460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
53
54
55
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
palba, střelba, střílení
gunfire [ˈgʌnˌfaɪə]
jedn. číslo: gunfire, množ. číslo: gunfires
Obyvatelé hlásili, že pozdě v noci slyšeli vzdálenou střelbu.
Residents reported hearing distant gunfire late at night.
Zavolal někdo policii, když uslyšel střelbu?
Did anyone call the police when they heard the gunfire?
Jak vojáci postupovali k nepřátelským pozicím, čelili těžké palbě.
The soldiers faced...
2/20
+
vrácení peněz, náhrada, refundace
vrátit (peníze), nahradit, refundovat
refund [ˈriː.fʌnd]
jedn. číslo: refund, množ. číslo: refunds, přít. prostý: refund, 3. os. j. č.: refunds, průb. čas: refunding, prostý min.: refunded, příčestí min.: refunded
Zásady obchodu umožňují vrácení peněz v plné výši do 30 dnů od nákupu.
The store policy allows for a full refund within 30 days of purchase.
Obchod vám peníze vrátí neprodleně, pokud předložíte účtenku.
The store will promptly refund your money if you present the receipt.
Chci, aby mně organizátoři okamžitě vrátili zpět mé peníze.
I want the organizers to refund my money immediately.
Zákazník nebyl spokojen s kvalitou výrobku a požadoval vrácení peněz.
The customer was...
3/20
+
veterán (AmE)
antique car [ænˈtiːk kɑː]
jedn. číslo: antique car, množ. číslo: antique cars
Na výstavě bylo k vidění mnoho krásně zrestaurovaných veteránů.
Many beautifully restored antique cars were on display at the show.
V muzeu byla k vidění vzácná sbírka veteránů z počátku 20. století.
The museum showcased a rare collection of antique cars from the early 20th century.
Restaurování veteránu vyžaduje trpělivost, zručnost a vášeň pro řemeslo.
Restoring an antique car demands patience, skill, and a passion for craftsmanship.
4/20
+
kavalerie, jezdectvo, jízda
cavalry [ˈkævəlrɪ]
jedn. číslo: cavalry, množ. číslo: cavalries
Zatímco pěchota postupovala vpřed, jezdectvo jí poskytovalo podporu z boků.
While the infantry...
Existuje nějaké moderní využití jezdectva v dnešní armádě?
Are there any...
Jezdecký pluk byl známý svými obratnými manévry na koních.
The cavalry regiment...
5/20
+
svolat, povolat
vyvolávat
call over [kɔːl ˈəʊvə]
přít. prostý: call over, 3. os. j. č.: calls over, průb. čas: calling over, prostý min.: called over, příčestí min.: called over
Kapitán před vyplutím svolal členy posádky.
The captain called...
Trenér svolá hráče na strategické sezení před zápasem.
The coach will...
Vyvoláváte jména účastníků před zahájením schůzky?
Do you call...
6/20
+
charismatický
charismatic [ˌkærɪzˈmætɪk]
Charismatické osobnosti mají často schopnost inspirovat a motivovat ostatní.
Charismatic individuals often...
Setkali jste se někdy s někým, kdo zpočátku charismatický nebyl, ale časem se jím stal?
Have you ever...
Vůdce sekty byl známý svými charismatickými projevy.
The sect's leader...
7/20
+
toaleta, WC, záchod (AmE) (hl. veřejný)
restroom [ˈrestˌruːm]
jedn. číslo: restroom, množ. číslo: restrooms
Toaleta se nachází na pravé straně chodby.
The restroom is...
Mathilda se během schůzky omluvila, aby si odskočila na toaletu.
Mathilda excused herself...
Obávám se, že toalety budou zítra kvůli údržbě mimo provoz.
I'm afraid the...
8/20
+
alibi
alibi [ˈælɪˌbaɪ]
jedn. číslo: alibi, množ. číslo: alibis
Podezřelý poskytl spolehlivé alibi ohledně svého pobytu v době spáchání trestného činu.
The suspect provided...
Můžete potvrdit, zda může někdo jiný potvrdit vaše alibi v noc incidentu?
Can you confirm...
Nové důkazy zpochybnily alibi podezřelého.
The new evidence...
9/20
+
mít opačný účinek (než bylo plánováno)
obrátit se (proti komu), vymstít se (komu)
předstih (u motoru)
backfire [ˌbækˈfaɪə]
jedn. číslo: backfire, množ. číslo: backfires, přít. prostý: backfire, 3. os. j. č.: backfires, průb. čas: backfiring, prostý min.: backfired, příčestí min.: backfired
Počítali jste s tím, že váš plán může mít opačný důsledek a vést k nezamýšleným důsledkům?
Did you anticipate...
Zkrácení spánku, abyste měli více hodin na práci, se vám dříve nebo později vymstí.
Minimizing your sleep...
Rozhodnutí společnosti snížit náklady se nečekaně vymstilo a vedlo k poklesu kvality výrobků.
The company's decision...
10/20
+
sloup pro elektrické vedení
utility pole [juːˈtɪlɪtɪ pəʊl]
jedn. číslo: utility pole, množ. číslo: utility poles
Dělníci instalují nové sloupy elektrické vedení podél dálnice.
