460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
56
57
58
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
trápení, truchlení
truchlící
průb. čas slovesa truchlit, rmoutit se
grieving [ˈɡriː.vɪŋ]
jedn. číslo: grieving, množ. číslo: grievings
Truchlení je přirozenou reakcí na ztrátu milované osoby.
Grieving is a natural response to the loss of a loved one.
Jak dlouho obvykle trvá proces truchlení?
How long does the process of grieving typically last?
Truchlím nad ztrátou drahého přítele.
I am grieving...
Podpora komunity byla pro truchlící rodinu velkou útěchou.
The support of...
2/20
+
přístupnost, dostupnost, dosažitelnost (místa ap.)
accessibility [ækˌsesɪˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: accessibility, množ. číslo: accessibilities
Nová budova byla navržena tak, aby byla bezbariérová a je vybavena rampami a výtahy.
The new building was designed with accessibility in mind, featuring ramps and elevators.
Vývojáři webových stránek se snaží zajistit přístupnost svých webových stránek pro všechny uživatele.
Web developers strive to ensure the accessibility of their websites for all users.
Jak můžeme zlepšit přístupnost veřejné dopravy pro všechny?
How can we enhance the accessibility of public transportation for everyone?
3/20
+
piškot, piškotový dort
sponge cake [spʌndʒ keɪk]
jedn. číslo: sponge cake, množ. číslo: sponge cakes
Na oslavu jsem upekla vynikající piškotový dort.
I baked a delicious sponge cake for the party.
Už jste někdy vyzkoušeli bezlepkovou verzi piškotu?
Have you ever tried a gluten-free version of sponge cake?
Piškot je lehký a nadýchaný, ideální pro pohoštění u čaje.
The sponge cake is light and fluffy, perfect for a tea-time treat.
4/20
+
napjatý, napnutý (lano ap.)
taut [tɔːt]
2. stupeň: tauter, 3. stupeň: tautest
Než začnete malovat, musíte se ujistit, že je plátno napnuté.
Before you start...
Lano bylo tak napnuté, že jsem se bál, že se přetrhne.
The rope was...
5/20
+
vypadnout, vystřelit, jít pryč (BrE, hovor.)
buzz off [bʌz ɒf]
přít. prostý: buzz off, 3. os. j. č.: buzzes off, průb. čas: buzzing off, prostý min.: buzzed off, příčestí min.: buzzed off
Proč nikdy nechce vypadnout, když potřebuju být sama?
Why does he...
Několikrát jsem zdvořile požádal souseda, aby šel pryč.
I have politely...
Prosím, snažím se pracovat, můžete na chvíli vypadnout?
Please, I'm trying...
6/20
+
přírůstkový, postupný
incremental [ˌɪnkrɪˈmentəl]
Podniky často využívají postupné kroky ke zlepšení svých produktů a služeb.
Businesses often use...
Musíme se rozhodnout, zda si vybereme postupnou nebo radikální inovaci.
We have to...
Každé následující kolo by mělo přinést nějaké vylepšení.
Each subsequent round would bear an incremental improvement.
7/20
+
spravedlivý, nestranný
equitable [ˈekwɪtəbəl]
Ženám nesmí být upíráno spravedlivé odměňování.
Women must not...
Musíme zajistit spravedlivý přístup ke vzdělání.
We must ensure...
8/20
+
střed (oblasti), srdce (regionu)
heartland [ˈhɑːtˌlænd]
jedn. číslo: heartland, množ. číslo: heartlands
Mnoho lidí považuje středozápad za průmyslové srdce Spojených států.
Many people consider...
Střed oblasti se vyznačuje kopcovitým terénem a malebnou krajinou.
The heartland of...
9/20
+
útěk, únik, zdrhnutí (hovor.)
výlet, krátká dovolená (hovor.)
getaway [ˈgetəˌweɪ]
jedn. číslo: getaway, množ. číslo: getaways
Maskovaný muž se na útěk vydal v ukradené dodávce.
The masked man...
Naplánovali jsme si víkendový výlet do hor.
We planned a...
Moje plány na víkendovou dovolenou musely jít stranou.
My weekend getaway plans had to go by the board.
10/20
+
zácpa (střevní)
neprůchodnost střev
bowel obstruction [ˈbaʊəl əbˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: bowel obstruction, množ. číslo: bowel obstructions
Zácpa může způsobit silné bolesti břicha a nepříjemné pocity.
A bowel obstruction...
K neprůchodnosti střev mohou přispívat srůsty z předchozích operací.
Adhesions from previous...
Chlapec trpěl neprůchodností střev.
The boy was...
11/20
+
hlavně, zejména, především, v první řadě
principally [ˈprɪnsɪpəlɪ]
Naším cílem je především zvýšit spokojenost zaměstnanců.
