460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
22
23
24
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dotazovatel, osoba provádějící průzkum
průzkum veřejného mínění
pollster [ˈpəʊlstə]
jedn. číslo: pollster, množ. číslo: pollsters
Podle průzkumu veřejného mínění, který provedl Lucas Taylor, by referendum podpořilo 52 procent respondentů.
Pollster Lucas Taylor found that 52 percent would support the referendum.
Tajemstvím politiky je nikdy neposlouchat průzkumy veřejného mínění.
The secret of politics is never to listen to the pollsters.
2/20
+
břicho, dutina břišní
zadeček (u hmyzu) (zool.)
abdomen [ˈæbdəmən]
jedn. číslo: abdomen, množ. číslo: abdomens
Obvykle se usadí na pohodlném bidýlku a jemně třou zadeček hmyzu, aby jej zbavily žihadla.
Usually, they settle down on a comfortable perch and gently rub the insect's abdomen to expel the venom.
Skrz břišní stěnu můžeme vidět vyvíjející se plod.
We can see...
Břicho těhotné ženy se začalo kulatit, jak její dítě rostlo.
The pregnant woman's...
3/20
+
bývalá přítelkyně
ex-girlfriend [eks ˈgɜːlˌfrend]
jedn. číslo: ex-girlfriend, množ. číslo: ex-girlfriends
S některými bývalými přítelkyněmi je stále v kontaktu.
She's still in touch with some of her ex-girlfriends.
Dohodli se s bývalou přítelkyní, že zůstanou přáteli.
He and his ex-girlfriend have agreed to remain friends.
4/20
+
zastínit, potlačit
být zastíněn (kým/čím)
overshadow [ˌəʊvəˈʃædəʊ]
přít. prostý: overshadow, 3. os. j. č.: overshadows, průb. čas: overshadowing, prostý min.: overshadowed, příčestí min.: overshadowed
Toto nesmí potlačit kulturu, tradice a tradiční rodinné hodnoty milionů lidí tvořících jádro populace.
This must not...
Věžovitý mrakodrap může zastínit menší budovy ve městě.
The towering skyscraper...
Úspěch uvedení nového produktu na trh zastínily předchozí neúspěchy.
The success of...
5/20
+
vyčnívat, čnít, trčet
jut out [dʒʌt aʊt]
přít. prostý: jut out, 3. os. j. č.: juts out, průb. čas: jutting out, prostý min.: jutted out, příčestí min.: jutted out
Malá rybářská vesnice se nacházela na mysu vybíhajícím do moře.
The small fishing...
Musím vypnout hrudník a stát rovně, abych si zlepšila držení těla.
I need to...
6/20
+
důvěrnost, tajnost (informací), mlčenlivost
zachování mlčenlivosti
confidentiality [ˌkɒnfɪˌdenʃɪˈælɪtɪ]
jedn. číslo: confidentiality, množ. číslo: confidentialities
Právníci jsou z etického i právního hlediska vázáni naprostou mlčenlivostí.
Lawyers are ethically...
Smlouva obsahuje doložku o zachování mlčenlivosti.
The contract includes...
7/20
+
na břeh(u), na souš(i), na pevninu
ashore [əˈʃɔː]
Rybáři se vylodili na Africkém pobřeží.
Fishermen have landed...
Musíme sesbírat všechno, co bylo vyplaveno na břeh.
We have to gather up everything that washed ashore.
8/20
+
obdélníkový, pravoúhlý
rectangular [rekˈtæŋgjʊlə]
Dávám přednost obdélníkovému bazénu před kruhovým.
I prefer a...
Většina sloupových poštovních schránek je válcová, i když některé jsou obdélníkové, oválné nebo šestihranné.
Most pillar boxes...
9/20
+
přesvědčování, přemlouvání
přesvědčení, vyznání (form.)
persuasion [pəˈsweɪʒən]
jedn. číslo: persuasion, množ. číslo: persuasions
Mluvím o ženském umění přesvědčovat.
I'm talking about...
Laskavým přesvědčováním toho vlatně můžete dosáhnout mnohem více.
You can actually accomplish a lot more by gentle persuasion.
10/20
+
korozi odolný, nerezavějící
rust-resistant [rʌst rɪˈzɪstənt]
Trup lodi je vyroben z nerezavějících materiálů, aby se prodloužila jeho životnost ve slané vodě.
The hull is...
Kovové trubky byly potaženy vrstvou materiálu odolného proti korozi.
The metal pipes...
11/20
+
nezdravý, zdraví škodlivý (pokrm ap.)
nemocný, nezdravý (např. člověk)
nezdravě
unhealthy [ʌnˈhelθɪ]
2. stupeň: unhealthier, 3. stupeň: unhealthiest
Tyto stavy jsou způsobeny především špatnými stravovacími návyky a nezdravým životním stylem.
