400+  lekcí
16 500+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
4
5
6
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/17
+
týkající se dvou stran (politických)
složený ze dvou stran (politických)
bipartisan [ˌbaɪpɑːtɪˈzæn]
Není žádným překvapením, že akce, které prezident požaduje, mají silnou podporu obou stran.
It's no surprise that the actions that President is calling for have strong bipartisan support.
Podle závěru komise složené ze dvou stran bylo jeho počínání nezákonné.
According to the conclusion of the bipartisan commission, his actions were illegal.
2/17
+
natáčky
rollers [ˈrəʊləz]
Vstávej, sundej si natáčky z vlasů a půjdeme do divadla.
Get up, take the rollers out of your hair, and we're gonna go to a theatre.
3/17
+
milenka (tajná) (zast.)
učitelka (zast.) (BrE)
paní (domu)
mistress [ˈmɪstrɪs]
jedn. číslo: mistress, množ. číslo: mistresses
Hrál jsem roli mladého milence zavrženého jeho milenkou.
I played the part of the young lover spurned by his mistress.
Budu informovat paní domu o vašem příjezdu, madam.
I'll inform the mistress of the house of your arrival, madam.
4/17
+
sága, staroseverská epická próza
saga [ˈsɑːgə]
jedn. číslo: saga, množ. číslo: sagas
Jeho nový román je dlouhá a působivá rodinná sága.
His new novel...
Filmař George Lucas pokračuje ve své sáze Star Wars.
Moviemaker George Lucas...
5/17
+
podobný, blízký (čemu) (vlastnostmi)
příbuzný
akin [əˈkɪn]
Jeho oblečení je podobné tomu, co by oblékl na přednášku profesor z 30. let.
His outfit is...
To, co jsem cítil, se podobalo spíše lítosti než lásce.
What I felt...
Sex byl pro ní po celý její život jako domácí práce - tam, zpět, hotovo.
Sex, throughout her...
6/17
+
vynadání
telling‑off [ˈtelɪŋ ɒf]
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to...
Pěkně mně vynadal, že jsem zapomněl na poradu.
He gave me...
7/17
+
expresivní, emoční (projev)
nepotlačovaný
výrazný, naléhavý
expressive [ɪkˈspresɪv]
Tyto expresivní fotografie zvířat nám umožňují nahlédnout do jejich komplikovaných emocí.
These expressive photos...
Měl tichý, ale výrazný hlas.
He had a...
8/17
+
sbohem (zast. kniž.)
rozloučení (zast. kniž.)
farewell [ˌfeəˈwel]
jedn. číslo: farewell, množ. číslo: farewells
Myslel jsme si, že jste před dvěma lety těmto způsobům dali sbohem.
I thought you...
Je to dárek na rozloučenou pro mé kolegy.
It's a farewell...
9/17
+
bohužel, běda (form.)
alas [əˈlæs]
Bohužel, všechny jsou vyprodané, madam.
Alas, they've all...
Pan Wright, bohužel, zemřel minulý rok.
Mr. Wright, alas,...
10/17
+
všudypřítomný (form.)
ubiquitous [juːˈbɪkwɪtəs]
V obchodním centru byly všudypřítomné kamery.
Cameras were ubiquitous...
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued...
11/17
+
pohupovat se (nahoru a dolů), houpat se
(po)kývnutí, přikývnutí (hlavou)
bob [bɒb]
přít. prostý: bob, 3. os. j. č.: bobs, průb. čas: bobbing, prostý min.: bobbed, příčestí min.: bobbed
Loď se na vodě jemně pohupovala nahoru a dolů.
The boat bobbed...
David pokývl na pozdrav, aniž by vzhlédl od své práce.
David bobbed a...
12/17
+
žalm
psalm [sɑːm]
jedn. číslo: psalm, množ. číslo: psalms
Tento žalm můžete najít v Bibli.
You can find...
Ve svitcích se nacházejí zatím neviděné žalmy připisované králi Davidovi a Jozuovi.
In the scrolls...
13/17
+
judaismus, židovství
judaism [ˈdʒuːdeɪˌɪzəm]
jedn. číslo: judaism, množ. číslo: judaisms
Když se Kevin oženil, konvertoval k judaismu.
Kevin converted to...
Třetím největším náboženstvím ve Spojených státech je judaismus.
The third biggest...
14/17
+
omáčka (ze šťávy masa), výpek (z masa)
gravy [ˈgreɪvɪ]
jedn. číslo: gravy, množ. číslo: gravies
Omáčku zahustíme moukou.
Use flour to...
Na bradě měl šmouhu od omáčky.
There was a...
15/17
+
rodová linie, rodokmen
lineage [ˈlɪnɪɪdʒ]
jedn. číslo: lineage, množ. číslo: lineages
Dokázala jsem vystopovat jeho rodokmen.
I was able...
Mohu vystopovat můj rodokmen zpět do 17. století.
I can trace...
16/17
+
zatracený, prokletý, zpropadený
zatraceně, proklatě
zatracenci (náb.)
damned [dæmd]
Jestli mi budete vzdorovat, budete zatraceni!
If you defy...
Hříšníci budou na věky zatraceni.
Sinners will be...
17/17
+
impozantní, velkolepý, působivý
průb. čas slovesa vnucovat
imposing [ɪmˈpəʊzɪŋ]
Tento hrad je impozantní budova.
This castle is...
Byl to působivý výkon od tak mladé tenistky.
That was an...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X