460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
8
9
10
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
šťavnatý (ovoce, maso ap.)
pikantní (drby ap.)
juicy [ˈdʒuːsɪ]
2. stupeň: juicier, 3. stupeň: juiciest
Pokračuj, chci všechny pikantní detaily.
Come on, I want all the juicy details.
Ananas byl sladký a šťavnatý.
The pineapple was...
2/20
+
všudypřítomný (form.)
ubiquitous [juːˈbɪkwɪtəs]
V obchodním centru byly všudypřítomné kamery.
Cameras were ubiquitous in the shopping center.
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
3/20
+
občas, čas od času
every so often [ˈevrɪ səʊ ˈɒfən]
Harper čas od času píše svému synovi.
Harper writes to her son every so often.
Vozidlo, které je zaparkováno na ulici, musí být občas přeparkováno.
A vehicle that...
4/20
+
pohupovat se (nahoru a dolů), houpat se
(po)kývnutí, přikývnutí (hlavou)
bob [bɒb]
přít. prostý: bob, 3. os. j. č.: bobs, průb. čas: bobbing, prostý min.: bobbed, příčestí min.: bobbed
Loď se na vodě jemně pohupovala nahoru a dolů.
The boat bobbed...
David pokývl na pozdrav, aniž by vzhlédl od své práce.
David bobbed a...
5/20
+
čerpat, vycházet (z čeho)
draw upon [drɔː əˈpɒn]
přít. prostý: draw upon, 3. os. j. č.: draws upon, průb. čas: drawing upon, prostý min.: drew upon, příčestí min.: drawn upon
Zpráva vychází z interního vyhodnocení současného stavu.
The report draws...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
6/20
+
žalm
psalm [sɑːm]
jedn. číslo: psalm, množ. číslo: psalms
Tento žalm můžete najít v Bibli.
You can find...
Ve svitcích se nacházejí zatím neviděné žalmy připisované králi Davidovi a Jozuovi.
In the scrolls...
7/20
+
judaismus, židovství
judaism [ˈdʒuːdeɪˌɪzəm]
jedn. číslo: judaism, množ. číslo: judaisms
Když se Kevin oženil, konvertoval k judaismu.
Kevin converted to...
Třetím největším náboženstvím ve Spojených státech je judaismus.
The third biggest...
8/20
+
omáčka (ze šťávy masa), výpek (z masa)
gravy [ˈgreɪvɪ]
jedn. číslo: gravy, množ. číslo: gravies
Omáčku zahustíme moukou.
Use flour to...
Na bradě měl šmouhu od omáčky.
There was a...
9/20
+
rodová linie, rodokmen
lineage [ˈlɪnɪɪdʒ]
jedn. číslo: lineage, množ. číslo: lineages
Dokázala jsem vystopovat jeho rodokmen.
I was able...
Mohu vystopovat můj rodokmen zpět do 17. století.
I can trace...
10/20
+
cik-cak, klikatě
klikatý
zig-zag [ˈzɪgˌzæg]
Tyto klikaté čáry znázorňují sílu různých seismických vln.
These zig-zag lines...
Stříhejte okraj klikatě, aby se netřepil.
Cut a zigzag...
11/20
+
zatracený, prokletý, zpropadený
zatraceně, proklatě
zatracenci (náb.)
damned [dæmd]
Jestli mi budete vzdorovat, budete zatraceni!
If you defy...
Hříšníci budou na věky zatraceni.
Sinners will be...
12/20
+
impozantní, velkolepý, působivý
průb. čas slovesa vnucovat
imposing [ɪmˈpəʊzɪŋ]
Tento hrad je impozantní budova.
This castle is...
Byl to působivý výkon od tak mladé tenistky.
That was an...
13/20
+
stísněný, přeplněný (místnost ap.)
cramped [kræmpt]
Předpokládá se, že španělská chřipka začala ve stísněných a přeplněných vojenských výcvikových táborech.
Spanish flu is...
Zvířata byla chována ve stísněných a nehygienických podmínkách.
The animals were...
14/20
+
připravovat (se), (při)chystat (se)
zařadit vyšší rychlost
gear up [gɪə ʌp]
přít. prostý: gear up, 3. os. j. č.: gears up, průb. čas: gearing up, prostý min.: geared up, příčestí min.: geared up
Soutěžící se připravují na své zápasy.
The competitors gear...
Až pojedeš dostatečně rychle, budeš moci zařadit vyšší rychlost.
When you are...
15/20
+
aspirin (léčivo)
aspirin [ˈæsprɪn]
jedn. číslo: aspirin, množ. číslo: aspirins (or aspirin)
Jedinou účinnou látkou tohoto léku je aspirin.
The only effective...
Jennifer si naordinovala aspirin a šla si lehnout.
Jennifer dosed herself...
16/20
+
(po)zvednout, zdvihnout, nadzvednout (ztěžka)
dávit (se), navalovat se, zvedat se (žaludek)
vzdouvat se, dmout se
zvedat se a klesat (rytmicky např. hruď)
heave [hiːv]
přít. prostý: heave, 3. os. j. č.: heaves, průb. čas: heaving, prostý min.: heaved (or hove), příčestí min.: hove (or heaved)
Dej krabici na horní polici.
Heave the box...
Máme příliš mnoho povinností, které nás štvou.
We heave too...
17/20
+
navzdory obtížím, přes všechny nesnáze
navzdory předpokladům
against the odds [əˈgeɪnst ðɪ ɒdz]
Navzdory všem potížím, dokončil svou knihu.
Against all odds,...
Stalo se tak navzdory předpokladům.
This happened against...
18/20
+
ignorovat, přehlížet, nebrat v úvahu
nevšímavost, ignorování, lhostejnost
disregard [ˌdɪsrɪˈgɑːd]
jedn. číslo: disregard, množ. číslo: disregards, přít. prostý: disregard, 3. os. j. č.: disregards, průb. čas: disregarding, prostý min.: disregarded, příčestí min.: disregarded
Nemůžu ji přehlížet jen proto, že je mi tak nesympatická.
I cannot disregard...
Prokázali bezostyšné ignorování soukromí uživatelů.
They showed a...
19/20
+
děsit se, hrozit se, bát se
strach, obava, děs, úzkost
dread [dred]
jedn. číslo: dread, množ. číslo: dreads, přít. prostý: dread, 3. os. j. č.: dreads, průb. čas: dreading, prostý min.: dreaded, příčestí min.: dreaded
Místo toho, abychom se děsili dnů, které nás čekají, pojďme se na to podívat optimisticky.
Instead of dreading...
S každou ránou a cloumáním proudových motorů se mi srdce rozbušilo a cítil jsem úzkost.
With each bump...
20/20
+
uvězněný, v zajetí žijící, zajatý (kniž.)
nedobrovolný, z donucení
zajatec, vězeň
okouzlený (výkonem ap.)
captive [ˈkæptɪv]
jedn. číslo: captive, množ. číslo: captives
Byla držena na hradě v zajetí.
She was held...
Tři další zajatci byli propuštěni už dříve.
Three other captives...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X