to udělat potmě.
You have to...
Bohužel bylo příliš temno.
Unfortunately the darkness...
20/20
+
pošta
poslat (poštou)
mail
mail [meɪl]
jedn. číslo: mail, množ. číslo: mails, přít. prostý: mail, 3. os. j. č.: mails, průb. čas: mailing, prostý min.: mailed, příčestí min.: mailed
Pošta ještě nepřišla.
The mail has...
Objednávka přišla poštou.
The order came...
Nezapomeň poslat dopis.
Don't forget to...
Dnes ráno jsem vám poslal mail.
I mailed you...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X