460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
58
59
60
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
výčitky svědomí, pocit viny, lítost
remorse [rɪˈmɔːs]
jedn. číslo: remorse, množ. číslo: remorses
Navzdory svým činům neprojevil žádnou lítost nad škodou, kterou způsobil.
Despite his actions, he showed no remorse for the harm he had caused.
Vyjádřil upřímnou lítost nad chybou a omluvil se svým kolegům.
He expressed genuine remorse for the mistake and apologized to his colleagues.
Potýkala se s výčitkami svědomí kvůli tomu, že tu nebyla pro svého přítele v jeho těžkém období.
She struggled with remorse for not being there for her friend during his difficult time.
2/20
+
zlehčování, bagatelizování
průb. čas slovesa zlehčovat, bagatelizovat
downplaying [ˈdaʊnˌpleɪɪŋ]
jedn. číslo: downplaying, množ. číslo: -
Odmítá, že by zlehčoval závažnost viru.
He denies downplaying the severity of the virus.
Byl obviněn z bagatelizování závažnosti situace.
He was accused of downplaying the seriousness of the situation.
Manažer byl napomenut za zlehčování obtíží, kterým tým čelil.
The manager was cautioned for downplaying the difficulties the team was facing.
3/20
+
protipožární, ohnivzdorný, nehořlavý
flame-retardant [fleɪm rɪˈtɑːdənt]
Ohnivzdorné látky mají schopnost zpomalit nebo zastavit šíření ohně.
Flame-retardant fabrics have the ability to slow or halt the spread of fire.
Používání nehořlavých materiálů v konstrukcích budov významně snížilo mimořádné události související s požárem.
The use of flame-retardant materials in building construction has significantly reduced fire-related incidents.
Výstroj hasičů je vyrobena z nehořlavého materiálu.
The firefighters' gear is made from flame-retardant material.
4/20
+
potlačovaný
bottled up [ˈbɒtəld ʌp]
Nemusíme to v sobě potlačovat.
We don't have...
Jeho potlačované emoce nakonec vedly ke zhroucení.
His bottled-up emotions...
Je zdravé uvolnit potlačovaný stres?
Is it healthy...
5/20
+
stékat
drip down [drɪp daʊn]
přít. prostý: drip down, 3. os. j. č.: drips down, průb. čas: dripping down, prostý min.: dripped down, příčestí min.: dripped down
Během intenzivního cvičení mu z čela stékal pot.
Sweat dripped down...
Barva stékala po zdi a vytvořila nechtěný vzorek.
The paint had...
Vosk stékal po straně svíčky.
The wax dripped down the side of the candle.
6/20
+
kabinka, kóje (pracovní prostor)
cubicle [ˈkjuːbɪkəl]
jedn. číslo: cubicle, množ. číslo: cubicles
Kancelář byla rozdělena na malé kóje pro jednotlivá pracoviště.
The office was...
Arabella si vyzdobila svou kabinku fotografiemi a osobními předměty, aby se v ní cítila útulněji.
Arabella decorated her...
Dáváte přednost práci v otevřeném prostoru nebo preferujete vlastní kóji?
Do you prefer...
7/20
+
kultivovaně, uhlazeně, ladně, s grácií
gracefully [ˈgreɪsfəlɪ]
Navzdory problémům zvládla situaci s grácií a nadhledem.
Despite the challenges,...
Navzdory náročnému terénu se gazela pohybovala ladně.
Despite the challenging...
Viděl jsi, jak gymnastka po saltu ladně přistála?
Did you see...
8/20
+
koření, ochucovadlo
seasonings [ˈsiːzənɪŋ]
jedn. číslo: seasoning, množ. číslo: seasonings
Potřebuji další koření do polévky.
I need some...
Do marinády na grilované kuře přidala jedinečnou směs koření.
She added a...
Přidejte koření a sójovou omáčku a potom postupně vmíchejte olivový olej.
Add the seasonings...
9/20
+
předem, dopředu, předtím (něco udělat ap.)
beforehand [bɪˈfɔːˌhænd]
Dejte nám prosím předem vědět, zda se akce zúčastníte.
Please let us...
Rezervovali jste si předem místo v naší restauraci?
Did you make...
Zemětřesení udeřilo bez varování, a to i přes systém včasného varování, který zpravidla spustí výstražný signál předem.
The quake struck...
10/20
+
to, na čem záleží, je
what matters is [wɒt ˈmætə ɪz]
Nezáleží na tom, kolik času máte, ale jak ho využijete.
What matters is...
To na čem záleží je vaše odhodlání a ochota pokračovat, i když jde do tuhého.
