460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
47
48
49
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pozemský, světský
earthly [ˈɜːθlɪ]
2. stupeň: earthlier, 3. stupeň: earthliest
Někteří lidé věří v posmrtný život, jiní se soustředí pouze na svou pozemskou existenci.
Some people believe in life after death, while others focus solely on their earthly existence.
S hlavou v oblacích často přehlížel pozemské povinnosti.
With his head in the clouds, he often overlooked earthly responsibilities.
Mnich si zvolil život v prostotě, odpoutaný od světských statků.
The monk chose a life of simplicity, detached from earthly possessions.
2/20
+
vrozený, vlastní (komu)
innate [ˈɪneɪt]
Myslím si, že máme vrozený morální kompas, který řídí naše činy.
We think we have an innate moral compass that guides our actions.
Důvěřivost je jí vlastní.
Her trust is innate.
Její vrozený hudební talent se projevoval již od útlého věku.
Her innate musical talent was evident from a very young age.
3/20
+
již ne, ne déle, už nikdy
no longer [nəʊ lɒŋə]
Vaše služby už nejsou potřeba.
Your services are no longer required.
Je mi líto, vaše služby už nebudeme potřebovat.
I'm sorry, your...
Vidět to na vlastní oči, není už možné, protože je to nyní příliš nebezpečné.
To see it...
Tato pravidla už neplatí.
These rules are...
Pět let po infarktu mnoho z nich už nebude naživu.
Five years after...
4/20
+
velice, vroucně (milovat)
strašně, hrozně (chtít, přát si) (form.)
dearly [ˈdɪəlɪ]
Svou babičku vroucně milovala.
She loved her...
Byla to draze získaná zkušenost.
It was dearly...
Sbohem, lásko, budeš mi moc chybět.
Farewell, my love,...
5/20
+
vyhrnout si, (po)vytáhnout, (po)zvednout (si)
jít do kopce
zvýšit
hike up [haɪk ʌp]
přít. prostý: hike up, 3. os. j. č.: hikes up, průb. čas: hiking up, prostý min.: hiked up, příčestí min.: hiked up
Právě teď tým stoupá po strmé horské stezce.
Right now, the...
Po rekonstrukci majitel domu výrazně zvýšil nájemné.
After the renovations,...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
6/20
+
farník
parishioner [pəˈrɪʃənə]
jedn. číslo: parishioner, množ. číslo: parishioners
Farník zapálil svíčku a poklekl v tiché modlitbě.
The parishioner lit...
Kněz pozdravil každého farníka při vstupu do kostela.
The priest greeted...
Každou neděli se farníci scházejí k bohoslužbě.
Every Sunday, parishioners...
7/20
+
znovu se připojit
znovu vstoupit (do organizace)
rejoin [riːˈdʒɔɪn]
přít. prostý: rejoin, 3. os. j. č.: rejoins, průb. čas: rejoining, prostý min.: rejoined, příčestí min.: rejoined
Voják se zotavil ze zranění a nemohl se dočkat na to, aby se mohl znovu připojit ke své jednotce.
The soldier recovered...
Jakmile se spor vyřešil, mohli jsme znovu spojit síly a spolupracovat.
Once the dispute...
Z firmy odešel, ale později si to rozmyslel a chtěl se k týmu vrátit.
He left the...
8/20
+
příkladný, ukázkový, vzorový
exemplární (případ ap.)
exemplary [ɪgˈzemplərɪ]
Učitel chválil studentovo příkladné nasazení při studiu.
The teacher praised...
Můžete se podělit o příklad ukázkového projektu, na kterém jste v minulosti pracovali?
Can you share...
Až donedávna byl Albert příkladný student.
Until recently, Albert...
9/20
+
zdrcený, zničený, otřesený (čím)
zdeptaný, vyčerpaný, vyřízený, uštvaný
roztříštěný
min.čas a příč.min slovesa (roz)tříštit (se)
shattered [ˈʃætəd]
Jeho otřesené sebevědomí se po neúspěchu dlouho obnovovalo.
His shattered confidence...
Snažila se utěšit svého zcela zdeptaného přítele po bolestném rozchodu.
She tried to...
Její sny se rozpadly, když nedostala práci, kterou chtěla.
Her dreams were...
Kulka mu roztříštila kost na levém předloktí.
The bullet shattered...
10/20
+
změnit postoj, názor, přístup (k čemu) (pozitivním směrem)
change of heart [tʃeɪndʒ ɒv hɑːt]
přít. prostý: change of heart, 3. os. j. č.: changes of heart, průb. čas: changing of heart, prostý min.: changed of heart, příčestí min.: changed of heart
Tom změnil názor a omluvil se za svá ostrá slova.
Tom had a...
Reakce veřejnosti vedla ke změně názoru politických představitelů.
The public's response...
