460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
3
4
5
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
etiketa
pravidla (společenského) chování
etiquette [ˌetɪˈket]
jedn. číslo: etiquette, množ. číslo: etiquettes
Etiketa je soubor pravidel, jak se chovat ve společenských situacích.
Etiquette is a set of rules for how to behave in social situations.
Podle správné etikety byste měli osobě za vámi podržet dveře.
Proper etiquette says you should hold the door open for the person behind you.
Před návštěvou slavnostní večeře je důležité znát správnou etiketu stolování.
It is important to know proper dining etiquette before attending a formal dinner.
2/20
+
kontroverzní, spory vyvolávající, rozdělující (témata)
rozvratný
divisive [dɪˈvaɪsɪv]
2. stupeň: more divisive, 3. stupeň: most divisive
Většina příspěvků byla zaměřena na kontroverzní společenská a politická sdělení.
Most of the posts focused on divisive social and political messages.
Po kontroverzní předvolební kampani ji čeká těžký boj se svým soupeřem.
After a divisive election campaign, she faces an uphill battle with her opponent.
3/20
+
vynadání
telling‑off [ˈtelɪŋ ɒf]
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to give the companies a telling off instead of banning them outright.
Pěkně mně vynadal, že jsem zapomněl na poradu.
He gave me a good telling-off for forgetting the meeting.
4/20
+
blecha
flea [fliː]
jedn. číslo: flea, množ. číslo: fleas
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
Rádi se procházíme po bleším trhu.
We like to...
Na bleším trhu je takových věcí spousta.
There are lots...
Spal jsem na lůžku pokrytém moskytiérou, abych se vyhnul blechám.
I slept on...
5/20
+
předat dál (komu), poslat dál (komu)
přesunout (co na koho) (náklady, výdaje ap.)
promítnout (do čeho) (ceny ap.)
pass on [pɑːs ɒn]
přít. prostý: pass on, 3. os. j. č.: passes on, průb. čas: passing on, prostý min.: passed on, příčestí min.: passed on
Mají informace o tomto incidentu a já bych je rád vyzval, aby je předali dál.
They have information...
Předpokládá se rovněž, že 100 % nákladů na CO2 se promítne do cen elektřiny.
It is also...
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
6/20
+
diagnóza
rozpoznání příčin, diagnostika
diagnosis [ˌdaɪəgˈnəʊsɪs]
jedn. číslo: diagnosis, množ. číslo: diagnoses
Bylo to zcela neznámé v době mé diagnózy.
It was completely...
U pacientů s postiženým plodem umožní včasná diagnostika možnost předčasného ukončení těhotenství.
In patients with...
7/20
+
přehlasovat
outvote [ˌaʊtˈvəʊt]
přít. prostý: outvote, 3. os. j. č.: outvotes, průb. čas: outvoting, prostý min.: outvoted, příčestí min.: outvoted
Byli jsme přehlasováni, jako obvykle.
We were outvoted,...
Tým se snažil získat podporu pro svůj nápad, ale nakonec byl přehlasován.
The team tried...
Návrh na změnu loga společnosti byl těsně přehlasován, a to rozdílem pouhého jednoho hlasu.
The proposal to...
8/20
+
kolísat, měnit se
fluctuate [ˈflʌktjʊˌeɪt]
přít. prostý: fluctuate, 3. os. j. č.: fluctuates, průb. čas: fluctuating, prostý min.: fluctuated, příčestí min.: fluctuated
Akciový trh může být nepředvídatelný, což způsobuje výrazné výkyvy cen akcií.
The stock market...
Poptávka po některých výrobcích může kolísat na základě měnících se preferencí spotřebitelů.
The demand for...
Ceny ropy a zemního plynu mají tendenci se měnit v závislosti na globálních geopolitických událostech.
The prices of...
9/20
+
vrčet, zavrčet, bručet
vrčení, zavrčení, bručení
kručet (v žaludku)
growl [graʊl]
jedn. číslo: growl, množ. číslo: growls, přít. prostý: growl, 3. os. j. č.: growls, průb. čas: growling, prostý min.: growled, příčestí min.: growled
Zavrčela jsem tak moc a tak hlasitě, že je to vyděsilo.
I growled so...
Pes hluboce zavrčel, aby vetřelce varoval.
The dog let...
Jeho žaludek tiše zakručel, což mu připomnělo, že je čas na oběd.
