460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
120
121
122
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
šampon
(u)mýt šamponem, šamponovat
shampoo [ʃæmˈpuː]
jedn. číslo: shampoo, množ. číslo: shampoos, přít. prostý: shampoo, 3. os. j. č.: shampoos, průb. čas: shampooing, prostý min.: shampooed, příčestí min.: shampooed
Lidé si často myslí, že všechny šampony proti lupům páchnou.
People often think...
Po umytí vlasů šamponem je opláchněte čistou teplou vodou.
Rinse your hair...
Tento šampon zanechá vaše vlasy lahodně svěží a voňavé.
This shampoo leaves...
2/20
+
příchod, nástup
advent
advent [ˈædvent]
jedn. číslo: advent, množ. číslo: advents
Nová éra začíná nástupem internetu.
A new era starts with the advent of the internet.
S příchodem první světové války se řada mužů dobrovolně přihlásila do armády.
With the advent of World War I, a number of men volunteered for military service.
Nástup internetu urychlil proces globalizace.
The advent of the internet has accelerated the process of globalization.
3/20
+
honorář (autorský)
královská rodina
royalty [ˈrɔɪəltɪ]
jedn. číslo: royalty, množ. číslo: royalties
Nová kniha mi zajišťuje hezké honoráře.
The new book brings me handsome royalties.
V náš svatební den se k nám chovali jako ke královské rodině.
On our wedding day, we were treated like royalty.
4/20
+
chuťově vyvážený
taste-balanced [teɪst ˈbælənst]
Víno má vyváženou chuť s bohatým plným tělem a kyselostí, která je pro danou oblast jedinečná.
The wine has...
Konečným produktem je chuťově vyvážená a sametově hladká zmrzlina.
The resulting product...
5/20
+
uspořádat, rozmístit
zbavit se, zlikvidovat, vyhodit
disponovat
vyvolávat náklonnost
vyřídit, vyřešit
dispose [dɪˈspəʊz]
přít. prostý: dispose, 3. os. j. č.: disposes, průb. čas: disposing, prostý min.: disposed, příčestí min.: disposed
Starobylé vázy jsou rozmístěny po celé galerii.
Ancient vases are...
Mám jí rád kvůli jejímu smyslu pro humor.
Her sense of...
Pokusili se nelegálně zlikvidovat jejich nebezpečný náklad.
They attempted to dispose of their dangerous cargo illegally.
Zeptejte se lékárníka, jak se zbavit léků, které již nepotřebujete.
Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer needed.
6/20
+
odemknout, odblokovat
odhalit, odkrýt (záhadu ap.)
unlock [ʌnˈlɒk]
přít. prostý: unlock, 3. os. j. č.: unlocks, průb. čas: unlocking, prostý min.: unlocked, příčestí min.: unlocked
Slyšela jsem, jak David odemyká přední dveře.
I heard David...
Nyní máme opravdovou příležitost odhalit tajemství vesmíru.
We have an...
Policie požadovala, aby cestovatel odemkl kufr.
The police required...
7/20
+
jednoruční činka
dumbbell [ˈdʌmˌbel]
jedn. číslo: dumbbell, množ. číslo: dumbbells
Posiluji v tělocvičně s jednoručními činkami.
He works out...
Svalnatý muž posiloval s činkami v posilovně.
The well-muscled man...
8/20
+
orestovat, zprudka opéci
orestovaný, zprudka opečený
saute [ˈsəʊteɪ]
přít. prostý: saute, 3. os. j. č.: sautes, průb. čas: sauteing, prostý min.: sauteed, příčestí min.: sauteed
Orestujte cibuli, dokud není průsvitná.
Saute onion until...
Orestujte papriku a cibuli asi 5 minut.
Saute the bell...
9/20
+
balvan, velký kámen
boulder
boulder [ˈbəʊldə]
jedn. číslo: boulder, množ. číslo: boulders
Po dopadu balvanu na zem bylo slyšet silný úder.
The boulder hit...
Vzal mě za ruku, aby mi pomohl přes velký kámen, který blokoval cestu.
He took my...
10/20
+
rozeznat, rozpoznat
sestavit, vyrobit (z)
vypsat, vystavit, vyhotovit (šek)
pochopit, chápat, (po)rozumět
rozluštit
make out [meɪk aʊt]
přít. prostý: make out, 3. os. j. č.: makes out, průb. čas: making out, prostý min.: made out, příčestí min.: made out
Máslo je vyrobeno z mléka
Butter is made...
