460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
62
63
64
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poslední vůle, závěť
důkaz, potvrzení
testament [ˈtestəmənt]
jedn. číslo: testament, množ. číslo: testaments
V loňském roce sepsala svou závěť.
She drafted her...
V závěti upřesnil rozdělení svého majetku.
His testament specified...
Je to potvrzení o jejich pokračující práci, která vytváří užitečnou a jednoduchou praxi.
It is a...
Markovo evangelium je jednou ze čtyř knih Nového zákona.
The gospel of...
Složité vzory sněhové vločky byly důkazem zázraků přírodní symetrie.
The snowflake's intricate...
Dokončený projekt byl důkazem tvrdé práce celého týmu.
The completed project...
2/20
+
vylepšení, zlepšení, zdokonalení
refinement [rɪˈfaɪnmənt]
jedn. číslo: refinement, množ. číslo: refinements
Je v projektovém plánu prostor pro další vylepšení?
Is there room...
Díky vylepšenému designu byl nový smartphone elegantní a stylový.
The refinement of...
Šéfkuchař pokrm ještě zdokonalil čerstvě namletým kořením.
The chef added...
3/20
+
neuvěřitelný, k nevíře
beyond belief [bɪˈjɒnd bɪˈliːf]
Kouzelníkovy triky byly neuvěřitelné a publikum zůstalo v úžasu.
The magician's tricks were beyond belief, leaving the audience in awe.
Její nasazení na projektu bylo až neuvěřitelné.
Her dedication to the project was beyond belief.
Laskavost, kterou během krize projevili cizí lidé, byla neuvěřitelná.
The kindness shown by strangers during the crisis was beyond belief.
4/20
+
vtip, gag
roubík
dát roubík, zacpat ústa roubíkem
dávit se, navalovat se
gag [gæg]
jedn. číslo: gag, množ. číslo: gags, přít. prostý: gag, 3. os. j. č.: gags, průb. čas: gagging, prostý min.: gagged, příčestí min.: gagged
Komikův nový vtip rozesmál celé publikum.
The comedian's new...
S roubíkem v ústech se snažila mluvit.
She struggled to...
Rukojmí byl svázán a dostal roubík, aby nemohl volat o pomoc.
The hostage was...
5/20
+
rozhodnout ve prospěch (koho)
dát za pravdu (komu)
find for [faɪnd fɔː]
přít. prostý: find for, 3. os. j. č.: finds for, průb. čas: finding for, prostý min.: found for, příčestí min.: found for
Po přezkoumání důkazů rozhodl soudce ve prospěch žalovaného.
After reviewing the...
Ve většině případů má soud tendenci rozhodnout ve prospěch oběti.
In most cases,...
Porota dala za pravdu v občanskoprávním řízení žalobci.
The jury found...
6/20
+
nikotin, nikotinový
nicotine [ˈnɪkəˌtiːn]
jedn. číslo: nicotine, množ. číslo: nicotines
Snaží se přestat kouřit kvůli závislosti na nikotinu.
He's trying to...
Nikotinové náplasti mohou pomoci snížit touhu po kouření.
Nicotine patches can...
Nikotin je vysoce návyková látka, která se nachází v tabáku.
Nicotine is a...
7/20
+
(za)vrtět (se), zakývat (se), (za)kroutit
vrtění, kývání, kroucení
wiggle [ˈwɪgəl]
jedn. číslo: wiggle, množ. číslo: wiggles, přít. prostý: wiggle, 3. os. j. č.: wiggles, průb. čas: wiggling, prostý min.: wiggled, příčestí min.: wiggled
Dítě se jí začalo vrtět v náručí.
The baby started...
Kouzelník zavrtěl prsty a mince najednou zmizela.
The magician wiggled...
Při chůzi po tanečním parketu se trochu kroutila v bocích.
She wiggled her...
8/20
+
otřepat se, ztuhnout, cuknout sebou
cítit se trapně
hrbit se, krčit se (před kým) (ze strachu)
cringe [krɪndʒ]
přít. prostý: cringe, 3. os. j. č.: cringes, průb. čas: cringing, prostý min.: cringed, příčestí min.: cringed
Při této scéně diváci ztuhnou strachy.
This scene will...
Z té konverzace mi bylo trapně.
The conversation was...
Zatoulaný pes se krčil u dveří.
A stray dog was cringing by the door.
9/20
+
přemíra, až příliš, přesmoc, přehnané
overkill [overkill]
jedn. číslo: overkill, množ. číslo: overkills
Použití tank k zabití jediného komára se zdá být poněkud přehnané.
The use of...
Myslím, že použití plamenometu k zapálení narozeninových svíček by mohlo být už moc.
I think using...
Nebylo použití slzného plynu k rozehnání skupiny pokojných protestujících trochu přehnané?
Wasn't using tear...
