460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
59
60
61
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
osvojený, adoptovaný (dítě)
přijatý
min. čas a příč. min slovesa přijmout, osvojit
adopted [əˈdɒptɪd]
Jejich adoptovaná dcera jim do života přinesla mnoho radosti.
Their adopted daughter has brought so much joy into their lives.
Přijaté zásady výrazně zlepšily pracovní prostředí.
The adopted policies have significantly improved the working environment.
Vláda přijala důrazná opatření ve snaze zastavit násilí.
The government has adopted strong measures in an effort to stop the violence.
Je to místo, které jsem přijal jako můj domov, protože miluji jeho nedotčenou krásu.
It is a...
Mark přijal jméno Brown, aby ochránil svou identitu.
Mark adopted the...
Můj otec byl adoptován jako dítě.
My father was...
Přijali jsme komplexní ekonomický program, jehož cílem je obnovit důvěru investorů.
We adopted a...
2/20
+
šlechetně, velkoryse
generously [ˈdʒenrəslɪ]
Velkoryse přispěl na naši charitu.
He generously donated to our charity.
Komunita štědře podporuje místní potravinovou banku.
The community generously supports the local food bank.
Byl známý tím, že dával štědré spropitné a vždy oceňoval dobré služby.
He was known to tip generously, always appreciating good service.
3/20
+
mnoho, dost
plenty of [ˈplentɪ ɒv]
Spousta diskusí je před námi.
Plenty of discussions...
Měl jsem spoustu vědomostí z knih, ale žádné praktické dovednosti.
I had plenty...
Je zde spousta další práce, která je potřeba udělat.
There is plenty...
Máme dost času.
We have plenty...
Existuje mnoho lidí, proti kterým se všechno spiklo a přesto dělali skvělé věci.
There are plenty...
4/20
+
(vy)chrlit, vyvrhnout (velké množství)
prýštit, řinout se, tryskat
spew [spjuː]
přít. prostý: spew, 3. os. j. č.: spews, průb. čas: spewing, prostý min.: spewed, příčestí min.: spewed
Sopka na Filipínách začala chrlit lávu.
A volcano in...
Továrny chrlí do ovzduší jedovaté plyny, které poškozují životní prostředí.
Factories spew toxic...
Z prasklého potrubí se řinula voda na podlahu celého sklepa.
The broken pipe...
5/20
+
odsekat, otesat, odlamovat. odlupovat
snižovat, klesat
ustupovat
chip away [tʃɪp əˈweɪ]
přít. prostý: chip away, 3. os. j. č.: chips away, průb. čas: chipping away, prostý min.: chipped away, příčestí min.: chipped away
Sochař trpělivě odlupoval mramorový blok a odhaloval nádhernou sochu ukrytou uvnitř.
The sculptor patiently...
Neúprosné vlny odlamovaly pobřežní útesy.
The relentless waves...
Jste schopni odsekat beton tímto malým kladívkem?
Are you able...
6/20
+
opomenutí, vynechání (čeho)
omission [əʊˈmɪʃən]
jedn. číslo: omission, množ. číslo: omissions
Vynechání důležitých detailů může vést k nedorozumění.
The omission of...
Tato smlouva obsahuje závažné opomenutí, které je třeba řešit.
This contract has...
Bude mít toto opomenutí vliv na výsledek projektu?
Will this omission...
7/20
+
plaz, plazivý
reptile [ˈreptaɪl]
jedn. číslo: reptile, množ. číslo: reptiles
V zoo je k vidění rozmanitá kolekce plazů včetně hadů, ještěrů a želv.
The zoo features...
Pouště jsou domovem různých druhů plazů přizpůsobených suchému prostředí.
The desert is...
Mnoho lidí chová plazy jako domácí mazlíčky, například leguány.
Many people keep...
8/20
+
(o)čistit, pročistit (důkladně)
cleanse [klenz]
přít. prostý: cleanse, 3. os. j. č.: cleanses, průb. čas: cleansing, prostý min.: cleansed, příčestí min.: cleansed
Pití velkého množství vody pomáhá odplavit toxiny a tím vyčistit organizmus.
Drinking plenty of...
Mohli byste doporučit nějaký přírodní prostředek na pročištění trávicího systému?
Could you recommend...
Věří, že koupání v řekách je očistí od jejich hříchů a přinese jim spásu.
They believe bathing...
9/20
+
opětovné ujištění, uklidnění, útěcha
reassurance [ˌriːəˈʃʊərəns]
jedn. číslo: reassurance, množ. číslo: reassurances
Lékař ji opětovně ujistil, že výsledky testů jsou v normě.
The doctor provided...
V těžkých chvílích hledala útěchu u svých přátel.
She sought reassurance...
Můžete nás ujistit o účinnosti zavedených bezpečnostních opatřeních?
Can you give...
