460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
60
61
62
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vzdát se (nároku ap,)
zřeknout se, zříci se (víry ap.)
renounce [rɪˈnaʊns]
přít. prostý: renounce, 3. os. j. č.: renounces, průb. čas: renouncing, prostý min.: renounced, příčestí min.: renounced
Rosie se rozhodla vzdát svého občanství a stát se občankou jiné země.
Rosie decided to renounce her citizenship and become a citizen of another country.
Princ byl nucen vzdát se nároku na trůn.
The prince was forced to renounce his claim to the throne.
Je možné, aby se někdo zřekl svých rodičovských práv?
Is it possible for someone to renounce their rights as a parent?
2/20
+
konvice (varná)
kettle [ˈketəl]
jedn. číslo: kettle, množ. číslo: kettles
Pára z konvice zamlžila moje brýle.
The steam from...
Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynový sporák?
How could you...
Můj muž umí opravovat televize, rádia, rychlovarné konvice a tak dále.
My husband can...
3/20
+
přestavět, přepracovat, předělat, přebudovat
navrhnout jinak
redesign [ˌriːdɪˈzaɪn]
přít. prostý: redesign, 3. os. j. č.: redesigns, průb. čas: redesigning, prostý min.: redesigned, příčestí min.: redesigned
Společnost Boeing přepracovala software.
Boeing has redesigned the software.
Společnost se rozhodla předělat vzhled svých webových stránek.
The company decided to redesign its website.
Architekt navrhl přepracovat uspořádání budovy.
The architect proposed to redesign the layout of the building.
4/20
+
bezdomovectví
homelessness [ˈhəʊmləsnəs]
jedn. číslo: homelessness, množ. číslo: -
Ve městě v posledních letech vzrostl počet bezdomovců.
The city has...
K bezdomovectví významně přispívá nedostatek dostupného bydlení.
Lack of affordable...
Bezdomovectví není v naší společnosti nový jev.
Homelessness is not a new phenomenon in our society.
5/20
+
kterýkoli, jakýkoliv, kdokoli (je jedno který)
whichever [wɪtʃˈevə]
Můžete si vybrat jakoukoliv barvu, která se vám nejvíce líbí.
You can choose...
Ať už se vydáte jakoukoli cestou, nakonec dorazíte do cíle.
Whichever route you...
Ať už si vybereš jakýkoli film, rád se na něj podívám s tebou.
Whichever movie you...
6/20
+
injekční stříkačka
syringe [sɪˈrɪndʒ]
jedn. číslo: syringe, množ. číslo: syringes
Zavrávoral, když mu lékař zavedl stříkačku do paže.
He winced as...
Použitou injekční stříkačku bezpečně zlikvidovala.
She disposed of...
Rozlomila kapsli a naplnila injekční stříkačku.
She broke open...
7/20
+
poslední vůle, závěť
důkaz, potvrzení
testament [ˈtestəmənt]
jedn. číslo: testament, množ. číslo: testaments
V loňském roce sepsala svou závěť.
She drafted her...
V závěti upřesnil rozdělení svého majetku.
His testament specified...
Je to potvrzení o jejich pokračující práci, která vytváří užitečnou a jednoduchou praxi.
It is a...
Markovo evangelium je jednou ze čtyř knih Nového zákona.
The gospel of...
Složité vzory sněhové vločky byly důkazem zázraků přírodní symetrie.
The snowflake's intricate...
Dokončený projekt byl důkazem tvrdé práce celého týmu.
The completed project...
8/20
+
vylepšení, zlepšení, zdokonalení
refinement [rɪˈfaɪnmənt]
jedn. číslo: refinement, množ. číslo: refinements
Je v projektovém plánu prostor pro další vylepšení?
Is there room...
Díky vylepšenému designu byl nový smartphone elegantní a stylový.
The refinement of...
Šéfkuchař pokrm ještě zdokonalil čerstvě namletým kořením.
The chef added...
9/20
+
vtip, gag
roubík
dát roubík, zacpat ústa roubíkem
dávit se, navalovat se
gag [gæg]
jedn. číslo: gag, množ. číslo: gags, přít. prostý: gag, 3. os. j. č.: gags, průb. čas: gagging, prostý min.: gagged, příčestí min.: gagged
Komikův nový vtip rozesmál celé publikum.
The comedian's new...
S roubíkem v ústech se snažila mluvit.
She struggled to...
Rukojmí byl svázán a dostal roubík, aby nemohl volat o pomoc.
The hostage was...
10/20
+
nikotin, nikotinový
nicotine [ˈnɪkəˌtiːn]
jedn. číslo: nicotine, množ. číslo: nicotines
Snaží se přestat kouřit kvůli závislosti na nikotinu.
He's trying to...
Nikotinové náplasti mohou pomoci snížit touhu po kouření.
