460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
44
45
46
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přejít zpět, vrátit (se) (do původního stavu)
revert [rɪˈvɜːt]
přít. prostý: revert, 3. os. j. č.: reverts, průb. čas: reverting, prostý min.: reverted, příčestí min.: reverted
Po vyzkoušení nového přístupu se rozhodli vrátit k původní strategii.
After trying a new approach, they decided to revert to their original strategy.
Slíbil, že změní své chování, ale nakonec se vrátil ke svým starým zvykům.
He promised to change his ways, but eventually, he reverted to his old habits.
Po výpadku proudu se systém automaticky vrátí ke svému výchozímu nastavení.
After the power outage, the system will automatically revert to its default settings.
2/20
+
záštita, podpora, patronát
patronage [ˈpætrənɪdʒ]
jedn. číslo: patronage, množ. číslo: patronages
Místní galerie se spoléhá na podporu milovníků umění.
The local art gallery relies on the patronage of art enthusiasts.
Divadelní soubor se již mnoho let těší podpoře štědrého mecenáše.
The theater company has enjoyed the patronage of a generous benefactor for many years.
Univerzitní výzkumné centrum vzkvétá díky podpoře vládních grantů.
The university's research center thrives thanks to the patronage of government grants.
3/20
+
z dlouhodobého hlediska
in the long run [ɪn ðə lɒŋ rʌn]
Vím, že je to teď těžké, ale z dlouhodobého hlediska se vám tvrdá práce vyplatí.
I know it's tough now, but in the long run, your hard work will pay off.
Z dlouhodobého hlediska může vyvážená strava pomoci předcházet různým zdravotním problémům.
In the long run, a well-balanced diet can help prevent various health problems.
Přemýšlela, zda se jí z dlouhodobého hlediska vyplatí převzít v práci více povinností.
She wondered if taking on more responsibility at work would be worth it in the long run.
4/20
+
okouzlující, podmanivý, poutavý
zapojení
průb. čas slovesa věnovat se, angažovat (se)
engaging [ɪnˈgeɪdʒɪŋ]
Karla přetváří tyto malé chvilky do poutavého románu.
Karla moulds these...
Zapojení se do nečestného jednání za účelem osobního prospěchu je mnohými považováno za nemorální.
Engaging in dishonesty for personal gain is viewed as immoral by many.
Díky jeho humornému stylu vyprávění jsou jeho projevy poutavé a příjemné.
His humorous storytelling...
Autorčin vtipný styl psaní učinil z románu příjemné a poutavé čtení.
The author's witty...
Dětské knihy často používají rýmy, aby příběhy byly poutavější.
Children's books often...
5/20
+
znovu propuknout, znovu nastat
vzplanout, vypuknout
flare up [fleə ʌp]
přít. prostý: flare up, 3. os. j. č.: flares up, průb. čas: flaring up, prostý min.: flared up, příčestí min.: flared up
Starý konflikt mezi oběma zeměmi se minulý měsíc znovu rozhořel.
The old conflict...
Jste připraveni na možnost, že by problém mohl v budoucnu znovu nastat?
Are you prepared...
Stalo se vám někdy, že vám na jaře vypukla alergie?
Have you ever...
6/20
+
vylekaný, polekaný, vyděšený
min.čas a příč.min. slovesa vylekat, vyděsit
startled [ˈstɑːtəld]
Náhlý hlasitý zvuk ji polekal.
The sudden loud...
Jeho vyděšený výraz se podařilo zachytit na fotografii.
His startled expression...
Vyděšená letová posádka bojovala proti systému a nakonec nad ním ztratila vládu.
The startled flight...
Řidič prudce dupl na brzdy, což způsobilo trhnutí, které vylekalo cestující.
The driver abruptly...
Z podkroví jsem uslyšela hlasitou ránu, která mě vyděsila.
I heard a...
7/20
+
bikiny (dvoudílné plavky)
bikini [bɪˈkiːnɪ]
jedn. číslo: bikini, množ. číslo: bikinis
Na pláž si vzala stylové bikiny.
She wore a...
Obchod nabízí široký výběr dvoudílných plavek různých stylů a barev.
The swimwear shop...
Žena v bikinách nosila u bazénu slaměný klobouk.
The woman in...
8/20
+
poměrně, relativně
comparatively [kəmˈpærətɪvlɪ]
Navzdory svému stáří jezdí tento veterán poměrně dobře.
Despite its age,...
Tento region je ve srovnání se sousedními oblastmi relativně méně náchylný k zemětřesením.
This region is...
9/20
+
státník, státní činitel
statesman [ˈsteɪtsmən]
jedn. číslo: statesman, množ. číslo: statesmen
Pro svůj přínos mezinárodní diplomacii byl považován za skutečného státnika.
He was regarded...
Jako státník prosazoval politiku, která podporovala mír a prosperitu.
