460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
117
118
119
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hotový
dokončený, skončený, dodělaný (práce)
vyřízený (člověk)
finished [ˈfɪnɪʃt]
Už jsem skoro hotový.
I'm almost finished.
Kolik stojí hotový výrobek?
How much does the finished product cost?
2/20
+
za druhé
secondly [ˈsekəndlɪ]
Za prvé, je to drahé a za druhé, je to příliš pomalé.
Firstly, it's expensive, and secondly, it's too slow.
Za druhé musí být toto sdělení veřejné.
Secondly, this communication must be public.
Zaprvé nemáme dost peněz a zadruhé nemáme dost času.
To start with,...
3/20
+
nevyřízený, čekající (na projednání)
blížící se, hrozící, brzký
až do (vyřízení), před (čím)
pending [ˈpendɪŋ]
Jeho žádost o občanství stále čeká na vyřízení.
His application for citizenship was still pending.
Soudce bude muset rozhodnout, zda má jít do vězení před zahájením vyšetřování.
A judge will have to decide whether he should go to jail pending an investigation.
Lety byly pozastaveny až do vyšetření havárie.
Flights were suspended pending an investigation of the crash.
4/20
+
žula
žulový
granite [ˈgrænɪt]
jedn. číslo: granite, množ. číslo: granites
Na místě, kde se odehrála bitva, je žulová pamětní deska.
A granite marker...
Horolezec vylezl žulovou stěnu za méně než čtyři hodiny.
The climber scaled...
Mr. Garcia je sochař, který pracuje převážně s žulou.
Mr. Garcia is...
5/20
+
muset udělat, muset absolvovat
mět udělat, mět absolvovat
be due to do [bɪ dju tə duː]
přít. prostý: be due to do, 3. os. j. č.: is due to do, průb. čas: being due to do, prostý min.: were/was due to do, příčestí min.: been due to do
Můj syn příští týden absolvovat kurz plachtění.
My son is...
V loňském roce jsme měli v červnu absolvovat výlet do Himálaje, ale jako většina věcí to bylo zrušeno.
Last year we...
6/20
+
teolog
theologian [ˌθɪəˈləʊdʒɪən]
jedn. číslo: theologian, množ. číslo: theologians
Svatý Tomáš Akvinský byl středověký teolog.
St. Thomas Aquinas...
Argumenty pro a proti existenci Boha byly proneseny mnoha filozofy a teology.
Arguments for and...
7/20
+
sledování (televize)
zhlédnutí (pořadí)
prohlídka
viewing [ˈvjuːɪŋ]
jedn. číslo: viewing, množ. číslo: viewings
Sledovanost seriálu dramaticky poklesla.
Viewing figures for...
Před zahájením výstavy jsme byli pozváni na soukromou prohlídku.
We've been invited...
Co nevidět začne ohňostroj, proto si prosím najděte vhodné místo k pozorování.
The fireworks display...
8/20
+
probodnout, propíchnout
prorazit
proniknout
pierce [pɪrs]
přít. prostý: pierce, 3. os. j. č.: pierces, průb. čas: piercing, prostý min.: pierced, příčestí min.: pierced
Probodla ho očima.
Her eyes pierced...
Vařte kukuřici v páře tak dlouho, až je možné ji snadno propíchnout vidličkou.
Steam the corn...
Při pádu si poranila nohu a propíchla dlaň.
The fall injured...
Dítě nebo batole s pronikavým řevem může být nesmírně stresující.
A baby or a toddler with a piercing scream can be extremely stressful.
Orli používají ostré drápy, aby propíchli chycenou kořist.
Eagles use the...
Moje dcera nemůže nosit tyto náušnice, protože nemá propíchnuté uši.
My daughter can't...
Olivie vydala pronikavý výkřik.
Olivia let out...
9/20
+
nelegálně, nezákonně, protiprávně
illegally [ɪˈliːgəlɪ]
Vylezl na strom a nelegálně nás vyfotografoval.
He climbed the...
Soudce se rozhodl vyloučit důkazy, které byly získány protizákonně.
The judge decided...
Pokusili se nelegálně zlikvidovat jejich nebezpečný náklad.
They attempted to dispose of their dangerous cargo illegally.
V říjnu vstoupila v platnost všeobecná amnestie pro všechny osoby nelegálně držící ruční palné zbraně.
General pardon for...
10/20
+
umývat (nádobí, ruce, ap.)
vyplavit, vyvrhnout
wash up [wɒʃ ʌp]
přít. prostý: wash up, 3. os. j. č.: washes up, průb. čas: washing up, prostý min.: washed up, příčestí min.: washed up
Někdy pomáhám matce umývat nádobí.
Sometimes I help...
Řekla dětem, aby se před večeří umyly.
She told the...
Tato láhev s dopisem byla vyplavena na pláž.
This bottle with...
11/20
+
odporovat, odmlouvat
být v rozporu
contradict [ˌkɒntrəˈdɪkt]
přít. prostý: contradict, 3. os. j. č.: contradicts, průb. čas: contradicting, prostý min.: contradicted, příčestí min.: contradicted
Můj bratr nemá rád, když mu někdo odporuje.
