460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
60
61
62
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
novinářský, žurnalistický
journalistic [ˌdʒɜːnəˈlɪstɪk]
Článek byl oceněn za vyvážený a zasvěcený novinářský přístup.
The article was...
Investigativní tým získal ocenění za vynikající novinářskou práci.
The investigative team...
Zveřejnění jejího článku bylo v rozporu s novinářskou etikou.
Publication of her...
2/20
+
znechucený, zhnusený
disgusted [dɪsˈgʌstɪd]
Jeho chování na večírku ve mně zanechalo pocit znechucení.
His behavior at...
Byl jsem naprosto znechucený tím, jak se choval ke svým zaměstnancům.
I was absolutely...
Jak mohl něco takového udělat, aniž by se necítil znechucený sám sebou?
How could he...
3/20
+
dohromady, celkově
in total [ɪn ˈtəʊtəl]
Celkem se na benefiční akci podařilo získat 10 000 dolarů pro místní útulek pro zvířata.
In total, the fundraiser managed to raise $10,000 for the local animal shelter.
Kolik hodin jste celkem strávili prací na projektu?
How many hours did you spend working on the project in total?
Celkem jsem letos přečetl dvacet knih.
In total, I read twenty books this year.
4/20
+
energicky, rozhodně, důrazně, silně
forcefully [ˈfɔːsfəlɪ]
Rosie mluvila důrazně, aby dala jasně najevo, o co jí jde.
Rosie spoke forcefully,...
Policista důrazně zasáhl, aby rvačku ukončil.
The police officer...
Během projevu silně gestikuloval, aby zdůraznil svůj názor.
He gestured forcefully...
5/20
+
přehodit, přehazovat, přepnout
přejít (ne něco nového)
switch over [swɪtʃ ˈəʊvə]
přít. prostý: switch over, 3. os. j. č.: switches over, průb. čas: switching over, prostý min.: switched over, příčestí min.: switched over
Během výpadku pojďme přepnout na záložní generátor.
Let's switch over...
Je čas přejít na letní čas.
It's time to...
Proč jste přešli k jinému poskytovateli?
Why did you...
6/20
+
vyloženě, naprosto (zdůraznění negativního)
naprostý, vyložený
downright [ˈdaʊnˌraɪt]
Na večírku se choval vyloženě hrubě.
His behavior was...
Je naprosto nemožné dokončit tento úkol v tak krátkém čase.
It's downright impossible...
Jejich rozhodnutí bylo vzhledem k okolnostem vyloženě hloupé.
Their decision was...
7/20
+
laskavý, vlídný, dobrý
laskavě, vlídně, ochotně
kindly [ˈkaɪndlɪ]
Emily mně ochotně nabídla pomoc s mým projektem.
Emily kindly offered to help me with my project.
Alfie o svých sousedech mluví vždycky vlídně.
Alfie always speaks kindly of his neighbors.
Chtěl bych vás laskavě požádat, abyste mi postup vysvětlil ještě jednou.
I would kindly ask you to explain the procedure one more time.
8/20
+
zajetí, věznění
captivity [kæpˈtɪvɪtɪ]
jedn. číslo: captivity, množ. číslo: captivities
Zvířata byla držena v zajetí pro výzkumné účely.
The animals were kept in captivity for research purposes.
Zajetí rukojmích trvalo několik měsíců, než byli propuštěni.
The captivity of the hostages lasted for months before they were released.
Útěk z nepřátelského zajetí vyžadoval pečlivé plánování a provedení.
Escape from enemy captivity required careful planning and execution.
9/20
+
obklopit
obalovat, obalit
envelop [ɪnˈveləp]
přít. prostý: envelop, 3. os. j. č.: envelops, průb. čas: enveloping, prostý min.: enveloped, příčestí min.: enveloped
Když procházela tichým lesem, cítila, jak ji obklopuje klid.
She felt a sense of peace envelop her as she walked through the quiet forest.
Její mysl začal obklopovat stín pochybností.
The shadow of doubt started to envelop her mind.
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
10/20
+
přivlastnit si zásluhy, připsat si zásluhy
take credit for [teɪk ˈkredɪt fɔː]
Nechtěl jsem si připisovat zásluhy za úspěch projektu, i když jsem odvedl většinu práce.
I didn't want...
Je nespravedlivé, že se vždy snaží přisvojit si zásluhy za práci jiných lidí.
It's unfair that...
Věřili byste, že se pokusila připsat si zásluhy za můj návrh?
Can you believe...
