460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
43
44
45
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
konec, ukončení, skončení
vypovězení, zánik (smlouvy ap.)
umělé přerušení (těhotenství)
termination [ˌtɜːmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: termination, množ. číslo: terminations
Ukončení spolupráce bylo vzájemným rozhodnutím obou společností.
The termination of the partnership was a mutual decision between the two companies.
Karen hrozilo ukončení členství v klubu, pokud nebude dodržovat pravidla.
Karen faced the termination of her membership in the club if she didn't follow the rules.
U pacientů s postiženým plodem umožní včasná diagnostika možnost předčasného ukončení těhotenství.
In patients with...
2/20
+
lesklý, líbivý, atraktivní (navenek)
glossy [ˈglɒsɪ]
2. stupeň: glossier, 3. stupeň: glossiest
Tento úžasný náhrdelník je z lesklého zlatého kovu tvarovaného do mašličky.
This stunning necklace has a glossy gold tone metal crafted into a bow.
Tento návrhář dával přednost použití lesklých látek, aby vytvořil dojem luxusu.
This fashion designer preferred using glossy fabrics to create a luxurious feel.
Reklamní kampaň využívala atraktivní plakáty k propagaci nového parfému.
The advertising campaign used glossy posters to promote the new perfume.
3/20
+
zásadní (změna), změna od základu
root-and-branch [ruːt ænd brɑːntʃ]
Společnost musela projít zásadní restrukturalizací, aby vyřešila své finanční problémy.
The company needed to undergo a root-and-branch restructuring to address its financial issues.
Zasadila se o zásadní revizi zastaralých vzdělávacích osnov.
She advocated for a root-and-branch overhaul of the outdated educational curriculum.
Chceme zásadně reformovat rozpočet EU.
We want to...
4/20
+
pocta, hold, čest
homage [ˈhɒmɪdʒ]
jedn. číslo: homage, množ. číslo: homages
Režisér ve svém nejnovějším díle vzdal hold klasikům kinematografie.
The film director...
Socha na náměstí byla postavena jako pocta otci zakladateli města.
The statue in...
Stáli jsme kolem jeho hrobu a vzdali mu tichou poctu.
We stood in...
5/20
+
kámošit se, přátelit se
pal around [pæl əˈraʊnd]
přít. prostý: pal around, 3. os. j. č.: pals around, průb. čas: palling around, prostý min.: palled around, příčestí min.: palled around
Slyšela jsem, že se rád přátelíš s místními umělci a hudebníky.
I heard you...
Po práci rádi zajdeme s kamarády do místní hospody.
After work, we...
Rádi trávíme o víkendech volný čas s přáteli.
We like to...
6/20
+
(na)krmený
federál, agent FBI
min.čas a příč.min. slovesa (na)krmit
fed [fed]
jedn. číslo: fed, množ. číslo: feds
Dobře nakrmená kočka spokojeně podřimovala na slunci.
The well-fed cat...
Nakrmené dítě konečně usnulo.
The fed baby...
Motor je napájen elektrickým proudem.
The motor is...
Role papíru se vloží do stroje a rozřezávají se na listy.
Rolls of paper...
Její dítě nepůjde znovu spát, dokud nebude nakojeno.
Her baby will...
Malé dítě, když se narodí, je krmeno z matčiných prsou.
A little baby,...
Mám dost tvého chování.
I'm fed up with your conduct.
7/20
+
přemístěný, vysídlený
min.čas a příč.min. slovesa vytlačit, nahradit
displaced [dɪsˈpleɪs]
Vysídlené rodiny našly útočiště v dočasných uprchlických táborech.
The displaced families...
Vysídlené děti byly traumatizovány náhlým zvratem ve svém životě.
The displaced children...
Starý samec byl nahrazen novým alfa samcem.
The old male...
8/20
+
nesmírně, ohromně, obrovsky
immensely [ɪˈmenslɪ]
Předseda vlády řekl, že rozhovory jsou nesmírně obtížné.
The prime minister...
Přijali jsme některá opatření, která mohou mít obrovský vliv na kvalitu nášich produktů.
We have taken...
Podpora rodiny pro ni v těžkých chvílích znamenala nesmírně mnoho.
The support from...
9/20
+
zřejmý, zřetelný, patrný, očividný
palpable [ˈpælpəbəl]
Napětí v místnosti bylo očividné.
The tension in...
Dopad zemětřesení byl očividný, budovy se třásly a lidé se utíkali schovat.
The impact of...
Strach v jejích očích byl patrný, když procházela temnou a opuštěnou ulicí.
The fear in...
10/20
+
v kostce, stručně řečeno, jedním slovem
in a nutshell [ɪn ə ˈnʌtˌʃel]
Stručně řečeno, všechno to je o udržitelnosti a inovacích.
