380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poutko na botě
dostat se z něčeho
bootstrap [ˈbuːt.stræp]
j.č.: bootstrap, mn.č.: bootstraps, přít.: bootstrap, 3.os.: bootstraps, průb.: bootstrapping, min.pr.: bootstrapped, příč.min.: bootstrapped
Společnost se dostává ze špatné finanční situace v minulosti.
The company is bootstrapping itself out of a marred financial past.
2/20
+
přežít, žít déle
outlive [ˌaʊtˈlɪv]
přít.: outlive, 3.os.: outlives, průb.: outliving, min.pr.: outlived, příč.min.: outlived
Stromy jsou schopné žít déle než zvířata.
The trees are capable of outliving animals.
3/20
+
skartovačka
drtička
shredder [ˈʃredə]
j.č.: shredder, mn.č.: shredders
Mohu použít tvoji skartovačku?
Can I use your shredder?
4/20
+
sešívačka (na papíry)
stapler [ˈsteɪplə]
j.č.: stapler, mn.č.: staplers
Kdo vzal moji sešívačku?
Who took my...
Dej nové sponky do sešívačky.
Put new staples...
5/20
+
drzý
troufalý
hubatý
cheeky [ˈtʃiːkɪ]
2. st.: cheekier, 3. st.: cheekiest
Byl hloupý a drzý.
He was stupid...
6/20
+
pohroužení (se)
ponoření (se)
immersion [ɪˈmɜːʃən]
j.č.: immersion, mn.č.: immersions
Kompletní ponoření do počítačových her není moc dobré.
Total immersion in...
7/20
+
nejasný, neurčitý, vágní
vyhýbavý, nekonkrétní
roztěkaný
vague [veɪg]
2. st.: vaguer, 3. st.: vaguest
Z našeho pohledu je to, co jsme dosud slyšeli z jejich strany, poněkud nejasné.
From our perspective,...
Většina projektů týkajících se designu je nejasná a někdy chaotická.
Most design projects...
Dohoda, kterou oba muži podepsali, neřeší podrobnosti.
The agreement the...
8/20
+
vyhynulý, vymřelý
zaniklý
extinct [ɪkˈstɪŋkt]
Řekl, že 99,99 procent všech zvířat, které kdy žilo, vyhynulo.
He said that...
Trilobiti a dinosauři jsou zaniklé druhy.
Trilobites and dinosaurs...
9/20
+
bezprostřední
bezprostředně hrozící
imminent [ˈɪmɪnənt]
Systém použije brzdy, jestliže bezprostředně hrozí kolize.
The system applies...
Ohrožení bouří je bezprostřední.
The threat of...
10/20
+
znepokojovat
dělat si starosti
perturb [pəˈtɜːb]
přít.: perturb, 3.os.: perturbs, průb.: perturbing, min.pr.: perturbed, příč.min.: perturbed
Jsem znepokojena skutečností, že v mé zemi se krávy považují za důležitější než ženy.
I am perturbed...
11/20
+
zhoršující
worsening [ˈwɜːsənin]
Tato země se potýká se zhoršující se politickou a hospodářskou krizí.
This country is...
12/20
+
spoutáni
svázáni
pouta
shackle [ˈʃækəl]
j.č.: shackle, mn.č.: shackles, přít.: shackle, 3.os.: shackles, průb.: shackling, min.pr.: shackled, příč.min.: shackled
Dva muži byli spoutáni dohromady a museli spolupracovat, aby přežili.
Two men were...
Máme šanci zbavit se pout našich běžných povinností.
We have the...
13/20
+
bezpochyby
undeniably [ʌndɪˈnaɪəbli]
Amerika bezpochyby miluje auta.
America undeniably loves...
14/20
+
pohled zpět, ohlédnutí se
retrospektiva
z dnešního úhlu pohledu
retrospect [ˈretrəʊˌspekt]
j.č.: retrospect, mn.č.: retrospects, přít.: retrospect, 3.os.: retrospects, průb.: retrospecting, min.pr.: retrospected, příč.min.: retrospected
Z dnešního úhlu pohledu, bych to udělal trochu jinak.
In retrospect, I...
Tento film se kritikům při pohledu zpět líbí více a více.
This film appeals to critics in retrospect more and more.
15/20
+
povinný
nutný, nezbytný
compulsory [kəmˈpʌlsərɪ]
Tělesná výchova byla v mé škole povinná.
Physical education was...
Mělo by to být povinné čtení pro studenty na letecké akademii.
It should be...
Angličtina je povinným předmětem pro všechny studenty.
English is a...
Některé předměty jsou povinné a některé volitelné.
Some subjects are...
16/20
+
bez ohledu
irrespective [ˌɪrɪˈspektɪv]
Musím plnit své povinnosti vůči zemi bez ohledu na své přátele.
I must do...
17/20
+
mudla
mudlovský
muggle [ˈmʌɡ.əl]
j.č.: muggle, mn.č.: muggles
Mudla je osoba, která postrádá speciální dovednosti nebo je považována za méněcennou z nějakého důvodu.
Muggle is a...
18/20
+
domorodý
původní (obyvatelé)
indigenous [ɪnˈdɪdʒɪnəs]
Domnívají se, že jsou domorodí jako kdokoliv jiný.
They consider themselves...
Smrkové pivo bylo poprvé vyrobeno původními obyvateli Kanady.
The spruce beer...
19/20
+
k dispozici
likvidace, odstranění
disposal [dɪˈspəʊzəl]
j.č.: disposal, mn.č.: disposals
Dnes nemám k dispozici auto.
I don't have...
Organizujeme likvidaci radioaktivního odpadu.
We organize the...
Používám všechny nástroje, které mám k dispozici.
I am using...
20/20
+
souhvězdí
sestava, konstelace
constellation [ˌkɒnstɪˈleɪʃən]
j.č.: constellation, mn.č.: constellations
Každé souhvězdí je seskupením hvězd, které jsou rozmístěny ve vesmíru.
Each constellation is...
Jsou hvězdy v souhvězdí blízko sebe?
Are the stars...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X