460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
40
41
42
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
uvedení, předvedení
projevení, dávání najevo
promítání
showing [ˈʃəʊɪŋ]
jedn. číslo: showing, množ. číslo: showings
Existují nemoci, kterými byste mohli trpět, bez toho, že by se projevily jakékoliv příznaky.
There are illnesses you could be suffering from without showing any symptoms.
Ukazujeme pouze malou část celé struktury.
We are only showing a small bit of the whole structure.
Škádlení je zvláštní způsob, jak dávat najevo, že mě máš rád.
Teasing is an...
2/20
+
zrádce
traitor [ˈtreɪtə]
jedn. číslo: traitor, množ. číslo: traitors
Špión byl odhalen jako zrádce pracující pro nepřítele.
The spy was revealed to be a traitor working for the enemy.
Informátor byl jedněmi označen za zrádce a druhými za hrdinu, protože odhalil korupci.
The whistleblower was labeled a traitor by some and a hero by others for exposing corruption.
Soud odsoudil zrádce za jeho špionážní činy k doživotnímu vězení.
The court sentenced the traitor to life in prison for his acts of espionage.
3/20
+
více než
for over [fɔː ˈəʊvə]
Toto parkoviště má kapacitu více než 378 vozů na 8 podlažích.
This car park...
Naše společnost existuje již více než 25 let.
Our company has...
S mým nejlepším přítelem udržujeme přátelství na dálku už více než deset let.
My best friend...
Ctihodný profesor vyučuje na univerzitě již více než 40 let.
The venerable professor...
4/20
+
(za)bušit, praštit, bouchnout
úder, řána, bouchnutí, žuchnutí
žuchnout, těžce dopadnout
thump [θʌmp]
jedn. číslo: thump, množ. číslo: thumps, přít. prostý: thump, 3. os. j. č.: thumps, průb. čas: thumping, prostý min.: thumped, příčestí min.: thumped
Z podkroví jsem uslyšela hlasitou ránu, která mě vyděsila.
I heard a...
Boxer zasadil svému soupeři silný úder do čelisti a srazil ho k zemi.
The boxer delivered...
Těžký kufr dopadl na zem s dunivým žuchnutím.
The heavy suitcase...
5/20
+
připoutat se, připásat se (v autě ap.)
buckle up [ˈbʌkəl ʌp]
přít. prostý: buckle up, 3. os. j. č.: buckles up, průb. čas: buckling up, prostý min.: buckled up, příčestí min.: buckled up
Před nastartováním se nezapomeňte v autě připoutat.
Remember to buckle...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
Řidič ohrozil svou bezpečnost na silnici tím, že se nepřipoutal.
The driver put...
6/20
+
nadšení, zápal, zanícení, horlivost
zeal [ziːl]
jedn. číslo: zeal, množ. číslo: zeals
Nadšení a odhodlání týmu se jasně projevily v jeho výjimečném výkonu během soutěže.
The team's zeal...
Každého úkolu se zhostil s neochvějným zápalem a odhodláním uspět.
He tackled every...
Umělcovo tvůrčí nadšení neznalo mezí.
The artist's zeal...
7/20
+
strašně, hrozně, hrůzostrašně
horribly [ˈhɒrɪblɪ]
Film byl strašně nudný a nemohl jsem se dočkat, až skončí.
The movie was...
Jídlo v té restauraci bylo na svou kvalitu strašně předražené.
The food at...
Skvrna na jejích šatech byla strašně nápadná.
The stain on...
8/20
+
vysmívat se, posmívat se (komu)
zesměšňovat (koho)
posměch, výsměch, zesměšňování
ridicule [ˈrɪdɪˌkjuːl]
jedn. číslo: ridicule, množ. číslo: ridicules, přít. prostý: ridicule, 3. os. j. č.: ridicules, průb. čas: ridiculing, prostý min.: ridiculed, příčestí min.: ridiculed
Jeho dílo bylo známé svou schopností zesměšňovat politické osobnosti.
His work was...
Byl terčem posměchu.
He was an...
Zesměšňování není konstruktivní způsob, jak řešit něčí chyby.
Ridicule is not...
9/20
+
mošt (jablečný)
slabé jablečné víno (BrE)
cider [ˈsaɪdə]
jedn. číslo: cider, množ. číslo: ciders
V sadu se vyrábí řada ovocných moštů, včetně hruškového a třešňového.
The orchard produces...
Rozhodla se vyrábět vlastní domácí mošt z jablek ze své zahrady.
She decided to...
V lisu na cider se lisovala šťáva z čerstvě sklizených jablek.
The cider press...
10/20
+
zpochybnit (něco)
put in sth questions [pʊt ɪn ˈsʌmθɪŋ ˈkwestʃən]
přít. prostý: put in sth questions, 3. os. j. č.: puts in sth questions, průb. čas: putting in sth questions, prostý min.: put in sth questions, příčestí min.: put in sth questions
Nové důkazy zpochybnily alibi podezřelého.
