460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
119
120
121
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
skvělý, úžasný
marvelous [ˈmɑːvələs]
Bylo to úžasné představení.
It was a marvelous performance.
Západ slunce je zde tak úžasný.
The sunset is so marvelous here.
2/20
+
překážka (působící ucpání)
ucpání, zacpání, neprůchodnost
maření, bránění, zabraňování, překážení
obstrukce
obstruction [əbˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: obstruction, množ. číslo: obstructions
Řidič musel přeparkovat své auto tak, aby nepřekáželo.
The driver had to move his car so that it was not causing an obstruction.
Byla obviněna a odsouzena za maření spravedlnosti.
She was charged with and convicted of obstruction of justice.
Přesto všechno, jsme svědky vleklého vyjednávání a obstrukcí.
In spite of...
Chlapec trpěl neprůchodností střev.
The boy was...
Zácpa může způsobit silné bolesti břicha a nepříjemné pocity.
A bowel obstruction...
K neprůchodnosti střev mohou přispívat srůsty z předchozích operací.
Adhesions from previous...
3/20
+
pozdě, po termínu
za zenitem
out of time [aʊt ɒv taɪm]
Existoval velmi rozšířený názor, že už je za zenitem.
There was a...
Vznáším námitku nepřípustnosti, protože žaloba byla pozdě podána.
I raise a...
4/20
+
beznadějný (případ ap.), bezvýchodný
zoufalý, bez naděje
hopeless [ˈhəʊpləs]
Měla se pokusit utéct, i když věděla, že je to beznadějné.
She should try...
Situace ve Vietnamu se čím dál tím víc stávala beznadějnou.
The situation in...
Pohled na bezmocného malého chlapce probudil její mateřské city.
The sight of...
5/20
+
výdaj, vydání, poplatky
vydat, vynaložit (prostředky)
outlay [ˈaʊtleɪ]
jedn. číslo: outlay, množ. číslo: outlays, přít. prostý: outlay, 3. os. j. č.: outlays, průb. čas: outlaying, prostý min.: outlaid, příčestí min.: outlaid
Na nové strojní vybavení budeme muset vynaložit velké výdaje.
We will need...
Můžete udržovat svůj software průběžně aktualizovaný za velmi malé poplatky.
You can keep...
6/20
+
buvol
bizon, zubr
buffalo [ˈbʌfəˌləʊ]
jedn. číslo: buffalo, množ. číslo: buffalo (or buffaloes or buffalos)
Kdysi bylo zde na pláních 70 milionů bizonů.
Once there were...
Mladí buvoli určení k množení nesmí mít více než šest měsíců.
Young buffalo for...
Tato bůvolí farma byla proslulá svou mozzarellou.
This buffalo farm...
7/20
+
dospívání, adolescence
adolescence [ˌædəˈlesəns]
jedn. číslo: adolescence, množ. číslo: adolescences
Během dospívání dochází k mnoha tělesným změnám.
Many bodily changes...
Dětství a dospívání jsem strávil v Praze.
I spent my...
8/20
+
miniaturní, malý, mini
minisukně (hovor.)
mini [ˈmɪnɪ]
jedn. číslo: mini, množ. číslo: minis
Pokud je vám více než 50 let, pravděpodobně byste neměli nosit šaty nad kolena.
If you are...
V letošním roce přicházejí mini sukně ve škále šokující jasných barev.
Mini skirts are...
9/20
+
být si vědom, uvědomovat si
být opatrný
mít na paměti
be aware [biː əˈweə]
přít. prostý: be/am/are aware, 3. os. j. č.: is aware, průb. čas: being aware, prostý min.: were/was aware, příčestí min.: been aware
Společnost si je vědoma škod, které způsobuje dětem a demokracii, ale moc se tím nezabývá.
The company is aware of harm it causes children and democracy but does little to address it.
Mějte, prosím, na paměti, že se na vašich zahradách mohou objevit divoká zvířata.
Please be aware...
Molly si musí být vědoma potíží, kterým může čelit.
Molly must be...
Uvědom si, že ne každý má dobré úmysly.
Be aware that...
Výzkum ukazuje, že účinky léků jsou lepší, když si je pacient vědom toho, že užívá vhodné léky.
The research shows...
10/20
+
podřídit se, přijmout (rozhodnutí ap.)
strpět, snášet, vydržet
řídit se, dodržovat (pravidla ap.)
abide [əˈbaɪd]
přít. prostý: abide, 3. os. j. č.: abides, průb. čas: abiding, prostý min.: abided (or abode), příčestí min.: abided (or abode)
Hráči se musí podřídit rozhodnutím rozhodčího.
Players must abide...
Cizinci se musí podřídit australským zákonům.
Foreigners have got...
11/20
+
žadatel, uchazeč
hledač
seeker [ˈsiːkə]
jedn. číslo: seeker, množ. číslo: seekers
Systém automaticky spojuje uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele.
The system automatically...
