460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
62
63
64
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(u)věznění, odnětí svobody
porod, slehnutí (form.)
omezení, upoutání (na lůžko)
confinement [kənˈfaɪnmənt]
jedn. číslo: confinement, množ. číslo: confinements
Má dlouhodobé uvěznění vliv na duševní zdraví člověka?
Does prolonged confinement affect a person's mental health?
Lidé, kteří přežili ztroskotání lodi, vydrželi týdny uvěznění v záchranném člunu.
The survivors of the shipwreck endured weeks of confinement in a lifeboat.
Její nemoc si vyžádala několikatýdenní přísné upoutání na lůžko.
Her illness required strict confinement to her bed for several weeks.
2/20
+
závodění (automobilové ap.)
dostihy
racing [ˈreɪsɪŋ]
jedn. číslo: racing, množ. číslo: racings
Závodní tým oslavil své vítězství velkou oslavou.
The racing team celebrated their victory with a big party.
Od dětství se vášnivě zajímala o dostihy.
She has been passionate about horse racing since she was a child.
Moje děti se pořád handrkují a domácí mazlíčci pobíhají kolem domu.
My kids keep...
Ayrton Senna byl pravděpodobně nejlepším závodním jezdcem všech dob.
Ayrton Senna was arguably the best racing driver of all time.
3/20
+
(z)neutralizovat
vyřadit z činnosti, zneškodnit
neutralize [ˈnjuːtrəˌlaɪz]
přít. prostý: neutralize, 3. os. j. č.: neutralizes, průb. čas: neutralizing, prostý min.: neutralized, příčestí min.: neutralized
Lék pomáhá neutralizovat žaludeční kyselinu a zmírnit pálení žáhy.
The medication helps...
Jaké metody jsou pro neutralizaci hrozby nejúčinnější?
What methods are...
Přivolali pyrotechniky, aby podezřelé zařízení zneškodnili.
They called in...
4/20
+
důrazně, rozhodně
emphatically [ɪmˈfætɪkəlɪ]
Důrazně odmítla všechna obvinění, která proti ní byla vznesena.
She emphatically denied...
Trenér důrazně hovořil o důležitosti týmové práce.
The coach spoke...
Důrazně trval na tom, že říká pravdu.
He emphatically insisted...
5/20
+
bylinný, bylinkový
herbal [ˈhɜːbəl]
Bylinné doplňky se někdy mohou vzájemně ovlivňovat s léky na předpis.
Herbal supplements can...
Těm, kteří tyto bylinné směsi konzumovali, byla slibována pravidelnější stolice.
These herbal compounds...
Bylinný čaj měl díky přídavku tymiánu uklidňující účinek.
The herbal tea...
6/20
+
zrušení, odvolání, storno(vání) (akce, cesty ap.)
cancellation [ˌkænsəˈleɪʃən]
jedn. číslo: cancellation, množ. číslo: cancellations
Zrušení koncertu zklamalo mnoho fanoušků.
The cancellation of...
Odmítli komentovat jeho zrušení květnové pracovní cesty do USA.
They declined to...
Zhoršující se povětrnostní podmínky vedly ke zrušení venkovní akce.
The worsening weather...
7/20
+
obal
wrapper [ˈræpə]
jedn. číslo: wrapper, množ. číslo: wrappers
Sendvič byl úhledně zabalený v papírovém obalu.
The sandwich was...
Proč jsi nechal obal na stole?
Why did you...
Sloupla obal a odhalila uvnitř malou hračku.
She peeled off...
8/20
+
sdílení, rozdělování
průb. čas slovesa sdílet
sharing [ʃeərɪŋ]
jedn. číslo: sharing, množ. číslo: sharings
Věří, že sdílení znalostí pomáhá každému růst.
He believes that...
Je vám příjemné sdílení svých osobních zážitků se skupinou?
Are you comfortable...
Moje povinnosti se překrývají s jejími, takže se o část práce podělíme.
My responsibilities overlap hers, so we will be sharing some of the work.
Existuje mezi našimi společnostmi reciproční dohoda o sdílení zdrojů?
Is there a...
9/20
+
zmenšit se, poklesnout, ubývat
dwindle [ˈdwɪndəl]
přít. prostý: dwindle, 3. os. j. č.: dwindles, průb. čas: dwindling, prostý min.: dwindled, příčestí min.: dwindled
S postupujícím večerem začalo hostů ubývat.
As the evening...
Mé úspory se zmenšily po několika nečekaných výdajích.
My savings dwindled...
Proč nadšení pro projekt tak rychle opadlo?
Why did the...
10/20
+
pomíjivý, přechodný, prchavý
transient [ˈtrænzɪənt]
Po běhu pocítila prchavou bolest v koleni, která brzy odezněla.
She felt a...
Pomíjivost mého štěstí byla zřejmá, protože jsem rychle zase zesmutněl.
The transient nature...
Řekl lékař, zda jsou vedlejší účinky léků přechodné?
Did the doctor...