The new evidence...
Zpochybnily nedávné události platnost výsledků výzkumu?
Have recent events...
Nechci zpochybňovat vaše schopnosti, ale myslím, že bychom měli zvážit jiné možnosti.
I don't want...
11/20
+
hlodavec
rodent [ˈrəʊdənt]
jedn. číslo: rodent, množ. číslo: rodents
Hlodavci, jako jsou myši a potkani, mohou být v městských oblastech běžným problémem.
Rodents, such as...
Drobný hlodavec přeběhl po podlaze a zmizel v díře.
The small rodent...
Některé druhy hlodavců jsou chovány jako domácí mazlíčci.
Some species of...
12/20
+
kvasnice, kvasinky, droždí
yeast [jiːst]
jedn. číslo: yeast, množ. číslo: yeasts
Při vaření piva se kvasinky podílejí na přeměně cukrů na alkohol.
The fermentation process...
Kvasinkové infekce se mohou vyskytnout na různých částech těla.
Yeast infections can...
Těsto je třeba nechat několik hodin kynout, aby kvasinky mohly pracovat.
The dough needs...
13/20
+
neslučitelný (s čím), nesnášející se (s kým)
nekompatibilní (s čím)
incompatible [ˌɪnkəmˈpætəbəl]
Oba umělci měli odlišné styly, které byly pro společný projekt neslučitelné.
The two artists...
Ukázalo se, že nová aktualizace softwaru není kompatibilní se starým hardwarem.
The new software...
Tyto dva cíle jsou vzájemně neslučitelné.
These two objectives are mutually incompatible.
14/20
+
odstěhovat se
move out [muːv aʊt]
přít. prostý: move out, 3. os. j. č.: moves out, průb. čas: moving out, prostý min.: moved out, příčestí min.: moved out
Po ukončení studia jsem se odstěhoval z domu svých rodičů, abych se věnoval mé kariéře.
I moved out of my parents' house after my graduation to pursue my career.
Před stěhováním si schovala hračky z dětství do krabice.
She tucked away...
Museli jsme se odstěhovat, zatímco se náš byt opravoval.
We had to...
15/20
+
schválený, přijatý, odsouhlasený
min.čas a příč.min. slovesa schválit, příjmout
approved [əˈpruːvd]
Ujistěte se, že pro stavební projekt používáte schválené materiály.
Make sure to...
Lék nebyl na schváleném seznamu, takže nemohl být předepsán.
The medication was...
Souhlasil s prodejem svého auta.
He approved the...
Každé rozhodnutí musí být schváleno správní radou.
Every decision has to be approved by the board.
Dohoda musí být schválena všemi zainteresovanými stranami.
The agreement will...
Parlament schválil tento zákon poměrem 152 hlasů ku 38.
The parliament approved...
Uzavření obchodu musí být ještě schváleno státními regulačními orgány.
The transaction still...
16/20
+
idiot
idiot [ˈɪdɪət]
jedn. číslo: idiot, množ. číslo: idiots
Nebuď takový idiot, je jasné, že to nebude fungovat.
Don't be such...
Musel bys být idiot, abys naletěl na takový podvod.
You'd have to...
Ten chlap je úplný idiot, když si myslí, že mu to projde.
That guy is...
17/20
+
úmrtní list
death certificate [deθ səˈtɪfɪkət]
jedn. číslo: death certificate, množ. číslo: death certificates
Jak dlouho obvykle trvá vydání úmrtního listu poté, co někdo zemře?
How long does...
Doktor vystavil úmrtní list.
A doctor wrote...
Byl obviněn z padělání úmrtního listu.
He was accused...
18/20
+
gram
gram [græm]
jedn. číslo: gram, množ. číslo: grams
Okolo 454 gramů odpovídá jedné libře.
About 454 grams...
Kolik gramů má špetka soli?
How many grams...
Každý gram bílkovin nebo sacharidů, který sníte, obsahuje 4 kalorie.
Each protein or...
19/20
+
vízum
visa [ˈviːzə]
jedn. číslo: visa, množ. číslo: visas
Požádala o turistické vízum do Spojených států.
She applied for...
K cestování do mnoha zemí může být zapotřebí platné vízum.
To travel to...
Hodláme se vrátit domů, až vyprší platnost víza.
We intend to...
Imigrační odbor vyřídil rychle jeho žádost o vízum.
The bureau of...
20/20
+
podmínečné propuštění
parole [pəˈrəʊl]
jedn. číslo: parole, množ. číslo: paroles
Z vězení byl podmínečně propuštěn po odpykání poloviny trestu.
He was released...
Podmínky podmíněného propuštění porušila tím, že bez povolení opustila stát.
She breached the...
Komunita byla šokována podmínečným propuštěním odsouzeného sexuálního násilníka.
The community was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X