400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
196
197
198
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nedostatek, nedokonalost
vada, kaz
imperfection [ˌɪmpəˈfekʃən]
jedn. číslo: imperfection, množ. číslo: imperfections
Má jediná nedokonalost je, že jsem příliš skromný.
My only imperfection is that I am too modest.
Můj otec nikdy netoleroval nedokonalost.
My father never tolerated imperfection.
Drobné nedokonalosti pleti lze obvykle zamaskovat troškou make-upu.
Minor skin imperfections...
2/20
+
nepopsaný, nedokumentovaný
bez dokladů, bez dokumentů
undocumented [ʌnˈdɒkjəmentɪd]
Našli jsme nějáké podezřelé a nedokumentované transakce.
We found some suspicious and undocumented transactions.
Imigranti bez dokladů jsou často vykořisťováni, například jako levná pracovní síla.
Undocumented immigrants are often exploited, perhaps as a source of cheap labor.
Stávající funkce nejsou zdokumentovány nebo jsou zcela ztraceny.
Existing functions go...
3/20
+
šťavnatý (ovoce, maso ap.)
pikantní (drby ap.)
juicy [ˈdʒuːsɪ]
2. stupeň: juicier, 3. stupeň: juiciest
Pokračuj, chci všechny pikantní detaily.
Come on, I want all the juicy details.
Ananas byl sladký a šťavnatý.
The pineapple was...
4/20
+
zkáza, spoušť, devastace
devastation [ˌdevəˈsteɪʃən]
jedn. číslo: devastation, množ. číslo: devastations
V relativně krátké době skutečně došlo k rozsáhlé devastaci.
Indeed, tremendous devastation...
Území bylo hodně ušetřeno ve srovnání s předpovídanou zkázou.
The land was...
5/20
+
vyhýbat se (komu/čemu), stranit se (koho/čeho)
shun [ʃʌn]
přít. prostý: shun, 3. os. j. č.: shuns, průb. čas: shunning, prostý min.: shunned, příčestí min.: shunned
Od té doby se mu všichni vyhýbali.
From that time...
Evelyn se vždy vyhýbala publicitě.
Evelyn has always...
6/20
+
spolehlivý
dependable [dɪˈpendəbəl]
Potřebuji někoho spolehlivého, kdo se postará o děti, když jsem v práci.
I need someone...
Bylo zvláštní, že se neukázala, protože byla velmi spolehlivá.
It was weird...
7/20
+
nástěnná malba
nástěnný
mural [ˈmjʊərəl]
jedn. číslo: mural, množ. číslo: murals
O poškození té nástěnné malby jsem nikomu zde ještě neřekla.
I haven't told...
Odhalil novou nástěnnou malbu gymnastky na budově.
He unveiled a new mural of a gymnast on the building.
8/20
+
pokárání, výtka
(po)kárat (koho za co), vynadat (komu za co)
rebuke [rɪˈbjuːk]
jedn. číslo: rebuke, množ. číslo: rebukes, přít. prostý: rebuke, 3. os. j. č.: rebukes, průb. čas: rebuking, prostý min.: rebuked, příčestí min.: rebuked
Byl od ní ostře pokárán.
He was met...
Učitel ho pokáral za používání telefonu během vyučování.
The teacher rebuked...
9/20
+
zakázaný, nepřístupný (nepovolaným)
omezený (množstvím, volností ap.)
min. pr. a příč. min. slovesa omezit
restricted [rɪˈstrɪktɪd]
Vstup je vyhrazen pouze členům.
Admission is restricted...
Rychlost je zde omezena na 50 kilometrů za hodinu.
The speed is...
Omezil jsem pití kávy na čtyři šálky denně.
I restricted myself...
10/20
+
perlivý, šumivý (nápoj ap.)
jiskřivý, jiskrný, sršící vtipem
sparkling [ˈspɑːklɪŋ]
Mám tád šumivé víno, ale nadýmá mě.
