460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
196
197
198
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
děloha, lůno
womb [wuːm]
jedn. číslo: womb, množ. číslo: wombs
Dítě v jejím lůně jí denně, každou hodinu připomínalo zradu, které se dopustila.
The child within her womb kept reminding her daily, hourly of the treachery she had perpetrated.
Děloha je perfektní vyživující inkubátor.
A womb is...
2/20
+
chemik
lékárna, drogérie (BrE)
lékárník, drogista (BrE)
chemist [ˈkemɪst]
jedn. číslo: chemist, množ. číslo: chemists
Chemici zkoumají vlastnosti hmoty na úrovni atomů a molekul.
Chemists investigate the properties of matter at the level of atoms and molecules.
Nechte to, prosím, u lékárníka na rohu vedle zelinářství.
Please leave this at the chemist, on the corner near the greengrocer.
3/20
+
překrývat (se), překrýt (se)
přesahovat (částečně - jedno přes druhé)
překrytí, přesah
overlap [ˌəʊvəˈlæp]
jedn. číslo: overlap, množ. číslo: overlaps, přít. prostý: overlap, 3. os. j. č.: overlaps, průb. čas: overlapping, prostý min.: overlapped, příčestí min.: overlapped
Tašky na střeše se vzájemně překrývají.
The tiles on the roof overlap one another.
Moje povinnosti se překrývají s jejími, takže se o část práce podělíme.
My responsibilities overlap hers, so we will be sharing some of the work.
4/20
+
omezit, zredukovat, zkrátit, snížit (form.)
curtail [kɜːˈteɪl]
přít. prostý: curtail, 3. os. j. č.: curtails, průb. čas: curtailing, prostý min.: curtailed, příčestí min.: curtailed
Nechci omezovat vaše práva.
I don't want...
Rozpočtové škrty donutily školy omezit mimoškolní programy.
Budget cuts forced...
5/20
+
od té doby
about since [əˈbaʊt sɪns]
Ale co se stalo od té doby?
But what about...
Celý ten nápad, o kterém jsem přemýšlel už od Velikonoc, mi najednou připadal zbytečný.
The whole idea...
6/20
+
křída
napsat křídou, nakreslit křídou
chalk [tʃɔːk]
jedn. číslo: chalk, množ. číslo: chalks, přít. prostý: chalk, 3. os. j. č.: chalks, průb. čas: chalking, prostý min.: chalked, příčestí min.: chalked
Jsou jako voda a oheň.
They are chalk...
Nemohl jsem psát na tabuli, protože jsem neměl křídu.
I couldn't write...
Děti rády čmárají křídami po chodnících.
Children love to...
7/20
+
moudře, rozumně, uvážlivě
wisely [ˈwaɪzlɪ]
Richard ve svém království vládl moudře.
Richard ruled his...
Ale ne všechny peníze, mírně řečeno, byly použity moudře.
But not all...
Zdroje společnosti jsou omezené, takže je musíme používat moudře.
The company's resources are finite, so we need to use them wisely.
8/20
+
strádání, nedostatek, nouze (spánku ap.)
odebrání, zbavení (čeho)
deprivace
deprivation [ˌdeprɪˈveɪʃən]
jedn. číslo: deprivation, množ. číslo: deprivations
Byly zde podstatné rozdíly ve srovnání s kontrolní skupinou účastníků, kteří nebyli vystaveni spánkové nouzi.
There was a...
Pokud zažíváme stav nouze, znamená to, že nám něco chybí a situace může být vážná.
If we are...
9/20
+
banket, recepce, hostina
banquet [ˈbæŋkwɪt]
jedn. číslo: banquet, množ. číslo: banquets
Pamatuji si ho z banketu z té noci.
I remember him...
Náklady na jídlo na recepci je nutné spočítat předem.
The food cost...
10/20
+
skoupit, vykoupit
buy up [baɪ ʌp]
přít. prostý: buy up, 3. os. j. č.: buys up, průb. čas: buying up, prostý min.: bought up, příčestí min.: bought up
Skupovali své konkurenty na trhu.
They were buying...
Skoupili všechny pozemky v okolí.
They've bought up...
11/20
+
ananas, ananasový
ananasovník (rostlina)
pineapple [ˈpaɪnˌæpəl]
jedn. číslo: pineapple, množ. číslo: pineapples
Ananas byl sladký a šťavnatý.
The pineapple was...
Nemohu sehnat ananasový džus z koncentrátu.
I can't get...
12/20
+
znovu se objevit
reappear [ˌriːəˈpɪə]
přít. prostý: reappear, 3. os. j. č.: reappears, průb. čas: reappearing, prostý min.: reappeared, příčestí min.: reappeared
Zůstal jsem ve svém úkrytu a bylo dobře, že jsem tak udělal, protože ten muž se za chvíli znovu objevil.
I remained in...
Čekal jsem možná hodinu, ale už se znovu neobjevila.
I waited for...
13/20
+
tutor, lektor, vychovatel, soukromý učitel
vyučovat, učit, doučovat (koho)
tutor [ˈtjuːtə]
jedn. číslo: tutor, množ. číslo: tutors, přít. prostý: tutor, 3. os. j. č.: tutors, průb. čas: tutoring, prostý min.: tutored, příčestí min.: tutored
Chcete-li se zdokonalit, zajistěte si služby lektora.
To improve yourself...
Vzdělání naší dcery jsme svěřili soukromému učiteli.
We entrusted our...
Většina rodičů nemá čas své děti doučovat.
Most parents have...
14/20
+
chodec, pěší turista
chodítko, opěrná pomůcka pro chození
walker [ˈwɔːkə]
jedn. číslo: walker, množ. číslo: walkers
Jsem pomalý chodec, ale nikdy nejdu zpět.
I'm a slow...
Potřebuji chodítko s kolečky.
I need a...
15/20
+
laň, srna
deer doe [deer dəʊ]
jedn. číslo: deer doe, množ. číslo: deer does ((or deer doe))
Mladá laň byla vyčerpaná.
A young deer...
Co se stane, když laň opustí své mládě?
What happens when...
16/20
+
keramika, keramické zboží
hlína, kamenina (hrnčířský materiál)
hrnčířství (řemeslo)
pottery [ˈpɒtərɪ]
jedn. číslo: pottery, množ. číslo: potteries
Úlomky keramiky mají pro archeology velkou hodnotu.
Pottery fragments are...
Čínská keramika byla zabalena do krabic a odeslána do USA.
China's pottery was...
Prodáváme keramiku a další ručně vyráběné zboží.
We sell pottery and other handmade goods.
17/20
+
zkratka (slova)
abbreviation [əˌbriːvɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: abbreviation, množ. číslo: abbreviations
Co znamená zkratka IMHO?
What does the...
GB je zkratka pro Velkou Británii.
GB is the...
18/20
+
předpoklad (nutný), podmínka
nutný, nezbytný
prerequisite [priːˈrekwɪzɪt]
jedn. číslo: prerequisite, množ. číslo: prerequisites
Jaké předpoklady jsou nutné k absolvování tohoto kurzu?
What prerequisites are...
Sebeúcta je základním předpokladem šťastného života.
Self-esteem is a...
19/20
+
jo, jasně, ano (hovor.)
yep [jep]
Jo, to jsem já.
Yep, that's me.
Ano, tady to je.
Yep, there it...
20/20
+
atom
atom [ˈætəm]
jedn. číslo: atom, množ. číslo: atoms
Všechny objekty jsou v pohybu, od atomů po galaxie.
All objects are...
Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém se štěpí atomy.
A nuclear reactor...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X