460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
42
43
44
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stravovací (návyky), dietní
složení stravy
dietary [ˈdaɪətərɪ]
jedn. číslo: dietary, množ. číslo: dietaries
Její dietní omezení jí nedovoluje jíst lepek ani mléčné výrobky.
Her dietary restrictions prevent her from eating gluten or dairy products.
Stravovací pokyny doporučují vyvážený příjem ovoce a zeleniny.
The dietary guidelines recommend a balanced intake of fruits and vegetables.
Je známo, že vláknina podporuje pravidelnou a zdravou stolici.
Dietary fiber is known to promote regular and healthy bowel movements.
2/20
+
globalizace
globalization [ˌgləʊbəlaɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: globalization, množ. číslo: globalizations
Globalizace vedla k většímu propojení mezi zeměmi a kulturami.
Globalization has led to increased interconnectivity among countries and cultures.
Nástup internetu urychlil proces globalizace.
The advent of the internet has accelerated the process of globalization.
Jeho popis účinků globalizace nezapadá do žádného z těchto hospodářských paradigmat.
His account of...
3/20
+
připomínat (někomu něco/někoho)
remind someone of [rɪˈmaɪnd ˈsʌmˌwʌn ɒv]
přít. prostý: remind someone of, 3. os. j. č.: reminds someone of, průb. čas: reminding someone of, prostý min.: reminded someone of, příčestí min.: reminded someone of
Její úsměv mi připomíná vřelý a přívětivý úsměv mé babičky.
Her smile reminds me of my grandmother's warm and welcoming grin.
Způsob, jakým chodí a mluví, připomíná lidem jeho slavného otce.
The way he walks and talks reminds people of his famous father.
Starožitný nábytek v místnosti připomíná návštěvníkům minulou éru.
The antique furniture in the room reminds visitors of a bygone era.
4/20
+
cedr (strom)
cedrový
cedar [ˈsiːdə]
jedn. číslo: cedar, množ. číslo: cedars
Chata v lese je postavena z pevných cedrových klád.
The cabin in...
Cedrový olej se často používá v aromaterapii pro své uklidňující vlastnosti.
Cedar oil is...
Toto víno má vyváženou vůni čokolády, borůvek a cedru.
This wine has a balanced aroma of chocolate, blueberry, and cedar.
5/20
+
srazit (autem, ránou ap.)
strhnout, zbourat (budovu ap.)
vyvrátit (strom ap.)
knock down [nɒk daʊn]
přít. prostý: knock down, 3. os. j. č.: knocks down, průb. čas: knocking down, prostý min.: knocked down, příčestí min.: knocked down
Stavební četa musela zbourat starou budovu.
The construction crew...
Musíme zbourat tu starou kůlnu na dvoře. Už není bezpečná.
We need to...
Silný vítr může během bouře vyvrátit stromy a elektrické vedení.
The strong winds...
6/20
+
kuchařský, kulinářský
culinary [ˈkʌlɪnərɪ]
Rozhodla se pro kariéru v kulinářském umění a zapsala se na prestižní kuchařskou školu.
She decided to...
Kulinářské znalosti šéfkuchaře byly patrné z každého připraveného pokrmu.
The chef's culinary...
Město je proslulé svou kulinářskou rozmanitostí a nabízí širokou škálu mezinárodních kuchyní.
The city is...
7/20
+
nostalgie, stesk
nostalgia [nɒˈstældʒə]
jedn. číslo: nostalgia, množ. číslo: nostalgias
Poslech klasických písní z 80. let mě vždycky naplní nostalgií.
Listening to classic...
Kdybyste se mě zeptali, řekla bych vám, že nostalgie je jednou z nejvíce nudných věcí na Zemi.
If you were...
Stará fotografie v ní vyvolala nostalgii a nemohla se ubránit úsměvu.
The old photograph...
8/20
+
nejistý, prekérní, ošidný, riskantní (situace, pozice ap.)
nestálý, vratký, nepevný (žebřík ap.)
precarious [prɪˈkeərɪəs]
Turista se dostal do prekérní situace, když se ztratil v horách.
The hiker found...
Politické napětí v regionu situaci ještě více znejistilo.
Political tensions in...
Statika budovy byla po zemětřesení porušená.
The building's structural...
9/20
+
divoký, surový, brutální (útok ap.)
hrubý, neurvalý
divoch, divošský, barbarský
savage [ˈsævɪdʒ]
jedn. číslo: savage, množ. číslo: savages
Bitva se vyznačovala brutálním bojem zblízka.
The battle was...
Byl jsem napaden divokou šelmou.
I was attacked by a savage beast.
Sečným ranám podlehli při divokém útoku dva lidé.
Two people were...
10/20
+
běhat mráz po zádech
send a shiver down someone's spine [send ə ˈʃɪvə daʊn ˈsʌmˌwʌns spaɪn]
3. os. j. č.: sends a shiver down someone's, průb. čas: sending a shiver down someone', prostý min.: sent a shiver down someone's s, příčestí min.: sent a shiver down someone's s
Z jejího krásného zpěvu běhal divákům mráz po zádech.
Her beautiful singing...
Z děsivého ticha v opuštěném domě nám běhal mráz po zádech.
The eerie silence...
Ze záhadného zmizení turisty běhal malému městečku mráz po zádech.
The mysterious disappearance...