Such conditions are...
Jeho bělmo bylo nezdravě žluté.
His whites were...
12/20
+
vyděšený, poděšený, vystrašený
terrified [ˈterɪˌfaɪd]
Byla jsem tak vyděšená, že jsem nevěděla, co mám dělat.
I was so...
Záběry vyděšených dětí a davu mužů, kteří okolo nich křičí, způsobily pobouření.
Footage of terrified...
13/20
+
zjistit (co) (pravdu ap.), ujistit (se) (o čem)
dopátrat se, dopídit se (čeho)
ascertain [ˌæsəˈteɪn]
přít. prostý: ascertain, 3. os. j. č.: ascertains, průb. čas: ascertaining, prostý min.: ascertained, příčestí min.: ascertained
Jakmile se ujistili, že není špion, souhlasili s jeho propuštěním.
Once they had...
Navrhuji, abychom tam vyslali komisi, která zjistí pravdu.
I propose that...
14/20
+
převést (částku ap.)
pokračovat (úspěšně)
prosazovat
carry forward [ˈkærɪ ˈfɔːwəd]
přít. prostý: carry forward, 3. os. j. č.: carries forward, průb. čas: carrying forward, prostý min.: carried forward, příčestí min.: carried forward
Violet bude v podniku pokračovat v odkazu svého otce.
Violet will carry...
Na týmových schůzkách vždy prosazuje své nápady.
He always carries...
Vyzval svůj lid, aby pokračoval v boji za národní svobodu.
He called on...
15/20
+
chaos, spoušť, zmatek (hovor.)
zpustošit, rozvrátit (co)
napáchat spoušť, nadělat paseku
havoc [ˈhævək]
jedn. číslo: havoc, množ. číslo: havocs
Bouře napáchala na zahradě spoušť, vyvrátila stromy a strhla plot.
The storm wreaked...
Kterýkoliv z těchto lidí je schopen způsobit velký zmatek.
Any one of...
16/20
+
vzít si (koho), oženit se, vdát se
sezdat, oddat (koho)
ženatý, vdaná
wed [wed]
přít. prostý: wed, 3. os. j. č.: weds, průb. čas: wedding, prostý min.: wedded (or wed), příčestí min.: wedded (or wed)
Každá třetí žena se vdala před dosažením věku 15 let.
One in three...
Lepší dobře oběšený než špatně ženatý.
Better well hanged...
17/20
+
hladovka
hunger strike [ˈhʌŋgə straɪk]
jedn. číslo: hunger strike, množ. číslo: hunger strikes
Politický vězeň držel hladovku na protest proti podmínkám ve vězení.
The political prisoner...
Aktivisté se rozhodli zahájit hladovku, aby na tuto záležitost upozornili.
The activists decided...
18/20
+
nespokojenost
rozladit, být nespokojený
nespokojený
discontent [ˌdɪskənˈtent]
jedn. číslo: discontent, množ. číslo: discontents, přít. prostý: discontent, 3. os. j. č.: discontents, průb. čas: discontenting, prostý min.: discontented, příčestí min.: discontented
Občané jsou nespokojeni s reakcí vlády na krizi.
The citizens are...
Ignorují příznaky nespokojenosti mezi pracovníky.
They ignore the...
19/20
+
zrušit, odvolat, prohlásit za neplatný (zákon ap.)
zrušení, odvolání (zákona ap.)
repeal [rɪˈpiːl]
jedn. číslo: repeal, množ. číslo: repeals, přít. prostý: repeal, 3. os. j. č.: repeals, průb. čas: repealing, prostý min.: repealed, příčestí min.: repealed
Vláda občas ruší předpisy, které považuje za zastaralé.
The government sometimes...
Nejvyšší soud již dříve rozhodl, že vláda nemůže zrušit ústavní práva.
The Supreme Court...
20/20
+
následovat (událost ap.)
vzniknout
vyplývat, plynout (z čeho)
ensue [ɪnˈsjuː]
přít. prostý: ensue, 3. os. j. č.: ensues, průb. čas: ensuing, prostý min.: ensued, příčestí min.: ensued
Pokud se nebudete řídit pokyny, pravděpodobně bude následovat katastrofa.
If you don't...
Společnost se potýkala s finančními problémy a následovala řada propouštění.
The company was...
Jistě si dokážeme představit živý rozhovor, jenž následoval.
We can surely...
Po počátečním úspěchu čelil tým v následujících měsících mnoha výzvám.
After the initial...
Následná debata mezi politiky odhalila hluboké rozpory uvnitř strany.
The ensuing debate...
Skandál vyústil v rezignaci generálního ředitele a následnou restrukturalizaci organizace.
The scandal resulted...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X