460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
116
117
118
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ohromný, nekonečný
neomezený, bezmezný
infinite [ˈɪnfɪnɪt]
Vesmír je teoreticky nekonečný.
The universe is theoretically infinite.
Moje matka má se mnou nekonečnou trpělivost.
My mother has infinite patience with me.
2/20
+
nedbale, ležérně
nenuceně, přirozeně
mimochodem, náhodně
casually [ˈkæʒjʊəlɪ]
Neudělejte tu chybu, že se před uzavřením hypotéky podíváte jen nedbale, jak to vypadá v okolí.
Don't make the mistake of casually seeing what's out there before finalizing a mortgage.
Můžeš předstírat, že si ji potkal jenom tak náhodně.
You can pretend you met her just casually.
3/20
+
převládající, převažující
běžný, rozšířený (názor)
prevailing [prɪˈveɪlɪŋ]
Převládá nálada plná optimismu.
The prevailing mood is one of optimism.
Převládající názor je, že ekonomický růst se pravděpodobně zpomalí.
The prevailing view is that economic growth is likely to slow down.
4/20
+
rozpor, nesrovnalost, nesoulad
discrepancy [dɪˈskrepənsɪ]
jedn. číslo: discrepancy, množ. číslo: discrepancies
Obával se, že jakékoliv nesrovnalosti mezi jeho prohlášením a prohlášeními ostatních, by mohly být použity proti němu.
He feared any...
Nejsme schopni zjistit příčinu tohoto rozporu.
We are unable...
Máte dva dny na vyřešení nesrovnalostí ve vaší zprávě.
You have two...
5/20
+
světová válka
world war [wɜːld wɔː]
jedn. číslo: world war, množ. číslo: world wars
Během první světové války se významně podílela na výuce studentů doktorandského studia.
During World War she took on a large share of the teaching of doctoral students.
Paul sloužil v armádě během 2. světové války.
Paul served in...
S příchodem první světové války se řada mužů dobrovolně přihlásila do armády.
With the advent of World War I, a number of men volunteered for military service.
Jejich účast ve druhé světové válce je dobře zdokumentovaná.
Their involvement in...
Poprosil jsem mojí babičku, aby nám vyprávěla své zážitky z 2. světové války.
I asked my...
6/20
+
osamělý (konaný o samotě)
samotářský
osamocený (budova)
solitary [ˈsɒlɪtərɪ]
Leopardi jsou osamělí lovci.
Leopards are solitary...
V dálce stála osamocená budova.
There was a...
7/20
+
vytlačit, nahradit
vysídlit, vyhnat, vystěhovat
displace [dɪsˈpleɪs]
přít. prostý: displace, 3. os. j. č.: displaces, průb. čas: displacing, prostý min.: displaced, příčestí min.: displaced
Starý samec byl nahrazen novým alfa samcem.
The old male...
Výstavba nové přehrady vysídlí tisíce lidí, kteří v této oblasti žijí.
The building of...
Vysídlené rodiny našly útočiště v dočasných uprchlických táborech.
The displaced families...
Vysídlené děti byly traumatizovány náhlým zvratem ve svém životě.
The displaced children...
8/20
+
kupodivu, překvapivě, nečekaně
zvláštně, (po)divně
strangely [ˈstreɪndʒlɪ]
Jeho bratr se choval divně.
His brother was...
Nečekaně se spojili se svým starým nepřítelem.
They strangely allied...
9/20
+
kdykoli(v)
anytime [ˈenɪˌtaɪm]
V mém stanu se můžu vyspat kdykoliv a kdekoliv.
I can sleep in my tent anytime, anywhere.
Ten déšť jen tak nepoleví.
This rain is...
Projekt nebude v dohledné době dokončen.
The project won't...
Myslíš si, že se brzy vrátí?
Do you think...
10/20
+
zdržet se (na místě), zůstat
ochomýtat se (kolem)
stick around [stɪk əˈraʊnd]
přít. prostý: stick around, 3. os. j. č.: sticks around, průb. čas: sticking around, prostý min.: stuck around, příčestí min.: stuck around
Proč se chvíli nezdržíš?
