400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
4
5
6
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kudrna, kučera, kadeře
kudrnatost, kučeravost
natočit (si), nakadeřit (si) (vlasy)
curl [kɜːl]
jedn. číslo: curl, množ. číslo: curls, přít. prostý: curl, 3. os. j. č.: curls, průb. čas: curling, prostý min.: curled, příčestí min.: curled
Její blond vlasy byly plné spletitých kadeří.
Her blonde hair was a mass of tangled curls.
Tehdy jsem se zkroutila na lavičce a vzlykala.
That time, I...
2/20
+
model, vzor, paradigma (form.)
paradigm [ˈpærəˌdaɪm]
jedn. číslo: paradigm, množ. číslo: paradigms
Jeho popis účinků globalizace nezapadá do žádného z těchto hospodářských paradigmat.
His account of the effects of globalization does not fit into either of these economic paradigms.
3/20
+
podíl (finanční), kapitálová účast
držená půda, držba
sbírky, exponáty (muzea)
držení (v hokeji)
zajišťovací, (po)zdržovací (opatření)
průb. čas slovesa držet, přidržet
holding [ˈhəʊldɪŋ]
jedn. číslo: holding, množ. číslo: holdings
Měl v držení zbraň.
He was holding a gun.
Hokejistovi byl udělen trest za držení.
The hockey player...
Jak to zvládáš od pohřbu tvé matky?
How are you holding up since your mother's funeral?
Nějaký běloch na mě plivl, protože jsem držela za ruku černocha.
Some white man...
Skupina drží pět západních turistů jako rukojmí.
The group is...
4/20
+
kaňon
canyon [ˈkænjən]
jedn. číslo: canyon, množ. číslo: canyons
Grand Canyon byl vytvořený řekou Colorado v Arizoně.
The Grand Canyon was carved by the Colorado River in Arizona.
5/20
+
evangelium
gospel
slovo boží
gospel [ˈgɒspəl]
jedn. číslo: gospel, množ. číslo: gospels
Neber všechno, co říká, jako slovo boží.
Don't take everything...
6/20
+
zásadní, koncepční
pojmový, abstraktní
conceptual [kənˈseptjʊəl]
Koncepční problémy takového modelu jsou obrovské.
The conceptual problems...
Došlo k významnému zásadnímu pokroku.
There have been...
7/20
+
precedent, precedens
precedenční
předchozí
precedent [ˈpresɪdənt]
jedn. číslo: precedent, množ. číslo: precedents
Vytvořili jste nebezpečný precedens.
You have set...
8/20
+
kysličník, oxid (se dvěma atomy kyslíku)
dioxid
dioxide [daɪˈɒk.saɪd]
jedn. číslo: dioxide, množ. číslo: dioxides
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
Svět musí snížit emise oxidu uhličitého.
The world has...
Rostliny absorbují kysličník uhličitý.
Plants absorb carbon...
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
9/20
+
odsoudit, kritizovat, nařknout (veřejně)
udat, nahlásit (úřadům)
vypovědět (smlouvu)
denounce [dɪˈnaʊns]
přít. prostý: denounce, 3. os. j. č.: denounces, průb. čas: denouncing, prostý min.: denounced, příčestí min.: denounced
Lisa mou nabídku odsoudila jako nedostatečnou.
Lisa denounced my...
Pokud vám ukradl peníze, můžete to nahlásit policii.
If he stole...
Smlouva může být vypovězena s výpovědní lhůtou jednoho roku.
The contract may...
10/20
+
kurátor, správce
opatrovník, poručník (nezletilého ap.)
curator [kjʊəˈreɪtə]
jedn. číslo: curator, množ. číslo: curators
Kurátor muzea má na starosti nejdůležitější činnosti v muzeu.
A museum curator...
Jako tvůrčí bytosti máme tři odlišné role: roli spotřebitele, rozhodovací roli a roli tvůrce.
We have three...
