460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
54
55
56
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
lékárník, farmaceut
pharmacist [ˈfɑːməsɪst]
jedn. číslo: pharmacist, množ. číslo: pharmacists
Poskytl vám lékárník při vyzvednutí receptu informace o možných nežádoucích účincích?
Did the pharmacist provide information on potential side effects when you picked up your prescription?
Lékárník mně poradil se správným podáváním léků.
The pharmacist advised me on proper medication administration.
Zeptejte se lékárníka, jak se zbavit léků, které již nepotřebujete.
Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer needed.
2/20
+
neutron, neutronový
neutron [ˈnjuːtrɒn]
jedn. číslo: neutron, množ. číslo: neutrons
Neutrony jsou spolu s protony základními částicemi atomového jádra.
Neutrons, along with protons, are fundamental particles found in an atomic nucleus.
Na rozdíl od protonů a elektronů neutrony nemají elektrický náboj.
Unlike protons and electrons, neutrons have no electrical charge.
Vědci říkají, že vesmír je tvořen protony, neutrony a elektrony.
Scientists say the...
3/20
+
obývák
living room [ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm]
jedn. číslo: living room, množ. číslo: living rooms
Jak uspořádáte nábytek v malém obývacím pokoji?
How do you arrange furniture in a small living room?
Následoval jsme jí do obýváku.
I followed her...
Obývací pokoj a kuchyň byly spojeny dohromady.
Living room and...
Přivítali jsme hosty v obývacím pokoji.
We received our...
Měřili jsme délku a šířku obývacího pokoje.
We measured the...
4/20
+
nepřátelství, nevraživost (dlouhá)
spor, svár
feud [fjuːd]
jedn. číslo: feud, množ. číslo: feuds
Navzdory pokusům o usmíření trvalo nepřátelství mezi sourozenci ještě několik let.
Despite attempts at...
Obě rodiny vedly dlouholetý spor o vlastnictví půdy.
The two families...
Spor mezi dvěma politickými stranami se vyostřil během volebního období.
The feud between...
5/20
+
dozvědět se, zjistit, vyzvědět (opatrně)
vyslechnout (něčí názory)
sound out [saʊnd aʊt]
přít. prostý: sound out, 3. os. j. č.: sounds out, průb. čas: sounding out, prostý min.: sounded out, příčestí min.: sounded out
Chtěla se dozvědět názory svého přítele na politiku.
She wanted to...
Než učiní konečné rozhodnutí, zjišťují reakci komunity.
Before making a...
Možná byste ji mohli před schůzí vyslechnout, abyste zjistili, jak bude hlasovat?
Perhaps you could...
6/20
+
zabavit, (z)konfiskovat
confiscate [ˈkɒnfɪˌskeɪt]
přít. prostý: confiscate, 3. os. j. č.: confiscates, průb. čas: confiscating, prostý min.: confiscated, příčestí min.: confiscated
Celníci na hranicích zabavili nelegální zboží.
At the border,...
Bezpečnostní služba na letišti zabaví všechny zakázané předměty v příručním zavazadle.
Airport security will...
Mohou letištní orgány zabavit předměty, které jsou v jedné zemi legální, ale v jiné ne?
Can airport authorities...
7/20
+
ostuda, znemožnění, zneuctění
zostudit, (u)dělat ostudu, znemožnit
disgrace [dɪsˈgreɪs]
jedn. číslo: disgrace, množ. číslo: disgraces, přít. prostý: disgrace, 3. os. j. č.: disgraces, průb. čas: disgracing, prostý min.: disgraced, příčestí min.: disgraced
Umělec odmítl převzít ocenění, protože cítil, že by to bylo zneuctění jeho zásad.
The artist refused...
Svými činy zostudil celou organizaci.
His actions brought...
Po tomto skandálu se generální ředitel dostal do nemilosti a musel odstoupit.
After the scandal,...
8/20
+
obnova, oživení, obrození
opětovný nárůst
resurgence [rɪˈsɜːdʒəns]
jedn. číslo: resurgence, množ. číslo: resurgences
Hospodářská politika prováděná vládou vedla k obnovení růstu průmyslu.
The economic policies...
Jakou roli hrála v obnovení popularity značky marketingová strategie?
What role did...
Po letech úpadku zaznamenala stará čtvrť opětovný nárůst hodnoty nemovitostí.
After years of...
9/20
+
běžecký trenažér, běhací pás
úmorná práce, neustálá rutina
treadmill [ˈtredˌmɪl]
jedn. číslo: treadmill, množ. číslo: treadmills
Běhání na běžeckém pásu je skvělý způsob, jak se udržet ve formě během špatného počasí.
Running on a...
Můžete mi doporučit spolehlivou značku odolného domácího běžeckého pásu?
Can you recommend...
Práce v kanceláři může někdy vypadat jako neustálá rutina opakujících se úkolů.
The office job...
10/20
+
zadýchat se
be out of breath [biː aʊt ɒv breθ]
přít. prostý: be/am/are out of breath, 3. os. j. č.: is out of breath, průb. čas: being out of breath, prostý min.: were/was out of breath, příčestí min.: been out of breath
Po maratonu byla zadýchaná.
