400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dostat se z něčeho, pomoct si sám
samozaváděcí program, zavaděč, spuštění
svépomoc, svépomocný
bootstrap [ˈbuːt.stræp]
jedn. číslo: bootstrap, množ. číslo: bootstraps, přít. prostý: bootstrap, 3. os. j. č.: bootstraps, průb. čas: bootstrapping, prostý min.: bootstrapped, příčestí min.: bootstrapped
Společnost se dostává ze špatné finanční situace v minulosti.
The company is bootstrapping itself out of a marred financial past.
2/20
+
přežít (koho/co), žít déle než (kdo/co)
outlive [ˌaʊtˈlɪv]
přít. prostý: outlive, 3. os. j. č.: outlives, průb. čas: outliving, prostý min.: outlived, příčestí min.: outlived
Stromy jsou schopné žít déle než zvířata.
The trees are capable of outliving animals.
3/20
+
skartovačka
drtička
shredder [ˈʃredə]
jedn. číslo: shredder, množ. číslo: shredders
Mohu použít tvoji skartovačku?
Can I use your shredder?
4/20
+
sešívačka (na papíry)
stapler [ˈsteɪplə]
jedn. číslo: stapler, množ. číslo: staplers
Kdo vzal moji sešívačku?
Who took my...
Dej nové sponky do sešívačky.
Put new staples...
5/20
+
drzý, troufalý, hubatý
cheeky [ˈtʃiːkɪ]
2. stupeň: cheekier, 3. stupeň: cheekiest
Byl hloupý a drzý.
He was stupid...
6/20
+
pohroužení (se), ponoření (se) (do problému ap.)
ponoření (se) (do vody ap.)
immersion [ɪˈmɜːʃən]
jedn. číslo: immersion, množ. číslo: immersions
Kompletní ponoření do počítačových her není moc dobré.
Total immersion in...
7/20
+
nejasný, neurčitý, vágní
vyhýbavý, nekonkrétní
roztěkaný, myšlenkami nepřítomný
vague [veɪg]
2. stupeň: vaguer, 3. stupeň: vaguest
Z našeho pohledu je to, co jsme dosud slyšeli z jejich strany, poněkud nejasné.
From our perspective,...
Dohoda, kterou oba muži podepsali, neřeší podrobnosti.
The agreement the...
Většina projektů týkajících se designu je nejasná a někdy chaotická.
Most design projects...
8/20
+
vyhynulý, vymřelý (druh ap.)
zaniklý, vymizelý (řemeslo ap.)
vyhaslý (sopka)
extinct [ɪkˈstɪŋkt]
Řekl, že 99,99 procent všech zvířat, které kdy žilo, vyhynulo.
He said that...
Trilobiti a dinosauři jsou zaniklé druhy.
Trilobites and dinosaurs...
9/20
+
bezprostřední
bezprostředně hrozící
imminent [ˈɪmɪnənt]
Systém použije brzdy, jestliže bezprostředně hrozí kolize.
The system applies...
Ohrožení bouří je bezprostřední.
The threat of...
10/20
+
znepokojovat, zneklidňovat
dělat si starosti
perturb [pəˈtɜːb]
přít. prostý: perturb, 3. os. j. č.: perturbs, průb. čas: perturbing, prostý min.: perturbed, příčestí min.: perturbed
Jsem znepokojena skutečností, že v mé zemi se krávy považují za důležitější než ženy.
I am perturbed...
11/20
+
zhoršující (se)
worsening [ˈwɜːsənin]
Tato země se potýká se zhoršující se politickou a hospodářskou krizí.
This country is...
12/20
+
spoutáni, svázáni
(s)poutat (pouty ap.), nasadit (pouta)
třmen, spojovací článek (ve tvaru U)
pouta
shackle [ˈʃækəl]
jedn. číslo: shackle, množ. číslo: shackles, přít. prostý: shackle, 3. os. j. č.: shackles, průb. čas: shackling, prostý min.: shackled, příčestí min.: shackled
Dva muži byli spoutáni dohromady a museli spolupracovat, aby přežili.
Two men were...
Máme šanci zbavit se pout našich běžných povinností.
We have the...
13/20
+
bezpochyby, nesporně
undeniably [ʌndɪˈnaɪəbli]
Amerika bezpochyby miluje auta.
America undeniably loves...
14/20
+
pohled zpět, ohlédnutí se, retrospektiva
dívat se zpět, vracet se do minulosti (ve vzpomínkách ap.)
z dnešního úhlu pohledu
retrospect [ˈretrəʊˌspekt]
jedn. číslo: retrospect, množ. číslo: retrospects, přít. prostý: retrospect, 3. os. j. č.: retrospects, průb. čas: retrospecting, prostý min.: retrospected, příčestí min.: retrospected
Z dnešního úhlu pohledu, bych to udělal trochu jinak.
In retrospect, I...
Tento film se kritikům při pohledu zpět líbí více a více.
This film appeals to critics in retrospect more and more.
15/20
+
povinný, nařízený, nucený
nutný, nezbytný
compulsory [kəmˈpʌlsərɪ]
Tělesná výchova byla v mé škole povinná.
Physical education was...
Mělo by to být povinné čtení pro studenty na letecké akademii.
It should be...
Angličtina je povinným předmětem pro všechny studenty.
English is a...
Některé předměty jsou povinné a některé volitelné.
Some subjects are...
Vedli silnou kampaň za povinnou registraci psů.
They have campaigned...
16/20
+
bez ohledu
irrespective [ˌɪrɪˈspektɪv]
Musím plnit své povinnosti vůči zemi bez ohledu na své přátele.
I must do...
17/20
+
mudla
mudlovský
muggle [ˈmʌɡ.əl]
jedn. číslo: muggle, množ. číslo: muggles
Mudla je osoba, která postrádá speciální dovednosti nebo je považována za méněcennou z nějakého důvodu.
Muggle is a...
18/20
+
domorodý, původní (obyvatelé)
vrozený, vlastní (komu)
indigenous [ɪnˈdɪdʒɪnəs]
Domnívají se, že jsou domorodí jako kdokoliv jiný.
They consider themselves...
Smrkové pivo bylo poprvé vyrobeno původními obyvateli Kanady.
The spruce beer...
19/20
+
k dispozici
likvidace, odstranění
disposal [dɪˈspəʊzəl]
jedn. číslo: disposal, množ. číslo: disposals
Dnes nemám k dispozici auto.
I don't have...
Organizujeme likvidaci radioaktivního odpadu.
We organize the...
Používám všechny nástroje, které mám k dispozici.
I am using...
20/20
+
souhvězdí
sestava, konstelace
constellation [ˌkɒnstɪˈleɪʃən]
jedn. číslo: constellation, množ. číslo: constellations
Každé souhvězdí je seskupením hvězd, které jsou rozmístěny ve vesmíru.
Each constellation is...
Jsou hvězdy v souhvězdí blízko sebe?
Are the stars...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X