10/20
+
ještě jednou
one more time [wʌn mɔː taɪm]
Projděme si pokyny ještě jednou, abychom se ujistili, že jim správně rozumíme.
Let's go over...
Můžete tu písničku zahrát ještě jednou?
Can you play...
Chtěl bych vás laskavě požádat, abyste mi postup vysvětlil ještě jednou.
I would kindly ask you to explain the procedure one more time.
11/20
+
pleťové mléko, krém (na pleť)
lotion [ˈləʊʃən]
jedn. číslo: lotion, množ. číslo: lotions
Bonnie si natřela ruce krémem, aby je měla hebké a hydratované.
Bonnie applied lotion...
Poté, co jsem se oholil, jsem použil vodu po holení, která zklidnila pokožku.
After shaving, I...
Pleťové mléko udržuje moji kůži jemnou.
The body lotion...
12/20
+
paradoxně
paradoxically [ˌpærəˈdɒksɪkəly]
Paradoxně nejtišší člověk v místnosti má často nejhlasitější myšlenky.
Paradoxically, the quietest...
Je paradoxní, že technologie, které mají lidi sbližovat, vedou také k většímu pocitu izolace.
Paradoxically, the technology...
Paradoxně někteří z nejchudších lidí projevují největší štědrost.
Paradoxically, some of...
13/20
+
znovu objevit, znovu nalézt
rediscover [ˌriːdɪˈskʌvə]
přít. prostý: rediscover, 3. os. j. č.: rediscovers, průb. čas: rediscovering, prostý min.: rediscovered, příčestí min.: rediscovered
Cestování vám umožní znovu objevit sebe sama.
Traveling allows you...
Čtení klasické literatury nám může pomoci znovu nalézt nadčasové pravdy o lidském údělu.
Reading classic literature...
Prostřednictvím meditace se snažila znovu nalézt vnitřní klid a mír.
Through meditation, she...
14/20
+
sesunout se, sesouvat se
sklouznout, klouzat se (dolů)
slide down [slaɪd daʊn]
přít. prostý: slide down, 3. os. j. č.: slides down, průb. čas: sliding down, prostý min.: slid down, příčestí min.: slid down
Horolezec opatrně klouzal po zasněženém svahu a k ovládání používal cepín.
The climber carefully...
Dokážeš sklouznout po zábradlí, aniž by si toho rodiče všimli?
Can you slide...
15/20
+
bouře, bouřka (s hromy a blesky)
thunderstorm [ˈθʌndəˌstɔːm]
jedn. číslo: thunderstorm, množ. číslo: thunderstorms
Kvůli blížící se bouřce jsme museli piknik odložit.
We had to...
Bouřka se přihnala náhle a všechny zaskočila.
The thunderstorm rolled...
Bouřky mají přinést přívalové deště a kroupy.
The thunderstorms are...
16/20
+
nevypočitatelný, nevyzpytatelný
potulný, bludný
erratic [ɪˈrætɪk]
Existuje mnoho, mnoho dalších příkladů jeho nevyzpytatelných tweetů.
There are many,...
Jak se vypořádat s někým, kdo vykazuje tak nevyzpytatelné výkyvy nálad?
How do you...
Nevyzpytatelné chování motoru auta naznačovalo možný problém.
The car's erratic...
17/20
+
horská dráha
roller coaster [ˈrəʊlə ˈkəʊstə]
jedn. číslo: roller coaster, množ. číslo: roller coasters
Jízda na horské dráze poskytovala vzrušující zážitek.
The roller coaster...
Šli jsme se projet na horské dráze.
We went for...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
Vzrušující jízda na horské dráze mi vlila adrenalin do žil.
The thrilling roller...
18/20
+
koroner, soudní lékař
coroner [ˈkɒrənə]
jedn. číslo: coroner, množ. číslo: coroners
Koroner provedl pitvu, aby určil příčinu smrti.
The coroner conducted...
Koroner je schopen stanovit dobu smrti.
The coroner is...
Koroner vydal rozhodnutí, že šlo o nezaviněné úmrtí.
Coroner delivered a...
19/20
+
disko, diskotéka
disco [ˈdɪskəʊ]
jedn. číslo: disco, množ. číslo: discos
Dnes večer jdeme na diskotéku, abychom si zatančili.
We're going to...
Theo je to talentovaný DJ, který se specializuje na pouštění disko skladeb.
Theo is a...
Chystáš se tento víkend na diskotéku v novém oblečení?
Are you going...
20/20
+
odvážně, troufale, směle
drze
boldly [bəʊldlɪ]
Odvážně přišel na schůzku, připraven prezentovat své nápady.
He walked boldly...
Umělkyně ve svém posledním mistrovském díle odvážně experimentovala s barvami a texturou.
The artist boldly...
Chystáš se odvážně jít za svým vysněným cílem navzdory rizikům?
Are you boldly...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X