Šek byl vystaven na dva tisíce dolarů.
The check was...
V šeru jsem rozeznal temnou postavu.
I could make...
11/20
+
váza
vase [[veɪs] (AmE) / [vɑːz] (BrE)]
jedn. číslo: vase, množ. číslo: vases
Já jsem šťastný, protože jsme našli tuto starobylou vázu nedotčenou.
I am happy...
Tato váza byla darována jako svatební dar princezně Sophie.
The vase was given as a wedding present to Princess Sophie.
Místo vázy byly v krabici jen střepy.
There were only...
Mistr sklář opracovává roztavené sklo a tvaruje ho do krásných váz.
The glassblower artisan...
12/20
+
kříženec, míšenec, hybrid
směs, směsice (dvou různých věcí)
hybridní
hybrid [ˈhaɪbrɪd]
jedn. číslo: hybrid, množ. číslo: hybrids
Nové hybridní plodiny mnohem lépe odolávají chorobám.
The new hybrid...
Kříženec osla a koně se nazývá mula.
The hybrid from...
Úsporný hybridní vůz se může pochlubit úctyhodným dojezdem.
The fuel-efficient hybrid...
13/20
+
svalnatý
well-muscled [wel ˈmʌsəld]
Anderson měl na sobě šortky a tričko, které odhalovaly jeho svalnaté nohy a ruce.
Anderson wore shorts...
Někdo je svalnatý a jiný štíhlý.
One is well-muscled...
14/20
+
výbuch, výlev (emocí)
propuknutí, vypuknutí (násilí)
outburst [ˈaʊtˌbɜːs]
jedn. číslo: outburst, množ. číslo: outbursts
Později se za svůj výbuch omluvil.
He later apologized...
Incident vedl k propuknutí násilí.
The incident sparked...
Markovy násilné výbuchy vyděsily jeho ženu natolik, že opustila svou rodinu.
Mark's violent outbursts...
15/20
+
do konce (čeho)
by the end of [baɪ ðiː end ɒv]
Pošleme vám naše vyjádření do konce týdne.
We will send...
Nemůžeme to všechno udělat do konce měsíce - to prostě není možné.
We can't get...
Musíme zaplatit daně do konce března.
We have to pay our taxes by the end of March.
Budu cestovat asi tři měsíce, ale v každém případě se vrátím do konce roku.
I'll travel for...
Do konce války zemřelo v boji 46 000 amerických vojáků.
By the end...
16/20
+
náborový pracovník
náborář
recruiter [rɪˈkruːtə]
jedn. číslo: recruiter, množ. číslo: recruiters
Náborář každého přivítal pevným stiskem ruky.
The recruiter greeted...
Náboráři se snaží najít zaměstnance, i když tisíce uchazečů o zaměstnání zoufale hledají práci.
Recruiters struggle to...
17/20
+
věnování
oddanost (pro věc), odhodlání
věnování (se) (čemu)
obětavost
dedication [ˌdedɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: dedication, množ. číslo: dedications
Věnování na přední straně knihy znělo "Pro mého miláčka".
The dedication at...
Obdivuji jeho oddanost práci.
I admire his...
Ne každý má takové odhodlání a talent toho dosáhnout.
Not everyone has...
18/20
+
skvělý, vynikající, znamenitý
ohromný, mimořádný
superb [sʊˈpɜːb]
Mluvilo se s ním snadno, protože byl vynikající posluchač.
He was easy...
Muzeum se může pyšnit vynikající sbírkou středověkých obrazů.
The museum boasts...
Velká zátoka má nádhernou kulisu hor.
The large bay has a superb backdrop of mountains.
19/20
+
zajišťovat (potřeby), (po)starat se (o hosty)
zajišťovat občerstvení
cater [ˈkeɪtə]
přít. prostý: cater, 3. os. j. č.: caters, průb. čas: catering, prostý min.: catered, příčestí min.: catered
Padesát je spousta lidí, o které je třeba se postarat!
Fifty is a...
Školy často nedokáží zajistit potřeby nadaných dětí.
Schools often fail...
20/20
+
stojící za to, stojící za námahu
worthwhile [ˌwɜːθˈwaɪl]
Stojí za to, to udělat.
It is worthwhile...
Díky jejímu úsměvu to všechno stálo za to.
Her smile made...
Bez ohledu na jejich motivaci, sjednotilo je jejich přesvědčení, že projekt stál za námahu.
Regardless of their...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X