460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
52
53
54
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
malebný, půvabný (spojený s historií)
kuriózní, zvláštní, osobitý, speciální
quaint [kweɪnt]
2. stupeň: quainter, 3. stupeň: quaintest
Prozkoumávali jsme malebnou starou vesnici a objevovali skryté uličky.
We explored the quaint old village and discovered hidden alleys.
Hlavní náměstí města zdobily malebné obchůdky s ručně vyráběnými výrobky.
The town's main square was adorned with quaint shops selling handmade crafts.
Malebná čajovna byla vyzdobena historickým nábytkem a jemným porcelánem.
The quaint teahouse was decorated with vintage furniture and delicate china.
2/20
+
neštěstí, smůla, rána osudu
misfortune [mɪsˈfɔːtʃən]
jedn. číslo: misfortune, množ. číslo: misfortunes
Přes všechno jejich neštěstí našli sílu jeden v druhém.
Despite all their misfortune, they found strength in each other.
On je příčinou jejího neštěstí.
He is the...
Štěstí se střídá s neštěstím.
Good luck alternates...
3/20
+
na vedlejším pozemku, vedle
site next door [saɪt nekst dɔː]
Zaznamenali jste v poslední době na sousedním pozemku nějaké změny?
Have you noticed any changes on the site next door recently?
Vedle byl dříve prázdný pozemek, ale nyní se na něm staví.
The site next door used to be an empty lot, but now it's under development.
Neustálý hluk ze staveniště na vedlejším pozemku byl docela otravný.
The continual noise...
4/20
+
kapradina, kapradí
fern [fɜːn]
jedn. číslo: fern, množ. číslo: ferns (or fern)
Stinný kout zahrady je pro kapradiny ideálním místem, kde se jim daří.
The shady corner...
Víte, jak rozlišit různé druhy kapradin podle tvaru jejich listů?
Do you know...
Mohli bychom ti sehnat nový kaktus nebo pěkné kapradí.
We could get...
5/20
+
mít kontrolu (nad čím), zvládat, zvládnout
grip on [grɪp ɒn]
přít. prostý: grip on, 3. os. j. č.: grips on, průb. čas: gripping on, prostý min.: gripped on, příčestí min.: gripped on
pevnou kontrolu nad situací.
He has a...
Docker kontejnery poskytují způsob, jak získat kontrolu nad softwarem.
Docker containers provide...
Myslím, že jsme krizi zvládli.
I think we...
6/20
+
oděný, oblečený (do čeho) (kniž.)
(po)krytý čím, potažený (kniž.)
clad [klæd]
Vojáci byli oděni v maskáčích, aby splynuli s okolním lesem.
The soldiers were...
Budova byla pokryta červenými dlaždicemi.
The building was...
Celé pohoří je v zimních měsících pokryto sněhem.
The entire mountain...
7/20
+
smyk, skluz
dostat smyk, smykovat
skid [skɪd]
jedn. číslo: skid, množ. číslo: skids, přít. prostý: skid, 3. os. j. č.: skids, průb. čas: skidding, prostý min.: skidded, příčestí min.: skidded
Auto na zledovatělé silnici dostalo smyk.
The car went...
Dostal vůz smyk kvůli mechanickému problému nebo chybě řidiče?
Did the car...
Jak se náklaďák blížil k ostré zatáčce, začal dostávat smyk.
The truck started...
8/20
+
počátek, vznik
inception [ɪnˈsepʃən]
jedn. číslo: inception, množ. číslo: inceptions
Co se stane mezi vznikem myšlenky a jejím provedením?
What happens between...
Od svého vzniku si projekt kladl za cíl revolučně změnit způsob komunikace.
From its inception,...
Co inspirovalo vznik této charitativní organizace?
What inspired the...
9/20
+
vyprávění
výmluvný, působivý
průb. čas slovesa říci, povědět
telling [ˈtelɪŋ]
jedn. číslo: telling, množ. číslo: tellings
Uměla vyprávět příběhy způsobem, který každého zaujal.
She had a...
Autorčino vyprávění o historických událostech poskytlo nový pohled.
The author's telling...
10/20
+
kávovar
coffee machine [ˈkɒfɪ məˈʃiːn]
jedn. číslo: coffee machine, množ. číslo: coffee machines
Den vždy začínám tím, že si uvařím šálek kávy v mém kávovaru.
I always start...
Pravidelné čištění kávovaru zajišťuje lepší chuť nápoje.
Cleaning the coffee...
Minulý týden nefungoval kávovar, což způsobilo nepříjemnosti.
