460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
39
40
41
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
opuštění, opuštěnost (místa, věci, osoby ap.)
zanechání, přerušení (činnosti ap.)
abandonment [əˈbændənmənt]
jedn. číslo: abandonment, množ. číslo: abandonments
Opuštění vesnice bylo důsledkem hospodářského úpadku.
The village's abandonment was a result of economic decline.
Autor ve svém díle zobrazil tajemnou krásu opuštěného města.
The artist's work depicted the eerie beauty of urban abandonment.
Po letech, co byla budova opuštěna, byla historická budova obnovena do své bývalé krásy.
After years of abandonment, the historic building was restored to its former glory.
2/20
+
světonázor, pohled na svět
worldview [wɜːld vjuː]
jedn. číslo: worldview, množ. číslo: worldviews
Střet kultur byl patrný v jejich odlišných světonázorech.
The clash of cultures was evident in their differing worldviews.
Vyrůstání na malém městě formovalo její konzervativní pohled na svět.
Growing up in a small town shaped her conservative worldview.
3/20
+
být nutností, nesmět chybět
be a must [biː ə mʌst]
přít. prostý: be a must, 3. os. j. č.: is a must, průb. čas: being a must, prostý min.: was a must, příčestí min.: been a must
Nošení přilby při jízdě na kole je z hlediska bezpečnosti nutností.
Wearing a helmet while riding a bicycle is a must for safety.
Dobrá komunikace mezi členy týmu je pro úspěch projektu nutností.
Good communication between team members is a must for project success.
A dobrá brusinková omáčka nesmí chybět!
And a good...
4/20
+
ovocný koláč(ek), dortík
trpký, kyselý (ovoce, víno ap.)
provokativní
tart [tɑːt]
jedn. číslo: tart, množ. číslo: tarts
Jako dezert upekla vynikající jahodový koláč.
She baked a...
Použila provokativní poznámku, aby vyjádřila svůj nesouhlas s návrhem.
She applied a...
5/20
+
nacpat, namačkat, vměstnat (co kam)
pack into [pæk ˈɪntuː]
přít. prostý: pack into, 3. os. j. č.: packs into, průb. čas: packing into, prostý min.: packed into, příčestí min.: packed into
Návštěvníci koncertu se nacpali do hudebního sálu, aby viděli vystoupení své oblíbené kapely.
Concertgoers packed into...
Dojíždějící se často nacpou do metra během dopravní špičky.
Commuters often pack...
Všechny materiály byly nacpány do truhel, kufrů a krabic.
All materials were...
6/20
+
pochůzka, vyřizování, záležitost (k vyřízení)
úkol, povinnost
errand [ˈerənd]
jedn. číslo: errand, množ. číslo: errands
Mohl bys mi udělat laskavost a vyřídit tuhle pochůzku za mě?
Could you do...
Chvíli budu pryč a budu vyřizovat pochůzky, tak mi prosím nechte vzkaz, kdybyste cokoliv potřebovala.
I'll be out...
Mým současným úkolem není obnovovat staré křivdy.
My present errand...
7/20
+
kotě, mládě (lišky, kuny ap.)
kitten [ˈkɪtən]
jedn. číslo: kitten, množ. číslo: kittens
Nové kotě se rychle stalo milovaným členem naší rodiny.
The new kitten...
Na ulici našla malé opuštěné kotě a rozhodla se ho adoptovat.
She found a...
Naše kočka porodila šest koťátek.
Our cat produced...
8/20
+
starý, tvrdý, okoralý (chleba ap.)
zatuchlý (vzduch ap.)
zvětralý, vyčpělý (pivo ap.)
otupělý, vyčerpaný, znuděný (životem ap.)
stale [steɪl]
2. stupeň: staler, 3. stupeň: stalest
Sušenky byly zatuchlé, protože nádoba nebyla řádně uzavřená.
The cookies had...
Vzduch v podzemním tunelu byl vlhký a zatuchlý.
The air in...
Prodával jen starý okoralý chléb.
He was only...
9/20
+
smažící se
průb. čas slovesa smažit
frying [fraɪng]
Ráno všechny probudil prskavý zvuk smažící se slaniny.
The sizzling sound...
Vůně smažící se cibule zalila kuchyni lahodnou vůní.
The aroma of...
Vykostili jsme ryby a usmažili je na pánvi.
We boned the fish and fried them up in a frying pan.
Na pánvi rozpusťte hrudku másla.
In your frying...
10/20
+
v žádném případě
by no means [baɪ nəʊ miːnz]
V žádném případě byste neměli ignorovat své zdraví.
By no means...
Toto rozhodnutí není v žádném případě snadné.
This decision is...
Jeho úspěch není v žádném případě výsledkem pouhého štěstí.
His success is...
11/20
+
soudní příkaz / zákaz
injunction [ɪnˈdʒʌŋkʃən]
jedn. číslo: injunction, množ. číslo: injunctions
Soudce vydal soudní příkaz, aby zabránil zveřejnění utajovaných informací.