To explain the...
Stručně řečeno, nová politika bude mít významný dopad na naši činnost.
To put it...
Stručně řečeno, jde o napínavý a zahadný příběh odehrávající se v malém pobřežním městečku.
In a nutshell,...
11/20
+
nebeský (těleso ap.) (kniž.)
nebeský, božský (přen.)
celestial [sɪˈlestɪəl]
Starověké civilizace často uctívaly nebeská božstva.
Ancient civilizations often...
Hvězdárna se věnuje studiu a dokumentaci nebeských jevů.
The observatory is...
Je slunce jen běžný nebeský objekt?
Is the sun just a commonplace celestial object?
12/20
+
rozmar, vrtoch
whim [wɪm]
jedn. číslo: whim, množ. číslo: whims
V posledních letech bylo provedeno příliš mnoho změn z rozmaru.
In recent years,...
Z rozmaru si natřela vchodové dveře na jasně růžovo.
She painted her...
Ve chvilkovém rozmaru se rozhodl podniknout spontánní výlet.
At a moment's...
13/20
+
nastavitelný, seřiditelný
adjustable [əˈdʒʌstəbəl]
Židle je vybavena nastavitelnými područkami.
The chair comes...
Kolo má nastavitelnou výšku sedla.
The bike has...
Batoh má nastavitelné popruhy, což umožňuje jeho pohodlné nošení.
The backpack has...
14/20
+
upadnout, upustit dolů
klesnout, sjet dolů, snížit se
spustit, spouštět se, zobrazit (se)
drop down [drɒp daʊn]
přít. prostý: drop down, 3. os. j. č.: drops down, průb. čas: dropping down, prostý min.: dropped down, příčestí min.: dropped down
Výtah je navržen tak, aby v případě výpadku proudu sjel dolů do přízemí.
The elevator is...
Teplota se během noci výrazně snížila a začalo sněžit.
The temperature dropped...
Po kliknutí na nabídku se zobrazí seznam možností.
When you click...
15/20
+
nepřetržitý, neustálý, ustavičný, vytrvalý
continual [kənˈtɪnjʊəl]
Neustálý hluk ze staveniště na vedlejším pozemku byl docela otravný.
The continual noise...
Tým v průběhu roku neustále vylepšoval svůj projekt.
The team made...
Nepřetržitý déšť ztěžoval možnost užít si venkovní aktivity.
The continual rain...
16/20
+
skupina dat, soubor (s daty)
dataset [deɪ.tə.set]
jedn. číslo: dataset, množ. číslo: datasets
Soubor dat obsahuje informace o preferencích zákazníků a jejich chování během nákupu.
The dataset includes...
Tento datový soubor poskytuje cenné informace o interakcích uživatelů na webových stránkách.
This dataset provides...
Nikdo si neuvědomil, že soubor dat obsahuje soukromé fotografie lidí.
No one realized...
17/20
+
kudrnatý (osoba)
curly-haired [ˈkɜːlɪ heəd]
Toto kudrnaté štěně bylo nejroztomilejší z celého vrhu.
This curly-haired puppy...
Vždycky chtěla mít kudrnaté děti.
She always wanted...
18/20
+
počet najetých mílí/kilometrů
spotřeba auta (hovor.)
dojezd
mileage [ˈmaɪlɪdʒ]
jedn. číslo: mileage, množ. číslo: mileages
Auto má málo najeto.
The car has...
Při koupi ojetého vozu je nezbytné zvážit faktory, jako je počet najetých kilometrů a historie údržby.
When buying a...
Dávám přednost vozům, které mají nižší spotřebu.
I prefer cars...
Úsporný hybridní vůz se může pochlubit úctyhodným dojezdem.
The fuel-efficient hybrid...
19/20
+
nedokonalý, vadný
imperfect [ɪmˈpɜːfɪkt]
Dokonalost je nedosažitelný cíl. Musíme se naučit přijímat své nedokonalé já.
Perfection is an...
Na druhou stranu někteří odborníci tvrdí, že to je výsledkem nedokonalých tržních podmínek.
On the other hand, some scholars assert that it is a product of imperfect market conditions.
Prolévám slzy štěstí, kvůli těm, kteří se nakonec smíří se svým nedokonalým životem.
I shed happy...
20/20
+
maják (na pobřeží)
světelné znamení
beacon [ˈbiːkən]
jedn. číslo: beacon, množ. číslo: beacons
Táborový oheň fungoval ve tmě jako maják, který nás navedl zpět do tábořiště.
The campfire acted...
Severka se odedávna používá jako nebeský maják pro navigaci.
The North Star...
Maják slouží k bezpečnému navádění lodí do přístavu.
The beacon is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X