I like sparkling...
Nalil mi sklenici lahodného šumivého vína.
He poured me a glass of delicious sparkling wine.
11/20
+
poledne
midday [ˈmɪdˈdeɪ]
jedn. číslo: midday, množ. číslo: middays
Polední přestávky zmírňují stres.
Midday breaks alleviate...
Slunce dosáhne svého zenitu v poledne.
The sun reaches...
Obvykle se vracíme do naší kanceláře kolem poledne.
We usually return...
12/20
+
zásobník, kazeta (vyměnitelná část stroje ap.)
náboj, patrona
cartridge [ˈkɑːtrɪdʒ]
jedn. číslo: cartridge, množ. číslo: cartridges
Kazeta musí být vyměňována v pravidelných intervalech.
The cartridge must...
Pokyny pro výměnu inkoustové kazety naleznete na straně 85.
See page 85...
13/20
+
prémie, odměna (velká)
štědrost, velkorysost (kniž.)
hojnost, úroda (velké množství) (kniž.)
bounty [ˈbaʊntɪ]
jedn. číslo: bounty, množ. číslo: bounties
Na jeho hlavu je stále vypsaná velká odměna.
There is still...
Charita je zcela závislá na štědrosti církve.
The charity is...
14/20
+
nemotorný, neobratný, neohrabaný (tvor ap.)
neobratný, nevhodný (výrok, jednání ap.)
neforemný, nešikovný (předmět ap.)
clumsy [ˈklʌmzɪ]
2. stupeň: clumsier, 3. stupeň: clumsiest
Vyčítal jsem si, že jsem neohrabaný.
I blamed myself...
Text obsahuje mnoho neohrabaných forem vyjadřování.
The text contains...
Je to zvláštní, ale být považován za nešikovného má určité výhody.
It's weird, but...
15/20
+
jedinečný, ojedinělý, výjimečný
jednotný (číslo) (ling.)
singular [ˈsɪŋgjʊlə]
Naskytla se nám jedinečná příležitost.
A singular opportunity...
Pokud je podmět jednotného čísla, použijte sloveso pro jednotné číslo.
If the subject...
16/20
+
řečený, zmíněný
min.pr. příč.min. slovesa říci
said [sed]
Uvedený návrh byl schválen po pěti hodinách jednání.
The said proposal...
Uvedená částka je pro nás nepřijatelná.
The said amount...
17/20
+
dodat energii (komu), nabudit, vzpružit
energize [ˈenəˌdʒaɪz]
přít. prostý: energize, 3. os. j. č.: energizes, průb. čas: energizing, prostý min.: energized, příčestí min.: energized
Užijte to jednu noc a budete se cítit uvolněně a nabitá energií.
Use this for...
Vytržení z hlubokého spánku způsobí, že budete cítit, že máte méně energie, než když se probouzíte během lehkého spánku.
Being ripped out...
18/20
+
hrozný, strašný, odporný
horrific [hɒˈrɪfɪk]
Tak strašná zranění jsem ještě neviděl.
I have never...
Byl bezstarostným mužem, před tím než přežil hroznou dopravní nehodu v roce 2015.
He was a...
19/20
+
v zastoupení, prostřednictvím zástupce
zástupce (zmocněný), zmocněnec, náhradník
proxy
zmocnění, plná moc
proxy [ˈprɒksɪ]
jedn. číslo: proxy, množ. číslo: proxies
Můžete jmenovat zmocněnce, aby za vás hlasoval.
You may appoint...
Jde to přes proxy server, takže se to nedá vystopovat.
It's through a...
Můžete hlasovat na základě plné moci.
You can vote...
20/20
+
vonící, vonný, voňavý, aromatický
fragrant [ˈfreɪgrənt]
Koupel byla provoněna vonnými oleji.
The bath was...
Tento šampon zanechá vaše vlasy lahodně svěží a voňavé.
This shampoo leaves...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X