460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
27
28
29
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rezavý, rezivý, zrezavělý
pozapomenutý (dovednost ap.)
vyšlý ze cviku (osoba)
rusty [ˈrʌstɪ]
2. stupeň: rustier, 3. stupeň: rustiest
Staré kolo mělo zrezivělý řetěz a řídítka, ale stále fungovalo.
The old bicycle had a rusty chain and handlebars, but it still worked.
Kovové zábradlí bylo tak zrezivělé, že se začínalo drolit a rozpadat.
The metal railing was so rusty that it was beginning to crumble and fall apart.
Už jsem vyšel ze cviku, co se týká mých technických dovedností.
My technical skills are rusty.
2/20
+
každý, každému (podělit ap.)
za kus (cena)
apiece [əˈpiːs]
Každému jsem dal dvě hrušky.
I gave them two pears apiece.
Lístky na koncert stály 50 dolarů za kus, což bylo víc, než jsem byl ochoten utratit.
The tickets to the concert cost $50 apiece, which was more than I was willing to spend.
Umělec prodal na výstavě pět obrazů za 1 000 dolarů za kus.
The artist sold five paintings at the exhibition for $1,000 apiece.
3/20
+
domluvit si schůzku
objednat se (u někoho)
make an appointment [meɪk ən əˈpɔɪntmənt]
přít. prostý: make an appointment, 3. os. j. č.: makes an appointment, průb. čas: making an appointment, prostý min.: made an appointment, příčestí min.: made an appointment
Celý týden si domlouvají schůzky s potenciálními klienty.
They have been making appointments with potential clients all week.
Vždy se ke svému zubaři objednávám půl roku dopředu.
I always make an appointment with my dentist six months in advance.
4/20
+
suchozemský, pozemní (fauna ap.) (biol.)
pozemský (geol.)
terrestrial [təˈrestrɪəl]
Pozemské rozhlasové vysílání lze přijímat pomocí antény.
Terrestrial radio broadcasts...
Vědci hledají mimozemskou inteligenci pomocí radioteleskopů.
Scientists are searching...
5/20
+
zavést systém (do paměti počítače)
nabootovat počítač, spustit počítač
boot up [buːt ʌp]
přít. prostý: boot up, 3. os. j. č.: boots up, průb. čas: booting up, prostý min.: booted up, příčestí min.: booted up
Právě spouštím svůj notebook, abychom mohli začít s prezentací.
I'm currently booting...
Počítač se spustil za méně než minutu.
The computer booted...
6/20
+
graf
zakreslit do grafu
graph [grɑːf]
jedn. číslo: graph, množ. číslo: graphs, přít. prostý: graph, 3. os. j. č.: graphs, průb. čas: graphing, prostý min.: graphed, příčestí min.: graphed
Graf ukazuje procentuální podíl výdajů domácností vynaložených na energii za posledních 10 let.
This graph shows...
Osy X a Y v grafu slouží k zakreslení hodnot naměřených dat.
The X and...
7/20
+
čerstvě, právě, nedávno
drze
freshly [ˈfreʃlɪ]
Salát byl připraven z čerstvě natrhané zeleniny ze zahrady.
The salad was...
Instantní káva se prostě nevyrovná čerstvě mleté kávě.
Instant coffee just...
Pekařstvím se linula vůně čerstvě upečeného chleba.
The smell of...
Vnějšek domu byl čerstvě natřen a získal tak živý a atraktivní vzhled.
The exterior of...
V lisu na cider se lisovala šťáva z čerstvě sklizených jablek.
The cider press...
Pekárnou se linula vůně čerstvě upečeného chleba a lákala zákazníky dovnitř.
The aroma of...
8/20
+
anténa
tykadlo (zool.)
antenna [ænˈtenə]
jedn. číslo: antenna, množ. číslo: antennas (or antennae)
Obraz na televizi byl špatný, dokud jsme neupravili anténu na střeše.
The picture on...
Mnoho druhů hmyzu používá tykadla k vnímání prostředí a vyhledávání potravy.
Many insects use...
9/20
+
trhák, bomba, senzace (film, kniha ap.) (hovor.)
těžká letecká puma
blockbuster [ˈblɒkˌbʌstə]
jedn. číslo: blockbuster, množ. číslo: blockbusters
Očekává se, že i nová videohra bude trhákem, protože počet předobjednávek rychle roste.
The new video...
Propagační kampaň k filmu měla velký úspěch a film se stal trhákem.
The promotional campaign...
10/20
+
řídit se instinktem, mít tušení
play a hunch [pleɪ ə hʌntʃ]
přít. prostý: play a hunch, 3. os. j. č.: plays a hunch, průb. čas: playing a hunch, prostý min.: played a hunch, příčestí min.: played a hunch
Donald se řídil instinktem a rozhodl se jít jinou cestou.
