460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
57
58
59
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nerozhodnutý, váhající
undecided [ˌʌndɪˈsaɪdɪd]
Amelie stále není rozhodnutá o své kariéře.
Amelia is still undecided about her career path.
O místě konání nadcházející akce stále není rozhodnuto.
The venue for the upcoming event is still undecided.
Došlo k dramatickému poklesu počtu lidí, kteří byli dříve nerozhodnutí.
There was a...
2/20
+
skvrna, tečka
smítko
speck [spek]
jedn. číslo: speck, množ. číslo: specks
V rozlehlé poušti byla oáza jen malou zelenou tečkou na obzoru.
In the vast desert, the oasis was a tiny green speck on the horizon.
Kuchař si talíř pečlivě prohlédl a ujistil se, že na něm není ani smítko špíny.
The chef carefully inspected the plate, ensuring there wasn't a speck of dirt on it.
Zkoušeli jste někdy odstranit z černého svetru každé smítko?
Have you ever tried to remove every speck of lint from a black sweater?
3/20
+
sedací pytel (velký polštář k sezení)
bean bag [biːn bæg]
jedn. číslo: bean bag, množ. číslo: bean bags
Do obývacího pokoje jsme koupili pohodlný sedací pytel.
We bought a comfortable bean bag for the living room.
Našla jsem kočku schoulenou na sedacím pytli, jak si užívá šlofíka.
I found my cat curled up on the bean bag, enjoying a nap.
Dáváte ve svém studijním prostoru přednost tradičním židlím, nebo sedacím pytlům?
Do you prefer traditional chairs or bean bags in your study area?
4/20
+
spatřit, (u)vidět
behold [bɪˈhəʊld]
přít. prostý: behold, 3. os. j. č.: beholds, průb. čas: beheld, prostý min.: beheld, příčestí min.: beholding
Když otevřeli truhlu s pokladem, spatřili oslnivé množství šperků.
As they opened...
Když se otevřela opona, diváci spatřili velkolepou scénu.
As the curtains...
Už jste někdy spatřili polární záři na vlastní oči?
Have you ever...
5/20
+
vylíhnout se (z vejce)
hatch out [hætʃ aʊt]
přít. prostý: hatch out, 3. os. j. č.: hatches out, průb. čas: hatching out, prostý min.: hatched out, příčestí min.: hatched out
Mláďata utíkají z hnízda téměř ihned poté, co se vylíhnou.
The young birds...
Dospělí jedinci hynou, jakmile se z nich vylíhnou nové larvy.
The adults die...
6/20
+
hostinec, hospoda, výčep (AmE)
saloon
saloon [səˈluːn]
jedn. číslo: saloon, množ. číslo: saloons
V tlumeně osvětlené hospodě hrál pianista nostalgické melodie.
In the dimly...
Ve starém westernovém městečku byl rušný saloon, kde se scházeli kovbojové.
The old western...
Místní saloon byl oblíbeným místem obyvatel města, zejména o víkendech.
The local saloon...
7/20
+
průzkumný, výzkumný, experimentální
kontrolní
exploratory [ɪkˈsplɒrətərɪ]
Průzkumná mise se vydala do neprobádaných oblastí.
The exploratory mission...
Provádí experimentální testování, aby se zjistilo, co je příčinou její nemoci.
He is having...
Příští týden se koná kontrolní schůzka, na které budeme hovořit o budoucnosti tohoto projektu.
We're having an...
8/20
+
chrápat
(za)chrápání
snore [snɔː]
jedn. číslo: snore, množ. číslo: snores, přít. prostý: snore, 3. os. j. č.: snores, průb. čas: snoring, prostý min.: snored, příčestí min.: snored
Chrápeš, když spíš?
Do you snore...
Pokud začnu chrápat, tak do mě lehce šťouchni.
If I start...
Hlasité chrápání může být příznakem některých zdravotních potíží.
Loud snoring can...
9/20
+
lesknout se, třpytit se, zářit
glisten [ˈglɪsən]
přít. prostý: glisten, 3. os. j. č.: glistens, průb. čas: glistening, prostý min.: glistened, příčestí min.: glistened
Její modré oči se jí leskly jako rybníky v zimě.
Her blue eyes...
Klenotník leštil drahokam, dokud se nezačal třpytit.
The jeweler polished...
Ranní rosa způsobila, že se stébla trávy ve slunečním světle třpytila.
The morning dew...
10/20
+
v návaznosti, hned za sebou, hned po sobě
zády k sobě
back-to-back [bæk tʊ bæk]
Celé dopoledne jsme měli nepřetržitě samé schůzky a já jsem vyčerpaná.
We had back-to-back...
Tým vstřelil dva góly hned po sobě a zajistil si tak vedení v zápase.
The team scored...
Proč naplánovali rozhovory hned po sobě, místo aby je rozložili do celého týdne?
Why did they...
Obě sochy byly umístěny zády k sobě, což v zahradě vytvářelo působivý vizuální efekt.
The two statues...
