460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
28
29
30
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znalý věci, chytrý (jenž se vyzná) (AmE) (slang.)
rozumět, vědět, vyznat se (AmE) (slang.)
savvy [ˈsævɪ]
přít. prostý: savvy, 3. os. j. č.: savvies, průb. čas: savvying, prostý min.: savvied, příčestí min.: savvied, 2. stupeň: savvier, 3. stupeň: savviest
Chytrý investor vždy hledá dobré příležitosti, kam investovat své peníze.
A savvy investor always looks for good opportunities to invest his money.
V dnešním světě se potřebujete vyznat v technice, abyste udrželi krok s nejnovějšími trendy.
You need to be tech-savvy in today's world to keep up with the latest trends.
2/20
+
konečný, omezený, daný (počet ap.) (form.)
finite [ˈfaɪnaɪt]
Předpokládá se, že vesmír má omezenou velikost.
The universe is believed to be finite in size.
Zdroje společnosti jsou omezené, takže je musíme používat moudře.
The company's resources are finite, so we need to use them wisely.
Čas, za který musíme projekt dokončit, je daný.
The amount of time we have to complete the project is finite.
3/20
+
nacházet se, být umístěný (kde)
be located [biː ləʊˈkeɪtɪd]
přít. prostý: be/am/are located, 3. os. j. č.: is located, průb. čas: being located, prostý min.: were/was located, příčestí min.: been located
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
Lázně jsou umístěny v hotelu.
The spa is...
Hlavní evropské sídlo společnosti Google se nachází v Dublinu.
Google's European headquarters...
Tento obytné podkroví se nachází ve 2. patře staré průmyslové budovy.
This residential loft is located on the 2nd floor of an ancient industrial building.
Školka se nachází v centru města a má velké venkovní hřiště.
The nursery is...
4/20
+
byrokracie
bureaucracy [bjʊəˈrɒkrəsɪ]
jedn. číslo: bureaucracy, množ. číslo: bureaucracies
Byrokracie na univerzitě mu ztěžovala převod kreditů z předchozí školy.
The bureaucracy in...
Rozhodl se nekandidovat, protože se nechtěl zabývat byrokracií.
He decided not...
Vládní byrokracie je často kritizována za pomalost a neefektivnost.
The government's bureaucracy...
5/20
+
(pro)jít, (pro)jet (kolem koho/čeho)
míjet, minout
předat, předávat (parametr) (čím/jak)
pass by [pɑːs baɪ]
přít. prostý: pass by, 3. os. j. č.: passes by, průb. čas: passing by, prostý min.: passed by, příčestí min.: passed by
Lucy snadno prošla kolem bez povšimnutí.
Lucy easily passed...
Zákon nemá šanci, že ho Senát schválí.
The law has no chance of being passed by the Senate.
Při volání funkce je parametr předán hodnotou.
When a function...
Shromážděný dav tleskal průvodu, který procházel kolem.
The crowd gathered to applaud the parade as it passed by.
Jeleni nebo losy, kteří dnes půjdou k vodě, musí projít kolem nás.
Deer or elk...
6/20
+
venkov, krajina (venkovská)
countryside [ˈkʌntrɪˌsaɪd]
jedn. číslo: countryside, množ. číslo: countrysides
Zvuk pneumatik aut křupajících na štěrkové cestě se nesl tichou krajinou.
The sound of the car tires crunching on the gravel road echoed through the quiet countryside.
Krajina zde je rovná jako lívanec.
The countryside around here is as flat as a pancake.
Lyžovali jsem na velkolepém ledovci tyčícím se nad okolní krajinou.
We skied on a spectacular glacier towering over the surrounding countryside.
Hrad stál na vrcholu kopce s výhledem do krajiny.
The castle sat...
Klikatá cesta nás vedla malebnou krajinou.
The winding road...
7/20
+
konzervovaný, v konzervě
předtočený, předem připravený
canned [kænd]
Dávám přednost čerstvé zelenině před konzervovanou.
I prefer fresh...
Díky předtočenému smíchu v sitcomu nepůsobil pořad tak vtipně.
The canned laughter...
Když jsem byl na vysoké škole, žil jsem z konzerv.
When I was...
8/20
+
nosní
nosovka (ling.)
nasal [nasal]
jedn. číslo: nasal, množ. číslo: nasals
Nosní cesty nám dávají přímý přístup k mozku.
The nasal passages...
Lékař předepsal léky na zmírnění ucpaného nosu.
The doctor prescribed...
9/20
+
(vrchní) rozhodčí (hl. v tenise, kriketu a baseballu)
dělat rozhodčího, soudcovat (utkání ap.)
umpire [ˈʌmpaɪə]
jedn. číslo: umpire, množ. číslo: umpires, přít. prostý: umpire, 3. os. j. č.: umpires, průb. čas: umpiring, prostý min.: umpired, příčestí min.: umpired
Pro rozhodčího je důležité být nestranný a rozhodovat spravedlivě.
As an umpire,...
Rozhodnutí rozhodčího bylo po opakovaném přezkoumání zrušeno.
The umpire's decision...
