460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
46
47
48
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poznámka pod čarou
footnote [ˈfʊtˌnəʊt]
jedn. číslo: footnote, množ. číslo: footnotes
Vědci často používají poznámky pod čarou k citování svých zdrojů a uvádění odkazů.
Scholars often use footnotes to cite their sources and provide references.
Poznámky pod čarou jsou nezbytné pro uvedení kontextu a podrobností v odborném textu.
Footnotes are essential for providing context and details in scholarly writing.
Novinový článek měl poznámku pod čarou, aby objasnil kontroverzní tvrzení.
The newspaper article had a footnote to clarify a controversial statement.
2/20
+
klidný, poklidný, nerušený
serene [sɪˈriːn]
Klidné jezero dokonale odráželo průzračně modrou oblohu.
The serene lake reflected the clear blue sky perfectly.
Hlas instruktora jógy byl během meditačního sezení klidný a vyrovnaný.
The yoga instructor's voice was calm and serene during the meditation session.
Brzy ráno byla pláž téměř prázdná a neuvěřitelně klidná.
In the early morning, the beach was almost empty and incredibly serene.
3/20
+
podrobně, detailně
in detail [ɪn ˈdiːteɪl]
Na schůzce podrobně vysvětlil celý proces.
He explained the process in detail during the meeting.
Prošla sis podrobně tuto zprávu, než si jí předložila týmu?
Did you go through this report in detail before presenting it to the team?
Detailně jsem studoval tuto historickou událost, abych pochopil její důsledky.
I have studied this historical event in detail to understand its implications.
4/20
+
sanitační opatření, sanitace
kanalizace
hygiena
sanitation [ˌsænɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: sanitation, množ. číslo: sanitations
Hygiena je zásadním aspektem veřejného zdraví v každé komunitě.
Sanitation is a...
Vláda investovala do čističek odpadních vod, aby zlepšila životní podmínky.
The government has...
V uprchlických táborech je nezbytné mít odpovídající hygienická zařízení.
Adequate sanitation facilities...
5/20
+
sesbírat, shromáždit, nahromadit
gather up [ˈgæðə ʌp]
přít. prostý: gather up, 3. os. j. č.: gathers up, průb. čas: gathering up, prostý min.: gathered up, příčestí min.: gathered up
Posbíral všechny rozházené papíry na stole.
He gathered up...
Sebrala jsem odvahu promluvit před publikem.
I gathered up...
Musíme sesbírat všechno, co bylo vyplaveno na břeh.
We have to gather up everything that washed ashore.
6/20
+
poryv, náraz, nápor (větru ap.)
nával (citu ap.)
vanout v poryvech (o větru)
gust [gʌst]
jedn. číslo: gust, množ. číslo: gusts, přít. prostý: gust, 3. os. j. č.: gusts, průb. čas: gusting, prostý min.: gusted, příčestí min.: gusted
Náhlý poryv větru jí srazil klobouk z hlavy.
A sudden gust...
S každým poryvem větru se drak vznesl vysoko na oblohu.
The kite soared...
Připravujeme se na silné deště, poryvy větru a krupobití.
We are bracing...
7/20
+
přísný, tvrdý, příkrý (opatření, člověk ap.)
drsný (kraj ap.)
záď (lodě)
stern [stɜːn]
jedn. číslo: stern, množ. číslo: sterns, 2. stupeň: sterner, 3. stupeň: sternest
Otec ho přísně upozornil na důležitost zodpovědnosti.
His father gave...
Přísný rozsudek soudce odrážel závažnost trestného činu.
The judge's stern...
Ředitel školy přijal přísná pravidla týkající se školních uniforem.
The principal adopted...
8/20
+
marný, zbytečný, bezvýsledný
marně, zbytečně, nadarmo
domýšlivý, ješitný, marnivý
vain [veɪn]
2. stupeň: vainer, 3. stupeň: vainest
Ukázalo se, že tato zkušenost nakonec nebyla úplně marná.
The experience would...
Pokusil se své chyby skrývat, ale marně.
He tried to...
9/20
+
odolnost, pevnost, houževnatost
pružnost (odrazová, též i přen.)
resilience [rɪˈzɪlɪəns]
jedn. číslo: resilience, množ. číslo: resiliences
Její houževnatost tváří v tvář nepřízni osudu byla skutečně obdivuhodná.
Her resilience in...
Materiál použitý při stavbě mostu má vysokou odolnost, aby odolal zemětřesení.
The material used...
Pozitivní ujišťování může mít hluboký vliv na duševní zdraví a emoční odolnost.
Positive affirmations can...
10/20
+
lyžařský vlek
ski tow [skiː təʊ]
jedn. číslo: ski tow, množ. číslo: ski tows
Lyžaři využívají lyžařský vlek, aby se rychle dostali na vrchol sjezdovky.