The Judge granted...
Soud uložil konkurenční společnosti soudní zákaz, aby jí zabránil používat patentovanou technologii.
The court imposed...
Soud první instance vydal soudní zákaz proti jejich postupu.
The court of...
12/20
+
pachatel znásilnění, sexuální násilník
rapist [ˈreɪpɪst]
jedn. číslo: rapist, množ. číslo: rapists
Rozhodla jsem se, že nebudu mít dítě s mým sexuálním násilníkem.
I chose not...
Komunita byla šokována podmínečným propuštěním odsouzeného sexuálního násilníka.
The community was...
Terapie pomáhá přeživším léčit se z traumat způsobených sexuálními násilníky.
Therapy helps survivors...
13/20
+
chromozom
chromosome [ˈkrəʊməˌsəʊm]
jedn. číslo: chromosome, množ. číslo: chromosomes
Lidé mají v každé buňce obvykle 46 chromozomů.
Humans typically have...
Pohlaví jedince je určeno kombinací chromozomů X a Y.
The sex of...
Vaše chromozomy obsahují geny, které jste zdědil od svých rodičů.
Your chromosomes contain...
14/20
+
plachtit dolů, přistát
plane down [pleɪn daʊn]
přít. prostý: plane down, 3. os. j. č.: planes down, průb. čas: planing down, prostý min.: planed down, příčestí min.: planed down
Letadlo se ocitlo v silné turbulenci a muselo z bezpečnostních důvodů přistát.
The aircraft experienced...
Cestující zůstali klidní, když kapitán oznámil, že budou muset přistát.
The passengers remained...
15/20
+
konečný, konečná úprava
zakončení, dokončení
průb. čas sloves dokončit
finishing [ˈfɪnɪʃɪŋ]
Po měsících tvrdé práce byl nadšený, když viděl konečný produkt svého projektu.
After months of...
Dodavatel se soustředil na dokončovací fázi stavebního projektu a dolaďoval detaily interiéru.
The contractor focused...
Nečekaný zvrat v románu se postaral o napínavé zakončení příběhu, které čtenáře ohromilo.
The novel's unexpected...
16/20
+
pozastavený, suspendovaný
zavěšený
podmíněný
min.čas a příč.min. slovesa pozastavit, odložit
suspended [səˈspendɪd]
Sportovci bylo pozastavené členství ve sportovním klubu po závažném porušení pravidel.
The athlete faced...
V minulém roce mu byl udělen podmíněný zákaz účasti na Grandslamu pro verbální nadávky.
He was given...
Policie přerušila pátrání po pohřešované ženě.
The police have...
Brenden byl vyloučen na jeden zápas za nedovolený zákrok.
Brenden has been...
Řada významných leteckých společností po zbytek neděle zcela přerušila svůj provoz.
A number of...
Financování nové budovy bylo dočasně pozastaveno.
Funding for the...
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
17/20
+
mlaskat
smack one's lips [smæk ˈwʌnz lɪps]
přít. prostý: smack one's lips, 3. os. j. č.: smacks one's lips, průb. čas: smacking one's lips, prostý min.: smacked one's lips, příčestí min.: smacked one's lips
Když jedla čokoládový dort, nemohla si pomoci a mlaskla.
She couldn't help...
Mlaskl a vykřikl: "Ta polévka je naprosto fantastická!"
He smacked his...
18/20
+
vyslanec, posel
envoy [ˈenvɔɪ]
jedn. číslo: envoy, množ. číslo: envoys
Byl vyslán jako vyslanec, aby vyjednal mírovou smlouvu mezi oběma válčícími národy.
He was sent...
Konference o životním prostředí hostila vyslance z celého světa.
The environmental conference...
Jako vyslankyně dobré vůle doručila pomoc a zásoby do regionu postiženého katastrofou.
As an envoy...
19/20
+
důvěřivec, naivka, trouba (kdo hned naletí)
sucker [ˈsʌkə]
jedn. číslo: sucker, množ. číslo: suckers
Je takový důvěřivec, že uvěří čemukoli, když mu zalichotíte.
He's such a...
Naletěl na ten podvod jako trouba a přišel o úspory.
He fell for...
20/20
+
taneční sál
ballroom [ˈbɔːlˌruːm]
jedn. číslo: ballroom, množ. číslo: ballrooms
Ve velkém tanečním sále hotelu se konaly nejrůznější akce.
The hotel's grand...
Připadala si jako princezna, když vstoupila v nádherných šatech do tanečního sálu.
She felt like...
Extravagantní taneční sál byl vyzdoben úchvatnými lustry a třpytivými dekoracemi.
The extravagant ballroom was decorated with glamorous chandeliers and sparkling decorations.
Velký taneční sál zdobil nádherný křišťálový lustr.
The grand ballroom...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X