11/20
+
ponižující, pokořující, potupný
humiliating [hjuːˈmɪlɪeɪtɪŋ]
Prohra před celou školou pro něj byla ponižujícím zážitkem.
Losing the game...
Ponižující pro ni bylo, když jí šéf kritizoval za její práci před kolegy.
She found it...
Proč jste mě během schůzky dostali do tak ponižující situace?
Why did you...
12/20
+
pozemský, světský
worldly [ˈwɜːldlɪ]
2. stupeň: worldlier, 3. stupeň: worldliest
Mnich se zřekl veškerého světského majetku.
The monk renounced...
Zdálo se, že se o pozemské záležitosti příliš nezajímá.
She seemed to...
13/20
+
(na)sbírat, shromažďovat (po kouskách)
glean [gliːn]
přít. prostý: glean, 3. os. j. č.: gleans, průb. čas: gleaning, prostý min.: gleaned, příčestí min.: gleaned
Ze starých rukopisů se jí podařilo získat cenné informace.
She managed to...
Detektiv neúnavně pracoval na tom, aby získal stopy z místa činu.
The detective worked...
Zemědělci po sklizni sbírali z polí zbytky úrody.
Farmers would glean...
14/20
+
ulít (si), zašít, ulívat si, ukrýt
skrýš
stash [stæʃ]
přít. prostý: stash, 3. os. j. č.: stashes, průb. čas: stashing, prostý min.: stashed, příčestí min.: stashed
Pašeráci se pokusili ukrýt kontraband v opuštěném skladišti.
The smugglers tried...
V kuchyňské zásuvce našla tajnou skrýš s čokoládou.
She found a...
Můj diář je ukrytý hluboko v mém šatníku.
My planner is...
15/20
+
nestejný, nerovnoměrný, nerovný
unequal [ʌnˈiːkwəl]
Sportovci se během soutěže potýkali s nerovnými podmínkami.
The athletes faced...
Proč je v mnoha částech světa stále nerovný přístup ke vzdělání?
Why is access...
Nerovné příležitosti na trhu práce jsou významným problémem.
The unequal opportunities...
16/20
+
(vy)rabovat, (vy)drancovat, (vy)plenit
lup, kořist
loot [luːt]
jedn. číslo: loot, množ. číslo: loots, přít. prostý: loot, 3. os. j. č.: loots, průb. čas: looting, prostý min.: looted, příčestí min.: looted
Piráti ukryli svou kořist v tajné jeskyni na ostrově.
The pirates hid...
Lupičům se podařilo uniknout se značným množstvím kořisti.
The burglars managed...
Vojáci dostali rozkaz, aby nedrancovali vesnice, kterými projížděli.
The soldiers were...
17/20
+
srdečný, laskavý, vlídný, přívětivý. příjemný
welcoming [ˈwelkəmɪŋ]
Komunitní centrum se snaží vytvořit příjemné prostředí pro všechny obyvatele.
The community center...
Náš hostitel nás při příjezdu pozdravil a byl velmi srdečný.
Our host greeted...
Její úsměv mi připomíná vřelý a přívětivý úsměv mé babičky.
Her smile reminds me of my grandmother's warm and welcoming grin.
18/20
+
potíž(e), nepříjemnost, komplikace
obtěžovat, (z)působit potíže
inconvenience [ˌɪnkənˈviːnjəns]
jedn. číslo: inconvenience, množ. číslo: inconveniences, přít. prostý: inconvenience, 3. os. j. č.: inconveniences, průb. čas: inconveniencing, prostý min.: inconvenienced, příčestí min.: inconvenienced
Na dálnici se jí z ničeho nic porouchalo auto, což jí způsobilo spoustu nepříjemností.
The car broke...
Zástupce zákaznického servisu se upřímně omluvil za nepříjemnosti a nabídl řešení.
The customer service...
Minulý týden nefungoval kávovar, což způsobilo nepříjemnosti.
Last week, the...
19/20
+
legalizovat, uzákonit
legalize [ˈliːgəˌlaɪz]
přít. prostý: legalize, 3. os. j. č.: legalizes, průb. čas: legalizing, prostý min.: legalized, příčestí min.: legalized
Snahy o legalizaci online hazardních her se setkaly se smíšenými reakcemi.
Efforts to legalize...
Existuje zde významná kampaň, stojící proti snaze o legalizaci marihuany.
There is a...
Opatření by legalizovalo hrací automaty v našem městě.
The measure would...
20/20
+
pohon
pohonný, hnací
propulsion [prəˈpʌlʃən]
jedn. číslo: propulsion, množ. číslo: propulsions
Pokroky v oblasti tryskového pohonu způsobily revoluci v letecké dopravě.
Advances in jet propulsion have revolutionized air travel.
Pohon ponorky je poháněn jadernou energií.
The submarine's propulsion is powered by nuclear energy.
Můžete podrobně vysvětlit, jak funguje raketový pohon?
Can you explain how rocket propulsion works in detail?
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X