400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
3
4
5
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poznávací značka (AmE)
license plate [steɪt pleɪt]
jedn. číslo: license plate, množ. číslo: license plates
Některé státy vyžadují, aby obyvatelé měli poznávací značky také vepředu.
Some states require residents to display license plates on the front too.
2/20
+
ohledně
pokud jde o
ve věci
re [riː]
Potřebujeme s vámi mluvit ohledně programu na příští týden.
We need talk to you re the schedule next week.
3/20
+
afroameričan
afroamerický
african-american [ˈafrəkən əˈmerəkən]
jedn. číslo: african-american
Studovala kulturu, historii a sociální realitu africko-amerických národů.
She studied the culture, history and social reality of African-American peoples.
4/20
+
behaviorální, týkající se chování
behavioral [bɪˈheɪvjərəl]
Zkoumáme jak diazepam ovlivňuje behaviorální reakce při stresu.
We investigate how...
5/20
+
jihozápad
jihozápadní
southwest [ˌsɑʊθˈwest]
jedn. číslo: southwest, množ. číslo: -, 2. stupeň: more southwest, 3. stupeň: most southwest
Pocházím z jihozápadní části ostrova.
I come from...
6/20
+
sacharid
uhlohydrát
carbohydrate [ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪt]
jedn. číslo: carbohydrate, množ. číslo: carbohydrates
Každý gram bílkovin nebo sacharidů, který sníte, obsahuje 4 kalorie.
Each protein or...
7/20
+
závorka (kulatá)
parenthesis [pəˈrenθɪsɪs]
jedn. číslo: parenthesis, množ. číslo: parentheses
Čísla v závorkách odkazují na poznámky následující za tímto odstavcem.
The numbers in...
8/20
+
příjem, přísun (potravy)
přívod (vody, vzduchu ap.), vtok (tech.)
přijímání, nábor (koho) (do zaměstnání ap.)
nasátí, sání (paliva ap.) (tech.)
intake [ˈɪnˌteɪk]
jedn. číslo: intake, množ. číslo: intakes
Drasticky jsem snížil příjem kofeinu z přibližně 6-ti velkých hrnků kávy zhruba na dva.
I roughly decreased...
Mírný příjem alkoholu nemá žádný ochranný účinek proti mozkové příhodě.
There is no...
9/20
+
zbožné přání
wishful thinking [ˈwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ]
Představa, že ti dám to, co chceš, může být jen tvé zbožné přání.
The notion that...
10/20
+
ve srovnání s
na rozdíl od
as opposed to [æz əˈpəʊzd tuː]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I aI asked...
11/20
+
zasraný, zkurvený, posraný, podělaný (vulg.)
píchání, šukání, šoustání (vulg.)
fucking [ˈfʌkɪŋ]
Je to všechno tak podělaně komplikované.
It's all so...
12/20
+
tumor
nádor
tumor [ˈtuːmə]
jedn. číslo: tumor, množ. číslo: tumors
S potěšením jsem slyšel, že ten nádor je nezhoubný.
I was happy...
13/20
+
praktik
odborník
provozovatel
praktický lékař
practitioner [prækˈtɪʃənə]
jedn. číslo: practitioner, množ. číslo: practitioners
Měl bys vyhledat radu svého praktického lékaře, zejména pokud k tomu dochází opakovaně.
You should seek...
14/20
+
kubánský
Kubánec, Kubánka
cuban [ˈkjuːbən]
jedn. číslo: cuban, množ. číslo: cubans
Rád kouřím kubánské doutníky.
I like to...
15/20
+
doutník
cigar [sɪˈgɑː]
jedn. číslo: cigar, množ. číslo: cigars
Občan má právo rozhodnout se, zda si vychutná cigaretu nebo dýmku nebo doutník se svou kávou.
A citizen has...
Snímky zobrazují dvě děti, které se usmívají a kouří doutníky.
The snapshots showed...
Tuto krabičku na doutníky už jsem viděla.
I have already...
Thomas si po večeři dá občas doutník.
Thomas has the...
Rád si občas zapálím doutník.
I like to...
Nevdechujte kouř z doutníku.
Don't inhale the smoke from your cigar.
Zasmál se a potáhl si z doutníku.
He laughed and...
16/20
+
žehnat, požehnat
bless [bles]
přít. prostý: bless, 3. os. j. č.: blesses, průb. čas: blessing, prostý min.: blessed (or blest), příčestí min.: blessed (or blest)
Hodně štěstí a bůh vám žehnej.
Good luck and...
Spokojená mysl je největší požehnání, které si člověk může užít na tomto světě.
A contented mind...
Papež požehnal davu.
The Pope blessed...
Zmeškal jsem tuto požehnanou událost?
Did I miss...
Karen je obdařena krásou i rozumem.
Karen is blessed...
17/20
+
kousek, akce (reklamní)
kaskadérský kousek
vrcholný výkon
(z)brzdit, zpomalit (růst ap.)
nechat zakrnět
stunt [stʌnt]
jedn. číslo: stunt, množ. číslo: stunts, přít. prostý: stunt, 3. os. j. č.: stunts, průb. čas: stunting, prostý min.: stunted, příčestí min.: stunted
Byla to skvěle provedená PR akce, která byla vytvořena, aby je neustále udržela na vrcholu zájmu spotřebitelů.
It was a...
Umístění ledové sochy na pódium byla provokativní předpojatá reklamní akce.
The placing an...
Firma v minulosti usilovala o zpomalení vývoje webu.
Company has a...
18/20
+
způsob uvažování
přístup, postoj
stav (myšlení)
mindset [maɪndset]
Jeho výzkum prokázal, že pokud zlepšíte způsob myšlení můžete dosáhnout více, než jste kdy snili.
His research has...
Pokud mají být vaše ambice průměrné, pak je tento přístup v pořádku.
If your ambition...
To vás dostane do stavu, že se domníváte, že všechno je možné.
It gives you...
19/20
+
perský
Peršan, Peršanka
perština
persian [ˈpɜːʃən]
jedn. číslo: persian, množ. číslo: persians
Máme největší firmu na čištění perských koberců v našem městě.
We have the...
20/20
+
franšíza
povolení, licence
volební právo, občanské právo
franchise [ˈfræntʃaɪz]
jedn. číslo: franchise, množ. číslo: franchises
Každý obchod je ve vlastnictví jednotlivce, který platí poplatek za franšízu.
Each store is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X