430+  lekcí
17 700+  vět
8 600+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
28
29
30
32
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
konečný, omezený, daný (počet ap.) (form.)
finite [ˈfaɪnaɪt]
Předpokládá se, že vesmír má omezenou velikost.
The universe is believed to be finite in size.
Zdroje společnosti jsou omezené, takže je musíme používat moudře.
The company's resources are finite, so we need to use them wisely.
Čas, za který musíme projekt dokončit, je daný.
The amount of time we have to complete the project is finite.
2/20
+
byrokracie
bureaucracy [bjʊəˈrɒkrəsɪ]
jedn. číslo: bureaucracy, množ. číslo: bureaucracies
Byrokracie na univerzitě mu ztěžovala převod kreditů z předchozí školy.
The bureaucracy in the university made it difficult for him to transfer credits from his previous school.
Rozhodl se nekandidovat, protože se nechtěl zabývat byrokracií.
He decided not to run for office because he didn't want to deal with the bureaucracy.
Vládní byrokracie je často kritizována za pomalost a neefektivnost.
The government's bureaucracy...
3/20
+
venkov, krajina (venkovská)
countryside [ˈkʌntrɪˌsaɪd]
jedn. číslo: countryside, množ. číslo: countrysides
Zvuk pneumatik aut křupajících na štěrkové cestě se nesl tichou krajinou.
The sound of the car tires crunching on the gravel road echoed through the quiet countryside.
Krajina zde je rovná jako lívanec.
The countryside around here is as flat as a pancake.
Lyžovali jsem na velkolepém ledovci tyčícím se nad okolní krajinou.
We skied on a spectacular glacier towering over the surrounding countryside.
4/20
+
konzervovaný, v konzervě
předtočený, předem připravený
canned [kænd]
Dávám přednost čerstvé zelenině před konzervovanou.
I prefer fresh...
Díky předtočenému smíchu v sitcomu nepůsobil pořad tak vtipně.
The canned laughter...
Když jsem byl na vysoké škole, žil jsem z konzerv.
When I was...
5/20
+
nosní
nosovka (ling.)
nasal [nasal]
jedn. číslo: nasal, množ. číslo: nasals
Nosní cesty nám dávají přímý přístup k mozku.
The nasal passages...
Lékař předepsal léky na zmírnění ucpaného nosu.
The doctor prescribed...
6/20
+
(vrchní) rozhodčí (hl. v tenise, kriketu a baseballu)
dělat rozhodčího, soudcovat (utkání ap.)
umpire [ˈʌmpaɪə]
jedn. číslo: umpire, množ. číslo: umpires, přít. prostý: umpire, 3. os. j. č.: umpires, průb. čas: umpiring, prostý min.: umpired, příčestí min.: umpired
Pro rozhodčího je důležité být nestranný a rozhodovat spravedlivě.
As an umpire,...
Rozhodnutí rozhodčího bylo po opakovaném přezkoumání zrušeno.
The umpire's decision...
7/20
+
nadčasový, nestárnoucí
věčný
timeless [ˈtaɪmləs]
Zjistil jsem, že nadčasová moudrost se často skrývá v tom nejmenším počtu slov.
I've found that...
Hry Williama Shakespeara jsou považovány za nadčasovou klasiku.
William Shakespeare's plays...
Nadčasová moudrost antických filozofů rezonuje mezi lidmi dodnes.
The timeless wisdom...
8/20
+
rychlý, urychlený
speedy [ˈspiːdɪ]
2. stupeň: speedier, 3. stupeň: speediest
Potřebujeme rychlé řešení tohoto problému, abychom stihli termín.
We need a...
Doručovací služba zaručuje rychlé doručení zásilky do 24 hodin.
The delivery service...
Rychlá reakce hasičů zabránila rozšíření požáru na sousední budovy.
The speedy response...
9/20
+
znalec, odborník
pundit [ˈpʌndɪt]
jedn. číslo: pundit, množ. číslo: pundits
Tento znalec politologie poskytl zasvěcenou analýzu voleb.
The political pundit...
Známý odborník na ekonomiku předpověděl, že burza se propadne.
The famous economic...
10/20
+
zarostlý, chlupatý, vlasatý
hairy [ˈheərɪ]
2. stupeň: hairier, 3. stupeň: hairiest
Tommy má chlupatý hrudník, který hrdě vystavuje na pláži.
Tommy has a...
Housenka měla chlupaté tělo a jasné barvy.
The caterpillar had...
Kiwi mají chlupatou slupku.
Kiwis have hairy...
11/20
+
vypudit, vyhnat, vytlačit
oust [aʊst]
přít. prostý: oust, 3. os. j. č.: ousts, průb. čas: ousting, prostý min.: ousted, příčestí min.: ousted
Americký gigant okamžitě vypudil tohoto veterána sportu.
