460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
20
21
22
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
péro (hl. ozdobné)
chochol(ka) (k ozdobě helmy ap.)
sloup(ec) (čeho) (kouře, vody ap.)
plume [pluːm]
jedn. číslo: plume, množ. číslo: plumes
Tanečnice měla na hlavě čelenku z růžových pštrosích per.
The dancer wore a headdress of pink ostrich plumes.
Z komína stoupal sloup kouře.
A plume of smoke rose from the chimney.
2/20
+
podnik, počin, projekt
závazek, formální slib
undertaking [ˈʌndəˌteɪkɪŋ]
jedn. číslo: undertaking, množ. číslo: undertakings
Být úspěšný ve škole, zejména na univerzitě, je komplexní projekt.
Being successful in school, particularly in university, is a complex undertaking.
Zorganizování výstavy byl obrovský projekt.
Organizing the show has been a massive undertaking.
3/20
+
důvodná pochybnost
reasonable doubt [ˈriːzənəbəl daʊt]
jedn. číslo: reasonable doubt, množ. číslo: reasonable doubts
Její vina byla prokázána bez jakýchkoliv pochybností.
Her guilt has been proven beyond a reasonable doubt.
Máme důvodné pochybnosti o jejich pravosti.
We have reasonable...
4/20
+
voňavka, parfém
vůně (čeho) (květin ap.)
fragrance [ˈfreɪgrəns]
jedn. číslo: fragrance, množ. číslo: fragrances
Chystají se uvést na trh první parfém pro pány.
They are about...
Tento parfém má lehkou, svěží vůni.
This perfume has...
Vůně růží v zahradě byla jemná i smyslná.
The fragrance of...
5/20
+
pohádat se, nepohodnout se
fall out with [fɔːl aʊt wɪθ]
přít. prostý: fall out with, 3. os. j. č.: falls out with, průb. čas: falling out with, prostý min.: fell out with, příčestí min.: fallen out with
Odešel jsem z firmy poté, co se jsem nepohodl s šéfem kvůli platu.
I left the...
Nerad se hádám s mými kamarády.
I don't like...
6/20
+
svobodný, svobodná, neprovdaná
unmarried [ʌnˈmærɪd]
Ačkoli je mu čtyřicet let, je stále svobodný.
Though he is...
Být neprovdanou matkou již nenese takové společenské stigma jako dříve.
Being an unmarried...
7/20
+
(s)trávit, zažívat, zažít (co) (potravu)
strávit, vstřebat, zpracovat (co) (informace ap.)
výběr, přehled, výtah (z čeho) (toho podstatného)
digest [daɪˈdʒest]
jedn. číslo: digest, množ. číslo: digests, přít. prostý: digest, 3. os. j. č.: digests, průb. čas: digesting, prostý min.: digested, příčestí min.: digested
Zjistil jsem, že hovězí maso se mi špatně tráví.
I find that...
Dospělé sovy krmí svá mláďata částečně natrávenou potravou.
Adult owls feed...
Had ležel několik hodin naprosto nehybně, zatímco trávil své jídlo.
The snake lay...
8/20
+
léčitel
healer [ˈhiːlə]
jedn. číslo: healer, množ. číslo: healers
Čas je nejlepší lékař.
Time is the...
Jeho pověst vynikajícího léčitele je zasloužená.
His reputation as...
9/20
+
sladkovodní (voda)
freshwater [ˈfreʃˌwɔːtə]
2. stupeň: freshwater, 3. stupeň: freshwaters
Okoun je sladkovodní ryba.
The perch is...
Objem vody, který se každý rok odlomí z Antarktických ledovců, je větší než celková spotřeba sladkovodní vody.
The volume of...
10/20
+
jednorázově, v jedné splátce (splatit)
in a lump sum [ɪn ə lʌmp sʌm]
Lednici můžete zaplatit buď jednorázově, nebo v měsíčních splátkách.
You can pay...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
11/20
+
stlačit (se), zmáčknout, stěsnat (se)
zhustit, zestručnit (co) (text ap.)
obklad
compress [kəmˈpres]
jedn. číslo: compress, množ. číslo: compresses, přít. prostý: compress, 3. os. j. č.: compresses, průb. čas: compressing, prostý min.: compressed, příčestí min.: compressed
Také to stlačuje vnitřní břišní orgány.
It also compresses...
