460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
6
7
8
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
supět, funět, hekat, těžce oddechovat
pant [pænt]
přít. prostý: pant, 3. os. j. č.: pants, průb. čas: panting, prostý min.: panted, příčestí min.: panted
Když jsem dorazil na vrchol kopce, těžce jsem oddechoval.
When I arrived at the top of the hill, I was panting.
Po dlouhém běhu se zadýchal a začal těžce oddechovat.
After a long run, he was out of breath and began to pant heavily.
2/20
+
kudrna, kučera, kadeře
kudrnatost, kučeravost
natočit (si), nakadeřit (si) (vlasy)
curl [kɜːl]
jedn. číslo: curl, množ. číslo: curls, přít. prostý: curl, 3. os. j. č.: curls, průb. čas: curling, prostý min.: curled, příčestí min.: curled
Její blond vlasy byly plné spletitých kadeří.
Her blonde hair was a mass of tangled curls.
Tehdy jsem se zkroutila na lavičce a vzlykala.
That time, I...
Schoulila se pod deku a rychle usnula.
She curled up...
Kočka se schoulila v útulném koutku u krbu.
The cat curled...
Když se dozvěděla o ztrátě své blízké přítelkyně, zhroutila se a nemohla přestat brečet.
When she learned...
Našla jsem kočku schoulenou na sedacím pytli, jak si užívá šlofíka.
I found my cat curled up on the bean bag, enjoying a nap.
3/20
+
mateřské mléko
breast milk [brest mɪlk]
jedn. číslo: breast milk, množ. číslo: breast milks
Je známo, že se virus může přenést mateřským mlékem na dítě.
It is known that the virus can be passed to the baby in breast milk.
Mateřské mléko je první přirozená potrava kojenců.
Breast milk is...
4/20
+
model, vzor, paradigma (form.)
paradigm [ˈpærəˌdaɪm]
jedn. číslo: paradigm, množ. číslo: paradigms
Jeho popis účinků globalizace nezapadá do žádného z těchto hospodářských paradigmat.
His account of...
Objev DNA znamenal zásadní změnu paradigmatu v oblasti genetiky.
The discovery of...
Badatelé neustále hledají nová paradigmata pro vysvětlení složitých jevů.
Researchers are constantly...
5/20
+
plout s proudem
nechat se unášet (životem)
drift along [drɪft əˈlɒŋ]
přít. prostý: drift along, 3. os. j. č.: drifts along, průb. čas: drifting along, prostý min.: drifted along, příčestí min.: drifted along
Bohužel jsou zde tací, kteří plují s proudem a neví, co dělat.
Unfortunately, there are...
Nechávají se unášet životem bez dlouhodobého plánu.
They drift along...
6/20
+
podíl (finanční), kapitálová účast
držená půda, držba
sbírky, exponáty (muzea)
držení (v hokeji)
zajišťovací, (po)zdržovací (opatření)
průb. čas slovesa držet, přidržet
holding [ˈhəʊldɪŋ]
jedn. číslo: holding, množ. číslo: holdings
Měl v držení zbraň.
He was holding a gun.
Hokejistovi byl udělen trest za držení.
The hockey player...
Jak to zvládáš od pohřbu tvé matky?
How are you holding up since your mother's funeral?
Nějaký běloch na mě plivl, protože jsem držela za ruku černocha.
Some white man...
Skupina drží pět západních turistů jako rukojmí.
The group is...
7/20
+
kaňon
canyon [ˈkænjən]
jedn. číslo: canyon, množ. číslo: canyons
Řeka Colorado vyhloubila tento nádherný kaňon během milionů let.
The Colorado River...
Ozvěna našich hlasů se odrážela od stěn kaňonu.
The echoes of...
Grand Canyon byl vytvořený řekou Colorado v Arizoně.
The Grand Canyon was carved by the Colorado River in Arizona.
8/20
+
evangelium
gospel
slovo boží
gospel [ˈgɒspəl]
jedn. číslo: gospel, množ. číslo: gospels
Markovo evangelium je jednou ze čtyř knih Nového zákona.
The gospel of...
Zpívala gospelovou píseň s velkou vášní.
She sang a...
Neber všechno, co říká, jako slovo boží.
Don't take everything...
9/20
+
zásadní, koncepční
pojmový, abstraktní
conceptual [kənˈseptjʊəl]
Koncepční problémy takového modelu jsou obrovské.
The conceptual problems...