US giant ...
Je nepravděpodobné, že by ho vyhodili.
It is unlikely...
12/20
+
rezervovaný, zdrženlivý, odměřený (člověk)
(za)rezervovaný, vyhrazený, zamluvený (sedadlo ap.)
min.čas a příč.min. slovesa rezervovat, zamluvit
reserved [rɪˈzɜːvd]
Elliot má zdrženlivou povahu a jen obtížně vyjadřuje své emoce.
Elliot has a...
Hotel má pro své hosty vyhrazené parkoviště.
The hotel has...
Stůl u okna je vyhrazen pro zvláštní příležitosti.
The table by...
13/20
+
přepážka, příčka, přepažení (místnosti ap.)
rozdělení, rozštěpení (státu ap.)
přepažit, předělit, rozdělit (přepážkou)
oddíl, sekce
partition [pɑːˈtɪʃən]
jedn. číslo: partition, množ. číslo: partitions, přít. prostý: partition, 3. os. j. č.: partitions, průb. čas: partitioning, prostý min.: partitioned, příčestí min.: partitioned
Rozhodli se instalovat příčku, která rozdělí velkou konferenční místnost na dva menší prostory.
They decided to...
Rozštěpení země vedlo k vytvoření dvou samostatných států.
The country's partition...
Pevný disk byl rozdělen na více oddílů pro efektivnější organizaci dat.
The hard drive...
14/20
+
znečištěný, zašpiněný
min.čas a příč.min. slovesa znečistit, pošpinit
polluted [pəˈluːtɪd]
Vyřešili jsme problém se znečištěnou vodou.
We solved the...
Povrchová voda zde není znečištěná.
The surface water...
Vzduch, jak jsem předpokládal, byl silně znečištěn.
The air, I assumed, was severely polluted.
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill polluted the coastline and harmed marine life.
15/20
+
opakovaný, opakující se, vracející se
recurring [rɪˈkɜːrɪŋ]
Opakovaně se mi zdají sny o létání.
I have been...
Musíme řešit opakující se problémy s poruchami softwaru.
We need to...
V průběhu roku zažívala opakující se záchvaty nemoci.
She experienced recurring...
16/20
+
(kameno)lom
těžit, lámat, dobývat
quarry [ˈkwɒrɪ]
jedn. číslo: quarry, množ. číslo: quarries, přít. prostý: quarry, 3. os. j. č.: quarries, průb. čas: quarrying, prostý min.: quarried, příčestí min.: quarried
Dělníci používají dynamit k odstřelu horniny v lomu.
The workers use...
Lom je důležitým zdrojem pracovních příležitostí pro místní komunitu.
The quarry is...
Navzdory tomuto problému dobrovolníci znovu uklidili lom.
Despite this problem...
17/20
+
páteř, opora (hlavní)
odvaha, kuráž, odhodlání
backbone [ˈbækˌbəʊn]
jedn. číslo: backbone, množ. číslo: backbones
Páteř je hlavní oporou lidského těla.
The spine is...
Páteř internetu tvoří vysokorychlostní optické kabely.
The internet's backbone...
Páteř armády tvoří oddaní a disciplinovaní vojáci.
The backbone of...
18/20
+
znamenat, označovat, představovat, značit
ukazovat (na co), naznačovat, být příznakem
denote [dɪˈnəʊt]
přít. prostý: denote, 3. os. j. č.: denotes, průb. čas: denoting, prostý min.: denoted, příčestí min.: denoted
Symbol "+" označuje v matematice operaci sčítání.
The symbol '+'...
Červená barva se často používá pro označení nebezpečí nebo varování.
The color red...
V tomto kontextu se výraz "widget" používá pro označení malé softwarové aplikace.
In this context,...
19/20
+
lilie (bot.)
lily [ˈlɪlɪ]
jedn. číslo: lily, množ. číslo: lilies
Lilie je krásná květina s jemnými okvětními lístky.
The lily is...
K narozeninám jsem dostala kytici lilií.
I received a...
Lilie symbolizuje v mnoha kulturách čistotu a nevinnost.
The lily symbolizes...
20/20
+
tišící, utišující (bolest), uklidňující
průb. čas slovesa utišit, uklidnit
soothing [suːθɪŋ]
Rosie naslouchala uklidňujícímu zvuku vln narážejících na břeh.
Rosie listened to...
Lázně nabízely řadu uklidňujících procedur, například masáže a aromaterapii.
The spa offered...
Šálek čaje může mít na vystresovanou mysl uklidňující účinek.
A cup of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X