The workers are...
Příští týden touto dobou budou pracovat na instalaci nových sloupů inženýrských sítí.
This time next...
Technik vylezl na sloup elektrického vedení, aby opravil poškozený drát.
The technician climbed...
11/20
+
odhad (hodnoty)
hodnocení (koho/čeho)
estimation [ˌestɪˈmeɪʃən]
jedn. číslo: estimation, množ. číslo: estimations
Původní odhad nákladů na projekt se ukázal jako přesný.
The initial estimation...
Vychází váš odhad času potřebného k realizaci úkolu z předchozích zkušeností?
Is your estimation...
Společnost poskytla podrobný odhad finančních zdrojů potřebných pro rozšíření.
The company provided...
12/20
+
přednášející, lektor
lecturer [ˈlektʃərə]
jedn. číslo: lecturer, množ. číslo: lecturers
Po přednášce se studenti zapojili do živé debaty s lektorem.
After the lecture,...
Přednášející poutavě vysvětlil princip kvantové mechaniky.
The lecturer enthusiastically...
13/20
+
adrenalin, adrenalinový
adrenaline [əˈdrenəlɪn]
jedn. číslo: adrenaline, množ. číslo: adrenalins
Vzrušující jízda na horské dráze mi vlila adrenalin do žil.
The thrilling roller...
Během závodu se v těle sportovce uvolňuje adrenalin, který zvyšuje výkonnost.
During the race,...
Seskok padákem vám poskytne adrenalinové vzrušení, kterému se nevyrovná nic jiného.
Skydiving gives you...
14/20
+
provést (přes úskalí)
uskutečnit, zvládnout (navzdory obtížím)
dotáhnout do konce (navzdory obtížím)
carry through [ˈkærɪ θruː]
přít. prostý: carry through, 3. os. j. č.: carries through, průb. čas: carrying through, prostý min.: carried through, příčestí min.: carried through
Odvaha vojáků je žene přes překážky.
The soldiers' courage...
Není to snadné, ale musíme své rozhodnutí dotáhnout do konce.
It's not easy,...
Jsem přesvědčen, že tento úkol úspěšně zvládnete.
I'm confident that...
15/20
+
vytrvale, neúnavně, houževnatě
neúprosně, neoblomně
relentlessly [rɪˈlentləslɪ]
Přestože čelila mnoha překážkám, neúnavně pracovala na dosažení svého cíle.
Despite facing numerous...
Vytrvale pátral po pravdě a odhaloval skryté detaily skandálu.
He pursued the...
16/20
+
(vy)trhnout, (vy)škubnout, rozrazit, vykroutit (se)
vyvrknutí, vykroucení
vykloubit si, vyvrtnout si, vyvrátit si (kotník ap.)
hasák, klíč
wrench [rentʃ]
jedn. číslo: wrench, množ. číslo: wrenches, přít. prostý: wrench, 3. os. j. č.: wrenches, průb. čas: wrenching, prostý min.: wrenched, příčestí min.: wrenched
Měl svázané ruce, ale podařilo se mu vykroutit se.
His hands were...
Během hokejového zápasu si vykloubil levé rameno.
He wrenched his...
Pomocí klíče povolte matici.
Use a wrench...
17/20
+
strašidelný dům, dům, kde straší
haunted house [ˈhɔːntɪd haʊs]
jedn. číslo: haunted house, množ. číslo: haunted houses
Strašidelný dům na pouti je známý svou děsivou výzdobou a strašidelnou atmosférou.
The haunted house...
V mnoha hororech je dům, kde straší, ústředním dějištěm příběhu.
Many horror movies...
Slyšeli jste o proslule známém strašidelném domě na Elm Street?
Have you heard...
18/20
+
zvukový, slyšitelný
audible [ˈɔːdɪbəl]
Zvuk hromu byl slyšet i na dálku.
The sound of...
Nancy si s úlevou slyšitelně oddechla.
Nancy let out...
Toto zařízení poskytuje zvukové a optické znamení řidiči.
This device provides...
19/20
+
hlásit se (k čemu), vyznávat (co)
projevit, vyjádřit (pocit, názor ap.)
profess [prəˈfes]
přít. prostý: profess, 3. os. j. č.: professes, průb. čas: professing, prostý min.: professed, příčestí min.: professed
Umělci často vyznávají své emoce prostřednictvím své tvůrčí práce.
Artists profess their...
Terapeut povzbudil klienta, aby na sezení otevřeně vyjádřil své pocity.
The therapist encouraged...
20/20
+
nechtěný, neúmyslný, nezamýšlený
unintended [ˌʌnɪnˈtendɪd]
Ekonomická rozhodnutí mohou mít často nezamýšlené důsledky, které mají dopad na různá odvětví společnosti.
Economic decisions can...
Zjištění, že léky mají nechtěné účinky, vyvolalo v lékařské komunitě obavy.
The discovery of...
Téměř polovina těhotenství je nechtěná.
Nearly half of pregnancies are unintended.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X