Proudy stlačeného vzduchu dodávaly letadlu boční a směrovou stabilitu.
Jets of compressed...
12/20
+
luxusní, prvotřídní (zboží, služby ap.)
nákladný, drahý
výlučný
upscale [ˈʌpˈskeɪl]
Tento pokrm najdete pouze na jídelních lístcích luxusních restaurací.
You will only...
Nedaleké nákupní centrum je tak luxusní, že i vrátný je oblečen ve smokingu.
The nearby mall...
13/20
+
včetně, počítaje v to
počítání, sčítání
průb. čas slovesa počítat
counting [ˈkaʊntɪŋ]
jedn. číslo: counting, množ. číslo: countings
Sčítání hlasů probíhá hladce.
The counting of...
Proces sčítání hlasů byl natáčen na kameru, aby se neopakovaly nesrovnalosti, které poznamenaly předchozí volby.
The counting process...
Stále počítají nevybuchnutou munici, kterou za sebou zanechala izraelská armáda.
They are still...
Odpočítávala dny do jeho příjezdu.
She was counting...
Spoléhám na vás, že přimějete našeho podezřelého k přiznání.
I'm counting on...
Časovač na obrazovce odpočítával čas zbývající do konce hry.
The timer on...
14/20
+
opřít se
zaklánět se
lean back [liːn bæk]
přít. prostý: lean back, 3. os. j. č.: leans back, průb. čas: leaning back, prostý min.: leaned back (or leant back (chiefly Britain)), příčestí min.: leant back (or leaned back)
Opřel se o opěradlo židle.
He leaned back...
Zakloňte se a zvedněte levou nohu.
Lean back and...
15/20
+
květinový, květovaný (vzor ap.)
floral [ˈflɔːrəl]
Na zácloně je květinový vzor.
There's a floral...
Květinové dary se nahromadily před kostelem.
Floral tributes were...
16/20
+
sladkost (vlastnost)
lahodnost, příjemnost (vůně ap.)
sweetness [swiːtnɪs]
jedn. číslo: sweetness, množ. číslo: -
Byl jsem okouzlen jejím příjemným hlasem.
I was entranced...
Život není jen idylka.
Life is not...
Lidé si myslí, že je Matilda mílius, ale ve skutečnosti má sklony se snadno rozčílit.
People think Matilda is all sweetness and light, but she's actually got an awful temper.
17/20
+
dělat si šprýmy, (u)dělat si srandu
šít boudu, švindlovat, balamutit
play a trick [pleɪ ə trɪk]
přít. prostý: play a trick, 3. os. j. č.: plays a trick, průb. čas: playing a trick, prostý min.: played a trick, příčestí min.: played a trick
To si ze mě děláš srandu?
Are you playing...
Rozhodli jsme se, že si s kolegy uděláme legraci.
We decided to...
18/20
+
miliardář
billionaire [ˌbɪljəˈneə]
jedn. číslo: billionaire, množ. číslo: billionaires
Miliardář Elon Musk má ambiciózní plány na založení první kolonie lidstva na Marsu.
Billionaire Elon Musk...
Je to chamtivý miliardář, který ignoruje všechny ostatní.
He's a greedy...
I přes obrovské bohatství se miliardář cítil nenaplněný a nešťastný.
Despite his enormous...
19/20
+
pěchota, pěší vojsko
infantry [ˈɪnfəntrɪ]
jedn. číslo: infantry, množ. číslo: infantries
Tanky zastavují pouze proto, že doprovodná pěchota s nimi nemůže držet krok.
The tanks only...
Jednotky 1. kanadské pěší divize se vylodily v prosinci 1939.
The troops of...
Chtěli vyrobit nějaký typ ozbrojeného a obrněného vozidla, které by mohlo chránit pěchotu.
They wanted to build some kind of armed and armored vehicle that could protect infantry.
Zatímco pěchota postupovala vpřed, jezdectvo jí poskytovalo podporu z boků.
While the infantry...
20/20
+
skalp, skalpovat
pokožka hlavy
scalp [skælp]
jedn. číslo: scalp, množ. číslo: scalps, přít. prostý: scalp, 3. os. j. č.: scalps, průb. čas: scalping, prostý min.: scalped, příčestí min.: scalped
Indiáni ho chtěli skalpovat.
The Indians wanted...
Suchá pokožka hlavy může vést k tvorbě lupů.
A dry scalp...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X