460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
197
198
199
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ve své podstatě, v podstatě, svojí podstatou
inherently [ɪnˈherəntlɪ]
Je důležité pochopit, že běhové kontejnery jsou ze své podstaty nestálé.
It's important to understand that runtime containers are inherently volatile.
Domnívám se, že tento projekt je ze své podstaty nevhodný.
I believe that this project is inherently inappropriate.
Obchodování na burze je ze své podstaty rizikové.
Trading on the stock exchange is inherently risky.
2/20
+
lékárna
farmacie, lékárnictví
pharmacy [ˈfɑːməsɪ]
jedn. číslo: pharmacy, množ. číslo: pharmacies
V lékárně mi vydali nesprávný lék.
The pharmacy gave me the wrong medicine.
Šest let strávila stududiem farmacie.
She spent six years studying pharmacy.
3/20
+
prohloubit (se), zesílit
rozšířit (co)
posunout dál
deepen [ˈdiːpən]
jedn. číslo: deepen, množ. číslo: deepens, přít. prostý: deepen, 3. os. j. č.: deepens, průb. čas: deepening, prostý min.: deepened, příčestí min.: deepened
Pokud chceme více vody, budeme muset studnu prohloubit.
We'll have to deepen the well if we want more water.
Je potřeba prohloubit a rozšířit probíhající dialog a diskuse o budoucnosti automobilového odvětví.
There is a need to deepen and extend the ongoing dialogue and discussions on the future of the automotive sector.
Měla ho ráda jako kamaráda, ale nechtěla, aby se jejich vztah posouval dál.
She liked him as a friend but she did not want their relationship to deepen.
4/20
+
teoreticky, hypoteticky
theoretically [θɪəˈretɪkəlɪ]
Nedomnívám se, že by to to někdy někdo zkoušel, ale teoreticky je to možné.
I don't think...
Vesmír je teoreticky nekonečný.
The universe is theoretically infinite.
5/20
+
ostrá munice, ostré střelivo, ostré náboje
live ammunition [lɪv ˌæmjʊˈnɪʃən]
jedn. číslo: live ammunition, množ. číslo: live ammunitions
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
Dnes budete střílet ostrými náboji.
You'll be firing...
6/20
+
nedostatek, nedokonalost
vada, kaz
imperfection [ˌɪmpəˈfekʃən]
jedn. číslo: imperfection, množ. číslo: imperfections
Má jediná nedokonalost je, že jsem příliš skromný.
My only imperfection...
Můj otec nikdy netoleroval nedokonalost.
My father never...
Drobné nedokonalosti pleti lze obvykle zamaskovat troškou make-upu.
Minor skin imperfections...
7/20
+
nepopsaný, nedokumentovaný
bez dokladů, bez dokumentů
undocumented [ʌnˈdɒkjəmentɪd]
Našli jsme nějáké podezřelé a nedokumentované transakce.
We found some...
Imigranti bez dokladů jsou často vykořisťováni, například jako levná pracovní síla.
Undocumented immigrants are...
Stávající funkce nejsou zdokumentovány nebo jsou zcela ztraceny.
Existing functions go...
8/20
+
zkáza, spoušť, devastace
devastation [ˌdevəˈsteɪʃən]
jedn. číslo: devastation, množ. číslo: devastations
V relativně krátké době skutečně došlo k rozsáhlé devastaci.
Indeed, tremendous devastation...
Území bylo hodně ušetřeno ve srovnání s předpovídanou zkázou.
The land was...
9/20
+
spolehlivý
dependable [dɪˈpendəbəl]
Potřebuji někoho spolehlivého, kdo se postará o děti, když jsem v práci.
I need someone...
Bylo zvláštní, že se neukázala, protože byla velmi spolehlivá.
It was weird...
10/20
+
navázat (rozhovor)
spustit, začít hrát (muziku)
strike up [straɪk ʌp]
přít. prostý: strike up, 3. os. j. č.: strikes up, průb. čas: striking up, prostý min.: struck up, příčestí min.: struck up
Navázala jsi vztah s někým z této skupiny?
Did you strike...
Může být obtížné navázat konverzaci s úplně cizím člověkem.
It can be...
Když potlesk utichl, kapela začala hrát státní hymnu.