11/20
+
snaha, úsilí
snažit se, usilovat (o co)
endeavor [ɪnˈdevə]
jedn. číslo: endeavor, množ. číslo: endeavours, přít. prostý: endeavor, 3. os. j. č.: endeavours, průb. čas: endeavouring, prostý min.: endeavoured, příčestí min.: endeavoured
Snažíme se najít zdroj problému a odstranit ho.
We are endeavoring...
Zabere nám to něco mezi šesti až deseti měsíci, podle míry našeho úsilí.
It'll take us somewhere between six and ten months, depending on our endeavor.
12/20
+
student(ka) druhého ročníku, druhák
druhý (ročník ap.)
sophomore [ˈsɒfəˌmɔː]
jedn. číslo: sophomore, množ. číslo: sophomores
Ve druháku jsem odšel ze školy.
I dropped out...
Je ve druháku a je nejvyšší čas, aby se zlepšila v angličtině.
She is a...
13/20
+
zaměstnanec, člen personálu (AmE, publ.)
staffer [ˈstɑːfə]
jedn. číslo: staffer, množ. číslo: staffers
Leon byl zaměstnanec, který pracoval pro mě.
Leon was a...
Nové pracovní podmínky přivedly téměř všechny zaměstnankyně na pokraj zhroucení.
The new working...
14/20
+
prošívaná pokrývka, přikrývka
prošít
prošívání
quilt [kwɪlt]
jedn. číslo: quilt, množ. číslo: quilts, přít. prostý: quilt, 3. os. j. č.: quilts, průb. čas: quilting, prostý min.: quilted, příčestí min.: quilted
Přikrývka má pěkné vroubkované okraje a složité prošívání.
The quilt has...
Znovu jsem se schoulila pod dekou.
I snuggled down...
15/20
+
správce (majetku)
zplnomocněnec
opatrovník
trustee [trʌˈstiː]
jedn. číslo: trustee, množ. číslo: trustees
V případě úpadku je majetek svěřen správci.
In the case...
Susan je členkou správní rady muzea.
Susan is a...
16/20
+
oblečení, svršky
šatit, odívat (kniž.)
oděvní
garment [ˈgɑːmənt]
jedn. číslo: garment, množ. číslo: garments, přít. prostý: garment, 3. os. j. č.: garments, průb. čas: garmenting, prostý min.: garmented, příčestí min.: garmented
Nancy chce zítra navštívit oděvní čtvrť na Manhattanu.
Nancy wants to...
Aplikace porovná míry zákazníka s mírami konfekčního oblečení.
Application matches the...
17/20
+
antropolog
anthropologist [ˌænθrəˈpɒlədʒɪst]
jedn. číslo: anthropologist, množ. číslo: anthropologists
Forenzní antropolog Richard Miller, nyní v důchodu, řekl, že příčinou smrti byla určitě vražda.
Forensic anthropologist Richard...
David Collins byl italský antropolog a kriminalista.
David Collins was...
18/20
+
holicí strojek s žiletkou
safety razor [ˈseɪftɪ ˈreɪzə]
jedn. číslo: safety razor, množ. číslo: safety razors
První holicí žiletkový strojek vynalezl pan Gillette v roce 1903.
The first safety...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
19/20
+
trávník, pažit
drn
dostihy, závodiště (pro dostihy)
turf [tɜːf]
jedn. číslo: turf, množ. číslo: turfs (or turves)
Na trávníku se páslo stádo koz.
A herd of...
20/20
+
prsa, poprsí
roztřískat, rozflákat, rozmlátit (hovor.)
busta (socha)
zabásnout, sbalit (slang.)
udělat razii (hovor.)
bust [bʌst]
jedn. číslo: bust, množ. číslo: busts, přít. prostý: bust, 3. os. j. č.: busts, průb. čas: busting, prostý min.: busted (or bust), příčestí min.: busted (or bust)
Vytvořila bustu mé hlavy.
She created a...
Ruby je štíhlá, ale její poprsí je velké.
Ruby is thin,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X