Last week, the...
11/20
+
uzený
min.čas a příč.min slovesa kouřit
smoked [sməʊkt]
Včera jsme měli k obědu uzené maso.
Yesterday we had...
Předkrm z uzeného lososa byl na večírku hitem.
The smoked salmon...
Už jste někdy ochutnali uzeného pstruha?
Have you ever...
12/20
+
soudní budova, budova soudu (AmE)
courthouse [ˈkɔːtˌhaʊs]
jedn. číslo: courthouse, množ. číslo: courthouses
V budově soudu se minulý rok konal důležitý soudní proces.
The courthouse hosted...
Když dorazili, soudní budova už byla zavřená.
By the time...
Rozhodli se hlídkovat před budovou soudu, aby podpořili spravedlnost.
They decided to...
13/20
+
alergie
allergy [ˈælədʒɪ]
jedn. číslo: allergy, množ. číslo: allergies
Když jsme byli venku, projevila se moje alergie.
While we were...
V průběhu let se u mě vyvinula alergie na pyl.
I have developed...
Alergie na kravské mléko je běžná u kojenců a velmi malých dětí.
Cow's milk allergy...
Stalo se vám někdy, že vám na jaře vypukla alergie?
Have you ever...
14/20
+
přesvědčit, přemluvit
bring around [brɪŋ əˈraʊnd]
přít. prostý: bring around, 3. os. j. č.: brings around, průb. čas: bringing around, prostý min.: brought around, příčestí min.: brought around
Podařilo se jí přesvědčit své skeptické kolegy, aby nový projekt podpořili.
She managed to...
Přesvědčivá argumentace pomohla zvrátit veřejné mínění o této kontroverzní otázce.
The persuasive argument...
Doufám, že se mi podaří přesvědčit mé přátele, abychom vyzkoušeli tu novou restauraci.
I hope to...
15/20
+
drahokam, drahý kámen, klenot
ozdobit drahokamy
gem [dʒem]
jedn. číslo: gem, množ. číslo: gems, přít. prostý: gem, 3. os. j. č.: gems, průb. čas: gemming, prostý min.: gemmed, příčestí min.: gemmed
Tento náhrdelník obsahuje ve svém středu krásný drahokam.
This necklace contains...
Minulý rok objevila při průzkumu jeskyně vzácný drahokam.
Last year, she...
Na mou duši, nikdy jsem nečekal, že v tomhle malém městě najdu takový skrytý klenot.
Upon my soul,...
16/20
+
magnetofon, kazeťák, záznamník
recorder [rɪˈkɔːdə]
jedn. číslo: recorder, množ. číslo: recorders
Minulý týden náš starý kazetový magnetofon dosloužil.
Last week, our...
diktafon zabudovaný mikrofon?
Does the recorder...
Teddy nahrál své první album na jednoduchý kazetový magnetofon.
Teddy recorded his first album on a simple cassette recorder.
17/20
+
nervózní období, vypjaté okamžiky
tense time [tens taɪm]
jedn. číslo: tense time, množ. číslo: tense times
V soudní síni panovala během procesu napjatá atmosféra.
The courtroom was...
Během konfrontace nastaly vypjaté okamžiky pro všechny zúčastněné.
During the confrontation,...
Pocítil jsem úlevu, když konečně skončilo nervózní období čekání na výsledky zkoušek.
I felt a...
18/20
+
zamoření, kontaminace, znečištění
contamination [kənˌtæmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: contamination, množ. číslo: contaminations
Kontaminace vodních zdrojů je vážným problémem.
Contamination of the...
Pomůže nový filtrační systém snížit kontaminaci pitné vody?
Will the new...
Tato továrna je zdrojem nečistot nebo kontaminace.
This plant is...
Místnost měla zapečetěný vchod, aby se zabránilo kontaminaci.
The room had...
19/20
+
vodka
vodka [ˈvɒd.kə]
V ruské kultuře se vodka často pije při společenských setkáních.
In Russian culture,...
Vodka je druh lihoviny.
Vodka is a...
Max byl jediný v našem pluku, kdo nepil vodku.
Max was the...
20/20
+
pokles
downturn [ˈdaʊnˌtɜːn]
jedn. číslo: downturn, množ. číslo: downturns
Hospodářský pokles měl na nás všechny značný dopad.
The economic downturn...
Jak se mohou podniky připravit na hospodářský pokles?
How can businesses...
Hospodářský pokles by mohl urychlit vlnu propouštění.
The economic downturn...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X