460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
37
38
39
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
senzační, úžasný
sensational [senˈseɪʃənəl]
Film získal senzační hodnocení jak kritiků tak i diváků.
The movie received sensational reviews from both critics and audiences alike.
Senzační nález starověkých artefaktů ohromil archeology.
The sensational discovery of ancient artifacts stunned archaeologists.
Zpráva o jejich zasnoubení se setkala se senzačním ohlasem médií.
The news of their engagement was met with a sensational response from the media.
2/20
+
vinice, vinohrad
vineyard [ˈvɪnjəd]
jedn. číslo: vineyard, množ. číslo: vineyards
Rodinný vinohrad produkuje jedny z nejlepších vín v regionu.
The family-owned vineyard produces some of the finest wines in the region.
Vinice nabízí prohlídky s průvodcem, které ukazují proces výroby vína.
The vineyard offers guided tours to showcase the winemaking process.
Vinici zdědil po rodičích a pokračoval v rodinné tradici.
He inherited the vineyard from his parents and continued the family tradition.
3/20
+
stolice, vyprazdňování
bowel movements [ˈbaʊəl ˈmuːvmənts]
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
Je známo, že vláknina podporuje pravidelnou a zdravou stolici.
Dietary fiber is known to promote regular and healthy bowel movements.
Těm, kteří tyto bylinné směsi konzumovali, byla slibována pravidelnější stolice.
These herbal compounds...
4/20
+
výpadek, vynechání, vysazení
poklesek, pochybení, selhání
pominout, zaniknout, propadnout
lapse [læps]
jedn. číslo: lapse, množ. číslo: lapses, přít. prostý: lapse, 3. os. j. č.: lapses, průb. čas: lapsing, prostý min.: lapsed, příčestí min.: lapsed
Měla chvilkový výpadek paměti a nedokázala si vybavit podrobnosti události.
She had a...
Po dlouhém výpadku se nakonec s velkým nadšením vrátil ke hře na klavír.
After a long...
Členství zanikne, pokud ho neobnovíte včas.
The membership will...
5/20
+
vyčnívat, trčet, čnít
vystrčit, vypláznout (jazyk ap.)
vysunout (hlavu ap.)
vyvolat (vzrušení)
stick out [stɪk aʊt]
přít. prostý: stick out, 3. os. j. č.: sticks out, průb. čas: sticking out, prostý min.: stuck out, příčestí min.: stuck out
V moři černých deštníků vyčníval jasně červený deštník.
The bright red...
Nemohla si pomoct, ale v reakci na jeho škádlení vyplázla jazyk.
She couldn't help...
Stará fotografie v ní vyvolala nostalgii a nemohla se ubránit úsměvu.
The old photograph...
6/20
+
trhnout sebou, ucuknout (bolestí ap.)
(u)cuknutí, škubnutí
flinch [flɪntʃ]
jedn. číslo: flinch, množ. číslo: flinches, přít. prostý: flinch, 3. os. j. č.: flinches, průb. čas: flinching, prostý min.: flinched, příčestí min.: flinched
Navzdory bolesti se mu podařilo necuknout, když mu lékař čistil ránu.
Despite the pain,...
Když učitelka zvýšila hlas, studenti sebou leknutím škubli.
When the teacher...
7/20
+
předpoklad, domněnka
presumption [prɪˈzʌmpʃən]
jedn. číslo: presumption, množ. číslo: presumptions
Bez jakýchkoli důkazů je nefér přepokládat něčí vinu.
Without any evidence,...
Policie jednala na základě předpokladu, že podezřelý je stále v oblasti.
The police acted...
Článek napsaný novinářem byl plný domněnek, spíše než ověřených faktů.
The journalist's article...
8/20
+
relevantní, podstatný, související (s tématem) (form.)
vhodný, trefný
pertinent [ˈpɜːtɪnənt]
Při analýze složitého problému je důležité zaměřit se na podstatné detaily.
It's important to...
Řečník se podělil o několik trefných příkladů, aby ilustroval svůj názor.
The speaker shared...
Během rozhovoru kladl dobré otázky, čímž prokázal, že tématu rozumí.
He asked pertinent...
9/20
+
balistický
ballistic [bəˈlɪstɪk]
Trajektorie střely byla stanovena pomocí pokročilých balistických výpočtů.
The missile's trajectory...
Balistická ochrana tanku zachránila vojáky před vážným zraněním.
The tank's ballistic...
Armáda provedla sérii testů balistických raket.
The military conducted...
10/20
+
množné číslo
plural form [ˈplʊərəl fɔːm]
jedn. číslo: plural form, množ. číslo: plural forms
Nezapomeňte při psaní používat správný tvar množného čísla podstatných jmen.
Remember to use...
Tvar množného čísla slova "mouse" je "mice".
The plural form...
"Sheep" je příkladem slova, které má stejné jednotné i množné číslo.
"Sheep" is an...