Došlo k významnému zásadnímu pokroku.
There have been...
10/20
+
ruské kolo
ferris wheel [ˈfer.ɪs ˌwiːl]
jedn. číslo: ferris wheel, množ. číslo: ferris wheels
Byla tam pouť se všemi těmi atrakcemi a obrovským ruským kolem.
There was this...
Moje oblíbená atrakce je ruské kolo.
My favourite ride...
11/20
+
precedent, precedens
precedenční
předchozí
precedent [ˈpresɪdənt]
jedn. číslo: precedent, množ. číslo: precedents
Vytvořili jste nebezpečný precedens.
You have set...
Rozhodnutí soudu je významným precedentem pro budoucí případy.
The court's decision...
Nová daňová politika představuje odklon od precedentu vytvořeného předchozími administrativami.
The new tax...
12/20
+
kysličník, oxid (se dvěma atomy kyslíku)
dioxid
dioxide [daɪˈɒk.saɪd]
jedn. číslo: dioxide, množ. číslo: dioxides
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
Svět musí snížit emise oxidu uhličitého.
The world has...
Rostliny absorbují kysličník uhličitý.
Plants absorb carbon...
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
13/20
+
odsoudit, kritizovat, nařknout (veřejně)
udat, nahlásit (úřadům)
vypovědět (smlouvu)
denounce [dɪˈnaʊns]
přít. prostý: denounce, 3. os. j. č.: denounces, průb. čas: denouncing, prostý min.: denounced, příčestí min.: denounced
Lisa mou nabídku odsoudila jako nedostatečnou.
Lisa denounced my...
Pokud vám ukradl peníze, můžete to nahlásit policii.
If he stole...
Smlouva může být vypovězena s výpovědní lhůtou jednoho roku.
The contract may...
14/20
+
svléknout
demontovat, rozebrat
strip down [strɪp daʊn]
přít. prostý: strip down, 3. os. j. č.: strips down, průb. čas: stripping down, prostý min.: stripped down, příčestí min.: stripped down
Kvůli lékařské prohlídce jsem se musel svléknout do spodního prádla.
I had to...
Laura se svlékla do podprsenky a kalhotek a vyzkoušela si šaty.
Laura stripped down to her bra and pants and tried on the dress.
15/20
+
údajně, zdánlivě
ostensibly [ɒˈstensɪblɪ]
Sophia zůstala v kanceláři, údajně kvůli práci.
Sophia stayed behind...
Ti dva se údajně sblížili.
The two ostensibly...
16/20
+
kurátor, správce
opatrovník, poručník (nezletilého ap.)
curator [kjʊəˈreɪtə]
jedn. číslo: curator, množ. číslo: curators
Kurátor muzea má na starosti nejdůležitější činnosti v muzeu.
A museum curator...
Jako tvůrčí bytosti máme tři odlišné role: roli spotřebitele, rozhodovací roli a roli tvůrce.
We have three...
17/20
+
v podstatě
v kostce
in essence [ɪn ˈesəns]
V podstatě, vaše situace není tak odlišná od té mé.
In essence, your...
To je v podstatě všechno, co mi bylo řečeno.
That is, in...
18/20
+
snaha, úsilí
snažit se, usilovat (o co)
endeavor [ɪnˈdevə]
jedn. číslo: endeavor, množ. číslo: endeavours, přít. prostý: endeavor, 3. os. j. č.: endeavours, průb. čas: endeavouring, prostý min.: endeavoured, příčestí min.: endeavoured
Snažíme se najít zdroj problému a odstranit ho.
We are endeavoring...
Zabere nám to něco mezi šesti až deseti měsíci, podle míry našeho úsilí.
It'll take us somewhere between six and ten months, depending on our endeavor.
19/20
+
student(ka) druhého ročníku, druhák
druhý (ročník ap.)
sophomore [ˈsɒfəˌmɔː]
jedn. číslo: sophomore, množ. číslo: sophomores
Ve druháku jsem odšel ze školy.
I dropped out...
Je ve druháku a je nejvyšší čas, aby se zlepšila v angličtině.
She is a...
20/20
+
zaměstnanec, člen personálu (AmE, publ.)
staffer [ˈstɑːfə]
jedn. číslo: staffer, množ. číslo: staffers
Leon byl zaměstnanec, který pracoval pro mě.
Leon was a...
Nové pracovní podmínky přivedly téměř všechny zaměstnankyně na pokraj zhroucení.
The new working...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X