460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
38
39
40
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
spojený (s čím), připojený, napojený, propojený
související
příč. min. a min. čas slovesa připojit, spojit
connected [kəˈnektɪd]
V dnešní digitální době se lidé cítí více propojeni prostřednictvím sociálních médií.
In today's digital age, people feel more connected through social media.
Interaktivní exponáty muzea umožňují návštěvníkům cítit se více propojeni s historií.
The museum's interactive exhibits allow visitors to feel more connected to history.
Facebook lidem pomáhá zůstat ve spojení s lidmi, kterým na nás záleží.
Facebook helps people...
Kost stehenní je spojena s kostí kyčelní.
The thigh bone...
Díky palubní Wi-Fi jsem mohl být během dlouhého letu připojen k internetu.
The inflight WiFi...
2/20
+
kouzelný, kouzelnický, magický (schopnosti ap.)
magical [ˈmædʒɪkəl]
Vstoupili jsme do magické podvodní krajiny s velkými korály.
We stepped into a magical underwater landscape with a big coral.
Když jsme se poprvé políbili, řekla, že to bylo kouzelné.
When we first...
Kouzelnické společenství je před mudly skryto, aby chránilo svá kouzelnická tajemství.
The wizarding community...
Svět mudlů si nadále není vědom existence kouzelných bytostí.
The muggle world...
Říkalo se, že prastará vrba má magické vlastnosti.
The ancient willow...
3/20
+
den splatnosti, termín splatnosti
due date [djuː deɪt]
jedn. číslo: due date, množ. číslo: due dates
Datum splatnosti nájemného je první den v měsíci.
The due date for your rent payment is the first of each month.
Prošvihl jsem datum splatnosti.
I missed the due date.
Co se stane, když nezaplatíme dovozní clo v den nebo před dnem splatnosti?
What happens if...
4/20
+
redakční, redaktorský
úvodník (v novinách)
editorial [ˌedɪˈtɔːrɪəl]
jedn. číslo: editorial, množ. číslo: editorials
Redakce časopisu je známá svými zasvěcenými analýzami kulturních trendů.
The magazine's editorial...
Redakční rada podpořila jednoho z kandidátů v nadcházejících volbách.
The editorial board...
Časopis publikoval úvodník pojednávající o etických důsledcích technologie umělé inteligence.
The journal published...
5/20
+
vměstnat, zařadit (do programu, nějakou věc)
zapadnout, pasovat, zařadit se (do skupiny ap.)
fit in [fɪt ɪn]
přít. prostý: fit in, 3. os. j. č.: fits in, průb. čas: fitting in, prostý min.: fit in, příčestí min.: fit in
Pokusím se dnes mezi schůzky zařadit nějaké cvičení.
I'll try to...
Mohli byste k jídelnímu stolu přidat ještě jednu židli pro našeho hosta?
Can you fit...
Když jste ve škole nový, může být náročné zapadnout.
It can be...
6/20
+
čaroděj, kouzelník
čarovný
wizard [ˈwɪzəd]
jedn. číslo: wizard, množ. číslo: wizards
Kouzelník vařil lektvary, které dokázaly léčit neduhy a posilovat schopnosti.
The wizard brewed...
Ve videohře vystupovala mocná postava čaroděje schopného ovládat živly.
The video game...
Starý muž tvrdil, že je čaroděj, který má moc předpovídat budoucnost.
The old man...
7/20
+
nepřátelství, nevraživost
nesouhlas, odpor
hostility [hɒˈstɪlɪtɪ]
jedn. číslo: hostility, množ. číslo: hostilities
Politická debata byla plná napětí a nevraživosti mezi kandidáty.
The political debate...
Film zobrazoval drsnou realitu války a ničivý dopad lidské nevraživosti.
The movie portrayed...
Mezi těmito zeměmi je velké dávné nepřátelství.
There is a great historical hostility between these countries.
Neskrývané nepřátelství podezřelého vůči policistovi vyústilo v jeho zatčení.
The suspect's overt...
8/20
+
domácí, doma vyrobený
homemade [həʊmˈmeɪd]
Na firemní večírek přinesla talíř vynikajících domácích sušenek.
She brought a...
Vezmeme jablko a ponoříme ho do lázně našeho domácího karamelu.
We take an apple and submerge it into a bath of our homemade caramel.
Domácí čokoládový dort byl neuvěřitelně chutný.
The homemade chocolate...
Rozhodla se vyrábět vlastní domácí mošt z jablek ze své zahrady.
She decided to...
Babiččiny domácí moučníky jsou nejlepší, jaké jsem kdy ochutnala.
My grandma's homemade...
9/20
+
společenský
societal [səˈsaɪətəl]
Změna klimatu má dalekosáhlé společenské důsledky, které vyžadují naléhavou pozornost.
Climate change has...
Nosila odvážné a netradiční oblečení navzdory společenským normám.
She wore a bold and unconventional outfit in defiance of societal norms.
Důrazně se hlásí k významu vzdělání jako nástroje osobního a společenského rozvoje.
He strongly espouses the importance of education as a tool for personal and societal development.
10/20
+
ve velkém (stylu), pořádně, okázale
in a big way [ɪn ə bɪg weɪ]
Své výročí oslavili ve velkém stylu a uspořádali velkolepý večírek.
They celebrated their...
