460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
24
25
26
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
objevený, nově nalezený
znovu nalezený
newfound [ˈnjuː.faʊnd]
Vítězství v soutěži mu dodalo nově nalezenou sebedůvěru.
Winning the competition gave him a newfound confidence in himself.
Během karantény mnoho lidí rozvíjelo své znovu nalezené koníčky a zájmy.
During quarantine, many people have developed newfound hobbies and interests.
2/20
+
zasmušilý, chmurný (nálada ap.)
tmavý, temný (barva)
somber [ˈsɒmbə]
Nálada v místnosti byla po vyslechnutí smutné zprávy pochmurná.
The mood in the room was somber after hearing the sad news.
Zachmuřený výraz vojáka ukazoval vážnost situace.
The soldier's somber expression showed the gravity of the situation.
Umělcovy ponuré obrazy vyjadřovaly pocit melancholie a ztráty.
The artist's somber paintings conveyed a sense of melancholy and loss.
3/20
+
být na dně, být vyřízený, být v koncích
(jako boxer zavěšený v provazech)
on the ropes [ɒn ðə rəʊps]
Boxer se po tvrdém úderu ocitl v provazech.
The boxer was on the ropes after receiving a hard punch.
Tenista byl po prohraných prvních dvou setech ve třetím setu v koncích.
After losing the first two sets, the tennis player was on the ropes in the third set.
Tým byl na dně poté, co inkasoval dva góly v rychlém sledu.
The team was on the ropes after conceding two goals in quick succession.
4/20
+
duševně zdravý, příčetný, normální (psychicky)
rozumný (člověk, přístup ap.)
sane [seɪn]
2. stupeň: saner, 3. stupeň: sanest
V naší skupině byly jeho návrhy na řešení problému jediné, které dávaly smysl.
His suggestions for...
Uvědomila si, že si potřebuje od práce odpočinout, aby zůstala duševně zdravá.
She realized she...
Nikdo duševně zdravý by jí nikdy neunesl.
Nobody sane would...
5/20
+
vystačit, (vy)žít (z čeho) (z podpory ap.)
live off [lɪv ɒf]
přít. prostý: live off, 3. os. j. č.: lives off, průb. čas: living off, prostý min.: lived off, příčestí min.: lived off
V současné době žijí ze svých úspor.
They are currently...
Když jsem byl na vysoké škole, žil jsem z konzerv.
When I was...
6/20
+
zlověstný, hrozivý
sinister [ˈsɪnɪstə]
Staré panské sídlo na kopci působilo zlověstnou atmosférou, která mě znervózňovala.
The old mansion...
Z cizincova zlověstného smíchu mi běhal mráz po zádech.
The stranger's sinister...
Padouch ve filmu měl zlověstný úsměv, který naznačoval jeho zlé úmysly.
The movie's villain...
7/20
+
rozbití, zlomení, přerušení, porušení
průb. čas slovesa rozbít (se), zlomit (se)
breaking [ˈbreɪkɪŋ]
jedn. číslo: breaking, množ. číslo: breakings
Můžete pracovat aniž byste porušoval zákon.
You can work without breaking the law.
Věří, že rozbití zrcadla přináší smůlu.
She beliefs that breaking a mirror brings bad luck.
Porušováním těchto pravidel nic nezískáme.
There's no percentage...
Můj soupeř neustále přerušoval hru a narušoval mou koncentraci.
My opponent kept...
Mark byl obviněn, že porušil pravidla karantény.
Mark was accused...
8/20
+
vrhnout se, udělat zátah
přepadnout (hovor.)
snést se, vrhnout se (dolů), slétnout
razie, šťára, přepad policejní
swoop [swuːp]
jedn. číslo: swoop, množ. číslo: swoops, přít. prostý: swoop, 3. os. j. č.: swoops, průb. čas: swooping, prostý min.: swooped, příčestí min.: swooped
Clověka jako George prostě jen tak nepřepadneš a nezatkneš.
You don't just...
Orli se často snášejí k zemi, aby ulovili svou kořist.
Eagles often swoop...
9/20
+
předávat, dodat, dodávat (co čemu) (vlastnost)
sdělit, oznámit (zprávy ap.)
impart [ɪmˈpɑːt]
přít. prostý: impart, 3. os. j. č.: imparts, průb. čas: imparting, prostý min.: imparted, příčestí min.: imparted
Susan každý den předává své znalosti a zkušenosti studentům.
Susan imparts her...
Jak mohu efektivně předávat své znalosti a zkušenosti ostatním?
How can I...
10/20
+
cílová rovinka
konečná fáze, dokončovací fáze
home straight [həʊm streɪt]
jedn. číslo: home straight, množ. číslo: home straights
Jsme téměř na konci závodu, jsme na cílové rovince.
We're almost at...