Donald played a...
Měli jsme tušení a koupili jsme spoustu akcií této společnosti.
We played a...
11/20
+
odcizení (se) (přen.)
zcizení, převod (majetku) (práv.)
alienation [ˌeɪljəˈneɪʃən]
jedn. číslo: alienation, množ. číslo: alienations
Měl pocit odcizení od rodiny a přátel.
He felt a...
Nová strategie společnosti vedla k odcizení mnoha jejích dlouholetých zaměstnanců.
The company's new...
Pocit odcizení se kolem nás vznáší jako kouř.
A sense of...
12/20
+
vzdorovitý, vzpurný, vzdorný
defiant [dɪˈfaɪənt]
Vzdorovitá reakce žáka na učitelovo pokárání mu vynesla vyloučení.
The student's defiant...
Obviněný vzdorovitým způsobem učinil prohlášení o nevině.
The defendant entered...
Navzdory následkům zůstal aktivista vzpurný a pokračoval v protestech.
Despite the consequences,...
13/20
+
skulina, mezera
střílna (voj.)
loophole [ˈluːpˌhəʊl]
jedn. číslo: loophole, množ. číslo: loopholes
Některé podniky využívají mezer v zákoně, aby se vyhnuly placení daní.
Some businesses exploit...
Lucas našel ve smlouvě mezeru, která mu umožnila se z dohody vyvázat.
Lucas found a...
Právník využil mezery v právním systému a pomohl svému klientovi vyhnout se vězení.
The lawyer exploited...
14/20
+
toužit (po kom/ po čem)
long for [lɒŋ fɔː]
přít. prostý: long for, 3. os. j. č.: longs for, průb. čas: longing for, prostý min.: longed for, příčestí min.: longed for
Toužili po konci školního roku.
They were longing...
Závislý touží po další dávce.
The addict longs...
15/20
+
opálit (se) (na slunci)
opálený
opálení (pokožky)
tan [tæn]
jedn. číslo: tan, množ. číslo: tans, přít. prostý: tan, 3. os. j. č.: tans, průb. čas: tanning, prostý min.: tanned, příčestí min.: tanned
Na letním slunci se vždy snadno opálím.
I always tan...
Příští týden touto dobou se budeme opalovat sedm dní v kuse.
By this time...
Ráda si opaluje své dlouhé opálené nohy.
She likes sunning her long tan legs.
16/20
+
opovržení, pohrdání (kým), přezírání (koho)
pohrdat, opovrhovat (kým/čím)
disdain [dɪsˈdeɪn]
jedn. číslo: disdain, množ. číslo: disdains, přít. prostý: disdain, 3. os. j. č.: disdains, průb. čas: disdaining, prostý min.: disdained, příčestí min.: disdained
S opovržením mluvila o svém bývalém příteli.
She spoke with...
Choval se pohrdavě k personálu restaurace.
He treated the...
17/20
+
dodávka, dodávkový vůz
delivery truck [dɪˈlɪvərɪ trʌk]
jedn. číslo: delivery truck, množ. číslo: delivery trucks
Společnost využívá k přepravě zboží k zákazníkům flotilu dodávkových vozů.
The company uses...
Polohu dodávkového vozu jsme sledovali pomocí GPS systému.
We tracked the...
Dodávkové auto bylo naskládáno paletami se zbožím.
The delivery truck was stacked with pallets of merchandise.
18/20
+
ucpání, zácpa, zahlcení, nával (lidí, věcí ap.)
congestion [kənˈdʒestʃən]
jedn. číslo: congestion, množ. číslo: congestions
Město zvažuje nová opatření ke snížení dopravních zácp.
The city is...
Lékař předepsal léky na zmírnění ucpaného nosu.
The doctor prescribed...
Dopravní zácpy ve městě jsou v době dopravní špičky neúnosné.
The traffic congestion...
19/20
+
neefektivní, nevýkonný, nehospodárný
inefficient [ˌɪnɪˈfɪʃənt]
Současný systém je neefektivní a je třeba jej předělat.
The current system...
Vládní byrokracie je často kritizována za pomalost a neefektivnost.
The government's bureaucracy...
Výrobní proces společnosti je neefektivní, což vede k vysokým nákladům a nízkým ziskům.
The company's production...
20/20
+
vrstva (svrchní), povlak, nátěr
látka na kabát
povrchová úprava
průb. čas slovesa natírat, potírat
coating [ˈkəʊtɪŋ]
jedn. číslo: coating, množ. číslo: coatings
Malíř nanesl na stěny silnou vrstvu barvy.
The painter applied...
Čelní sklo vozu mělo speciální povrchovou úpravu, která zabraňovala zamlžování v chladném počasí.
The car's windshield...
Pokud si přejete, můžete dorty pokrýt několika vrstvami čokolády.
If desired, you...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X