440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
39
40
41
42
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/8
+
zprostit viny, osvobodit
počínat si, (za)chovat se
acquit [əˈkwɪt]
přít. prostý: acquit, 3. os. j. č.: acquits, průb. čas: acquitting, prostý min.: acquitted, příčestí min.: acquitted
Porota rozhodla, že obžalovaného zprostí všech obvinění pro nedostatek důkazů.
The jury's decision was to acquit the defendant of all charges due to lack of evidence.
Rozhodnutí soudu zprostit podezřelého viny překvapilo mnoho právních expertů.
The court's decision to acquit the suspect surprised many legal experts.
Po dlouhém soudním řízení byl obžalovaný nakonec zproštěn obžaloby.
After a lengthy trial, the accused was finally acquitted of the crime.
2/8
+
dodržování (čeho), lpění (na čem)
věrnost (čemu), podpora (čeho) (režimu)
přilnavost (k čemu)
adherence [ədˈhɪərəns]
jedn. číslo: adherence, množ. číslo: adherences
Nemůžeme vést debatu o tom, zda je nutné dodržovat zákon nebo není.
We cannot be conducting a debate as to whether adherence to the law is or isn't required.
Dodržování bezpečnostních protokolů je v laboratoři nezbytné, aby se předešlo nehodám.
Adherence to safety protocols is essential in the laboratory to prevent accidents.
Trenér zdůraznil důležitost dodržování herního plánu.
The coach emphasized the importance of adherence to the game plan.
3/8
+
(z)vadnout, sesychat, usychat (květiny)
(z)chřadnout (člověk), ztrácet sílu
wilt [wɪlt]
přít. prostý: wilt, 3. os. j. č.: wilts, průb. čas: wilting, prostý min.: wilted, příčestí min.: wilted
Vlna veder způsobila, že listy na stromech zvadly a zhnědly.
The heatwave caused the leaves on the trees to wilt and turn brown.
Byl to dlouhý výlet a už jsem ztrácel sílu.
It was a long trip and I was wilting already.
Okvětní lístky byly už povadlé.
The petals were...
4/8
+
kopyto (koně ap.)
hoof [huːf]
jedn. číslo: hoof, množ. číslo: hoofs (or hooves)
Kovář koni zastřihl a okoval kopyta.
The farrier trimmed...
Rančer zkontroloval koňská kopyta, zda nevykazují známky zranění nebo infekce.
The rancher checked...
Kopyta osla cvakala o kamenitou cestu.
The donkey's hooves...
5/8
+
tymián (koření)
mateřídouška (bylina)
thyme [taɪm]
jedn. číslo: thyme, množ. číslo: thymes
Do omáčky přidala špetku čerstvého tymiánu.
She added a...
Tymián je známý pro své kulinářské i léčebné využití.
Thyme is known...
Bylinný čaj měl díky přídavku tymiánu uklidňující účinek.
The herbal tea...
6/8
+
vědecky
scientifically [ˌsaɪənˈtɪfɪkəlɪ]
Změna klimatu je vědecky prokázaný jev s významnými globálními důsledky.
Climate change is...
Z vědeckého hlediska byl experiment proveden s puntičkářskou přesností.
Scientifically, the experiment...
Výsledky výzkumu jsou založeny na vědecky podložených postupech.
The research findings...
7/8
+
chromý, nemohoucí, zchromlý (hl. na nohy)
nepřesvědčivý, chabý (pokus ap.)
suchý, nudný, ubohý (AmE slang.)
lame [leɪm]
2. stupeň: lamer, 3. stupeň: lamest
Narodil se s chromou nohou a musel používat berle k chůzi.
He was born...
Jeho výmluva na pozdní příchod byla dost nepřesvědčivá.
His excuse for...
Jeho pokus opravit rozbitou židli byl dost ubohý..
His attempt to...
8/8
+
rozmačkaný (brambory)
rozemletý (na kaši)
mashed [ˈmæʃt]
Samuel si pochutnal na rozmačkaných banánech, které dostal k snídani.
Samuel enjoyed the...
Moje matka podávala kuře s mrkvovou kaší a hráškem.
My mother served...
Haggis (pikantní masový nákyp s bramborovou kaší) je skotská specialita.
Haggis (savoury meat...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X