Po měsících tvrdé práce je projekt dokončovací fázi a měl by být brzy dokončen.
After months of...
Běžci se právě blíží k cílové rovince.
The runners are...
11/20
+
knihkupectví (AmE)
bookstore [ˈbʊkˌstɔː]
jedn. číslo: bookstore, množ. číslo: bookstores
Ráda trávím hodiny procházením regálů místního knihkupectví.
I love spending...
Majitel knihkupectví mi doporučil ke čtení několik skvělých detektivních románů.
The bookstore owner...
Staré knihkupectví mělo specifickou vůni, která mi připomínala mé dětství.
The old bookstore...
12/20
+
bohatství
riches [ˈrɪtʃ.ɪz]
Archeologové byli ohromeni bohatstvím, které ve starověké hrobce objevili.
The archaeologists were...
I přes obrovské bohatství se miliardář cítil nenaplněný a nešťastný.
Despite his enormous...
13/20
+
(z)renovovat, (z)modernizovat, (z)restaurovat
renovate [ˈrenəˌveɪt]
přít. prostý: renovate, 3. os. j. č.: renovates, průb. čas: renovating, prostý min.: renovated, příčestí min.: renovated
Naše aktivity se řídí touhou renovovat a vyvíjet.
Our activities are...
Nově zrekonstruovaný okruh se v roce 2015 vrátil do kalendáře Formule 1.
The newly renovated...
Zahrada byla zrekonstruována s láskyplnou péčí.
The garden has...
14/20
+
pokračovat, nepřestávat
provozovat (činnost ap.)
vést (dialog ap.)
carry on [ˈkærɪ ɒn]
přít. prostý: carry on, 3. os. j. č.: carries on, průb. čas: carrying on, prostý min.: carried on, příčestí min.: carried on
Pokračuje ve studiu, přestože se cítí vystresovaná.
She's carrying on...
Budu pokračovat v plánu, i když je to riskantní.
I'll carry on...
Mateo ignoroval její vyrušování a mluvil dál.
Mateo ignored her...
15/20
+
omezení vlivu (mocnosti ap.)
zamezení šíření, potlačení (požáru, nemoci ap.)
containment [kənˈteɪnmənt]
jedn. číslo: containment, množ. číslo: containments
Výstavba nového stadionu bude vyžadovat omezení hluku a prachu.
The construction of...
Požár se podařilo potlačit díky rychlému zásahu hasičů.
The containment of...
16/20
+
postihnout, postihovat (nemoc, pohroma ap.)
trápit (koho čím), trpět
afflict [əˈflɪkt]
přít. prostý: afflict, 3. os. j. č.: afflicts, průb. čas: afflicting, prostý min.: afflicted, příčestí min.: afflicted
Jak tato nemoc postihuje lidi v jejich každodenním životě?
How does this...
Dlouhá léta trpěla chronickou nemocí.
She was afflicted...
Dalším velkým problémem, který trápí mladistvé, je osamělost.
Loneliness is another of the major problems afflicting adolescents.
17/20
+
balíček karet
deck of cards [dek ɒv kɑːds]
jedn. číslo: deck of cards, množ. číslo: decks of cards
Můžete mi podat balíček karet? Zamíchám je.
Can you pass...
Standardní balíček karet má 52 karet, čtyři barvy a 13 karet v každé barvě.
A standard deck...
Před zahájením hry uspořádala balíček karet podle barev a čísel.
She organized the...
18/20
+
chvět se, rozkmitat (se), (roz)vibrovat
vibrate [vaɪˈbreɪt]
přít. prostý: vibrate, 3. os. j. č.: vibrates, průb. čas: vibrating, prostý min.: vibrated, příčestí min.: vibrated
Vibrační nástroje, jako jsou vrtačky, snižují citlivost hmatu v rukou.
Vibrating tools such...
Když těžký nákladní vůz přejel, celý most vibroval.
When a heavy...
19/20
+
kolonizátor, kolonista
colonist [ˈkɒlənɪst]
jedn. číslo: colonist, množ. číslo: colonists
Kolonisté se snažili přizpůsobit neznámému terénu a klimatu.
The colonists struggled...
Kolonisté neúnavně pracovali na budování svých nových domovů v divočině.
The colonists worked...
20/20
+
(na)hromadit, (na)kupit, (na)shromáždit
amass [əˈmæs]
přít. prostý: amass, 3. os. j. č.: amasses, průb. čas: amassing, prostý min.: amassed, příčestí min.: amassed
Daniel nashromáždil velkou sbírku vyřazených běžných předmětů každodenního života.
Daniel has amassed...
Podařilo se vám nashromáždit dostatek důkazů na podporu vaší teorie?
Have you been...
Budu pokračovat ve shromažďování zásob na dlouhou cestu, která je přede mnou.
I will continue...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X