11/20
+
(vy)leptat, (vy)rýt (do povrchu)
lept(ání)
etch [etʃ]
jedn. číslo: etch, množ. číslo: -, přít. prostý: etch, 3. os. j. č.: etches, průb. čas: etching, prostý min.: etched, příčestí min.: etched
Do kůry starého dubu vyryla své iniciály.
She etched her...
Je možné vyrýt fotografii do kovu?
Is it possible...
Ten kontrast něžné citlivosti a nesmyslné brutality se mi vryl do paměti.
That contrast of...
12/20
+
zhoršení, znehodnocení, zkažení
chátrání
deterioration [dɪˌtɪərɪəˈreɪʃən]
jedn. číslo: deterioration, množ. číslo: deteriorations
Chátrání naší infrastruktury musíme řešit dříve, než se stane závažným problémem.
We need to...
Jak můžeme zpomalit chátrání historické budovy?
How can we...
Naším skutečným cílem je zamezit znehodnocení zásob a umožnit jejich budoucí využití.
Our actual objective...
13/20
+
rozvážný, uměřený, uvážlivý
naměřený, změřený
min. čas a příč. min. slovesa (z)měřit
measured [ˈmeʒəd]
Mluvila rozvážným tónem, který vyjadřoval autoritu i klid.
She spoke with...
Jak si zachovat uvážlivý pohled na věc tváří v tvář nejistotě?
How do you...
Jeho projev byl plný promyšlených slov, pečlivě volených tak, aby oslovil posluchače.
His speech was...
14/20
+
dotáhnout (do konce), dokončit
follow through [ˈfɒləʊ θruː]
přít. prostý: follow through, 3. os. j. č.: follows through, průb. čas: following through, prostý min.: followed through, příčestí min.: followed through
Vždy začíná projekty s nadšením, ale málokdy je dotáhne do konce.
He always starts...
Trenér při tréninku zdůrazňoval nutnost dotáhnout do konce každý golfový švih.
The coach emphasized...
Slíbil, že zprávu dokončí do pátku, ale pochybuji, že to dotáhne do konce.
He promised to...
15/20
+
podšálek, talířek (pod šálek)
saucer [ˈsɔːsə]
jedn. číslo: saucer, množ. číslo: saucers
Je na podšálku prasklina, nebo je to jen skvrna?
Is there a...
Bonnie opatrně postavila šálek na podšálek.
Bonnie gently set...
Podšálek jí vyklouzl z prstů a rozbil se o podlahu.
The saucer slipped...
16/20
+
vykolejit (vlak)
zmařit, znemožnit, zhatit (proces ap.)
derail [dɪˈreɪl]
přít. prostý: derail, 3. os. j. č.: derails, průb. čas: derailing, prostý min.: derailed, příčestí min.: derailed
Silná bouře způsobila vykolejení vlaku.
A strong storm...
Skandál tohoto politika hrozil, že zmaří jeho kariéru.
The politician's scandal...
Jeho lehkovážné chování by mohlo snadno zhatit celý projekt.
His reckless behavior...
17/20
+
hodit kostkou
riskovat, zkusit štěstí
roll the dice [rəʊl ðə daɪs]
přít. prostý: roll the dice, 3. os. j. č.: rolls the dice, průb. čas: rolling the dice, prostý min.: rolled the dice, příčestí min.: rolled the dice
Házení kostkami je nedílnou součástí mnoha klasických her.
Rolling the dice...
Jste připraveni zkusit štěstí a založit vlastní firmu?
Are you ready...
Rozhodla se zkusit štěstí a ucházet se o vysněnou práci na druhém konci země.
She decided to...
18/20
+
zmatený, vyjevený
bewildered [bɪˈwɪldəd]
Daisy vypadala zmateně z náhlého zvratu událostí.
Daisy looked bewildered...
Jste stejně zmatení z této situace jako já?
Are you as...
Zíral na instrukce, naprosto zmatený jejich složitostí.
He stared at...
19/20
+
vzrušující, strhující, senzační
thrilling [ˈθrɪlɪŋ]
Bylo mně sotva sedm a myšlenka, letět přes celý svět na místo, jako je tohle, byla vzrušující.
I was nearly...
Jste připraveni na vzrušující výzvu, která vás čeká?
Are you ready...
Vzrušující jízda na horské dráze mi vlila adrenalin do žil.
The thrilling roller...
20/20
+
maska, zástěrka, rouška, převlek
guise [gaɪz]
jedn. číslo: guise, množ. číslo: guises
Nicméně pod rouškou jednoduchosti je vyšší šance na napsání špatného kódu.
However, under the...
Zloděj vnikl do objektu v převleku opraváře.
The thief entered...
Na večírek dorazil v masce pošťáka.
He arrived at...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X