My brother doesn't...
Jejich dvě verze si navzájem neodporují.
Their two versions...
Tvoje činy jsou v rozporu s tvými slovy.
Your actions contradict...
12/20
+
lóže (zednářská ap.)
chata, bouda
vznést, podat (protest, žádost)
vrátnice, strážní budka, strážní domek (BrE)
ubytovat se, bydlet (v podnájmu)
usazovat (se)
uváznout, zůstat vězet, zaseknout se
lodge [lɒdʒ]
jedn. číslo: lodge, množ. číslo: lodges, přít. prostý: lodge, 3. os. j. č.: lodges, průb. čas: lodging, prostý min.: lodged, příčestí min.: lodged
U jezera je lovecká chata.
There's a hunting...
Když jsem poprvé přijela do Tampy, ubytovala jsem se u paní Young.
I lodged with...
V krku se mi zasekla rybí kost.
A fish bone...
13/20
+
atmosférický, povětrnostní
mající atmosféru (místo, hudba)
atmospheric [ˌætməsˈferɪk]
Když jsou správné atmosférické podmínky, rádiové vlny se šíří do vzdálenosti tisíců kilometrů.
When atmospheric conditions...
Nová restaurace úžasnou atmosféru.
The new restaurant...
Tento software se používá pro modelování dynamiky atmosféry.
This software is...
14/20
+
pohodlně, útulně, příjemně
snadno, bez potíží, hladce
comfortably [ˈkʌmftəblɪ]
Pohodlně jsem se usadil před televizí.
I ensconced comfortably...
Novak včera hladce zvítězil.
Novak won comfortably...
Batoh má nastavitelné popruhy, což umožňuje jeho pohodlné nošení.
The backpack has...
15/20
+
být schopen, moci
dokázat
umět
be able to [biː ˈeɪbəl tuː]
přít. prostý: be/am/are able to, 3. os. j. č.: is able to, průb. čas: being able to, prostý min.: were/was able to, příčestí min.: been able to
V době našich předků byla schopnost poznávat známé tváře velmi důležitá.
In ancestral environments,...
Tato loď může cestovat padesát mil za hodinu.
The ship is...
Koroner je schopen stanovit dobu smrti.
The coroner is...
Doktoři musí umět rozeznat mnoho různých onemocnění.
Doctors need to...
Je schopna pracovat aniž by jí bylo nutno dávat moc pokynů.
She is able...
16/20
+
heslo
password [ˈpɑːsˌwɜːd]
jedn. číslo: password, množ. číslo: passwords
Chtěl jsem nastavit heslo k mé wify.
I wanted to set up a password for my wify.
Pro přihlášení do všech našich online služeb můžete použít stejné heslo.
You can use...
Zadejte heslo pro přístup k databázi.
Enter a password...
Nemůžete vstoupit, pokud neřeknete tajné heslo.
You can not...
Zadejte uživatelské jméno a heslo.
Enter your user name and password.
17/20
+
lupič, zloděj
loupežník
robber [ˈrɒbə]
jedn. číslo: robber, množ. číslo: robbers
Nyní policie pátrá po pohřešovaném lupiči právě tak jako po odcizeném kamionu.
Now the police is looking for the missing robber as well as for the stolen truck.
Lupič postřelil jednoho policistu.
The robber shot...
Lupič vystřelil na jednoho policistu.
The robber shot...
Sousedé Ruby neslyšeli, jak křičí o pomoc, když ji zloději zadržovali pomocí střelné zbraně.
Ruby's neighbours didn't hear her screaming for help as robbers held her at gunpoint.
Lupič neúmyslně srazil komplice cihlou, když se pokoušel rozbít okno.
The robber accidentally...
18/20
+
kalhoty (BrE)
trousers [ˈtraʊzəz]
množ. číslo: trousers
Musím si vzít jiné kalhoty, tyto jsou špinavé.
I have to put on my other trousers, these are dirty.
Tyhle kalhoty jsou mně těsné okolo pasu.
Those trousers are...
Roztrhla si kalhoty na zadku.
She tore the...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
Jeho žlutý dres a kalhoty byly promáčené deštěm.
His yellow jersey...
19/20
+
poprvé
first time [fɜːst taɪm]
Nemohl si to udělat dobře hned na poprvé?
Couldn't you get it right the first time?
Nedávno jsem ho viděl poprvé za mnoho let.
I saw him recently for the first time in many years.
Bylo to poprvé, co jsem přišla na to, že mám dvojčata.
This was the...
Bylo to poprvé, co nešla hned domů.
This was the...
Nebylo by to poprvé, co to někdo zkouší.
It wouldn't be...
20/20
+
zboží
goods [gʊdz]
Naložili jsme zboží do auta.
We loaded the...
Dejte našemu manažerovi objednávek včas vědět, kdy chcete doručit zboží.
Let our order...
Kšeftování s nelegálním zbožím je velký obchod v této zemi.
Traffic in illegal...
Musíme čelit prudkému zvýšení objemu dovozu zboží.
We must face a sharp rise in the volume of imported goods.
Zboží byste měli obdržet nejpozději do 30 dnů od data nákupu.
You should receive...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X