10/20
+
vykonat spravedlnost
odpovídat, dostát (původnímu záměru)
vystihnout (skutečnost)
do justice [duː ˈdʒʌstɪs]
přít. prostý: do justice, 3. os. j. č.: does justice, průb. čas: doing justice, prostý min.: did justice, příčestí min.: done justice
Filmová adaptace knize plně nevystihovala.
The movie adaptation...
Konečný výsledek opravdu neodpovídá původní nápadu.
The end result...
11/20
+
vzájemný, oboustranný, reciproční
převrácená hodnota (mat.)
reciprocal [rɪˈsɪprəkəl]
Ve zdravém přátelství by měla existovat vzájemná podpora a důvěra.
In a healthy...
Existuje mezi našimi společnostmi reciproční dohoda o sdílení zdrojů?
Is there a...
Pro vzájemný vztah je potřebný respekt a vzájemné porozumění jeden druhému.
Respecting and understanding...
12/20
+
rozptýlit, rozehnat, vyvrátit (tvrzení)
dispel [dɪˈspel]
přít. prostý: dispel, 3. os. j. č.: dispels, průb. čas: dispelling, prostý min.: dispelled, příčestí min.: dispelled
Snažila se vyvrátit fámy o své rezignaci.
She tried to...
Dovolte mi, abych rozptýlil veškeré vaše pochybnosti o kvalitě našeho výrobku.
Let me dispel...
Neudělal nic, aby rozptýlil divoké spekulace.
He did nothing...
13/20
+
zjednodušený (příliš)
simplistic [sɪmˈplɪstɪk]
Myslím, že to je příliš zjednodušený pohled.
That's a simplistic...
Jeho pohled na svět je značně zjednodušený. Všechno vidí černobíle.
His view of...
Neredukujte složité problémy na zjednodušená vysvětlení.
Don't reduce complex...
14/20
+
odříznout, sříznout (tenký plátek)
oholit (si) (vousy)
ohoblovat
shave off [ʃeɪv ɒf]
přít. prostý: shave off, 3. os. j. č.: shaves off, průb. čas: shaving off, prostý min.: shaved off, příčestí min.: shaved off
O kolik času můžeme zkrátit harmonogram provádění projektu?
How much time...
Elliot si před pracovním pohovorem oholil vousy.
Elliot shaved off...
Truhlář ohobloval drsné hrany dřevěného prkna hoblíkem .
The carpenter shaved...
15/20
+
nepravděpodobný
improbable [ɪmˈprɒbəbəl]
Zdá se nepravděpodobné, že by s takovým plánem souhlasila.
It seems improbable...
Vzhledem k dopravě je nepravděpodobné, že dorazí včas.
It's improbable that...
Výhra v loterii je velmi nepravděpodobná.
Winning the lottery...
16/20
+
neoficiální, nepodložený (zprávy, důkazy ap.)
anekdotický, plný anekdot
anecdotal [ˌænekˈdəʊtəl]
Lze nepodložené důkazy považovat za spolehlivé?
Can anecdotal evidence...
Poskytnuté důkazy byly naprosto nepodložené a neměly žádnou vědeckou oporu.
The evidence provided...
Podělila se o vyprávění plné anekdot ze svých cest po Africe.
She shared an...
17/20
+
zkažený dech, zápach z úst
bad breath [bæd breθ]
jedn. číslo: bad breath, množ. číslo: bad breaths
Pokud vám zapáchá z pusy, máte pravděpodobně nějakou skrytou nemoc.
If you have...
18/20
+
ctít, uctívat, vážit si
revere [rɪˈvɪə]
přít. prostý: revere, 3. os. j. č.: reveres, průb. čas: revering, prostý min.: revered, příčestí min.: revered
Vojáci si váží svého velitele pro jeho statečnost.
The soldiers revere...
Starobylý chrám je uctíván jako posvátné místo.
The ancient temple...
Proč lidé tak hluboce ctí určité tradice?
Why do people...
19/20
+
prohlášení, veřejné oznámení
proclamation [ˌprɒkləˈmeɪʃən]
jedn. číslo: proclamation, množ. číslo: proclamations
Její prohlášení o nevině se setkalo s nedůvěrou.
Her proclamation of...
Má prezidentovo veřejné prohlášení vliv na mezinárodní vztahy?
Does the president's...
20/20
+
vozovka, silnice
roadway [ˈrəʊdˌweɪ]
jedn. číslo: roadway, množ. číslo: roadways
Stavební četa pracuje na opravě poškozené vozovky.
The construction crew is working to repair the damaged roadway.
Nová dálnice rozšíří stávající vozovku na čtyři jízdní pruhy.
The new highway will expand the existing roadway to four lanes.
Proč se rozhodli postavit nové nákupní centrum tak blízko hlavní silnice?
Why did they choose to build the new shopping center so close to the main roadway?
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X