460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
41
42
43
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rezervoár, zásobárna
vodní nádrž
reservoir [ˈrezəˌvwɑː]
jedn. číslo: reservoir, množ. číslo: reservoirs
Město je na tento rezervoár odkázáno jako na zdroj pitné vody.
The city relies on this reservoir for its drinking water supply.
Přehradu postavili, aby vytvořili nádrž pro zavlažovací účely.
They built a dam to create a reservoir for irrigation purposes.
Kvůli suchu hladina vody v nádrži v letních měsících drasticky klesla.
Due to the...
2/20
+
boxer
boxer [ˈbɒksə]
jedn. číslo: boxer, množ. číslo: boxers
Možná si boxer pamatuje, jak ho předtím praštil.
Maybe the boxer has a memory of being punched before.
Boxer se v prvních kolech spíše jen bránil, ale v pozdějších kolech se mu podařilo zápas otočit.
The boxer was...
Boxer se po tvrdém úderu ocitl v provazech.
The boxer was on the ropes after receiving a hard punch.
Boxer zasadil svému soupeři silný úder do čelisti a srazil ho k zemi.
The boxer delivered...
3/20
+
necítit se dobře
be unwell [biː ʌnˈwel]
přít. prostý: be/am/are unwell, 3. os. j. č.: is unwell, průb. čas: being unwell, prostý min.: were/was unwell, příčestí min.: been unwell
I když mu nebylo dobře, snažil se projekt dokončit včas.
Even though he was unwell, he still tried to finish the project on time.
Musela si vzít den pracovního volna, protože jí nebylo dobře.
She had to take a day off from work because she was unwell.
Proč jste na schůzce chyběl? Nebylo vám dobře?
Why were you absent from the meeting? Were you unwell?
4/20
+
zmatený, chaotický, neuspořádaný
chaotic [keɪˈɒtɪk]
Doprava ve městě může být během dopravní špičky neuvěřitelně chaotická.
The traffic in...
Většina projektů týkajících se designu je nejasná a někdy chaotická.
Most design projects...
Zůstala klidná a vyrovnaná, přestože situace byla chaotická.
She remained calm...
5/20
+
zasáhnout, zakročit, vložit se (do věci)
step in [step ɪn]
přít. prostý: step in, 3. os. j. č.: steps in, průb. čas: stepping in, prostý min.: stepped in, příčestí min.: stepped in
Když se jim nepodařilo spor vyřešit, musel jsem se do toho vložit jako prostředník.
When they couldn't...
Učitel musel zasáhnout, aby zabránil hádce studentů.
The teacher had...
Policie musela zasáhnout, aby během protestu udržela pořádek.
The police had...
6/20
+
aroma, výrazná/silná vůně
aroma [əˈrəʊmə]
jedn. číslo: aroma, množ. číslo: aromas
Pekárnou se linula vůně čerstvě upečeného chleba a lákala zákazníky dovnitř.
The aroma of...
Toto víno má vyváženou vůni čokolády, borůvek a cedru.
This wine has a balanced aroma of chocolate, blueberry, and cedar.
Vůně smažící se cibule zalila kuchyni lahodnou vůní.
The aroma of...
7/20
+
hnaný (čím), řízený (kým)
cílevědomý
příč. min.slovesa řídit, jet
driven [ˈdrɪvən]
Úspěch týmu lze přičíst jeho motivované a cílevědomé vedoucí.
The team's success...
Auto bylo řízeno mladým mužem.
The car was driven by a young man.
V posledních několika letech došlo k mimořádným změnám způsobených digitální revolucí.
The last few...
Objekt v klidu zůstává v klidu, pokud není poháněn vnější silou.
An object at...
Zvědavost nás poháněla.
We were driven...
Pohání ho neovladatelná touha po moci.
He is driven...
8/20
+
zprostit viny, osvobodit
počínat si, (za)chovat se
acquit [əˈkwɪt]
přít. prostý: acquit, 3. os. j. č.: acquits, průb. čas: acquitting, prostý min.: acquitted, příčestí min.: acquitted
Porota rozhodla, že obžalovaného zprostí všech obvinění pro nedostatek důkazů.
The jury's decision...
Rozhodnutí soudu zprostit podezřelého viny překvapilo mnoho právních expertů.
The court's decision...
Po dlouhém soudním řízení byl obžalovaný nakonec zproštěn obžaloby.
After a lengthy...
9/20
+
dodržování (čeho), lpění (na čem)
věrnost (čemu), podpora (čeho) (režimu)
přilnavost (k čemu)
adherence [ədˈhɪərəns]
jedn. číslo: adherence, množ. číslo: adherences
Nemůžeme vést debatu o tom, zda je nutné dodržovat zákon nebo není.
We cannot be...
Dodržování bezpečnostních protokolů je v laboratoři nezbytné, aby se předešlo nehodám.
Adherence to safety...
Trenér zdůraznil důležitost dodržování herního plánu.
The coach emphasized...
10/20
+
navždy, nadobro, natrvalo, definitivně
for good [fɔː gʊd]
Daisy se rozhodla nadobro opustit zaměstnání a začít podnikat.
Daisy decided to...
