460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
21
22
23
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zamotaný, složitý, spletitý
tangled [ˈtæŋgəld]
Byla to složitá záležitost se spletitým množstvím příčin.
That was a complex issue with a tangled multitude of causes.
Tropické deštné pralesy jsou známé tím, že jsou husté a mají spletitou masu vegetace.
Tropical rainforests are famous for being dense, tangled masses of vegetation.
Je to mimořádně zamotaný a komplikovaný příběh.
It is an...
Její blond vlasy byly plné spletitých kadeří.
Her blonde hair was a mass of tangled curls.
2/20
+
blízké okolí, blízkost, sousedství
vicinity [vɪˈsɪnɪtɪ]
jedn. číslo: vicinity, množ. číslo: vicinities
Pracovníci obchodu mu volali tipy, když v okolí spatří celebrity.
The shop workers called him in tips when they spot celebrities in the vicinity.
Návrh, aby byla rozhledna postavenu v jejich blízkosti narazil na tvrdý odpor.
The proposal to build the lookout tower in their vicinity met with fierce opposition.
3/20
+
odpovídat (komu/čemu), být v souladu (s kým/čím)
zapadnout (mezi koho/co), přizpůsobit se
fit in with [fɪt ɪn wɪθ]
přít. prostý: fit in with, 3. os. j. č.: fits in with, průb. čas: fitting in with, prostý min.: fit in with, příčestí min.: fit in with
Budova nezapadá do okolní zástavby.
The building doesn't fit in with the surrounding area.
Nebyl jsem si jistý, zda zapadne mezi mé přátele.
I wasn't sure if she would fit in with my friends.
Určitě to zapadá do charakteristické architektury regionu.
It certainly fits...
To může být první krok, jak zapadnout mezi místní.
It can be...
4/20
+
příjemný, potěšující, potěšitelný
pleasing [ˈpliːzɪŋ]
Vizuálně je židle velmi příjemná, ale je nepohodlná.
Visually the chair...
Tento obraz má příjemnou vyváženost tvarů a barev.
This painting has...
5/20
+
dávat (si) pozor (na co)
mít se na pozoru (před čím)
watch out [wɒtʃ aʊt]
přít. prostý: watch out, 3. os. j. č.: watches out, průb. čas: watching out, prostý min.: watched out, příčestí min.: watched out
V poslední době si dává větší pozor na své zdraví.
She has been...
Dávali si pozor na jakoukoli podezřelou činnost v okolí.
They were watching...
6/20
+
prohledat (důkladně), pročesat
vyčistit, vydrhnout
(vy)drhnutí
scour [skaʊə]
jedn. číslo: scour, množ. číslo: scours, přít. prostý: scour, 3. os. j. č.: scours, průb. čas: scouring, prostý min.: scoured, příčestí min.: scoured
Policie právě prohledává oblast kvůli pohřešovanému dítěti.
The police are...
Tým vědců důkladně vyčistil tucet pláží kolem břehů Ženevského jezera.
A team of...
Rozhodl se vydrhnout dřez.
He decided to...
7/20
+
(vy)stoupat, vystoupit, jít nahoru
vést nahoru (cesta ap.)
dosáhnout (čeho) (pozice ap.)
nastoupit (na trůn ap.)
ascend [əˈsend]
přít. prostý: ascend, 3. os. j. č.: ascends, průb. čas: ascending, prostý min.: ascended, příčestí min.: ascended
Naši roboti jsou schopni klesat a stoupat ve vodě velmi rychle.
Our robots are...
Z údolí vycházela jemná mlha.
Mist ascended from...
8/20
+
míchačka, míchadlo
mixér (na potraviny)
mixer [ˈmɪksə]
jedn. číslo: mixer, množ. číslo: mixers
Potřebuji půjčit míchačku na maltu.
I need to...
Mixér byl slyšet až do druhého patra.
The food mixer...
Zvyšte otáčky mixéru a šlehejte minutu nebo dvě.
Speed up the...
9/20
+
úskalí, chytáky (které se můžou vyskytnout)
něco, co může překvapit nebo nachytat (slang.)
gotchas [ˈɡɒtʃəs]
Při vytváření vlastní aplikace je však třeba dát pozor na několik úskalí.
However, there are...
Je zde několik možných úskalí, které stojí za to zmínit.
There are a...
10/20
+
touto dobou
by this time [baɪ ðɪs taɪm]
Zítra touto dobou už budu na půli cesty na Aljašku.
By this time...
Příští týden touto dobou se budeme opalovat sedm dní v kuse.
By this time...