11/20
+
vyčerpat, spotřebovat, ztenčit (zásoby)
deplete [dɪˈpliːt]
přít. prostý: deplete, 3. os. j. č.: depletes, průb. čas: depleting, prostý min.: depleted, příčestí min.: depleted
Je známo, že nadměrná těžba dřeva zmenšuje plochu lesů alarmujícím tempem.
Excessive logging practices...
Předchozí generace vyčerpaly rozsáhlé lesní plochy.
Previous generations have...
Naše finanční prostředky jsou nyní hodně vyčerpány.
Our funds are...
12/20
+
dron
hučet, bzučet, vrčet (jednotvárně)
hučení, bzučení (monotónní)
drone [drəʊn]
jedn. číslo: drone, množ. číslo: drones, přít. prostý: drone, 3. os. j. č.: drones, průb. čas: droning, prostý min.: droned, příčestí min.: droned
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
Drony poskytují zemědělcům pohled z ptačí perspektivy a umožňují jim posoudit zdraví plodin.
Drones give farmers a bird's-eye view and allow them to gauge the health of crops.
Dokážete sestřelit dron svou puškou?
Can you shoot...
13/20
+
místo u / vedle lůžka
bedside [ˈbedˌsaɪd]
jedn. číslo: bedside, množ. číslo: bedsides
Lékař provedl vyšetření u lůžka pacienta, aby zhodnotil jeho stav.
The doctor conducted...
Můžete mi podat knihu z poličky vedle postele?
Can you hand...
Celou noc bděl u lůžka svého nemocného přítele.
He kept a...
14/20
+
odfouknout, sfouknout (fouknutím odstranit)
vyhnout se (něčemu), vykašlat se (na něco)
uprdnout si (BrE slang.)
blow off [bləʊ ɒf]
přít. prostý: blow off, 3. os. j. č.: blows off, průb. čas: blowing off, prostý min.: blew off, příčestí min.: blown off
Potřebovala jsem vypustit páru po stresujícím dni v práci.
I had to...
Sarah se rozhodla, že se na schůzku vykašle a vezme si místo toho den volna.
Sarah decided to...
Můžeme se vyhnout formalitám a přejít rovnou k věci?
Can we blow...
15/20
+
zvrhlý, zvrácený, perverzní
perverse [pəˈvɜːs]
Román zajímavým způsobem zkoumal zvrácenou stránku lidské povahy.
The novel explored...
Jeho zvrácené chování často vedlo k nepříjemným situacím.
His perverse behavior...
16/20
+
patová situace
slepá ulička
mrtvý bod
standoff [ˈstændˌɒf]
jedn. číslo: standoff, množ. číslo: standoffs
Je naděje, že budoucí rozhovory přeruší patovou situaci v diplomacii mezi oběma zeměmi.
The hope is...
Dokážete vysvětlit příčiny, které vedly k toto patové situaci?
Can you explain...
Jednání se dostala do slepé uličky, protože ani jedna strana nebyla ochotna přistoupit na kompromis.
The negotiations reached...
17/20
+
bdít (např. u lůžka nemocného)
bedlivě sledovat, hlídkovat
keep a vigil [kiːp ə ˈvɪdʒɪl]
přít. prostý: keep a vigil, 3. os. j. č.: keeps a vigil, průb. čas: keeping a vigil, prostý min.: kept a vigil, příčestí min.: kept a vigil
Museli jste někdy bdít u někoho, na kom vám velmi záleží?
Have you ever...
Rozhodli se hlídkovat před budovou soudu, aby podpořili spravedlnost.
They decided to...
Rodiče se střídali v bdění u svého nemocného dítěte celou noc.
The parents took...
18/20
+
bažina, močál, mokřina
bog [bɒg]
jedn. číslo: bog, množ. číslo: bogs
Musíme bedlivě sledovat, jak překračují bažinu.
We have to...
Staré příběhy hovořily o tajemných bytostech, které sídlí v srdci prastarého močálu.
The old tales...
Bažina byla zahalena hustou mlhou.
The bog was...
19/20
+
oblačný, zamračený, zatažený (obloha)
zakalený, kalný (tekutina)
nezřetelný, nejasný, zamlžený
cloudy [ˈklaʊdɪ]
2. stupeň: cloudier, 3. stupeň: cloudiest
Noc je oblačná.
The night is cloudy.
Černá zamračená obloha dává naději na vydatný déšť.
Black cloudy sky...
Během chvilky nepozornosti sladká směs začala tuhnout a zakalovat se.
During a bout...
20/20
+
roztříštěný, rozkouskovaný, fragmentovaný
min. čas a příč.mim. slovesa roztříštit (se)
fragmented [frægˈmentɪd]
Společnost čelila problémům kvůli roztříštěnému přístupu k řízení projektů.
The company faced...
V této stále roztříštěnější společnosti je pocit sounáležitosti minulostí.
In this increasingly...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X