11/20
+
vadný, defektní (součástka ap.)
faulty [ˈfɔːltɪ]
2. stupeň: faultier, 3. stupeň: faultiest
Vadná elektroinstalace ve starém domě způsobovala časté problémy s elektřinou.
The faulty wiring...
Vadný brzdový systém v autě představoval bezpečnostní riziko.
The faulty brake...
Klient požádal o proplacení nákladů za vadný výrobek, který obdržel.
The client requested...
12/20
+
rozházet, poházet, rozmetat
strew [struː]
přít. prostý: strew, 3. os. j. č.: strews, průb. čas: strewing, prostý min.: strewed, příčestí min.: strewn (or strewed)
Na podzim vítr často rozmetá listí po celém dvoře.
The wind often...
Děti by rozházely své hračky po celém obývacím pokoji.
The children would...
Zítra na zahradě rozsypeme semínka divokých květin, abychom přilákali motýly.
Tomorrow, we will...
13/20
+
pustý, opuštěný, prázdný (ostrov ap.)
min.čas a příč.min. slovesa opustit, dezertovat
deserted [dɪˈzɜːtɪd]
Po bouři byla pláž zcela opuštěná.
After the storm,...
Starý opuštěný dům měl děsivou atmosféru.
The old, deserted...
Ostrov má několik malých kamenitých pláží, které jsou většinou pusté.
The island has...
Jeho přátelé ho opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval.
In his moments...
Vojáci, kteří dezertovali byli zadrženi a zastřeleni nepřáteli.
Soldiers who deserted...
Jeho múza ho opustila a on už nemohl psát.
His muse had...
Strach v jejích očích byl patrný, když procházela temnou a opuštěnou ulicí.
The fear in...
14/20
+
přiživovat se (na kom) (hovor.)
tahat peníze (z koho) (hovor.)
využívat (nefér)
sponge on [spʌndʒ ɒn]
přít. prostý: sponge on, 3. os. j. č.: sponges on, průb. čas: sponging on, prostý min.: sponged on, příčestí min.: sponged on
Vždycky se přiživuje na svých přátelích a nikdy za nic neplatí sám.
He always sponges...
Je frustrující, když se váš spolupracovník přiživuje na vašich nápadech a prezentuje je jako své vlastní.
It's frustrating when...
Někteří jedinci mají tendenci využívat dobrou vůli ostatních, aniž by za to něco nabídli.
Some individuals have...
15/20
+
proudící, tekoucí, plynoucí
plynulý, plynule navazující
průb.čas slovesa proudit, plynout
flowing [fləʊɪŋ]
Nenucené povídání u jídelního stolu zpříjemnilo večer.
The flowing conversation...
Jeho plynule navazující rukopis byl elegantní a snadno čitelný.
His flowing handwriting...
Překážka zabraňuje proudění vody potrubím.
The blockage is...
Voda proudila dolů na ulici.
Water was flowing...
Doprava se plynule pohybovala.
The traffic was...
Láva ze sopky stékala po svahu.
Lava from the...
16/20
+
ubývat, klesat, mizet, slábnout
wane [weɪn]
přít. prostý: wane, 3. os. j. č.: wanes, průb. čas: waning, prostý min.: waned, příčestí min.: waned
Ale přijde třetí týden a jejich motivace začíná slábnout.
But come week...
Vliv kdysi mocné říše začal slábnout.
The influence of...
Koncem osmdesátých let začala jeho popularita slábnout.
By the late...
17/20
+
někdy se může se stát
there might be times [ðeə maɪt biː taɪms]
Možná byly chvíle, kdy nebyla šťastná.
There may have...
Může se stát, že v budoucnu budeme potřebovat tvou pomoc.
There might be...
Někdy se může stát, že budete muset učinit obtížné rozhodnutí.
There might be...
18/20
+
hřebíček, připínáček, napínáček
připíchnout, připnout, upevnit
sestehovat, volně spíchnout
tack [tæk]
jedn. číslo: tack, množ. číslo: tacks, přít. prostý: tack, 3. os. j. č.: tacks, průb. čas: tacking, prostý min.: tacked, příčestí min.: tacked
Krejčí použil připínáček, aby udržel látku pohromadě během šití.
The tailor used...
Budete potřebovat kladivo, abychom pořádně upevnili plakáty ke stěně .
You'll need a...
Koně jsou okováni speciálními podkovami, které mají cvočky a hřebíčky pro udržení na ledu.
The horses are shod with special shoes that have studs and tacks for gripping the ice.
19/20
+
vrba, vrbový
willow [ˈwɪləʊ]
jedn. číslo: willow, množ. číslo: willows
Větve smuteční vrby visely nízko, téměř se dotýkaly země.
The weeping willow's...
Říkalo se, že prastará vrba má magické vlastnosti.
The ancient willow...
Z vrbových větví si vyrobil krásný košík.
He crafted a...
20/20
+
mdlý, nevýrazný, neslaný nemastný
bez chuti (o jídle)
nudný
bland [blænd]
2. stupeň: blander, 3. stupeň: blandest
Polévka chutnala tak mdle, že jsem ji musela osolit a opepřit, abych jí dodala chuť.
The soup tasted...
Děj filmu byl poněkud mdlý a postrádal vzrušení.
The movie's plot...
Její projev byl tak nudný, že většinu posluchačů uspal.
Her speech was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X