Why don't you...
Jdi. Zůstanu tady trochu déle.
You go. I'll...
11/20
+
vykořisťování, využívání (dělníků ap.)
zneužívání (situace ap.)
zužitkování, těžení (surovin ap.)
exploitation [ˌeksplɔɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: exploitation, množ. číslo: exploitations
Kapitalismus je vykořisťování člověka člověkem. Komunismus je pravý opak.
Capitalism is the...
Společnost dostala pokutu za vykořisťování pracovníků z řad přistěhovalců.
The company was...
12/20
+
podezřelý
suspected [səˈspektəd]
Dva mladíci jsou podezřelí z krádeže čtyř kol.
The two youths...
Je vyšetřován pro podezření ze zločinů proti lidskosti.
He is being investigated for suspected crimes against humanity.
Mezi zadrženými jsou osoby podezřelé z účasti na ozbrojené loupeži.
The detainees include...
13/20
+
předsedat (schůzi ap.)
řídit, vést
preside [prɪˈzaɪd]
přít. prostý: preside, 3. os. j. č.: presides, průb. čas: presiding, prostý min.: presided, příčestí min.: presided
Kdo bude předsedat schůzi?
Who will preside...
Soudce Harris má vést oficiální vyšetřování případu.
Judge Harris is...
14/20
+
v naprosté většině, v drtivé většině
převážně
overwhelmingly [ˌəʊvəˈwelmɪŋlɪ]
Obyvatelé v drtivé většině hlasovali pro obnovení původního názvu města.
The inhabitants have...
Pracovaly zde převážně ženy.
The workers here...
15/20
+
neslyšitelný
inaudible [ɪnˈɔːdəbəl]
Tato píšťalka byla pro lidské ucho neslyšitelná.
This whistle was...
Mluvila tak tiše, že ji skoro nebylo slyšet.
She spoke so...
16/20
+
v opačném pořadí
in reverse order [ɪn rɪˈvɜːs ˈɔːdə]
Tento film vypráví příběh v obráceném pořadí.
This movie narrates...
Můžete říci abecedu v obráceném pořadí?
Can you say...
17/20
+
erodovat, podléhat erozi
narušit, rozrušit, nahlodat
erode [ɪˈrəʊd]
přít. prostý: erode, 3. os. j. č.: erodes, průb. čas: eroding, prostý min.: eroded, příčestí min.: eroded
Pokud tomu, jak to dopadlo minule, dáváte velký význam, ztrácíte cit pro riziko a jste slepý k omylům.
The outcome bias...
Příliš mnoho času stráveného sezením před televizí může člověku narušit držení těla.
Too much time...
18/20
+
postupný, pozvolný
gradual [ˈgrædjʊəl]
Eroze půdy je postupný proces, který může způsobit velké škody.
Soil erosion is...
Tato molekula byla vytvořena postupným vývojem.
This molecule was...
Postupné tání věčně zmrzlé půdy v Arktidě vyvolává obavy.
The gradual thaw of the permafrost in the Arctic is causing concerns.
19/20
+
umírnit, (z)krotit, omezit, zadržet
potlačovat, držet na uzdě
restrain [rɪˈstreɪn]
přít. prostý: restrain, 3. os. j. č.: restrains, průb. čas: restraining, prostý min.: restrained, příčestí min.: restrained
Musel jsem jí zadržet, aby nevběhla na ulici.
I had to...
Musel jsem se držet na uzdě, abych mu neřekl, co si o něm myslím.
I had to...
Vláda přijala opatření k omezení inflace.
The government has...
Vnitřní výzdoba je poměrně decentní.
The interior decoration...
20/20
+
obohatit
enrich [ɪnˈrɪtʃ]
přít. prostý: enrich, 3. os. j. č.: enriches, průb. čas: enriching, prostý min.: enriched, příčestí min.: enriched
Nikdy jsem svou pozici nevyužil k obohacení.
I have never...
K obohacení půdy lze použít hnojivo.
Fertilizer can be...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X