460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
26
27
28
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zneklidnit, znepokojit, rozrušit
unsettle [ʌnˈsetəl]
přít. prostý: unsettle, 3. os. j. č.: unsettles, průb. čas: unsettling, prostý min.: unsettled, příčestí min.: unsettled
Podivný hluk ve starém domě mě zneklidňoval, cítila jsem se nesvá.
The strange noise in the old house unsettled me, making me feel uneasy.
Zvěsti o možném teroristickém útoku zneklidnily město a vedly ke zvýšení bezpečnostních opatření.
The rumors of a possible terrorist attack unsettled the city, leading to increased security measures.
Darwin byl vždy zneklidněn důsledky své teorie.
Darwin was always...
2/20
+
obdivovatel, ctitel (osoby)
admirer [ədˈmaɪrə]
jedn. číslo: admirer, množ. číslo: admirers
Tato slavná herečka má mnoho obdivovatelů.
This famous actress has many admirers.
Dostala milostný dopis od anonymního ctitele, ale nevěděla, od koho by mohl být.
She received a love letter from an anonymous admirer, but she didn't know who it could be from.
3/20
+
pohodlné místo
silná stránka
bod dokonalosti
sweet spot [swiːt spɒt]
jedn. číslo: sweet spot, množ. číslo: sweet spots
Tohle je dokonalé místo pro klubovnu.
This is a sweet spot for a clubhouse.
Recept vyžaduje přesné dávkování koření, aby jídlo mělo dokonalou chuť.
The recipe calls for just the right amount of spice to hit the sweet spot.
4/20
+
otrava, otrávení
poisoning [ˈpɔɪzənɪŋ]
jedn. číslo: poisoning, množ. číslo: poisonings
Příznaky otravy jídlem obvykle zahrnují žaludeční křeče, zvracení a průjem.
The symptoms of...
Farmář přišel o několik kusů dobytka v důsledku otravy jedovatými rostlinami.
The farmer lost...
Policie má podezření, že smrt oběti byla způsobena otravou a zahájila vyšetřování.
The police suspect...
5/20
+
setřít, utřít, otřít, vytřít
wipe up [waɪp ʌp]
přít. prostý: wipe up, 3. os. j. č.: wipes up, průb. čas: wiping up, prostý min.: wiped up, příčestí min.: wiped up
Právě teď vytírá podlahu, po té co její pes roznesl po celém domě bláto.
She is currently...
Setřel špínu na podlaze dříve, než si jí někdo jiný stačil všimnout.
He wiped up...
6/20
+
vtělení, inkarnace
ztělesnění (čeho)
incarnation [ˌɪnkɑːˈneɪʃən]
jedn. číslo: incarnation, množ. číslo: incarnations
Podle hinduismu má Pán Višnu deset různých vtělení, známých jako Dashavatary.
According to Hinduism,...
Věřím, že jsem v minulém životě byl římským válečníkem.
I believe that...
7/20
+
předchůdce (koho/čeho)
předzvěst, zvěstovatel (čeho)
precursor [prɪˈkɜːsə]
jedn. číslo: precursor, množ. číslo: precursors
Starověká civilizace Mezopotámie je považována za předchůdce moderní západní společnosti.
The ancient civilization...
Objev penicilinu byl předzvěstí vývoje moderních antibiotik.
The discovery of...
8/20
+
padák
seskočit (s) padákem
parachute [ˈpærəˌʃuːt]
jedn. číslo: parachute, množ. číslo: parachutes, přít. prostý: parachute, 3. os. j. č.: parachutes, průb. čas: parachuting, prostý min.: parachuted, příčestí min.: parachuted
Vojáci seskočili pod rouškou tmy padákem na nepřátelské území.
The soldiers parachuted...
Odvážný kaskadér seskočil padákem z vrcholu mrakodrapu.
The daredevil stuntman...
Nepřítel střílel na mě a můj padák.
The enemy was...
9/20
+
slabě, lehce, mírně, trochu
faintly [ˈfeɪntlɪ]
Z vedlejšího pokoje jsem slabě slyšela zvuk hudby.
I could faintly...
Heidi se po příliš rychlém vstávání trochu zatočila hlava.
Heidi felt faintly...
Obraz na staré fotografii byl jen slabě viditelný, ale stále rozpoznatelný.
The image on...
10/20
+
cestovní výdaje
cestovní náklady
travel expenses [ˈtrævəl ɪkˈspensɪz]
Frankie předložil své cestovní výdaje ke schválení svému nadřízenému.
Frankie submitted his...
Cestující hradili některé cestovní výdaje z vlastní kapsy, protože překročili limit společnosti.
Travelers paid some...