After running a...
Po zdolání několika pater schodů se vždy zadýchá.
He is always...
11/20
+
pojistka (elektr.)
rozbuška, zápalná šňůra
spojit (se), splynout, sloučit (se)
fuse [fjuːz]
jedn. číslo: fuse, množ. číslo: fuses, přít. prostý: fuse, 3. os. j. č.: fuses, průb. čas: fusing, prostý min.: fused, příčestí min.: fused
Vyměnil jsem přepálenou pojistku, abychom mohli zase svítit.
I replaced the...
Můžete vysvětlit postup výměny pojistky v domácích spotřebičích?
Can you explain...
Moje prsty začínaly přirůstat ke klávesnici.
My fingers were...
12/20
+
nově, nanovo, znovu
anew [əˈnjuː]
Autor původní návrh zrušil a začal s projektem znovu.
The artist scrapped...
Rozhodli se po delším období odloučení znovu vybudovat svůj vztah.
They decided to...
Tento film nově vypráví příběh jeho vzestupu ke slávě a moci.
The story of...
13/20
+
(za)sít (semena), osít (pole)
položit základy, utvořit podmínky
rozsévat, šířit, vyvolávat (zmatek, pochyby ap.)
svině, prasnice (zeměd.)
sow [səʊ]
jedn. číslo: sow, množ. číslo: sows, přít. prostý: sow, 3. os. j. č.: sows, průb. čas: sowing, prostý min.: sowed, příčestí min.: sown (nebo sowed)
Zasejte semena asi 3 až 6 cm hluboko a asi 60 cm od sebe.
Sow the seeds...
Sklidíš, co zaseješ.
You reap what...
Semena vyklíčí do 3 dnů po zasetí.
The seeds will...
14/20
+
odrazit se (světlo od povrchu)
reflect off [rɪˈflekt ɒf]
přít. prostý: reflect off, 3. os. j. č.: reflects off, průb. čas: reflecting off, prostý min.: reflected off, příčestí min.: reflected off
Sledoval jsem, jak se světla auta odrážejí od mokrého chodníku.
I watched as...
Měsíční světlo se krásně odráží od zasněžené krajiny.
The moonlight beautifully...
Sluneční světlo se odráželo od klidné vodní hladiny.
The sunlight reflected...
15/20
+
nesouhlas, odmítnutí
disapproval [ˌdɪsəˈpruːvəl]
jedn. číslo: disapproval, množ. číslo: disapprovals
Otcův přísný pohled dával najevo očividný nesouhlas s jeho chováním.
His father's stern...
Navzdory nesouhlasu rodičů se věnovala umělecké kariéře.
Despite her parents'...
Setkáváš se v práci často s nesouhlasem?
Do you often...
16/20
+
šlacha
tendon [ˈtendən]
jedn. číslo: tendon, množ. číslo: tendons
Cvičení se závažím jsou důležitá pro kosti, svaly a šlachy.
Weight bearing exercises...
Achillova šlacha spojuje lýtkový sval s patní kostí.
The Achilles tendon...
Můžete vysvětlit rozdíl mezi šlachou a vazem?
Can you explain...
17/20
+
pouštět, pustit
zbavit (se), odprostit se (od)
nechat to být, zapomenout
let go [let gəʊ]
přít. prostý: let go, 3. os. j. č.: lets go, průb. čas: letting go, prostý min.: let go, příčestí min.: let go
Pro vaše dobro je důležité zbavit se negativních emocí.
It's important to...
Rozhodla se zapomenout na minulost.
She decided to...
Phoebe se snažila zbavit zášti vůči svému bývalému partnerovi za to, že zradil její důvěru.
Phoebe struggled to...
18/20
+
avokádo
avokádový
avocado [ˌævəˈkɑːdəʊ]
jedn. číslo: avocado, množ. číslo: avocados
Phoebe připravuje ze zralých avokád vynikající guacamole.
Phoebe makes a...
Můžete se podělit o svůj oblíbený recept na osvěžující avokádový koktejl?
Can you share...
Avokádo je bohaté na vitamíny a minerály.
Avocado is rich...
19/20
+
pleť, pokožka
complexion [kəmˈplekʃən]
jedn. číslo: complexion, množ. číslo: complexions
Zimní počasí se často podepisuje na mé pleti, která je pak suchá.
Winter weather often...
Lázně nabízejí procedury určené k omlazení vaší pleti.
The spa offers...
Martinez měl krátké hnědé vlasy a světlou pleť.
Martinez had short...
20/20
+
hrbit se
ohnout se, sehnout se, sklonit se (člověk)
hrbení (se)
stoop [stuːp]
jedn. číslo: stoop, množ. číslo: stoops, přít. prostý: stoop, 3. os. j. č.: stoops, průb. čas: stooping, prostý min.: stooped, příčestí min.: stooped
Je vysoký přes dva metry, ale podle toho, jak se hrbí, vypadá menší.
He is over...
Musela se sklonit, aby zvedla malé dítě.
She had to...
Dveře byly tak nízké, že jsme se museli sklonit, abychom jimi prošli.
The doorway was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X