11/20
+
(po)změněný
min. čas a příč. min. slovesa (z)měnit
altered [ˈɔːltəd]
Krajina byla po bouři změněná k nepoznání, všude byly popadané stromy a trosky.
The altered landscape...
Na módní přehlídce se představily modelky v pozměněných verzích tradičních oděvů.
The fashion show...
Vědec představil pozměněnou hypotézu, která zpochybňovala stávající teorie v oboru.
The scientist presented...
12/20
+
prostředník, zprostředkovatel, mediátor
mediator [ˈmiːdɪeɪtə]
jedn. číslo: mediator, množ. číslo: mediators
Mediátor přispěl k usnadnění mírového řešení mezi oběma stranami sporu.
The mediator helped...
Mezinárodní organizace jmenovala prostředníka, aby pomohl zprostředkovat jednání mezi znepřátelenými státy.
The international organization...
Zprostředkovatel zůstal nestranný a zajistil, aby obě strany měly stejnou možnost přednést své argumenty.
The mediator remained...
13/20
+
potvrzení, uznání, poděkování
acknowledgment [əkˈnɒlɪdʒmənt]
jedn. číslo: acknowledgment, množ. číslo: acknowledgements
Její tvrdá práce a obětavost jí konečně vynesly zasloužené uznání.
Her hard work...
Zaměstnanec obdržel od vedení poděkování za vynikající výkon.
The employee received...
Jeho obraz se setkal s okamžitým uznáním jak ze strany milovníků umění tak i kritiků.
His painting was...
14/20
+
(za)lichotit, podkuřovat, podlézat (komu)
(snažit se) zalíbit
butter up [ˈbʌtə ʌp]
přít. prostý: butter up, 3. os. j. č.: butters up, průb. čas: buttering up, prostý min.: buttered up, příčestí min.: buttered up
Snažila se svému šéfovi zalichotit a pochválila jeho vůdčí schopnosti.
She tried to...
Politik se snažil zalíbit voličům slibem nižších daní.
The politician attempted...
Aby si pojistil uzavření obchodu, rozhodl se zalíbit tím, že klienta pozval na luxusní večeři.
To secure the...
15/20
+
komentář (v rádiu, TV ap.)
commentary [ˈkɒməntərɪ]
jedn. číslo: commentary, množ. číslo: commentaries
Sportovní vysílání zahrnovalo zasvěcené komentáře bývalých sportovců.
The sports broadcast...
Nemohu vykonávat svou práci, pokud neustálé vycházejí komentáře, které na mě útočí.
I cannot do...
16/20
+
dělat si starosti, trápit se, obávat se
podrážděnost, nervozita
pražec (na hmatníku kytary ap.)
fret [fret]
jedn. číslo: fret, množ. číslo: frets, přít. prostý: fret, 3. os. j. č.: frets, průb. čas: fretting, prostý min.: fretted, příčestí min.: fretted
Obávala se nadcházející zkoušky.
She fretted about...
Měl neustálé starosti s financemi.
He had a...
John je dost podrážděný.
John frets a...
Polož prst na třetí pražec.
Place your finger...
17/20
+
fakturační údaje
billing information [ˈbɪlɪŋ ˌɪnfəˈmeɪʃən]
jedn. číslo: billing information, množ. číslo: -
Pro dokončení nákupu uveďte své fakturační údaje.
Please provide your...
Své fakturační údaje můžete bezpečně uložit pro budoucí transakce.
You can securely...
Je důležité znovu zkontrolovat své fakturační údaje, abyste předešli chybám při platbě.
It's important to...
18/20
+
rozhodující okamžik, klíčový moment
rozhodující souboj, utkání kdo s koho
vyložení karet
showdown [ˈʃəʊˌdaʊn]
jedn. číslo: showdown, množ. číslo: showdowns
Jednání dospěla do rozhodující okamžiku, kdy se obě strany snažily najít kompromis.
The negotiations reached...
Televizní reality show vyústila v dramatický rozhodující souboj mezi soutěžícími v závěrečném díle.
The reality TV...
Rozhodující souboj mezi hrdinou a padouchem přivedlo diváky do velikého napětí.
The climactic showdown...
19/20
+
mech
moss [mɒs]
jedn. číslo: moss, množ. číslo: mosses
Lesní půda byla pokryta silnou vrstvou měkkého zeleného mechu.
The forest floor...
Starobylé ruiny byly porostlé mechem, což jim dodávalo tajuplnou krásu.
The ancient ruins...
Zahradní jezírko bylo obklopeno kameny pokrytými mechem.
The garden's pond...
20/20
+
vtipný, zábavný, duchaplný
witty [ˈwɪtɪ]
2. stupeň: wittier, 3. stupeň: wittiest
Autorčin vtipný styl psaní učinil z románu příjemné a poutavé čtení.
The author's witty...
Scénář filmu byl plný vtipných dialogů, kterým se publikum neustále smálo.
The movie's script...
Redakční sloupek byl známý svými zasvěcenými a vtipnými komentáři k aktuálním událostem.
The editorial column...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X