Our goal is...
Sbírka muzea je tvořena hlavně artefakty z dávných civilizací.
The museum's collection...
Naše rozhodnutí přestěhovat se bylo ovlivněno v první řadě touhou žít v přírodě.
Our decision to...
12/20
+
zinek, zinkový
zinc [zɪŋk]
jedn. číslo: zinc, množ. číslo: zincs
Nedostatek zinku může vést k oslabení imunitních funkcí a kožním problémům.
Zinc deficiency can...
Tato válečná mince byla vyrobena z oceli a pokryta zinkem.
This wartime coin...
Mosaz je slitina mědi a zinku.
Brass is an...
13/20
+
pobuřující, buřičský, štvavý
zánětlivý
inflammatory [ɪnˈflæmətərɪ]
Napsal pobuřující článek.
He wrote an...
Je etické, aby média zveřejňovala pobuřující obsah za účelem zvýšení sledovanosti?
Is it ethical...
Štvavá videa byla zpřístupněna online místní krajní pravicovou skupinou.
The inflammatory videos...
14/20
+
vylézt, dostat se (z)
climb out [klaɪm aʊt]
přít. prostý: climb out, 3. os. j. č.: climbs out, průb. čas: climbing out, prostý min.: climbed out, příčestí min.: climbed out
Právě teď se dívám, jak ptáci vylézají ze svých hnízd.
Right now, I...
Už jste někdy viděli šneka vylézt z ulity?
Have you ever...
Dostáváme se z neklidné doby.
We are climbing...
15/20
+
sabotovat, záměrně narušit
sabotáž
sabotage [ˈsæbəˌtɑːʒ]
jedn. číslo: sabotage, množ. číslo: sabotages, přít. prostý: sabotage, 3. os. j. č.: sabotages, průb. čas: sabotaging, prostý min.: sabotaged, příčestí min.: sabotaged
Vzniklo podezření, že někdo v organizaci aktivně sabotuje úsilí týmu.
Suspicions arose that...
Skupina aktivistů jakoukoli účast na údajné sabotáži popřela.
The activist group...
Sabotáž na trati vedla k dočasnému přerušení železniční dopravy.
Track sabotage led...
16/20
+
příjemně, mile
pleasantly [ˈplezəntlɪ]
Chovali se ke mně docela příjemně.
They treated me...
Po horkém letním dni se večer příjemně ochladilo.
The weather turned...
Harper byla příjemně překvapená, že dostala dvojku z dějepisu.
Harper was pleasantly...
17/20
+
plná moc
power of attorney [ˈpaʊə ɒv əˈtɜːnɪ]
jedn. číslo: power of attorney, množ. číslo: powers of attorney
Babička mi udělila plnou moc k vyřizování všech svých záležitostí.
Grandma gave me...
Můžete mně vysvětlit, jak probíhá proces, když chci někomu udělit plnou moc?
Can you explain...
Jak se omezená plná moc liší od generální plné moci?
How does a...
18/20
+
ždímat (otáčením rukama v opačném směru)
(z)kroutit
vytáhnout, vymámit (co z koho)
wring [rɪŋ]
přít. prostý: wring, 3. os. j. č.: wrings, průb. čas: wringing, prostý min.: wrung, příčestí min.: wrung
Mokré oblečení musela vyždímat, než ho pověsila na věšák, aby uschlo.
She had to...
V návodu na praní se radí jemnou tkaninu neždímat, aby se nepoškodila.
The laundry instructions...
19/20
+
vylepšení (vzhledu)
restrukturalizace, předělání
makeover [ˈmeɪkˌəʊvə]
jedn. číslo: makeover, množ. číslo: makeovers
Televizní reality show se specializuje na dramatické proměny pro jedince, kteří hledají nový vzhled.
The reality TV...
Kosmetický salon nabízí řadu služeb v oblasti proměny vzhledu, včetně úpravy vlasů, líčení a péče o pleť.
The beauty salon...
Dům prošel kompletní rekonstrukcí a byl vybaven novým nábytkem.
The home underwent...
20/20
+
dokončený, hotový
min. čas a příč. min. slovesa dokončit
completed [kəmˈpliːtɪt]
Dokončený projekt byl důkazem tvrdé práce celého týmu.
The completed project...
Mia hrdě vystavila dokončené puzzle na konferenčním stolku.
Mia proudly displayed...
Musí být dokončeno v průběhu tří let.
It must be...
Dokončil jsem moji misi v Argentině.
I have completed...
Moji práci budu mít dokončenou během jednoho týdne.
I will have my work completed within one week.
Dokončili jsme seznam preferovaných dodavatelů tohoto projektu.
We have completed the list of preferred suppliers for the project.
Počáteční fáze projektu byla dokončena na jaře roku 2015.
The primary phase...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X