Nicotine patches can...
Nikotin je vysoce návyková látka, která se nachází v tabáku.
Nicotine is a...
11/20
+
(za)vrtět (se), zakývat (se), (za)kroutit
vrtění, kývání, kroucení
wiggle [ˈwɪgəl]
jedn. číslo: wiggle, množ. číslo: wiggles, přít. prostý: wiggle, 3. os. j. č.: wiggles, průb. čas: wiggling, prostý min.: wiggled, příčestí min.: wiggled
Dítě se jí začalo vrtět v náručí.
The baby started...
Kouzelník zavrtěl prsty a mince najednou zmizela.
The magician wiggled...
Při chůzi po tanečním parketu se trochu kroutila v bocích.
She wiggled her...
12/20
+
otřepat se, ztuhnout, cuknout sebou
cítit se trapně
hrbit se, ktčit se (před kým) (ze strachu)
cringe [krɪndʒ]
přít. prostý: cringe, 3. os. j. č.: cringes, průb. čas: cringing, prostý min.: cringed, příčestí min.: cringed
Při této scéně se diváci ztuhnou strachy.
his scene will...
Z té konverzace mi bylo trapně.
The conversation was...
Zatoulaný pes se krčil u dveří.
A stray dog was cringing by the door.
13/20
+
přemíra, až příliš, přesmoc, přehnané
overkill [overkill]
jedn. číslo: overkill, množ. číslo: overkills
Použití tank k zabití jediného komára se zdá být poněkud přehnané.
The use of...
Myslím, že použití plamenometu k zapálení narozeninových svíček by mohlo být už moc.
I think using...
Nebylo použití slzného plynu k rozehnání skupiny pokojných protestujících trochu přehnané?
Wasn't using tear...
14/20
+
vzájemný, oboustranný, reciproční
převrácená hodnota (mat.)
reciprocal [rɪˈsɪprəkəl]
Ve zdravém přátelství by měla existovat vzájemná podpora a důvěra.
In a healthy...
Existuje mezi našimi společnostmi reciproční dohoda o sdílení zdrojů?
Is there a...
Pro vzájemný vztah je potřebný respekt a vzájemné porozumění jeden druhému.
Respecting and understanding...
15/20
+
rozptýlit, rozehnat, vyvrátit (tvrzení)
dispel [dɪˈspel]
přít. prostý: dispel, 3. os. j. č.: dispels, průb. čas: dispelling, prostý min.: dispelled, příčestí min.: dispelled
Snažila se vyvrátit fámy o své rezignaci.
She tried to...
Dovolte mi, abych rozptýlil veškeré vaše pochybnosti o kvalitě našeho výrobku.
Let me dispel...
Neudělal nic, aby rozptýlil divoké spekulace.
He did nothing...
16/20
+
zjednodušený (příliš)
simplistic [sɪmˈplɪstɪk]
Myslím, že to je příliš zjednodušený pohled.
That's a simplistic...
Jeho pohled na svět je značně zjednodušený. Všechno vidí černobíle.
His view of...
Neredukujte složité problémy na zjednodušená vysvětlení.
Don't reduce complex...
17/20
+
nepravděpodobný
improbable [ɪmˈprɒbəbəl]
Zdá se nepravděpodobné, že by s takovým plánem souhlasila.
It seems improbable...
Vzhledem k dopravě je nepravděpodobné, že dorazí včas.
It's improbable that...
Výhra v loterii je velmi nepravděpodobná.
Winning the lottery...
18/20
+
neoficiální, nepodložený (zprávy, důkazy ap.)
anekdotický, plný anekdot
anecdotal [ˌænekˈdəʊtəl]
Lze nepodložené důkazy považovat za spolehlivé?
Can anecdotal evidence...
Poskytnuté důkazy byly naprosto nepodložené a neměly žádnou vědeckou oporu.
The evidence provided...
Podělila se o vyprávění plné anekdot ze svých cest po Africe.
She shared an...
19/20
+
ctít, uctívat, vážit si
revere [rɪˈvɪə]
přít. prostý: revere, 3. os. j. č.: reveres, průb. čas: revering, prostý min.: revered, příčestí min.: revered
Vojáci si váží svého velitele pro jeho statečnost.
The soldiers revere...
Starobylý chrám je uctíván jako posvátné místo.
The ancient temple...
Proč lidé tak hluboce ctí určité tradice?
Why do people...
20/20
+
prohlášení, veřejné oznámení
proclamation [ˌprɒkləˈmeɪʃən]
jedn. číslo: proclamation, množ. číslo: proclamations
Její prohlášení o nevině se setkalo s nedůvěrou.
Her proclamation of...
Má prezidentovo veřejné prohlášení vliv na mezinárodní vztahy?
Does the president's...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X