460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
25
26
27
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zvětšovat, zvětšit (lupou ap.)
zvyšovat, zesilovat (hlasitost ap.)
zveličovat, přehánět (co)
magnify [ˈmægnɪˌfaɪ]
přít. prostý: magnify, 3. os. j. č.: magnifies, průb. čas: magnifying, prostý min.: magnified, příčestí min.: magnified
Můžete tento obrázek zvětšit, abych lépe viděl detaily?
Can you magnify this image so I can see the details better?
Mikroskop zvětšil buňky 100krát.
The microscope magnified the cells 100 times.
Používám lupu ke čtení drobného tisku.
I use a...
Ani pod lupou jsem nenašla nejmenší rozdíl.
Even under a...
2/20
+
zduřelý, oteklý, nateklý, opuchlý
rozvodněný (řeka), vzedmutý (hladina)
nabobtnalý (vodou ap.)
swollen [ˈswəʊlən]
Byla oteklá od hlavy až k patě.
She was swollen from head to toe.
Po podvrtnutí kotníku jí noha otekla a bolela.
After twisting her ankle, her foot became swollen and painful.
Řeka byla po prudkém dešti rozvodněná, takže její přechod byl nebezpečný.
The river was swollen from the heavy rain, making it dangerous to cross.
3/20
+
náves
village square [ˈvɪlɪdʒ skweə]
jedn. číslo: village square, množ. číslo: village squares
Každou sobotu dopoledne se na návsi konaly farmářské trhy.
The farmers' market was held every Saturday morning in the village square.
Náves je centrem obce, kde se lidé scházejí při různých událostech a oslavách.
The village square is the centre of the village where people gather for various events and celebrations.
Památník stojí na návsi.
The memorial stands on the village square.
4/20
+
nespolehlivý, neseriózní
unreliable [ˌʌnrɪˈlaɪəbəl]
Staré auto bylo nespolehlivé a na dlouhých cestách se často porouchávalo.
The old car...
Předpověď počasí byla nespolehlivá a nakonec nás zastihla náhlá bouřka.
The weather forecast...
Změnili jsme naše rozhodnutí označit je jako nespolehlivou společnost.
We reversed our...
Zprávy kolující po internetu jsou často podvodné a nespolehlivé.
The news circulating...
5/20
+
odvést, odnést
unést, uchvátit (výkonem)
carry away [ˈkærɪ əˈweɪ]
přít. prostý: carry away, 3. os. j. č.: carries away, průb. čas: carrying away, prostý min.: carried away, příčestí min.: carried away
Silný proud řeky odnesl loď i s cestujícími.
The strong current...
Při výzdobě domu na oslavu jsem se nechala unést a nakonec jsem utratila víc, než jsem měla v úmyslu.
I got carried...
Dav se nechal uchvátit projevem a začal hlasitě jásat.
The crowd was...
6/20
+
rum (nápoj)
rum [rʌm]
jedn. číslo: rum, množ. číslo: rums
Podle receptu byla potřeba troška rumu, která dodala dortíku lahodnou chuť.
The recipe called...
Rum se vyrábí výhradně ze surovin, které se získávají z cukrové třtiny.
Rum is made...
7/20
+
pyl (bot.)
pollen [ˈpɒlən]
jedn. číslo: pollen, množ. číslo: pollens
Včely sbírají nektar a pyl, aby vyrobily med.
Bees collect nectar and pollen to make honey.
Včely přenáší pyl z květu na květ.
Bees are spreading pollen from flower to flower.
V průběhu let se u mě vyvinula alergie na pyl.
I have developed...
8/20
+
zjevně, jasně, očividně
prostě
plainly [ˈpleɪnlɪ]
Bobby byl po maratonu očividně vyčerpaný.
Bobby was plainly...
Bylo zjevně patrné, že se na zkoušku neučil.
It was plainly...
Nedostatek snahy z jeho strany byl všem jasně patrný.
The lack of...
9/20
+
nepřirozený, abnormální
afektovaný (smích ap.)
unnatural [ʌnˈnætʃərəl]
Chování zvířete bylo tak zvláštní a nepřirozené, že mě vyděsilo.
The animal's behavior...
Plastové květiny vypadaly z dálky pěkně, ale zblízka působily nepřirozeně.
The plastic flowers...
10/20
+
pořadník (čekatelů, žadatelů)
čekací listina
waiting list [weɪtɪŋ lɪst]
jedn. číslo: waiting list, množ. číslo: waiting lists
Vzhledem k velké poptávce je na tělocvičnu dlouhý pořadník.
Due to high...
V ordinaci mě informovali, že čekací listina pro nové pacienty je poměrně dlouhá.
The doctor's office...
Jsem na padesátám místě v pořadníku.
I'm at fifty in the waiting list.
11/20
+
mys (geogr.)
kapuce, kápě
plášť, pláštěnka
cape [keɪp]
jedn. číslo: cape, množ. číslo: capes
Malá rybářská vesnice se nacházela na mysu vybíhajícím do moře.
