460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
55
56
57
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vzdát se, zříci se (čeho) (práva ap.)
upustit (od čeho), netrvat (na čem)
waive [weɪv]
přít. prostý: waive, 3. os. j. č.: waives, průb. čas: waiving, prostý min.: waived, příčestí min.: waived
Účastník se zříká jakékoliv náhrady škody.
The participant waives any damage claims.
Rozhodli jsme se ve vašem případě prominout školné.
We have decided...
2/20
+
(roz)tát, rozmrznout
rozmrazit (se), nechat rozmrazit (co)
obleva, tání
thaw [θɔː]
jedn. číslo: thaw, množ. číslo: thaws, přít. prostý: thaw, 3. os. j. č.: thaws, průb. čas: thawing, prostý min.: thawed, příčestí min.: thawed
Slunce začalo rozmrazovat zamrzlé jezero.
The sun began to thaw the frozen lake.
Pro rovnoměrné rozložení tepla nechte maso před vařením zcela rozmrznout.
Allow the meat to thaw completely before cooking for even heat distribution.
Postupné tání věčně zmrzlé půdy v Arktidě vyvolává obavy.
The gradual thaw of the permafrost in the Arctic is causing concerns.
3/20
+
odborový předák
vedoucí odborové organizace
trade union leader [treɪd ˈjuːnjən ˈliːdə]
jedn. číslo: trade union leader, množ. číslo: trade union leaders
Odborový předák vyjednal pro zaměstnance lepší smlouvu.
The trade union leader negotiated a better contract for the workers.
Jako odborový předák se zasazoval o spravedlivé mzdy a podmínky na pracovišti.
As a trade union leader, he advocated for fair wages and workplace conditions.
Odborový předák se na schůzce zabýval obavami zaměstnanců.
The trade union leader addressed the concerns of the employees during the meeting.
4/20
+
únos, unesení
abduction [æbˈdʌkʃən]
jedn. číslo: abduction, množ. číslo: abductions
Únosy dětí nejsou v této zemi neobvyklé.
Child abductions are...
Policie vyšetřovala záhadný únos podnikatelovy dcery.
The police were...
Po neúspěšném pokusu o únos byla zvýšena bezpečnostní opatření.
After the failed...
5/20
+
urovnat, srovnat, vyjasnit (situaci ap.)
dát do pořádku
straighten out [ˈstreɪtən aʊt]
přít. prostý: straighten out, 3. os. j. č.: straightens out, průb. čas: straightening out, prostý min.: straightened out, příčestí min.: straightened out
Musím si ujasnit svůj rozvrh na nadcházející týden.
I need to...
Měli bychom si vyjasnit všechna nedorozumění dříve, než se vyhrotí.
We should straighten...
Pomůžete mi dát do pořádku tyto dokumenty?
Can you help...
6/20
+
ano, ba, tak
aye [aɪ]
Kdo je pro, ať řekne ano.
All those in...
Každý člen poroty musel vyjádřit svůj verdikt prostým ano nebo ne.
Each member of...
Tradicí bylo, že účastníci vyjadřovali souhlas spíše slovem ano než zvednutím ruky.
The tradition was...
7/20
+
rozpadat se, rozpadnout se, rozkládat se
disintegrate [dɪsˈɪntɪˌgreɪt]
přít. prostý: disintegrate, 3. os. j. č.: disintegrates, průb. čas: disintegrating, prostý min.: disintegrates, příčestí min.: disintegrates
Postupem času se stará budova začala rozpadat.
Over time, the...
Skalní útvar se nakonec rozpadne v důsledku eroze způsobené větrem a vodou.
The rock formation...
Vztah mezi oběma přáteli se začal rozpadat.
The relationship between...
8/20
+
vymazat, vyhladit, vymýtit
obliterate [əˈblɪtəˌreɪt]
přít. prostý: obliterate, 3. os. j. č.: obliterates, průb. čas: obliterating, prostý min.: obliterated, příčestí min.: obliterated
Abyste toho dosáhli, musíte se zbavit potřeby důslednosti.
To do this,...
Síla hurikánu byla dostatečně silná na to, aby vymazala z povrchu celé obce.
The hurricane's force...
Vědec varoval, že nekontrolované znečištění by mohlo pomalu vyhladit křehký ekosystém.
The scientist warned...
9/20
+
slušnost (chování)
decency [ˈdiːsənsɪ]
jedn. číslo: decency, množ. číslo: decencies
Iris se vždy chovala slušně.
Iris always conducted...
Je skličující být svědkem úpadku obyčejné slušnosti v dnešní společnosti.
It's disheartening to...
Jeho jednání bylo neslušné.
His actions lacked...
10/20
+
napříč, křížem krážem
the length and breadth [ðə leŋkθ ænd bredθ]
Prošli jsme celé město křížem krážem, abychom našli ideální místo pro tuto akci.
We explored the...
Procestovala napříč celý kontinent, aby zdokumentovala různé kulturní zvyklosti.