When the applause...
11/20
+
pokárání, výtka
(po)kárat (koho za co), vynadat (komu za co)
rebuke [rɪˈbjuːk]
jedn. číslo: rebuke, množ. číslo: rebukes, přít. prostý: rebuke, 3. os. j. č.: rebukes, průb. čas: rebuking, prostý min.: rebuked, příčestí min.: rebuked
Byl od ní ostře pokárán.
He was met...
Učitel ho pokáral za používání telefonu během vyučování.
The teacher rebuked...
12/20
+
zakázaný, nepřístupný (nepovolaným)
omezený (množstvím, volností ap.)
min. pr. a příč. min. slovesa omezit
restricted [rɪˈstrɪktɪd]
Vstup je vyhrazen pouze členům.
Admission is restricted...
Rychlost je zde omezena na 50 kilometrů za hodinu.
The speed is...
Omezil jsem pití kávy na čtyři šálky denně.
I restricted myself...
13/20
+
perlivý, šumivý (nápoj ap.)
jiskřivý, jiskrný, sršící vtipem
sparkling [ˈspɑːklɪŋ]
Mám tád šumivé víno, ale nadýmá mě.
I like sparkling...
Nalil mi sklenici lahodného šumivého vína.
He poured me a glass of delicious sparkling wine.
Extravagantní taneční sál byl vyzdoben úchvatnými lustry a třpytivými dekoracemi.
The extravagant ballroom was decorated with glamorous chandeliers and sparkling decorations.
14/20
+
poledne
midday [ˈmɪdˈdeɪ]
jedn. číslo: midday, množ. číslo: middays
Polední přestávky zmírňují stres.
Midday breaks alleviate...
Slunce dosáhne svého zenitu v poledne.
The sun reaches...
Obvykle se vracíme do naší kanceláře kolem poledne.
We usually return...
15/20
+
místo
in place of [ɪn pleɪs ɒv]
Začal jsem používat nový překladač místo starého.
I started using...
Mateo nastoupil místo Luka.
Mateo came on...
16/20
+
zásobník, kazeta (vyměnitelná část stroje ap.)
náboj, patrona
cartridge [ˈkɑːtrɪdʒ]
jedn. číslo: cartridge, množ. číslo: cartridges
Kazeta musí být vyměňována v pravidelných intervalech.
The cartridge must...
Pokyny pro výměnu inkoustové kazety naleznete na straně 85.
See page 85...
17/20
+
prémie, odměna (velká)
štědrost, velkorysost (kniž.)
hojnost, úroda (velké množství) (kniž.)
bounty [ˈbaʊntɪ]
jedn. číslo: bounty, množ. číslo: bounties
Na jeho hlavu je stále vypsaná velká odměna.
There is still...
Charita je zcela závislá na štědrosti církve.
The charity is...
18/20
+
nemotorný, neobratný, neohrabaný (tvor ap.)
neobratný, nevhodný (výrok, jednání ap.)
neforemný, nešikovný (předmět ap.)
clumsy [ˈklʌmzɪ]
2. stupeň: clumsier, 3. stupeň: clumsiest
Vyčítal jsem si, že jsem neohrabaný.
I blamed myself...
Text obsahuje mnoho neohrabaných forem vyjadřování.
The text contains...
Je to zvláštní, ale být považován za nešikovného má určité výhody.
It's weird, but...
19/20
+
jedinečný, ojedinělý, výjimečný
jednotný (číslo) (ling.)
singular [ˈsɪŋgjʊlə]
Naskytla se nám jedinečná příležitost.
A singular opportunity...
Pokud je podmět jednotného čísla, použijte sloveso pro jednotné číslo.
If the subject...
V angličtině je jednotné číslo slova "cats" "cat".
In English, the...
"Sheep" je příkladem slova, které má stejné jednotné i množné číslo.
"Sheep" is an...
Jednotné číslo podstatných jmen se používá, když mluvíte o jedné věci nebo osobě.
Singular form nouns...
20/20
+
řečený, zmíněný
min.pr. příč.min. slovesa říci
said [sed]
Uvedený návrh byl schválen po pěti hodinách jednání.
The said proposal...
Uvedená částka je pro nás nepřijatelná.
The said amount...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X