What matters is...
Záleží na tom, jak se vypořádáváte s konflikty a dílčími neúspěchy.
What matters is...
11/20
+
dětská postýlka (BrE)
skládací lehátko, polní lůžko (AmE)
cot [kɒt]
jedn. číslo: cot, množ. číslo: cots
Dítě spalo klidně v pohodlné postýlce.
The baby slept...
Spal jsem na lůžku pokrytém moskytiérou, abych se vyhnul blechám.
I slept on...
Vojenská základna poskytla vojákům v kasárnách polní lůžka.
The military base...
12/20
+
nudný, únavný, jednotvárný (práce ap.)
tedious [ˈtiːdɪəs]
Zadávání dat bylo neuvěřitelně jednotvárné a časově náročné.
The data entry...
Přednáška byla postupem času stále nudnější.
The lecture became...
Existuje způsob, jak tuto nudnou práci učinit méně časově náročnou?
Is there a...
13/20
+
turbulence, víření
turbulence [ˈtɜːbjʊləns]
jedn. číslo: turbulence, množ. číslo: turbulences
Nemám rád výšky a nenávidím turbulence.
I don't like...
Akciový trh často čelí obdobím turbulencí, které způsobují kolísání hodnoty investic.
The stock market...
Letadlo se ocitlo v silné turbulenci a muselo z bezpečnostních důvodů přistát.
The aircraft experienced...
14/20
+
vyhloubit (řeka kaňon ap.), vyřezat
vytvořit si, vybudovat, vybojovat si
carve out [kɑːv aʊt]
přít. prostý: carve out, 3. os. j. č.: carves out, průb. čas: carving out, prostý min.: carved out, příčestí min.: carved out
Podařilo se jí vybudovat úspěšnou kariéru ve vysoce konkurenčním oboru.
She managed to...
Některé tunely byly vojáky vykopány pro obranné účely.
Some of the...
Řeka Colorado vyhloubila tento nádherný kaňon během milionů let.
The Colorado River...
15/20
+
důstojný
dignified [ˈdɪgnɪˌfaɪd]
Starší muž kráčel pomalým a důstojným krokem.
The elderly man...
Ve chvílích nepřízně osudu čelila výzvám s důstojnou grácií.
In moments of...
Je možné zachovat důstojný postoj i tváří v tvář kritice?
Is it possible...
16/20
+
letmý, prchavý, pomíjivý
průb. čas slovesa mihnout se
fleeting [ˈfliːtɪŋ]
Pocit štěstí může být prchavou emocí.
The feeling of...
Příležitosti v životě mohou být letmé a vyžadují rychlé a rozhodné jednání.
Opportunities in life...
Měl jsem letmý okamžik paniky, ale rychle jsem se vzpamatoval.
I had a...
17/20
+
mimoškolní (činnost)
after-school [ˈɑːftə skuːl]
Mimoškolní program nabízí různé aktivity, od sportu až po výtvarné a řemeslné činnosti.
The after-school program...
Myslíte si, že mimoškolní aktivity jsou pro rozvoj dítěte nezbytné?
Do you think...
Rozpočtové škrty donutily školy omezit mimoškolní programy.
Budget cuts forced...
18/20
+
(po)chválit, vyzdvihnout (co)
commend [kəˈmend]
přít. prostý: commend, 3. os. j. č.: commends, průb. čas: commending, prostý min.: commended, příčestí min.: commended
Pochválil vás nadřízený za vaše pracovní nasazení?
Did the supervisor...
Učitelka žáka pochválila za mimořádné úsilí.
The teacher commended...
Pochvala za dobré chování je účinný způsob, jak povzbudit k dobrým činům.
Commending good behavior...
19/20
+
obklopit, obklopovat, obehnat
obklíčit
shluknout se okolo
encircle [ɪnˈsɜːkəl]
přít. prostý: encircle, 3. os. j. č.: encircles, průb. čas: encircling, prostý min.: encircled, příčestí min.: encircled
Starobylé městské hradby obklopují historickou čtvrť.
The ancient city...
Dům je obehnán vysokým plotem.
The house is...
Jeho šest dětí běželo do kuchyně a shluklo se kolem stolu.
His six kids...
20/20
+
břišní (anat.)
abdominal [æbˈdɒmɪnəl]
Do své kondiční přípravy zařadil několik cviků na břicho.
He included several...
Dýchání do břicha je skvělý způsob, jak snížit stres.
Abdominal breathing is...
Také to stlačuje vnitřní břišní orgány.
It also compresses...
Zácpa může způsobit silné bolesti břicha a nepříjemné pocity.
A bowel obstruction...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X