460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
19
20
21
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zaniknout, zahynout, zkrachovat
perish [ˈperɪʃ]
přít. prostý: perish, 3. os. j. č.: perishes, průb. čas: perishing, prostý min.: perished, příčestí min.: perished
Toho roku kvůli suchu zahynuly stovky ovcí.
Hundreds of sheep perished that year because of drought.
Stovky lidí zahynuly, když se loď potopila.
Hundreds perished when the ship went down.
2/20
+
(vy)zvednout, (vy)zdvihnout, vytáhnout
napnout (plachtu ap.), vztyčit (vlajku ap.)
zvedák
hoist [hɔɪst]
jedn. číslo: hoist, množ. číslo: hoists, přít. prostý: hoist, 3. os. j. č.: hoists, průb. čas: hoisting, prostý min.: hoisted, příčestí min.: hoisted
Vrtulník zvedl poslední část mostu a umístil ho na požadované místo.
The helicopter hoisted the final section of the bridge and placed it in the desired location.
Chtěla vyvěsit vlajku od východu do západu slunce.
She wanted to...
3/20
+
rýma, téci z nosu
runny nose [ˈrʌnɪ nəʊz]
jedn. číslo: runny nose, množ. číslo: runny noses
Mám rýmu.
I have a runny nose.
Harriet bolelo v krku včera celý den a měla rýmu.
Harriet had a sore throat and runny nose all day yesterday.
4/20
+
zářez, vrub
stupínek, stupeň, příčka (na stupnici ap.)
dosáhnout (čeho) (úspěchu)
(u)dělat zářez(y) (do čeho)
notch [nɒtʃ]
jedn. číslo: notch, množ. číslo: notches, přít. prostý: notch, 3. os. j. č.: notches, průb. čas: notching, prostý min.: notched, příčestí min.: notched
U jednoho konce tyče vyřízněte zářez.
Cut a notch...
Chceme vás ujistit, že se jedná o technologii na nejvyšší úrovni.
We want to...
5/20
+
přijít (s čím), vymyslet (řešení ap.)
sehnat, schrastit, sesbírat (co)
come up with [kʌm ʌp wɪθ]
přít. prostý: come up with, 3. os. j. č.: comes up with, průb. čas: coming up with, prostý min.: came up with, příčestí min.: come up with
Přichází s kreativními nápady.
He comes up...
Myslí si, že s tímto nápadem přišel jako první.
He thinks he...
Přišli s unikátním řešením.
They came up...
Víte, kdo přišel s letním časem, že ano?
You know who...
Má skvělý smysl pro humor a vždy přichází s vtipnými poznámkami.
She has a...
6/20
+
příval, nával, vlna, nápor (otázek ap.)
poryv (větru)
zmást (koho)
flurry [ˈflʌrɪ]
jedn. číslo: flurry, množ. číslo: flurries, přít. prostý: flurry, 3. os. j. č.: flurries, průb. čas: flurrying, prostý min.: flurried, příčestí min.: flurried
Zpočátku to vypadalo jako úplný chaos - přívaly aut, autobusů, rikš, motorek a sem tam i nějaká kráva.
It initially seemed...
Po klidném období přišel nečekaný nával telefonních hovorů.
After a quiet...
7/20
+
zřeknutí se, vzdání se (práva)
rezignace (na nároky)
výjimka
waiver [ˈweɪvə]
jedn. číslo: waiver, množ. číslo: waivers
Museli jsme podepsat zřeknutí se nároků, čímž jsme se vzdali veškerých práv na pozemek v budoucnu.
We had to...
Od roku 1995, kdy Kongres schválil zákon požadující přesun velvyslanectví, podepisují každých šest měsíců výjimku.
They have signed...
8/20
+
silueta, panoráma
obzor, horizont
skyline [ˈskaɪˌlaɪn]
jedn. číslo: skyline, množ. číslo: skylines
Před námi se rozprostíralo nádherné panorama středověkého města.
Ahead of us...
Na pozadí horizontu můžeme vidět siluetu kostela.
We could see...
9/20
+
změť, spleť, propletenec
zamotat (se), zašmodrchat (se)
tangle [ˈtæŋgəl]
jedn. číslo: tangle, množ. číslo: tangles, přít. prostý: tangle, 3. os. j. č.: tangles, průb. čas: tangling, prostý min.: tangled, příčestí min.: tangled
Čapka vypadá trochu jako plavecká čepice pokryta spletí kabelů.
The cap looks...
Je to mimořádně zamotaný a komplikovaný příběh.
It is an...
Její blond vlasy byly plné spletitých kadeří.
Her blonde hair was a mass of tangled curls.