Rozhodli se přispět komunitě ve velkém stylu tím, že postavili nový park.
They decided to...
Svůj odchod do důchodu se rozhodl oslavit ve velkém stylu plavbou kolem světa.
He decided to...
11/20
+
vyprávění příběhů, vypravěčství
storytelling [ˈstɔːrɪˌtelɪŋ]
jedn. číslo: storytelling, množ. číslo: storytellings
Workshop se zaměřil na zlepšení dovedností účastníků v oblasti vyprávění příběhů.
The workshop focused...
Mnoho úspěšných přednášek zahrnuje osobní historky, které zvyšují poutavost vyprávění.
Many successful talks...
Díky jeho humornému stylu vyprávění jsou jeho projevy poutavé a příjemné.
His humorous storytelling...
12/20
+
faktický, věcný, skutečný
factual [ˈfæktʃʊəl]
Cílem článku bylo poskytnout pouze věcné informace bez zaujatosti a názorů.
The news article...
Dokumentární film se snažil zachytit skutečný popis historických událostí.
The documentary film...
Vyšetřování detektiva se zaměřilo na shromažďování věcných důkazů k vyřešení případu.
The detective's investigation...
13/20
+
nadšenec, fanda
enthusiast [ɪnˈθjuːzɪˌæst]
jedn. číslo: enthusiast, množ. číslo: enthusiasts
Je nadšenec do fotografování a často tráví víkendy v přírodě.
He is a...
Skalní nadšenci po celém světě začali běhat naboso.
Diehard enthusiasts across...
Jeho obraz se setkal s okamžitým uznáním jak ze strany milovníků umění tak i kritiků.
His painting was...
Místní galerie se spoléhá na podporu milovníků umění.
The local art gallery relies on the patronage of art enthusiasts.
Nové funkce chytrého telefonu měly přilákat technologické nadšence.
The new smartphone...
14/20
+
provést, udělat prohlídku
show round [ʃəʊ raʊnd]
přít. prostý: show round, 3. os. j. č.: shows round, průb. čas: showing round, prostý min.: showed round, příčestí min.: shown round
Při návštěvě nového města je užitečné mít místního přítele, který vás provede.
When visiting a...
Rád vás provedu kanceláří a seznámím vás s týmem.
I'd be happy...
Požádal svého kolegu, aby ho provedl laboratoří, aby se seznámil s jejím vybavením.
He asked his...
15/20
+
drasticky
drastically [ˈdræstɪkəlɪ]
Kvůli suchu hladina vody v nádrži v letních měsících drasticky klesla.
Due to the...
Populace volně žijících živočichů v oblasti se kvůli ničení životního prostředí drasticky snížila.
The wildlife population...
Kácení deštných pralesů drasticky změnilo jejich přirozené prostředí.
The cutting rainforests...
16/20
+
upravit dle potřeb (uživatele, zákazníka)
přizpůsobit, uzpůsobit (potřebám uživatele ap.)
customize [ˈkʌstəˌmaɪz]
přít. prostý: customize, 3. os. j. č.: customizes, průb. čas: customizing, prostý min.: customized, příčestí min.: customized
Krejčí dokáže přizpůsobit oblek tak, aby přesně odpovídal vašim mírám.
The tailor can...
Návrhář interiérů přizpůsobí každou místnost vašim představám.
The interior designer...
Základní panel aplikace umožňoval uživatelům přizpůsobit nastavení a preference.
The dashboard of...
17/20
+
složená závorka
curly bracket [ˈkɜːlɪ ˈbrækɪt]
jedn. číslo: curly bracket, množ. číslo: curly brackets
Syntaktická chyba byla způsobena tím, že v kódu chyběla uzavírací složená závorka.
The syntax error...
V matematickém zápisu můžete složené závorky používat k vytváření množin.
You can use...
Do složených závorek se uzavírají pravidla stylů CSS, která definují vzhled webových prvků.
The CSS style...
18/20
+
lichotit, pochlebovat
fandit si, příliš si (o sobě) myslet
flatter [ˈflætə]
přít. prostý: flatter, 3. os. j. č.: flatters, průb. čas: flattering, prostý min.: flattered, příčestí min.: flattered
Lichotil svému šéfovi v naději, že ho povýší.
He flattered his...
Fotograf věděl, jaké použít osvětlení, aby tvář portrétované osoby vypadala dobře.
The photographer knew...
Zpočátku jí jeho starostlivost lichotila.
At first, she...
Je takový důvěřivec, že uvěří čemukoli, když mu zalichotíte.
He's such a...
19/20
+
nedbalý, neopatrný, lehkomyslný
careless [ˈkeələs]
Jeho nedbalý přístup ke studiu zapříčinil, že měl špatné známky.
His careless attitude...
Jedna chyba z nedbalosti stála společnost miliony dolarů.
A careless mistake...
To je vaše chyba, že jsi byl neopatrný.
It's your own...
20/20
+
poslušnost
poslouchání, dodržování (příkazů ap.)
obedience [əˈbiːdɪəns]
jedn. číslo: obedience, množ. číslo: obediences
Výcvik poslušnosti pro psy z něj udělal dobře vychovaného společníka.
The dog's obedience...
Život mnicha se vyznačuje oddaností, pokorou a dodržováním klášterních pravidel.
The monk's life...
Dodržování pravidel silničního provozu je nutné pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Obedience to traffic...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X