11/20
+
prokázaný, osvědčený, ověřený
příčestí min. slovesa (pro)dokázat
proven [ˈpruːvən]
Vědci prokázali vznik nové mutace koronaviru.
Scientists have proven...
Jeho výzkum prokázal, že pokud zlepšíte způsob myšlení můžete dosáhnout více, než jste kdy snili.
His research has...
Její vina byla prokázána bez jakýchkoliv pochybností.
Her guilt has been proven beyond a reasonable doubt.
Změna klimatu je vědecky prokázaný jev s významnými globálními důsledky.
Climate change is...
12/20
+
neodmyslitelný, podstatný, důležitý (mimořádně)
vnitřní, (vnitřně) vlastní (vlastnost ap.)
ze samotné podstaty plynoucí
intrinsic [ɪnˈtrɪnsɪk]
Každý člověk má svou vlastní důstojnost a hodnotu.
Each human being...
Výsledky této studie jasně ukazují mimořádně důležitý význam společného trhu.
The results of this study clearly demonstrate the intrinsic value of a common market.
Kvízy a debaty jsou podstatné součástí školních osnov.
Quizzes and debates...
13/20
+
stigma (společenské ap.)
blizna (bot.)
stigma [ˈstɪgmə]
jedn. číslo: stigma, množ. číslo: stigmas
Když se květy otevřou, utrhne se horní část čnělky a blizna, a květy se usuší.
When the flowers...
Být neprovdanou matkou již nenese takové společenské stigma jako dříve.
Being an unmarried...
14/20
+
sfouknout, shodit, strhnout (větrem ap.)
blow down [bləʊ daʊn]
přít. prostý: blow down, 3. os. j. č.: blows down, průb. čas: blowing down, prostý min.: blew down, příčestí min.: blown down
Hurikán strhl několik budov v pobřežní oblasti.
The hurricane has...
Bouře strhává elektrické vedení po celém městě.
The storm is...
15/20
+
mikroskop
microscope [ˈmaɪkrəˌskəʊp]
jedn. číslo: microscope, množ. číslo: microscopes
V mikroskopu můžeme vidět strukturu a vlastnosti hmoty.
In the microscope...
Nabízejí širokou škálu mikroskopických objektivů pro laboratoře.
They offer a...
Tento jednobuněčný organismus je příliš malý na to, aby byl viděn bez mikroskopu.
This single celled...
Biolog obarvil vzorek předtím, než si ho prohlédl mikroskopem.
The biologist stained...
Dalekohledy a mikroskopy jsou optické přístroje.
Telescopes and microscopes...
16/20
+
potutelný, šibalský, lišácký (pohled ap.)
prohnaný, mazaný, lstivý (člověk)
sly [slaɪ]
2. stupeň: slyer (or slier), 3. stupeň: slyest (or sliest)
"Nakonec na to přijdeš", řekla Mary se šibalským úsměvem.
"You'll find out...
Lidé považují lišky za chytrá, ale mazaná zvířata.
People consider foxes...
17/20
+
bývalý přítel
ex-boyfriend [eks ˈbɔɪˌfrend]
jedn. číslo: ex-boyfriend, množ. číslo: ex-boyfriends
Její bývalý přítel byl vždy velmi majetnický a žárlivý.
Her ex-boyfriend was...
Můj bývalý přítel se se mnou rozešel tak, že mně zaslal SMS, což mi přišlo opravdu necitlivé.
My ex-boyfriend broke...
S opovržením mluvila o svém bývalém příteli.
She spoke with...
18/20
+
osvobozený, zproštěný, nepodléhající
osvobodit, zprostit, vyjmout
exempt [ɪgˈzempt]
přít. prostý: exempt, 3. os. j. č.: exempts, průb. čas: exempting, prostý min.: exempted, příčestí min.: exempted
Najednou byl osvobozen a může hrát.
All of a...
Malé podniky byly osvobozeny od zvýšení daně.
Small businesses were...
19/20
+
zastrašování
intimidation [ɪnˌtɪmɪˈdeɪʃən]
jedn. číslo: intimidation, množ. číslo: intimidations
Opozice tvrdila, že armáda zastrašovala voliče.
The opposition alleged...
Nesmíme ustupovat hrozbám a zastrašování.
We must not...
20/20
+
vinyl, vinylový
vinyl [ˈvaɪnɪl]
jedn. číslo: vinyl, množ. číslo: vinyls
Stovky vinylových desek jsou naštosovány v policích.
Hundreds of vinyl...
Malá firma v České republice se stala největším světovým výrobcem vinylových desek.
A small company...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X