His stomach made...
10/20
+
s tímto vědomím
with that in mind [wɪθ ðæt ɪn maɪnd]
S tímto vědomím jsme pracovali na našich pozměňovacích návrzích.
With that in...
S tímto vědomím dávalo smysl, aby nastoupil do zápasu.
With that in...
11/20
+
pozorný
věnující pozornost
attentive [əˈtentɪv]
2. stupeň: more attentive, 3. stupeň: most attentive
Mluvil před pozorným publikem.
He was speaking...
Pozorný číšník se postaral o to, aby během jídla byly naše sklenice stále plné.
The attentive waiter...
Rodiče byli vždy pozorní k potřebám svého dítěte.
Parents have always...
12/20
+
irácký
Iráčan(ka)
Iraqi [ɪˈrɑːkɪ]
jedn. číslo: Iraqi, množ. číslo: Iraqis
Spojené státy byly v devadesátých letech hlavním odběratelem irácké ropy.
The US was...
V restauraci se podávala tradiční irácká kuchyně, například kebab a placky.
The restaurant served...
13/20
+
poznávací značka (AmE)
license plate [steɪt pleɪt]
jedn. číslo: license plate, množ. číslo: license plates
Některé státy vyžadují, aby obyvatelé měli poznávací značky také vepředu.
Some states require...
Policista prověřil poznávací značku v databázi, aby zjistil, zda je v registru.
The police officer...
Poznávací značka byla tak špinavá, že mi chvíli trvalo, než jsem ji přečetl.
The license plate...
14/20
+
polevit, polevovat, ustávat (vítr, polemika ap.)
utichnout
uhasínat
die down [daɪ daʊn]
přít. prostý: die down, 3. os. j. č.: dies down, průb. čas: dying down, prostý min.: died down, příčestí min.: died down
Chvíli to trvalo, než smích utichl.
The laughter took...
Oheň začínal uhasínat.
The fire was...
Když potlesk utichl, kapela začala hrát státní hymnu.
When the applause...
15/20
+
ohledně
pokud jde o
ve věci
re [riː]
Potřebujeme s vámi mluvit ohledně programu na příští týden.
We need talk...
Oceňujeme vaši rychlou odpověď ohledně navrhovaných změn.
We appreciate your...
16/20
+
afroameričan
afroamerický
african-american [ˈafrəkən əˈmerəkən]
jedn. číslo: african-american
Studovala kulturu, historii a sociální realitu africko-amerických národů.
She studied the...
Cílem konference je podpořit dialog o problémech, které ovlivňují afroamerickou komunitu v současnosti.
The conference aims...
Afroamerická kultura je bohatá a rozmanitá.
African-American culture is...
17/20
+
a tak dál(e)
and so on [ænd səʊ ɒn]
Můj muž umí opravovat televize, rádia, rychlovarné konvice a tak dále.
My husband can...
Prodávají široký sortiment domácích spotřebičů - pračky, myčky nádobí a tak dále.
They sell a...
18/20
+
behaviorální, týkající se chování
behavioral [bɪˈheɪvjərəl]
Zkoumáme jak diazepam ovlivňuje behaviorální reakce při stresu.
We investigate how...
Psycholog se specializuje na studium vzorců chování a jejich základních příčin.
The psychologist specializes...
Studie analyzovala, jak používání sociálních médií ovlivňuje chování dospívajících.
The study analyzed...
19/20
+
jihozápad
jihozápadní
southwest [ˌsɑʊθˈwest]
jedn. číslo: southwest, množ. číslo: -, 2. stupeň: more southwest, 3. stupeň: most southwest
Plánujeme výlet autem za krásami amerického jihozápadu.
We're planning a...
Pocházím z jihozápadní části ostrova.
I come from...
Město je známé svou jedinečnou směsicí jihozápadní a indiánské architektury.
The town is...
20/20
+
sacharid
uhlohydrát
carbohydrate [ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪt]
jedn. číslo: carbohydrate, množ. číslo: carbohydrates
Každý gram bílkovin nebo sacharidů, který sníte, obsahuje 4 kalorie.
Each protein or...
Sacharidy jsou jedním z hlavních zdrojů energie pro tělo.
Carbohydrates are one...
Mnoho lidí se v rámci svého dietního plánu snaží snížit příjem sacharidů.
Many people are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X