460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
48
49
50
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zdatnost, zběhlost, dovednost
proficiency [prəˈfɪʃənsɪ]
jedn. číslo: proficiency, množ. číslo: proficiencies
Díky své znalosti několika jazyků byla pro náš tým přínosem.
She was an asset to our team due to her proficiency in several languages.
K hodnocení dovedností studentů jazyků se často používají testy způsobilosti.
Candidates will be tested on their proficiency in all of the languages listed in their application.
Prokázal zdatnost v rozličných sportech, včetně plavání a cyklistiky.
He demonstrated proficiency in various sports, including swimming and cycling.
2/20
+
kazeta
kazetový
cassette [kæˈset]
jedn. číslo: cassette, množ. číslo: cassettes
Na půdě našla starou kazetu plnou nostalgických písní.
She found an old cassette in the attic, filled with nostalgic songs.
Teddy nahrál své první album na jednoduchý kazetový magnetofon.
Teddy recorded his first album on a simple cassette recorder.
Oblíbené zboží pašované do východního bloku byl přenosný kazetový přehrávač.
A popular item...
Minulý týden náš starý kazetový magnetofon dosloužil.
Last week, our...
3/20
+
přijmout opatření, zareagovat, něco udělat
take action [teɪk ˈækʃən]
přít. prostý: take action, 3. os. j. č.: takes action, průb. čas: taking action, prostý min.: took action, příčestí min.: taken action
Proč vláda přijímá opatření až poté, co nastane krize?
Why does the government take action only after a crisis occurs?
Společnost přijme opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti.
The company will take action to enhance cybersecurity measures.
Proč přijímali opatření bez konzultace se zbytkem týmu?
Why were they taking action without consulting the rest of the team?
4/20
+
nutkavý, obsedantní, posedlý
fanatik (do čeho), vášnivý stoupenec (čeho)
obsessive [əbˈsesɪv]
jedn. číslo: obsessive, množ. číslo: obsessives
Jeho puntičkářský smysl pro detail z něj dělal vynikajícího detektiva.
His obsessive attention...
Měl nutkavou touhu být vždy nejlepší ve všem, co dělal.
He had an...
Anorektičky bývají posedlé a puntičkářské.
Anorexics tend to...
5/20
+
být přitahován k (čemu / komu)
be drawn to [biː drɔːn tuː]
přít. prostý: be/am/are drawn to, 3. os. j. č.: is drawn to, průb. čas: being drawn to, prostý min.: were/was drawn to, příčestí min.: been drawn to
Přitahovali vás v dětství stejné druhy koníčků?
Were you drawn...
Přitahovala mě klidná atmosféra venkova.
I was drawn...
Vždy ho to táhlo ke kariéře v oblasti aplikované fyziky.
He was always...
6/20
+
ohromující, úžasný, ohromný
průb. čas slovesa šokovat, ohromit
staggering [ˈstægərɪŋ]
Společnost vykázala v tomto čtvrtletí ohromující nárůst zisku.
The company reported...
Dosáhl úžasné rychlosti, čímž překonal dosavadní rekord.
He achieved a...
Rozsah katastrofy byl ohromující a všichni jsme z toho zůstali v šoku.
The scale of...
7/20
+
rýmovat se
rým, říkanka
rhyme [raɪm]
jedn. číslo: rhyme, množ. číslo: rhymes, přít. prostý: rhyme, 3. os. j. č.: rhymes, průb. čas: rhyming, prostý min.: rhymed, příčestí min.: rhymed
Pomůžete mi najít slova, která se rýmují?
Can you help...
Klasické dětské říkanky jsou základní součástí předškolního vzdělávání.
Classic nursery rhymes...
Dětské knihy často používají rýmy, aby příběhy byly poutavější.
Children's books often...
8/20
+
upřímně, bez předstírání
sincerely [sɪnˈsɪəlɪ]
Olivia dopis uzavřela upřímně napsaným poděkováním.
Olivia closed the...
Manažer upřímně poblahopřál týmu k vynikajícím výsledkům.
The manager sincerely...
Zástupce zákaznického servisu se upřímně omluvil za nepříjemnosti a nabídl řešení.
The customer service...
9/20
+
pokrytec
hypocrite [ˈhɪpəkrɪt]
jedn. číslo: hypocrite, množ. číslo: hypocrites
Označila ho za pokrytce, protože kritizoval lenost, ale sám málokdy tvrdě pracoval.
She called him...
Poznáte pokrytce podle jeho slov a činů?
Can you recognize...
Je snadné někoho označit za pokrytce.
It's easy to...
10/20
+
být mimo provoz, být nefunkční, nefungovat
be out of order [biː aʊt ɒv ˈɔːdə]
přít. prostý: be/am/are out of order, 3. os. j. č.: is out of order, průb. čas: being out of order, prostý min.: were/was out of order, příčestí min.: been out of order
Minulý týden nefungoval kávovar, což způsobilo nepříjemnosti.