10/20
+
vitrína, výkladní skříň
display case [dɪˈspleɪ keɪs]
jedn. číslo: display case, množ. číslo: display cases
Sbírku vzácných mincí pečlivě uložila do skleněné vitríny.
She carefully placed...
Pekárna měla vitrínu plnou lahodného pečiva a dortů.
The bakery had...
Škola vystavovala studentské výtvarné práce ve vitríně poblíž vchodu.
The school displayed...
11/20
+
nadčasový, nestárnoucí
věčný
timeless [ˈtaɪmləs]
Zjistil jsem, že nadčasová moudrost se často skrývá v tom nejmenším počtu slov.
I've found that...
Hry Williama Shakespeara jsou považovány za nadčasovou klasiku.
William Shakespeare's plays...
Nadčasová moudrost antických filozofů rezonuje mezi lidmi dodnes.
The timeless wisdom...
12/20
+
rychlý, urychlený
speedy [ˈspiːdɪ]
2. stupeň: speedier, 3. stupeň: speediest
Potřebujeme rychlé řešení tohoto problému, abychom stihli termín.
We need a...
Doručovací služba zaručuje rychlé doručení zásilky do 24 hodin.
The delivery service...
Rychlá reakce hasičů zabránila rozšíření požáru na sousední budovy.
The speedy response...
13/20
+
znalec, odborník
pundit [ˈpʌndɪt]
jedn. číslo: pundit, množ. číslo: pundits
Tento znalec politologie poskytl zasvěcenou analýzu voleb.
The political pundit...
Známý odborník na ekonomiku předpověděl, že burza se propadne.
The famous economic...
14/20
+
nasáknout, nasát
užívat si
soak up [səʊk ʌp]
přít. prostý: soak up, 3. os. j. č.: soaks up, průb. čas: soaking up, prostý min.: soaked up, příčestí min.: soaked up
Po dlouhém dni v práci si ráda užívám klidné prostředí zahrady.
After a long...
Kavárna má terasu, kde si můžete vychutnat kávu a zároveň se vyhřívat na sluníčku.
The café has...
Tato houba špatně nasává vodu.
This sponge doesn't...
15/20
+
zarostlý, chlupatý, vlasatý
hairy [ˈheərɪ]
2. stupeň: hairier, 3. stupeň: hairiest
Tommy má chlupatý hrudník, který hrdě vystavuje na pláži.
Tommy has a...
Housenka měla chlupaté tělo a jasné barvy.
The caterpillar had...
Kiwi mají chlupatou slupku.
Kiwis have hairy...
16/20
+
vypudit, vyhnat, vytlačit
oust [aʊst]
přít. prostý: oust, 3. os. j. č.: ousts, průb. čas: ousting, prostý min.: ousted, příčestí min.: ousted
Americký gigant okamžitě vypudil tohoto veterána sportu.
US giant ...
Je nepravděpodobné, že by ho vyhodili.
It is unlikely...
17/20
+
jednovaječné dvojče
identical twin [aɪˈdentɪkəl twin]
jedn. číslo: identical twin, množ. číslo: identical twins
Rozlišit jednovaječná dvojčata je bez podrobného zkoumání často obtížné.
It's often challenging...
Pravděpodobnost výskytu jednovaječných dvojčat je ve srovnání s nejednovaječnými dvojčaty poměrně nízká.
The probability of...
Dokonce i jednovaječná dvojčata mají často odlišnou povahu.
Even identical twins...
Nejednovaječná dvojčata mohou být stejného nebo různého pohlaví.
Non identical twins...
18/20
+
rezervovaný, zdrženlivý, odměřený (člověk)
(za)rezervovaný, vyhrazený, zamluvený (sedadlo ap.)
min.čas a příč.min. slovesa rezervovat, zamluvit
reserved [rɪˈzɜːvd]
Elliot má zdrženlivou povahu a jen obtížně vyjadřuje své emoce.
Elliot has a...
Hotel má pro své hosty vyhrazené parkoviště.
The hotel has...
Stůl u okna je vyhrazen pro zvláštní příležitosti.
The table by...
19/20
+
přepážka, příčka, přepažení (místnosti ap.)
rozdělení, rozštěpení (státu ap.)
přepažit, předělit, rozdělit (přepážkou)
oddíl, sekce
partition [pɑːˈtɪʃən]
jedn. číslo: partition, množ. číslo: partitions, přít. prostý: partition, 3. os. j. č.: partitions, průb. čas: partitioning, prostý min.: partitioned, příčestí min.: partitioned
Rozhodli se instalovat příčku, která rozdělí velkou konferenční místnost na dva menší prostory.
They decided to...
Rozštěpení země vedlo k vytvoření dvou samostatných států.
The country's partition...
Pevný disk byl rozdělen na více oddílů pro efektivnější organizaci dat.
The hard drive...
20/20
+
znečištěný, zašpiněný
min.čas a příč.min. slovesa znečistit, pošpinit
polluted [pəˈluːtɪd]
Vyřešili jsme problém se znečištěnou vodou.
We solved the...
Povrchová voda zde není znečištěná.
The surface water...
Vzduch, jak jsem předpokládal, byl silně znečištěn.
The air, I assumed, was severely polluted.
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X