400+  lekcí
16 500+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zdvořilost, slušnost (form.)
laskavost, úsluha (form.)
bezplatný, neplacený, zadarmo
zdvořilostní (návštěva ap.)
courtesy [ˈkɜːtɪsɪ]
jedn. číslo: courtesy, množ. číslo: courtesies
Zdvořilost stojí málo.
Courtesy costs little.
2/20
+
námořník
seaman [siːmən]
jedn. číslo: seaman, množ. číslo: seamen
Odvážní námořníci čelili bouřkám a neznámým nebezpečím.
Brave seamen faced storms and unknown dangers.
3/20
+
(o)barvit, přebarvit, nabarvit
barvivo, barva
dye [daɪ]
jedn. číslo: dye, množ. číslo: dyes, přít. prostý: dye, 3. os. j. č.: dyes, průb. čas: dyeing, prostý min.: dyed, příčestí min.: dyed
Obarvím si vlasy na hnědo, aby mě v práci brali vážněji.
I dye my hair brown to be taken more seriously at work.
Koupila jsem novou barvu na vlasy.
I bought a new hair dye.
Poprvé, když jsem si obarvila vlasy, bylo to kvůli radě, kterou mi dal přítel.
The first time I dyed my hair was due to the advice I was given by my friend.
4/20
+
během letu (poskytovaný)
inflight [ɪnflaɪt]
Letecké společnosti nabízejí zábavu během letu.
The airlines offer...
5/20
+
odpočítávání (zpětné)
odpočet (před startem rakety ap.)
countdown [ˈkaʊntˌdaʊn]
jedn. číslo: countdown, množ. číslo: countdowns
Dohoda spustila odpočítávání.
The agreement triggered...
6/20
+
navršit se, nakupit se
nakupený, navršený
bank up [bæŋk ʌp]
přít. prostý: bank up, 3. os. j. č.: banks up, průb. čas: banking up, prostý min.: banked up, příčestí min.: banked up
Písek byl nakupen v rohu hřiště.
The sand was...
7/20
+
vynořit se, objevit se
pop up [pɒp ʌp]
přít. prostý: pop up, 3. os. j. č.: pops up, průb. čas: popping up, prostý min.: popped up, příčestí min.: popped up
Androidi se už objevili všude.
Androids have popped...
8/20
+
potvrzení, ujištění
affirmation [ˌæfəˈmeɪʃən]
jedn. číslo: affirmation, množ. číslo: affirmations
Čekáme na potvrzení, že má úmysl vyjednávat.
We're wating for...
9/20
+
rychlost, dychtivost, horlivost (v reakci)
alacrity [əˈlækrɪtɪ]
jedn. číslo: alacrity, množ. číslo: -
Přijal pozvání s nadšením.
He accepted the...
10/20
+
etiketa
pravidla (společenského) chování
etiquette [ˌetɪˈket]
jedn. číslo: etiquette, množ. číslo: etiquettes
Etiketa je soubor pravidel, jak se chovat ve společenských situacích.
Etiquette is a...
11/20
+
kontroverzní, spory vyvolávající, rozdělující (témata)
rozvratný
divisive [dɪˈvaɪsɪv]
2. stupeň: more divisive, 3. stupeň: most divisive
Většina příspěvků byla zaměřena na kontroverzní společenská a politická sdělení.
Most of the...
Po kontroverzní předvolební kampani ji čeká těžký boj se svým soupeřem.
After a divisive...
12/20
+
blecha
flea [fliː]
jedn. číslo: flea, množ. číslo: fleas
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
13/20
+
diagnóza
rozpoznání příčin, diagnostika
diagnosis [ˌdaɪəgˈnəʊsɪs]
jedn. číslo: diagnosis, množ. číslo: diagnoses
Bylo to zcela neznámé v době mé diagnózy.
It was completely...
U pacientů s postiženým plodem umožní včasná diagnostika možnost předčasného ukončení těhotenství.
In patients with...
14/20
+
přehlasovat
outvote [ˌaʊtˈvəʊt]
přít. prostý: outvote, 3. os. j. č.: outvotes, průb. čas: outvoting, prostý min.: outvoted, příčestí min.: outvoted
Byli jsme přehlasováni, jako obvykle.
We were outvoted,...
15/20
+
kolísat, měnit se
fluctuate [ˈflʌktjʊˌeɪt]
přít. prostý: fluctuate, 3. os. j. č.: fluctuates, průb. čas: fluctuating, prostý min.: fluctuated, příčestí min.: fluctuated
Mezi severem a jihem příjem mobilního signálu kolísá.
There mobile phone...
16/20
+
vrčet, zavrčet, bručet
vrčení, zavrčení, bručení
growl [graʊl]
jedn. číslo: growl, množ. číslo: growls, přít. prostý: growl, 3. os. j. č.: growls, průb. čas: growling, prostý min.: growled, příčestí min.: growled
Zavrčela jsem tak moc a tak hlasitě, že je to vyděsilo.
I growled so...
17/20
+
pozorný
věnující pozornost
attentive [əˈtentɪv]
2. stupeň: more attentive, 3. stupeň: most attentive
Mluvil před pozorným publikem.
He was speaking...
18/20
+
opotřebovat (se) , opotřebit se
zničit
odřít (se), ošoupat (se)
wear away [weə əˈweɪ]
přít. prostý: wear away, 3. os. j. č.: wears away, průb. čas: wearing away, prostý min.: wore away [wɔr əˈweɪ], příčestí min.: worn away [wɔrn əˈweɪ]
Usrkávání kyselých nápojů, jako jsou ovocné čaje a ochucená voda, může zničit (opotřebovat) zuby.
Sipping acidic drinks...
19/20
+
irácký
Iráčan(ka)
Iraqi [ɪˈrɑːkɪ]
jedn. číslo: Iraqi, množ. číslo: Iraqis
Spojené státy byly v devadesátých letech hlavním odběratelem irácké ropy.
The US was...
20/20
+
povzbudit
dodat kuráž
egg someone on [eg sʌmˌwʌn [ɒn]
Udělal jsem to, protože mě můj bratr povzbudil.
I did it...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X