She traveled the...
11/20
+
tulák
terénní vozidlo
rover [ˈrəʊvə]
jedn. číslo: rover, množ. číslo: rovers
Jako tulák dával přednost kočovnému způsobu života a cestou poznával různé kultury.
As a rover,...
Jste spíše tulák, který stále hledá nové obzory, nebo dáváte přednost pohodlí rutiny?
Are you more...
Jako dítě jsem snil o tom, že se stanu astronautem a budu řídit lunární terénní vozidlo na Měsíci.
As a child,...
12/20
+
stáž, počáteční praxe, zácvik
internship [ˈɪntɜːnʃɪp]
jedn. číslo: internship, množ. číslo: internships
Během stáže jsem úzce spolupracovala s výzkumným a vývojovým týmem.
During my internship,...
Nancy získala na léto stáž v přední marketingové agentuře.
Nancy secured an...
Zkušenosti nabyté na stáži byly pro jeho profesní rozvoj neocenitelné.
The experience gained...
13/20
+
extravagantní, výstřední
přehnaný, přemrštěný
extravagant [ɪkˈstrævəgən]
Sharon dorazila na akci v extravagantních šatech vyrobených na zakázku.
Sharon arrived at...
Svatební hostinu zdobila extravagantní květinová výzdoba.
The wedding reception...
Extravagantní taneční sál byl vyzdoben úchvatnými lustry a třpytivými dekoracemi.
The extravagant ballroom was decorated with glamorous chandeliers and sparkling decorations.
14/20
+
čas vypršel
times up [taɪms ʌp]
Čas vypršel! Odevzdejte, prosím, svůj test.
Times up! Please...
Čas vypršel, odložte tužky.
Times up, pencils...
Čas vypršel, prosím, abyste ukončili své práce.
Times up, please...
15/20
+
palubní, na palubě
na základní desce
onboard [ɒnˈbɔːd]
Palubní počítač upozornil pilota na možné problémy s motorem.
The onboard computer...
Výletní loď nabízí různé aktivity na palubě, včetně lázní a zábavných představení.
The cruise ship...
Cestující nastupující na let United Airlines 836 do Chicaga, dostavte se, prosím, k příchodu k letadlům číslo 69.
Passengers onboard United Airlines flight 836 for Chicago, please proceed to gate 69.
16/20
+
brebentit, klábosit, tlachat, štěbetat
brebentění, klábosení, tlachání, štěbetání
drnčet, klapat, cvakat (opakovaně)
chatter [ˈtʃætə]
jedn. číslo: chatter, množ. číslo: chatters, přít. prostý: chatter, 3. os. j. č.: chatters, průb. čas: chattering, prostý min.: chattered, příčestí min.: chattered
Během letu se kvůli neustálému štěbetání cestujících špatně usínalo.
During the flight,...
Brebentění lidí v rušné kavárně vytvářelo živou atmosféru.
The chatter of...
Všechno to odevzdané řečnění může být nakažlivé.
All the resignation chatter can be infectious.
17/20
+
jakýmkoliv způsobem, jakkoli
v žádném případě, nijak
in any way [ɪn ˈenɪ weɪ]
Můžeš přispět jakýmkoliv způsobem.
You can contribute...
V žádném případě ti nepomohu.
I won't help...
Kromě toho, žádné informace nemůžou být v žádném případě považovány za naše doporučení nebo rady.
Moreover, any information...
Toto nařízení nijak neomezuje vaše pravomoci.
This regulation does...
18/20
+
prediktivní, prorocký, předpovídající
predictive [prɪˈdɪktɪv]
Meteorologové používají prediktivní modely k předvídání cesty hurikánu.
Meteorologists use predictive...
Jak se v medicíně využívá prediktivní analýza ke zlepšení výsledků péče o pacienty?
How is healthcare...
Vyvinuli jsme prediktivní algoritmus k odhadu potenciálního propuknutí nemoci.
We developed a...
19/20
+
algoritmus
algorithm [ˈælgəˌrɪðəm]
jedn. číslo: algorithm, množ. číslo: algorithms
Programátoři tráví hodiny zdokonalováním algoritmů.
Programmers spend hours...
Můžete vysvětlit tento algoritmus?
Can you explain...
V tvém algoritmu je více prostoru pro chyby.
Your algorithm has more room for error.
Algoritmus se snaží najít vizuální podobnost mezi dvěma fotografiemi.
The algorithm tries...
20/20
+
vyslýchat, dotazovat se (koho)
interrogate [ɪnˈterəˌgeɪt]
přít. prostý: interrogate, 3. os. j. č.: interrogates, průb. čas: interrogating, prostý min.: interrogated, příčestí min.: interrogated
Během vyšetřování museli vyslechnout několik svědků.
During the investigation,...
Zpravodajská služba musela vyslechnout zajatého špiona, aby získala informace.
The intelligence agency...
Můžete vyslechnout svědka, abyste získali další podrobnosti o incidentu?
Can you interrogate...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X