The small fishing...
Když se zvedl vítr, pevně si omotala plášť kolem ramen.
She wrapped her...
12/20
+
udivit, ohromit, uvést v úžas
astonish [əˈstɒnɪʃ]
přít. prostý: astonish, 3. os. j. č.: astonishes, průb. čas: astonishing, prostý min.: astonished, příčestí min.: astonished
Violet mě ohromí svým talentem pokaždé, když ji vidím vystupovat.
Violet astonishes me...
Zpráva o jeho náhlé rezignaci všechny ve firmě udivila.
The news of...
Budu ohromen, pokud se nám podaří dokončit projekt před termínem.
I will be...
13/20
+
propagační, reklamní
promotional [prəˈməʊʃənəl]
Organizátoři akce vytvořili propagační materiály, aby přilákali více účastníků.
The event organizers...
Propagační kampaň k filmu měla velký úspěch a film se stal trhákem.
The promotional campaign...
Nejnovější propagační materiál je součástí náborové akce.
The latest promotional...
14/20
+
odsunout, odložit, přesunout
zastrčit, otlačit, odstrčit
odpor, vzdor, nesouhlas, opozice
push back [pʊʃ bæk]
přít. prostý: push back, 3. os. j. č.: pushes back, průb. čas: pushing back, prostý min.: pushed back, příčestí min.: pushed back
Z důvodu kolize termínů budeme muset schůzku přesunout na příští týden.
We'll have to...
Letecká společnost musela odložit čas odletu kvůli povětrnostním podmínkám.
The airline had...
Vždycky odkládá čas, kdy jít spát, i když ví, že ráno bude unavená.
She always pushes...
15/20
+
nejistý, nesebejistý (člověk)
nezajištěný, nechráněný, nezabezpečený
nepevný, vratký
insecure [ˌɪnsɪˈkjʊə]
2. stupeň: insecurer, 3. stupeň: insecurest
Ruby se v práci cítí nejistá, protože nemá mnoho zkušeností.
Ruby feels insecure...
Nezabezpečená síť společnosti byla náchylná k hackerským útokům a únikům dat.
The company's insecure...
16/20
+
vzdáleně, z dálky
vůbec, ani náznakem
remotely [rɪˈməʊtlɪ]
Jak pandemie pokračovala, mnoho lidí pracovalo na dálku z domova.
As the pandemic...
Odpověď na tuto otázku vůbec neznám.
I don't know...
Nebyla jsem vůbec spokojená s tím, jak to škola řešila.
I wasn't remotely happy with the way the school handled it.
17/20
+
z vlastní kapsy
out of pocket [aʊt ɒv ˈpɒkɪt]
Opravu jsem musel zaplatit z vlastní kapsy, protože pojištění ji nezajišťovalo.
I had to...
To, že ztratil účtenku, znamenalo, že nemohl uplatnit výdaje a musel je uhradit z vlastní kapsy.
The lost receipt...
Cestující hradili některé cestovní výdaje z vlastní kapsy, protože překročili limit společnosti.
Travelers paid some...
18/20
+
(pře)traverzovat
překročit, překonat, přejít, přejet
překročení, přejití, přechod
traverse [ˈtrævɜːs]
jedn. číslo: traverse, množ. číslo: traverses, přít. prostý: traverse, 3. os. j. č.: traverses, průb. čas: traversing, prostý min.: traversed, příčestí min.: traversed
Turisté přecházejí po skalnatém terénu opatrně.
The hikers traverse...
Loď již mnohokrát překonala Atlantský oceán.
The ship has...
19/20
+
pomýlený, scestný, pošetilý
misguided [ˌmɪsˈgaɪdɪd]
Trvalo mi roky, než jsem si uvědomil, že jsem byl od počátku pošetilý.
It took me...
Jeho scestná politika vedla k prudkému poklesu ekonomiky.
His misguided policies...
Její pošetilá víra v konspirační teorii ji přivedla na nebezpečnou cestu.
Her misguided belief...
20/20
+
(roz)drobit (se), (roz)drolit (se)
rozpadat se (dům, vztah ap.)
ovocný drobenkový koláč (BrE)
crumble [ˈkrʌmbəl]
jedn. číslo: crumble, množ. číslo: crumbles, přít. prostý: crumble, 3. os. j. č.: crumbles, průb. čas: crumbling, prostý min.: crumbled, příčestí min.: crumbled
Stará budova se začala rozpadat a chátrat kvůli zanedbávání a nedostatečné údržbě.
The old building...
Diktátorův režim se nakonec rozpadl v důsledku politických nepokojů a protestů veřejnosti.
The dictator's regime...
Kovové zábradlí bylo tak zrezivělé, že se začínalo drolit a rozpadat.
The metal railing was so rusty that it was beginning to crumble and fall apart.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X