420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
22
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
smontovat, sestavit, montovat
zkompletovat, dát dohromady
svolat
shromáždit (se)
assemble [əˈsembəl]
přít. prostý: assemble, 3. os. j. č.: assembles, průb. čas: assembling, prostý min.: assembled, příčestí min.: assembled
Vyberte správná slova a můžete sestavit smysluplné věty.
Choose the right words and you can assemble meaningful sentences.
Oni jsou často označováni jako nejtalentovanější lidé, kteří se kdy dali dohromady v naší firmě.
They are often described as the most talented field ever assembled in our company.
Tektonické desky se shlukly dohromady a vytvořily z kontinentů velký superkontinent zvaný Rodinia.
The tectonic plates...
Byli jsme požádáni, abychom se shromáždili v hale.
We were requested...
Nosili trámy, aby na náměstí postavili šibenici.
They were carrying...
Otec Paul kázal shromážděným truchlícím.
Father Paul preached...
2/20
+
kultovní, věhlasný, ikonický
iconic [aɪˈkɒnɪk]
2. stupeň: more iconic, 3. stupeň: most iconic
Most Golden Gate je ikonickým symbolem San Franciska.
The Golden Gate Bridge is an iconic symbol of San Francisco.
Vytvořil nový produkt, který rychle získal věhlasné postavení.
He created new product that quickly gained iconic status.
3/20
+
povzbudit
dodat kuráž
egg someone on [eg sʌmˌwʌn [ɒn]
Udělal jsem to, protože mě můj bratr povzbudil.
I did it because my brother had egged me on.
4/20
+
dostat se z něčeho, pomoct si sám
samozaváděcí program, zavaděč, spuštění
svépomoc, svépomocný
bootstrap [ˈbuːt.stræp]
jedn. číslo: bootstrap, množ. číslo: bootstraps, přít. prostý: bootstrap, 3. os. j. č.: bootstraps, průb. čas: bootstrapping, prostý min.: bootstrapped, příčestí min.: bootstrapped
Společnost se dostává ze špatné finanční situace v minulosti.
The company is...
5/20
+
opotřebovat (se) , opotřebit se
zničit
odřít (se), ošoupat (se)
wear away [weə əˈweɪ]
přít. prostý: wear away, 3. os. j. č.: wears away, průb. čas: wearing away, prostý min.: wore away [wɔr əˈweɪ], příčestí min.: worn away [wɔrn əˈweɪ]
Usrkávání kyselých nápojů, jako jsou ovocné čaje a ochucená voda, může zničit (opotřebovat) zuby.
Sipping acidic drinks...
6/20
+
přežít (koho/co), žít déle než (kdo/co)
outlive [ˌaʊtˈlɪv]
přít. prostý: outlive, 3. os. j. č.: outlives, průb. čas: outliving, prostý min.: outlived, příčestí min.: outlived
Stromy jsou schopné žít déle než zvířata.
The trees are...
7/20
+
skartovačka
drtička
shredder [ˈʃredə]
jedn. číslo: shredder, množ. číslo: shredders
Mohu použít tvoji skartovačku?
Can I use...
8/20
+
sešívačka (na papíry)
stapler [ˈsteɪplə]
jedn. číslo: stapler, množ. číslo: staplers
Kdo vzal moji sešívačku?
Who took my...
Dej nové sponky do sešívačky.
Put new staples...
9/20
+
drzý, troufalý, hubatý
cheeky [ˈtʃiːkɪ]
2. stupeň: cheekier, 3. stupeň: cheekiest
Byl hloupý a drzý.
He was stupid...
10/20
+
zbožné přání
wishful thinking [ˈwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ]
Představa, že ti dám to, co chceš, může být jen tvé zbožné přání.
The notion that...
11/20
+
pohroužení (se), ponoření (se) (do problému ap.)
ponoření (se) (do vody ap.)
immersion [ɪˈmɜːʃən]
jedn. číslo: immersion, množ. číslo: immersions
Kompletní ponoření do počítačových her není moc dobré.
Total immersion in...
12/20
+
nejasný, neurčitý, vágní
vyhýbavý, nekonkrétní
roztěkaný, myšlenkami nepřítomný
vague [veɪg]
2. stupeň: vaguer, 3. stupeň: vaguest
Z našeho pohledu je to, co jsme dosud slyšeli z jejich strany, poněkud nejasné.
From our perspective,...
Dohoda, kterou oba muži podepsali, neřeší podrobnosti.
The agreement the...
Většina projektů týkajících se designu je nejasná a někdy chaotická.
Most design projects...
13/20
+
vyhynulý, vymřelý (druh ap.)
zaniklý, vymizelý (řemeslo ap.)
vyhaslý (sopka)
extinct [ɪkˈstɪŋkt]
Řekl, že 99,99 procent všech zvířat, které kdy žilo, vyhynulo.
He said that...
Trilobiti a dinosauři jsou zaniklé druhy.
Trilobites and dinosaurs...
14/20
+
diskutovat o nápadu, radit se
bounce ideas off [baʊns aɪˈdɪəs ɒf]
přít. prostý: bounce ideas off, 3. os. j. č.: bounces ideas off, průb. čas: bouncing ideas off, prostý min.: bounced ideas off, příčestí min.: bounced ideas off
Pokud diskutuje s někým o svých myšlenkách, podělíte se s ním o své nápady, abyste věděli, zda si myslí, že budou fungovat.
If you bounce...
Je užitečné mít někoho, s kým se můžete poradit o svých nápadech.
It's useful to...
15/20
+
bezprostřední
bezprostředně hrozící
imminent [ˈɪmɪnənt]
Systém použije brzdy, jestliže bezprostředně hrozí kolize.
The system applies...
Ohrožení bouří je bezprostřední.
The threat of...
16/20
+
znepokojovat, zneklidňovat
dělat si starosti
perturb [pəˈtɜːb]
přít. prostý: perturb, 3. os. j. č.: perturbs, průb. čas: perturbing, prostý min.: perturbed, příčestí min.: perturbed
Jsem znepokojena skutečností, že v mé zemi se krávy považují za důležitější než ženy.
I am perturbed...
17/20
+
ve srovnání s
na rozdíl od
as opposed to [æz əˈpəʊzd tuː]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I asked her...
18/20
+
zhoršující (se)
worsening [ˈwɜːsənin]
Tato země se potýká se zhoršující se politickou a hospodářskou krizí.
This country is...
19/20
+
spoutáni, svázáni
(s)poutat (pouty ap.), nasadit (pouta)
třmen, spojovací článek (ve tvaru U)
pouta
shackle [ˈʃækəl]
jedn. číslo: shackle, množ. číslo: shackles, přít. prostý: shackle, 3. os. j. č.: shackles, průb. čas: shackling, prostý min.: shackled, příčestí min.: shackled
Dva muži byli spoutáni dohromady a museli spolupracovat, aby přežili.
Two men were...
Máme šanci zbavit se pout našich běžných povinností.
We have the...
20/20
+
bezpochyby, nesporně
undeniably [ʌndɪˈnaɪəbli]
Amerika bezpochyby miluje auta.
America undeniably loves...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X