Last week, the...
Obávám se, že toalety budou zítra kvůli údržbě mimo provoz.
I'm afraid the...
Bude pokladna během rekonstrukce prodejny mimo provoz?
Will the cash...
11/20
+
nadýchaný, načechraný (polštář ap.)
ochmýřený
huňatý
fluffy [ˈflʌfɪ]
2. stupeň: fluffier, 3. stupeň: fluffiest
Polštář na gauči byl načechraný.
The pillow on...
Čerstvý sníh byl nadýchaný jako v pohádce.
The fresh snow...
Koupila si pár huňatých bačkor, aby jí zimě bylo teplo na nohy.
She bought a...
12/20
+
způsob chůze
gait [geɪt]
jedn. číslo: gait, množ. číslo: gaits
Jeho jistý způsob chůze odrážel léta vojenského výcviku.
His confident gait...
Kůň měl ladnou a majestátní chůzi.
The horse had...
Fyzioterapeut pracoval se sportovkyní na zlepšení její chůze po zranění.
The physical therapist...
13/20
+
nevyřešený, nevyjasněný (problém)
unresolved [ˌʌnrɪˈzɒlvd]
Detektiv případ znovu otevřel, aby se zabýval nevyřešenými otázkami.
The detective reopened...
Benjamin navrhl další výzkum, aby prozkoumal nevyřešené záhady vesmíru.
Benjamin proposed further...
Konflikt zůstal navzdory diplomatickému úsilí nevyřešen.
The conflict has...
14/20
+
(u)váznout (v blátě) (přen. na něčem)
zbrzdit
bog down [bɒg daʊn]
Proč jednání náhle uvázla na mrtvém bodě, když se zdálo, že dohoda je na dosah?
Why did the...
Politická debata nadále vázla, protože každá strana trvala na svém.
The political debate...
U složitých projektů může nedostatek komunikace snadno zbrzdit celý proces.
In complex projects,...
15/20
+
(u)zamčený, (u)zavřený
min.čas a příč.min. slovesa (u)zamknout
locked [lɒkt]
Zamčené dveře nám zabránily vstoupit do místnosti.
The locked door...
Trezor zůstal bezpečně uzamčený.
The safe remained...
Je to zamčené doma v mém stole.
It is locked in my desk at home.
Park se na noc uzavírá.
The park is locked at night.
S lítostí vám oznamujeme, že váš účet byl uzavřen.
We are sorry to inform you that your account has been locked.
Stephen byl odříznut od svého vlastního počítače.
Stephen became locked...
Ztratila jsem klíč a jsem tady zamknutá.
I've lost my...
16/20
+
zašklebit se, svraštit obličej (bolestí ap.)
trhnout (sebou), škubnout
mrknout
wince [wɪns]
přít. prostý: wince, 3. os. j. č.: winces, průb. čas: wincing, prostý min.: winced, příčestí min.: winced
Všimli jste si jak se zašklebil, když se přišlo na řadu téma o nehodě?
Did you notice...
Nemohla si pomoct, ale když viděla blížící se jehlu, mrkla.
She couldn't help...
Škubnul sebou, když mu lékař zavedl stříkačku do paže.
He winced as...
17/20
+
uvozovka
quotation mark [kwəʊˈteɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: quotation mark, množ. číslo: quotation marks
Ve formálním písemném projevu je nezbytné používat dvojité uvozovky pro přímou řeč.
In formal writing,...
Učitel nás poučil, jak správně používat uvozovky.
The teacher told...
Všimli jste si, že někteří lidé raději používají jednoduché uvozovky místo dvojitých?
Have you noticed...
18/20
+
sekta
sect [sekt]
jedn. číslo: sect, množ. číslo: sects
Studovala původ a praktiky této sekty.
She studied the...
Vůdce sekty byl známý svými charismatickými projevy.
The sect's leader...
Dostala se do vlivu podivné náboženské sekty.
She came under...
19/20
+
porcelán, porcelánový
porcelain [ˈpɔːslɪn]
jedn. číslo: porcelain, množ. číslo: porcelains
Čajová souprava byla vyrobena z jemného porcelánu.
The tea set...
V muzeu byla vystavena rozsáhlá sbírka starobylých porcelánových artefaktů.
The museum displayed...
Sada se skládá ze šesti bílých čajových hrnků z porcelánu.
Set is composed...
20/20
+
křehký, lámavý (snadno)
brittle [ˈbrɪtəl]
2. stupeň: brittler, 3. stupeň: brittlest
Křehké větve stromu praskaly v silném větru.
The brittle branches...
Starý pergamen byl věkem vysušený a křehký.
The old parchment...
Pozoroval, jak materiál pod tlakem přechází z pružného stavu v křehký.
He observed how...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X