11/20
+
rolovat, posouvat se, scrollovat (na monitoru)
svitek
scroll [skrəʊl]
jedn. číslo: scroll, množ. číslo: scrolls, přít. prostý: scroll, 3. os. j. č.: scrolls, průb. čas: scrolling, prostý min.: scrolled, příčestí min.: scrolled
Konfigurace podchycuje běžné scénáře pro určování polohy a chování při posouvání.
The configuration capture...
Uživatelé musí scrollovat dolů, aby našli to, co je zajímá.
The users have to scroll down to find the item of interest.
Ve svitcích se nacházejí zatím neviděné žalmy připisované králi Davidovi a Jozuovi.
In the scrolls...
12/20
+
námluvy, namlouvání, dvoření (se)
courtship [ˈkɔːtʃɪp]
jedn. číslo: courtship, množ. číslo: courtships
Pozorovali jste někdy složitý namlouvací rituál pávů?
Have you ever...
Myslím, že bysme měli přeskočit fázi dvoření a rovnou se vzít.
I think we...
Zvířata používají různé způsoby námluv.
Animals rely on...
13/20
+
vařit (pivo, lektvary)
spařit (pytlík čaje)
vařený nápoj (čaj, káva apod.)
brew [bruː]
jedn. číslo: brew, množ. číslo: brews, přít. prostý: brew, 3. os. j. č.: brews, průb. čas: brewing, prostý min.: brewed, příčestí min.: brewed
Jeho hospoda vaří své vlastní pivo.
His pub brews...
Kouzelník vařil lektvary, které dokázaly léčit neduhy a posilovat schopnosti.
The wizard brewed...
Při vaření piva se kvasinky podílejí na přeměně cukrů na alkohol.
The fermentation process...
Den vždy začínám tím, že si uvařím šálek kávy v mém kávovaru.
I always start...
Pravidelné čištění kávovaru zajišťuje lepší chuť nápoje.
Cleaning the coffee...
14/20
+
(za)stavit se, zaskočit
klesnout
zapadnout
drop by [drɒp baɪ]
přít. prostý: drop by, 3. os. j. č.: drops by, průb. čas: dropping by, prostý min.: dropped by, příčestí min.: dropped by
Zastavím se u tebe později.
I'll drop by...
Proč se nestavíš na šálek kávy?
Why don't you...
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Zemská přitažlivost způsobila, že západka zapadla.
The bolt dropped...
15/20
+
průměrný, obyčejný (kvalitou)
mediocre [ˌmiːdɪˈəʊkə]
Restaurace získala průměrné hodnocení za jídlo a obsluhu.
The restaurant received...
I přes jeho snahu byl jeho výkon v soutěži zcela průměrný.
Despite his efforts,...
Spokojíte se s průměrným úsilím, nebo usilujete o dokonalost?
Are you satisfied...
16/20
+
zákaz vycházení
noční klid
curfew [ˈkɜːfjuː]
jedn. číslo: curfew, množ. číslo: curfews
Během protestů byl ve městě vyhlášen přísný zákaz vycházení.
The city imposed...
Po 22. hodině platí zákaz vycházení a obyvatelé musí zůstat doma.
After 10 PM,...
Existuje nějaký konkrétní důvod, proč byl zákaz vycházení v městských oblastech prodloužen?
Is there a...
17/20
+
preventivní (útok, opatření ap.)
pre-emptive [prɪˈemptɪv]
Preventivní opatření vlády proti bouři výrazně minimalizovala škody.
The government's pre-emptive...
Zavedením preventivní údržby by továrna mohla zkrátit prostoje strojů.
By implementing pre-emptive...
Premiér schválil preventivní letecký útok proti rebelům.
The prime minister authorized a pre-emptive air strike against the rebels.
18/20
+
šikanování, šikana, diskriminace
victimization [ˌvɪktɪmaɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: victimization, množ. číslo: victimizations
Usilujeme o odstranění diskriminace, obtěžování a šikanování.
We aim to...
Setkali jste se někdy na svém pracovišti s nějakou formou šikany?
Have you ever...
Cílem kampaně je zvýšit povědomí o dopadu šikany na jednotlivce.
The campaign aims...
19/20
+
extrahování, extrakce (chem.)
výtažek, extrakt
vytržení (zubu)
těžba, dobývání, získávání
extraction [ɪkˈstrækʃən]
jedn. číslo: extraction, množ. číslo: extractions
Těžba přírodních zdrojů má významné dopady na životní prostředí.
The extraction of...
Společnost zavedla udržitelné postupy, aby minimalizovala dopad těžby dřeva.
The company implemented...
Zubní lékař provádí extrakci zubu, když je zub příliš zkažený.
Dentist performs tooth...
20/20
+
obdivuhodný
admirable [ˈædmərəbəl]
Dobrovolníci během charitativní akce projevili obdivuhodnou týmovou spolupráci.
The volunteers displayed...
Autorova schopnost zachytit složité emoce je skutečně obdivuhodná.
The author's ability...
Její houževnatost tváří v tvář nepřízni osudu byla skutečně obdivuhodná.
Her resilience in...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X