Po letech nejistoty se nakonec definitivně rozešli.
After years of...
Přestat kouřit je těžká výzva, ale on to dokázal natrvalo.
Quitting smoking is...
11/20
+
(z)vadnout, sesychat, usychat (květiny)
(z)chřadnout (člověk), ztrácet sílu
wilt [wɪlt]
přít. prostý: wilt, 3. os. j. č.: wilts, průb. čas: wilting, prostý min.: wilted, příčestí min.: wilted
Vlna veder způsobila, že listy na stromech zvadly a zhnědly.
The heatwave caused...
Byl to dlouhý výlet a už jsem ztrácel sílu.
It was a...
Okvětní lístky byly už povadlé.
The petals were...
12/20
+
kopyto (koně ap.)
hoof [huːf]
jedn. číslo: hoof, množ. číslo: hoofs (or hooves)
Kovář koni zastřihl a okoval kopyta.
The farrier trimmed...
Rančer zkontroloval koňská kopyta, zda nevykazují známky zranění nebo infekce.
The rancher checked...
Kopyta osla cvakala o kamenitou cestu.
The donkey's hooves...
13/20
+
tymián (koření)
mateřídouška (bylina)
thyme [taɪm]
jedn. číslo: thyme, množ. číslo: thymes
Do omáčky přidala špetku čerstvého tymiánu.
She added a...
Tymián je známý pro své kulinářské i léčebné využití.
Thyme is known...
Bylinný čaj měl díky přídavku tymiánu uklidňující účinek.
The herbal tea...
14/20
+
sestřelit
odstřelit, zastřelit
vyvrátit, roznést, rozcupovat (argument ap.)
shoot down [ʃuːt daʊn]
přít. prostý: shoot down, 3. os. j. č.: shoots down, průb. čas: shooting down, prostý min.: shot down, příčestí min.: shot down
Dokážete sestřelit dron svou puškou?
Can you shoot...
Nové důkazy pomohly vyvrátit tvrzení právníka protistrany.
The new evidence...
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
Vojáci, kteří dezertovali byli zadrženi a zastřeleni nepřáteli.
Soldiers who deserted...
15/20
+
vědecky
scientifically [ˌsaɪənˈtɪfɪkəlɪ]
Změna klimatu je vědecky prokázaný jev s významnými globálními důsledky.
Climate change is...
Z vědeckého hlediska byl experiment proveden s puntičkářskou přesností.
Scientifically, the experiment...
Výsledky výzkumu jsou založeny na vědecky podložených postupech.
The research findings...
16/20
+
chromý, nemohoucí, zchromlý (hl. na nohy)
nepřesvědčivý, chabý (pokus ap.)
suchý, nudný, ubohý (AmE slang.)
lame [leɪm]
2. stupeň: lamer, 3. stupeň: lamest
Narodil se s chromou nohou a musel používat berle k chůzi.
He was born...
Jeho výmluva na pozdní příchod byla dost nepřesvědčivá.
His excuse for...
Jeho pokus opravit rozbitou židli byl dost ubohý.
His attempt to...
17/20
+
elektrické vedení
drát elektrického napětí
power lines [ˈpaʊə laɪns]
Energetická společnost modernizuje elektrická vedení, aby zlepšila distribuci energie.
The utility company...
Technik vylezl na sloup elektrického vedení, aby opravil poškozený drát.
The technician climbed...
Bouře strhává elektrické vedení po celém městě.
The storm is...
Silný vítr může během bouře vyvrátit stromy a elektrické vedení.
The strong winds...
18/20
+
rozmačkaný (brambory)
rozemletý (na kaši)
mashed [ˈmæʃt]
Samuel si pochutnal na rozmačkaných banánech, které dostal k snídani.
Samuel enjoyed the...
Moje matka podávala kuře s mrkvovou kaší a hráškem.
My mother served...
Haggis (pikantní masový nákyp s bramborovou kaší) je skotská specialita.
Haggis (savoury meat...
19/20
+
audit, prověrka, kontrola (účetnictví ap.)
(z)kontrolovat, překontrolovat (účty ap.)
audit [ˈɔːdɪt]
jedn. číslo: audit, množ. číslo: audits, přít. prostý: audit, 3. os. j. č.: audits, průb. čas: auditing, prostý min.: audited, příčestí min.: audited
Audit ukázal, že mohou doložit každý cent, který utratili.
An audit showed...
Naše auditorská společnost zveřejňuje výroční zprávy a finanční výkazy.
Our audit company publishes annual reports and financial statements.
Pravidelné audity zajišťují, že organizace stále dodržuje průmyslové normy.
Regular audits ensure...
20/20
+
slogan, heslo (reklamní ap.)
slogan [ˈsləʊgən]
jedn. číslo: slogan, množ. číslo: slogans
Zapamatovatelný slogan může být pro značku mocným marketingovým nástrojem.
A memorable slogan...
Tento nadčasový slogan se používá již desítky let.
This timeless slogan...
Protestující při pochodu ulicemi provolávali protestní hesla.
The protestors shouted...
Protestující sborově provolávali hesla požadující změnu.
The protesters shouted slogans in chorus, demanding change.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X