Byla to složitá záležitost se spletitým množstvím příčin.
That was a complex issue with a tangled multitude of causes.
Tropické deštné pralesy jsou známé tím, že jsou husté a mají spletitou masu vegetace.
Tropical rainforests are famous for being dense, tangled masses of vegetation.
10/20
+
naopak, obráceně
platit i obráceně
vice versa [vaɪs ˈvɜːsə]
Odmítám věřit čemukoli co říká, a platí to i obráceně.
I refuse to...
Energie se přeměňuje ve hmotu a může to být i obráceně.
Energy transforms into...
11/20
+
bezútěšný, skličující, neutěšený
tristní, žalostný
(po)chmurný, ponurý
dismal [ˈdɪzməl]
Tento seznam sestavila brzy poté, co se dozvěděla o této poněkud skličující prognóze.
She compiled this...
Thomas stál chvíli v dešti a rozjímal nad tím neutěšeným pohledem.
Thomas stood in...
12/20
+
kulhat, pokulhávat, belhat (se), pajdat
kulhání
ochablý, povadlý, zplihlý
bezvládný (tělo)
malátný, unavený, mátožný
limp [lɪmp]
jedn. číslo: limp, množ. číslo: limps, přít. prostý: limp, 3. os. j. č.: limps, průb. čas: limping, prostý min.: limped, příčestí min.: limped
Muselo to být závažné zranění, když i po tolika letech kulháte.
It must have...
To znamená, že jeho kulhání je přinejmenším částečně psychosomatické.
This means that...
13/20
+
římsa (okenní, skalní apod.)
ledge [ledʒ]
jedn. číslo: ledge, množ. číslo: ledges
Je zde dostatečně široká římsa, abys mohl projít na sousední terasu.
There's a ledge...
Vylezl bys na římsu budovy, abys zachránil kočku?
Would you crawl...
14/20
+
(roz)dávat, vydávat, vydat (příděly ap.)
hand out [hænd aʊt]
přít. prostý: hand out, 3. os. j. č.: hands out, průb. čas: handing out, prostý min.: handed out, příčestí min.: handed out
Učitel mě požádal, abych rozdala opravené písemky.
The teacher asked...
Demonstranti rozdávali letáky kolemjdoucím.
Demonstrators handed out...
15/20
+
pozoruhodný (form.)
noteworthy [ˈnəʊtˌwɜːðɪ]
Od té doby dosáhl pozoruhodného pokroku.
Since then, he...
Pozoruhodné je, že třetina studentů neplatí žádné školné.
It is noteworthy...
16/20
+
přeskupit, přestavět
rearrange [ˌriːəˈreɪndʒ]
přít. prostý: rearrange, 3. os. j. č.: rearranges, průb. čas: rearranging, prostý min.: rearranged, příčestí min.: rearranged
Přeskupte písmena tak, aby vzniklo nové slovo.
Rearrange the letters...
Líbí se ti, jak jsem přestavěla pokoj?
Do you like...
17/20
+
zkopírovat slovo od slova
opsat slovo od slova
copy word for word [ˈkɒpɪ wɜːd fɔː wɜːd]
přít. prostý: copy word for word, 3. os. j. č.: copies word for word, průb. čas: copying word for word, prostý min.: copied word for word, příčestí min.: copied word for word
Ruby dokázala z písemky, kterou měla před sebou, opsat slovo od slova.
Ruby was able...
Tato studentská práce byla z Wikipedie zkopírována slovo od slova.
This student work...
18/20
+
marnivost, ješitnost
vanity [ˈvænɪtɪ]
jedn. číslo: vanity, množ. číslo: vanities
Jeho ješitnost způsobila jeho pád.
His vanity was...
Nejvyšší formou marnosti je, když milujete slávu.
The highest form...
19/20
+
urychlit, uspíšit
pospíchat, pospíšit si
hasten [ˈheɪsən]
přít. prostý: hasten, 3. os. j. č.: hastens, průb. čas: hastening, prostý min.: hastened, příčestí min.: hastened
Snažím se urychlit konec toho, čemu ty říkáš manželství.
I'm trying to...
Byl jsem mu vděčný za dopis, který urychlil vyšetřování.
I was grateful...
20/20
+
začít, započít, zahájit (činnost)
commence [kəˈmens]
přít. prostý: commence, 3. os. j. č.: commences, průb. čas: commencing, prostý min.: commenced, příčestí min.: commenced
Stavební práce zahájíme v květnu příštího roku.
We will commence...
Lovec si klekl vedle zvířecí mršiny a začal ji stahovat z kůže.
The hunter knelt beside the animal carcass and commenced to skin it.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X