Součástí pracovní nabídky byl štědrý příspěvek na cestovní výdaje.
The job offer...
11/20
+
falešný, padělaný, falšovaný, nepravý
podvodný, podvod
bogus [ˈbəʊgəs]
Tvrdit, že jste lékař, když nemáte ani středoškolské vzdělání, je naprostý podvod.
Claiming to be...
Zjistil jsem, že mi prodali nepravé hodinky, které se rozbily už po jednom dni.
I found out...
Zprávy kolující po internetu jsou často podvodné a nespolehlivé.
The news circulating...
12/20
+
(vy)hladovění, smrt hladem
starvation [stɑːˈveɪʃən]
jedn. číslo: starvation, množ. číslo: starvations
V této zemi každoročně umírá mnoho dětí hladem.
Many children in...
Válka způsobila vážný nedostatek potravin, což vedlo k rozsáhlému hladovění.
The war has...
13/20
+
odpor, vzdor, vzpurnost
defiance [dɪˈfaɪəns]
jedn. číslo: defiance, množ. číslo: defiances
Protestující při pochodu ulicemi provolávali protestní hesla.
The protestors shouted...
Na vzpurnost protestujících reagovala policie silou.
The defiance of...
Vandalismus byl způsobem, jak vyjádřit vzdor vůči autoritě.
Vandalism was a...
14/20
+
zamlžit (brýle)
fog up [fɒg ʌp]
přít. prostý: fog up, 3. os. j. č.: fogs up, průb. čas: fogging up, prostý min.: fogged up, příčestí min.: fogged up
Když jsem ze zimy, která byla venku, vstoupil do teplé místnosti, zamlžily se mi brýle.
When I stepped...
Za chladného zimního rána se zamlžila okna auta.
The car windows...
Po té, co se vysprchovala, byla koupelna celá zamlžená.
The bathroom was...
15/20
+
zesílit, zvýšit (zvuk ap)
amplify [ˈæmplɪˌfaɪ]
přít. prostý: amplify, 3. os. j. č.: amplifies, průb. čas: amplifying, prostý min.: amplified, příčestí min.: amplified
Mikrofon zesiloval jeho hlas, takže ho všichni v publiku zřetelně slyšeli.
The microphone amplified...
Média ovlivňují veřejné mínění tím, že na některé politické události kladou důraz a jiné potlačují.
The media manipulate...
16/20
+
vznešený, ušlechtilý, vysoký (ideál ap.)
impozantně vysoký, vznosný, tyčící se do výše
povýšený, povýšenecký (chování)
lofty [ˈlɒftɪ]
2. stupeň: loftier, 3. stupeň: loftiest
Díky vysokým stropům budovy působí prostor velkolepě a vzdušně.
The building's lofty...
Horolezci hleděli na impozantní vrchol a přemýšleli, zda se jim podaří dostat se na vrchol.
The mountain climbers...
17/20
+
odborový svaz, odborová organizace
trade union [treɪd ˈjuːnjən]
jedn. číslo: trade union, množ. číslo: trade unions
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
Odborový svaz se dlouhodobě zasazuje o práva zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek.
The trade union...
Odborová organizace plánuje stávku na protest proti nespravedlivému přístupu k zaměstnancům.
The trade union...
18/20
+
linout se, šířit se (pach, voda ap.)
pronikat, prostupovat
permeate [ˈpɜːmɪˌeɪt]
přít. prostý: permeate, 3. os. j. č.: permeates, průb. čas: permeating, prostý min.: permeated, příčestí min.: permeated
Pekařstvím se linula vůně čerstvě upečeného chleba.
The smell of...
Vliv technologií pronikl téměř do všech oblastí našeho života.
The influence of...
Pach kůže se šířil po místnosti.
The smell of...
19/20
+
síla, energie, verva, nasazení, razance
vigor [ˈvɪgə]
jedn. číslo: vigor, množ. číslo: vigours
Sportovci se na soutěž připravovali s velkým nasazením a odhodláním.
The athletes have...
Nový generální ředitel společnosti s vervou zaváděl změny v naději, že se mu podaří zvrátit chod firmy.
The company's new...
Pustili jsme se do naší práce s mladistvým elánem a nadšením.
We set about...
20/20
+
seznámit, obeznámit
acquaint [əˈkweɪnt]
přít. prostý: acquaint, 3. os. j. č.: acquaints, průb. čas: acquainting, prostý min.: acquainted, příčestí min.: acquainted
Byl jsem s tím obeznámen.
I was acquainted...
Znáš moji starší sestru?
Are you acquainted...
Jsem důvěrně obeznámen se stavem mého bankovního účtu.
I am intimately acquainted with the state of my bank account.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X