Náboráři se snaží najít zaměstnance, i když tisíce uchazečů o zaměstnání zoufale hledají práci.
Recruiters struggle to...
12/20
+
(stavební) dříví, řezivo (AmE)
harampádí, krámy (BrE) (hl. nepotřebný nábytek)
nakupit, naházet (chaoticky)
vléci se, šinout se, vláčet se (kam) (ztěžka)
lumber [ˈlʌmbə]
jedn. číslo: lumber, množ. číslo: lumbers, přít. prostý: lumber, 3. os. j. č.: lumbers, průb. čas: lumbering, prostý min.: lumbered, příčestí min.: lumbered
Ze starého dříví jsme vyrobili rampu, abychom mohli naložit prasata na náklaďák.
We used the...
Hromada krámů na zahradě mého souseda narostla do obludných rozměrů.
The heap of...
13/20
+
potvrdit, osvědčit, dosvědčit
ověřit správnost
certify [ˈsɜːtɪˌfaɪ]
přít. prostý: certify, 3. os. j. č.: certifies, průb. čas: certifying, prostý min.: certified, příčestí min.: certified
Předpokládá se, že potvrdí výsledky voleb.
They are supposed...
Tímto potvrzujeme, že tato zpráva je ze všech pohledů správná.
This is to...
14/20
+
kvůli (čemu), následkem
pro (co), díky (komu/čemu)
vzhledem k
because of [bɪˈkɒz ɒv]
Je naštvaná kvůli nám.
He is angry because of us.
Tyto cíle byly dosaženy navzdory - a ne kvůli - prezidentovi.
Those goals were being achieved in spite of - and not because of - the president.
Nemohli jsme vidět před sebe kvůli nízko ležící mlze.
We couldn't see...
Tato vlaštovka se snadno rozpozná díky jejímu modrému pruhu na hrudi.
This swallow is...
Max pije hlavně kvůli stresu.
Max drinks largely...
15/20
+
rozhodčí, sudí
pískat, soudcovat (zápas ap.)
reference (AmE)
referee [ˌrefəˈriː]
jedn. číslo: referee, množ. číslo: referees, přít. prostý: referee, 3. os. j. č.: referees, průb. čas: refereeing, prostý min.: refereed, příčestí min.: refereed
Rozhodčí si vzal hráče stranou a promluvil si s ním.
The referee drew...
Při vyměřování trestu porota posoudila zprávu od rozhodčího.
When measuring the...
Popírám, že bych použil vůči rozhodčímu urážlivé výrazy.
I deny that...
16/20
+
logo
logo [ˈləʊgəʊ]
jedn. číslo: logo, množ. číslo: logos
Naše logo obsahuje bílého slona.
Our logo features...
Každý rok vybereme motiv, který je zobrazen v logu turnaje.
Each year we...
Má košili se značkovým logem vyšitým na kapse.
She has a shirt with a designer's logo embroidered on the pocket.
Nové logo je nyní nedílnou součástí našeho obchodního jména.
Now the logo...
Návrh na změnu loga společnosti byl těsně přehlasován, a to rozdílem pouhého jednoho hlasu.
The proposal to...
17/20
+
rukodělná výroba
řemeslná výroba
handicraft [ˈhændɪˌkrɑːft]
jedn. číslo: handicraft, množ. číslo: handicrafts
Tradiční řemeslná výroba se neustále zdokonaluje.
Traditional handicraft techniques...
Průmysl se skládal z malých firem, které pomocí řemeslné výroby produkovaly několik automobilů.
The industry consisted...
18/20
+
pochopit, (po)rozumět, chápat (form.)
zahrnovat, obsahovat (v sobě)
comprehend [ˌkɒmprɪˈhend]
přít. prostý: comprehend, 3. os. j. č.: comprehends, průb. čas: comprehending, prostý min.: comprehended, příčestí min.: comprehended
Chápete význam tohoto dopisu?
Do you comprehend...
Pan Scott nedokázal pochopit rozsah katastrofy.
Mr. Scott could...
Úplně jsem nechápal, co se stalo.
I did not...
19/20
+
opláchnout, (vy)máchat (prádlo)
vypláchnout (si) (ústa)
opláchnutí, vymáchání
rinse [rɪns]
jedn. číslo: rinse, množ. číslo: rinses, přít. prostý: rinse, 3. os. j. č.: rinses, průb. čas: rinsing, prostý min.: rinsed, příčestí min.: rinsed
Umyla jsem nádobí a poté je důkladně opláchla.
I washed the...
Po umytí vlasů šamponem je opláchněte čistou teplou vodou.
Rinse your hair...
20/20
+
sportovec
sportsman [ˈspɔːtsmən]
jedn. číslo: sportsman, množ. číslo: sportsmen
Pokud budeš tvrdě trénovat, budeš dobrý sportovec.
If you train...
Většinu medailí vyhráli sovětští sportovci.
Most of the...
Michael byl slavný sportovec.
Michael was a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X