Skiers use the...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
Lyžařský vlek bude v provozu každý den od 9 do 16 hodin.
The ski tow...
11/20
+
neschopnost usnout, bdění
noční hlídka / služba
vigil [ˈvɪdʒɪl]
jedn. číslo: vigil, množ. číslo: vigils
Celou noc bděl u lůžka svého nemocného přítele.
He kept a...
Rodiče se střídali v bdění u svého nemocného dítěte celou noc.
The parents took...
Během noční služby sledovala zdravotní sestra životní funkce pacientů.
During the night...
12/20
+
brownie, moučník s oříšky (AmE)
brownie [ˈbraʊnɪ]
jedn. číslo: brownie, množ. číslo: brownies
Babiččiny domácí moučníky jsou nejlepší, jaké jsem kdy ochutnala.
My grandma's homemade...
Recepty na brownies se mohou lišit, některé obsahují ořechy nebo karamel.
Brownie recipes can...
Ve škole se konala soutěž ve výrobě brownies pro studenty.
The school hosted...
13/20
+
na mizině, švorc, na dně (finančně) (hovor.)
min. čas slovesa rozbít (se)
broke [brəʊk]
Po ztrátě zaměstnání se ocitl zcela na mizině.
After losing his...
Mladý hudebník žil bohémským životním stylem a byl často švorc, ale byl šťastný.
The young musician...
Po sérii nešťastných událostí skončil na mizině a jako bezdomovec.
After a series...
14/20
+
načrtnout, nastínit
sketch out [sketʃ aʊt]
přít. prostý: sketch out, 3. os. j. č.: sketches out, průb. čas: sketching out, prostý min.: sketched out, příčestí min.: sketched out
Umělec načrtl základní obrys krajiny a teprve poté přidal detaily.
The artist sketched...
Než se ponoříte do detailů, je nezbytné načrtnout celkový koncept.
Before diving into...
Můžete mi nastínit klíčové body prezentace?
Can you sketch...
15/20
+
(na)rušit, míchat se, vměšovat se
vnutit se, vytlačit se
intrude [ɪnˈtruːd]
přít. prostý: intrude, 3. os. j. č.: intrudes, průb. čas: intruding, prostý min.: intruded, příčestí min.: intruded
Máš pocit, že jsem narušil tvé soukromí, když jsem vstoupil do tvého pokoje?
Do you feel...
Nechci rušit, ale zaslechl jsem, že máš nějaké problémy. Je všechno v pořádku?
I don't want...
16/20
+
srdečný, veselý, vřelý
silný (pocit ap.)
vydatný, pořádný
hearty [ˈhɑːtɪ]
2. stupeň: heartier, 3. stupeň: heartiest
Srdečně nás přivítala vřelým úsměvem a pevným stiskem ruky.
She gave us...
Vydatná snídaně je nejlepší způsob, jak začít den s plnou energií.
A hearty breakfast...
Srdečně mě plácl po zádech.
He gave me...
17/20
+
brát nebo nechat být
take it or leave it [teɪk ɪt ɔː liːv ɪt]
Toto je konečná nabídka. Berte nebo nechte být.
This is the...
O podmínkách už nemůžeme dále vyjednávat. Buď ber nebo nech být.
We can't negotiate...
18/20
+
intelektuální (přístup ap.) (form.)
racionální, rozumový (osoba, činnost ap.) (form.)
mozkový, cerebrální
cerebral [ˈserɪbrəl]
Příliš intelektuální pojetí přednášky činilo některým studentům potíže ji sledovat.
The overly cerebral...
Doktor diagnostikoval mozkové aneurysma.
Doctors diagnosed a...
Odmítl lékařské ošetření a poté zemřel na mozkové otoky způsobené frakturou lebky.
He declined medical...
19/20
+
nezodpovězený, bez odpovědi
nevyřízený (korespondence ap.)
nezvednutý (hovor ap.)
unanswered [ˌʌnˈɑːnsəd]
Stížnost adresovaná společnosti zůstala několik týdnů bez odpovědi.
The letter of...
Záhada kolem původu starobylého artefaktu zůstává stále nezodpovězena.
The mystery surrounding...
Setkání komunity nechalo mnoho důležitých otázek nezodpovězených.
The community meeting...
20/20
+
souměrnost, symetrie
vyváženost
symmetry [ˈsɪmɪtrɪ]
jedn. číslo: symmetry, množ. číslo: symmetries
Motýlí křídla byla dokonale symetrická, každá strana zrcadlila tu druhou.
The butterfly's wings...
V matematice hraje symetrie klíčovou roli při chápání geometrických tvarů a vzorů.
In mathematics, symmetry...
Složité vzory sněhové vločky byly důkazem zázraků přírodní symetrie.
The snowflake's intricate...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X