As a statesman,...
Skutečný státník staví blaho národa nad osobní prospěch.
A true statesman...
10/20
+
v žádném případě
not by any means [nɒt baɪ ˈenɪ miːnz]
Svého snu stát se lékařem se v žádném případě nevzdá.
She won't give...
V žádném případě by neměl podceňovat význam dobrého vzdělání.
Not by any...
11/20
+
říz, šmrnc, náboj
radost, nadšení, elán
kůra (citrónu, pomeranče)
zest [zest]
jedn. číslo: zest, množ. číslo: zests
Její nadšení a chuť do života byly nakažlivé.
Her enthusiasm and...
Šéfkuchař přidal do pokrmu trochu citronové kůry, aby mu dodal osvěžující chuť.
The chef added...
Hravost a nadšení z nových věcí naplní váš vztah.
Playfulness and a...
12/20
+
neocenitelný, nedocenitelný, k nezaplacení
invaluable [ɪnˈvæljʊəbəl]
Podpora přátel a rodiny v těžkých časech je opravdu neocenitelná.
The support of...
Zkušenosti nabyté na stáži byly pro jeho profesní rozvoj neocenitelné.
The experience gained...
Postřehy sdílené s hlavním řečníkem byly pro účastníky konference neocenitelné.
The insights shared...
13/20
+
vřed
ulcer [ˈʌlsə]
jedn. číslo: ulcer, množ. číslo: ulcers
Lékař doporučil speciální dietu, která by pomohla při hojení žaludečního vředu.
The doctor recommended...
Chronický stres může přispět ke vzniku vředů.
Chronic stress can...
Kvůli žaludečnímu vředu zažil ukrutnou bolest.
He experienced excruciating...
14/20
+
dostát (pověsti)
naplnit (očekávání)
live up [lɪv ʌp]
přít. prostý: live up, 3. os. j. č.: lives up, průb. čas: living up, prostý min.: lived up, příčestí min.: lived up
Cítili jste někdy tlak, abyste se vyrovnali úspěchům svého staršího sourozence?
Have you ever...
Vždy se snažila naplnit vysoká očekávání svých rodičů.
She always tried...
Dostáli jsme naší pověsti, že děláme věci naším vlastním způsobem.
We lived up to our reputation of doing things in our own way.
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
15/20
+
aktivní, iniciativní
proactive [prəʊˈæktɪv]
Pro úspěšné partnerství nebo spolupráci je nezbytná aktivní komunikace.
Proactive communication is...
Aktivní přístup k udržování zdraví může pomoci předcházet mnoha nemocem.
Being proactive in...
Jsme převážně pasivní tam, kde bychom mohli být aktivní.
We are largely...
16/20
+
vítězný, triumfální
vítězoslavný
triumphant [traɪˈʌmfənt]
Triumfální pochod vojáků ulicemi města znamenal konec války.
The triumphant march...
Vystoupení orchestru se setkalo s triumfálním potleskem publika.
The orchestra's performance...
Každý miluje šťastný konec a příběh vítězného návratu.
Everyone loves a...
17/20
+
na mou duši
upon my soul [əˈpɒn maɪ səʊl]
Na mou duši, nemůžu uvěřit, jak ten čas rychle letí.
Upon my soul,...
Na mou duši, nikdy jsem nečekal, že v tomhle malém městě najdu takový skrytý klenot.
Upon my soul,...
Na mou duši, v životě jsem neviděl krásnější ženu.
Upon my soul,...
18/20
+
smyslný, eroticky založený
sensual [ˈsensjʊəl]
Vůně růží v zahradě byla jemná i smyslná.
The fragrance of...
Exotický tanec byl smyslnou ukázkou pohybu a vášně.
The exotic dance...
To nedokážeš ovládnout svoji tělesnou touhu?
Can you not...
19/20
+
doplňky, součásti
vybavení, příslušenství
padnoucí, vhodný
zapadnutí, včlenění
průb. čas slovesa pasovat, hodit se
fitting [ˈfɪtɪŋ]
jedn. číslo: fitting, množ. číslo: fittings
To může být první krok, jak zapadnout mezi místní.
It can be...
Nevhodné příspěvky budou považovány za spam a můžou vést k udělení zákazu.
Not fitting posts...
Veškeré vestavěné vybavení a doplňky jsou zahrnuty v ceně domu.
All fixtures and...
20/20
+
lustr
chandelier [ˌʃændɪˈlɪə]
jedn. číslo: chandelier, množ. číslo: chandeliers
Velký taneční sál zdobil nádherný křišťálový lustr.
The grand ballroom...
Nad středem stolu visel krásný křišťálový lustr.
A beautiful crystal...
Extravagantní taneční sál byl vyzdoben úchvatnými lustry a třpytivými dekoracemi.
The extravagant ballroom was decorated with glamorous chandeliers and sparkling decorations.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X